El Laboratori d’Arqueologia Medieval (LAM) neix a principis dels anys 80 per a iniciativa dels membres de l’equip d’un projecte d’arqueometria liderat pel Dr. Manuel Riu. Entre els participants en aquest projecte hi havia la Dra. Imma Ollich i els Drs. José Ignacio Padilla, Marius Vendrell i Prim Bertran. La idea va sorgir arrel del viatge que varen realitzar a Aix-en Provence i de la visita que varen realitzar al Laboratoire d’Archéologie Médiévale Méditerranéenne (LAMM), dirigit per la Dra. Gabrielle Démians d’Archimbaud i on desenvolupava la seva tasca de recerca el Dr. Jacques Thiriot.

El LAM va ocupar un petit espai que havia estat la secretaria del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, al sisè pis de la Facultat de Geografia i Història en la seva seu del campus de  Pedralbes. Fins l’any 1991 va ser coordinat per la Dra. Imma Ollich i allí s’hi van formar nombroses generacions d’arqueòlegs medievalistes que, mancats de docència reglada, van trobar en aquest espai un entorn on aprendre i portar a terme les seves primeres recerques. Durant aquesta etapa es va anar consolidant el nom de Laboratori d’Arqueologia Medieval (LAM) proposat per la mateixa Dra. Imma Ollich.

L’any 1985 el LAM va organitzar les 1eres Jornades d’Arqueologia Medieval a Catalunya on per primera vegada constava el nom de Laboratori d’Arqueologia Medieval (LAM) en el dossier amb la documentació que es donava als participants. A partir de l’any 1991, la coordinació va passar a mans de la Dra. Marta Sancho i Planas i el LAM va continuar desenvolupant la funció d’espai de formació i recerca.

Amb el trasllat a la nova facultat del Raval, el LAM va aconseguir disposar d’uns espais més adequats i amplis, la qual cosa ens ha permès ampliar l’activitat i acollir a un nombre cada vegada més gran d’estudiants i investigadors que desenvolupen les seves tasques al LAM. Actualment el LAM acull el “Grup de Recerca en Arqueologia Medieval i Postmedieval” (2001SGR00012 ) coordinat per M. Dolores López Pérez amb projectes liderats per Imma Ollich i Karen Alvaro. Així mateix, és la seu de “Arqueologia i Territori”, línia de recerca coordinada per Marta Sancho inclosa dins el Grup de Recerca MAHPA (2014 SGR 794) dirigit per Blanca Garí. Dins d’aquesta línia de recerca es porten a terme diversos projectes de recerca coordinats per Marta Sancho i Maria Soler.

Per tal d’adaptar-se a la imatge corporativa de la Universitat de Barcelona, el LAM ha afegit a les seves sigles identificatives  la inicials UB, pel què la seva denominació actual és LAMUB.