Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) - centre adscrit