ArqueUB

Diaris de camp dels participants: Alba García Martí

Dia 1 (19/07/2021):

El primer dia va ser molt explicatiu, quan vaig arribar al camp d’excavació em van explicar conceptes bàsics d’arqueologia que desconeixia. Després d’aquesta explicació, vam començar a estudiar l’estrat corresponent fent el dibuix en planta.


regla
Primer fèiem un eix amb la cinta mètrica que ens farà de guia per poder passar les mesures al paper mil·limetrat, un cop marcat l’eix de referència, una persona marcava els punts amb la plomada i una altra mesurava la distància entre el punt que es vol dibuixar i l’eix de referència, aquest donava les mesures a la persona que feia el dibuix de la planta, que plasmava els punts al paper mil·limetrat. Per saber si estàvem mesurant els punts correctament, les cintes mètriques havien d’estar perpendiculars entre elles, per això, hi havia una altra persona que utilitzava una fusta quadricular.


cota
Vam estar tot el matí fent el dibuix en planta de l’estrat, durant la majoria del temps vaig estar donant els punts amb la plomada.

 

 

Dia 2 (20/07/2021):

Quan vaig arribar el dia següent, vam començar fent el dibuix en planta però, aquest cop, d’un altre estrat ja que, quan vaig marxar el dia anterior, ells van excavar més. Aquell matí vaig estar amb la cinta mètrica donant els punts. Quan vam acabar de fer el dibuix, vam utilitzar el nivell i la mida per dibuixar les cotes d’altura sobre el nivell del mar. 

Primer s’havia de calcular l’altura del nivell amb la cota 0, llavors es resta l’alçada del nivell per saber sobre quina alçada està el punt que volem dibuixar.

 

 

Dia 3 (21/07/2021):

Dimecres vam començar a excavar un nou estrat. Vam començar amb el pic, seguidament amb una pala i amb l’ajuda de la paleta catalana, retiràvem la terra i la posàvem en un cabàs. Mentre ho fèiem, una persona anava revisant el cabàs per si trobàvem algunes peces de ceràmica.


pala
El més sorprenent que vam trobar excavant va ser el cap d’una petita estàtua egípcia. Per últim, vam netejar l’estrat amb un raspall per poder agafar millor les mesures, per veure més clarament l’estrat que es vol estudiar.

 

 

Dia 4 (22/07/2021):

Dijous vam començar fent fotografies a l’estrat. Perquè les fotografies quedessin millor, vam mullar amb una mica d’aigua les zones que volíem fotografiar. 


estrat
Un cop vam acabar de fotografiar l’estrat, vam continuar excavant. Mentre uns quants excavàvem, un parell de persones anaven escrivint les fitxes de cada estrat. En aquestes fitxes descrivien com era la capa de terra, també feien un dibuix esquemàtic de l’estrat.


Dia 5 (23/07/2021):

L’últim dia va ser molt dinàmic. Vam començar fent el dibuix del molí amb més detall.


Quan vam acabar, vam pujar al laboratori per siglar les peces de ceràmica segons la seva Unitat Estratigràfica (UE). A les peces, li fèiem una petita línia d’acetona i les deixàvem uns minuts que s’assequin, seguidament hi escrivíem, sobre l’acetona, amb tinta xinesa el número de l’excavació seguit del número de la UE on han estat trobades aquestes peces. 

 

Aquesta experiència que he viscut a la UB ha sigut molt interessant per mi.

 

He aprés molt i ha sigut una experiència que m’ha servit per involucrar-me en els processos d’una excavació. La recomano a tothom a qui li agradi l’arqueologia i, personalment, la repetiria.

 

Organitzat per

Amb el suport de

logo fecyt
excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
  • ucc@ub.edu
  • 934 035 412