Bases de participació VI Concurs de cristal·lització a l’escola

Les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Rovira i Virgili organitzen conjuntament el VI Concurs de Cristal·lització a les escoles a Catalunya. En aquest projecte de divulgació científica, els professors de secundària reben una formació en cristal·lografia a les universitats i després traslladen la seva experiència a l’aula perquè els estudiants aprenguin a crear cristalls. Amb els cristalls obtinguts pels alumnes, s’organitza una jornada amb format de congrés científic en què s’exposen els cristalls treballats i se n’escullen els guanyadors. Aquesta jornada final es farà al CosmoCaixa el divendres dia 19 de maig de 2017.

Cal tenir present que la realització del concurs està condicionada a la concessió del projecte FCT-16-11070 presentat a la convocatòria 2017 de la FECYT.

 • A qui va adreçat
  El concurs s’adreça a grups escolars de segon cicle d’ESO i primer de batxillerat.
 • Nombre de participants
  Hi poden participar 50 centres educatius en total.
 • Formulari d’inscripció
  Els centres que hi vulguin participar s’han d’inscriure al concurs mitjançant el formulari disponible al web del projecte: www.ub.edu/laubdivulga/concurscristalitzacio
  Només s'acceptarà una inscripció per escola
  Un cop finalitzat el període d’inscripció, es comunicarà a tots els centres educatius si han obtingut plaça o no per participar en el VI Concurs de Cristal·lització a l’Escola.
 • Criteris de selecció dels centres educatius participants
  Les escoles participants se seleccionaran tenint en compte els criteris següents:

Escoles que hi participin per primera vegada: 10 punts
Escoles públiques: 60 punts
Escoles concertades: 50 punts
Escoles privades: 20 punts

En cas d’empat, les places s’adjudiquen per ordre d’inscripció.
L’organització es reserva poder seleccionar escoles per criteris geogràfics i/o amb qüestions educatives singulars.

 • Bases de participació
  Les bases de participació estan disponibles a la pàgina web:
  www.ub.edu/laubdivulga/concurscristalitzacio i al Facebook del concurs:
  http://bit.ly/FacebookConcursCristalls
 • Informació d’edicions anteriors
  La informació relativa a les edicions anteriors estan disponibles a la pàgina web i al Facebook del concurs.
 • Certificat per als professors participants al concurs
  Els professors que acreditin la participació en totes les fases del concurs rebran un certificat d’aprofitament de l’ICE de la Universitat de Barcelona corresponent a 20 hores d’assistència.

 

REQUISITS I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • Els alumnes participants en el concurs els han de seleccionar els centres respectius i el professor responsable a cada centre ho ha de certificar enviant un llistat dels participants a l’organització amb prou temps per poder preparar els diplomes de participació.
 • Els alumnes participants de cada centre s’han d’organitzar en grups de tres per desenvolupar els continguts del concurs.
 • Cada centre participant ha de seleccionar, segons els criteris que consideri més adients, el grup de tres alumnes que participarà en la final entre tots els equips del centre. El grup seleccionat per cada centre ha d’anar acompanyat a la final pels professors responsables, els quals s’encarreguen de la tutela dels alumnes durant totes les activitats científiques contingudes en el Concurs de Cristal·lització.
 • Tots els professors participants han d’haver seguit el seminari formatiu. La finalitat d’aquesta formació és adquirir el coneixement previ mínim que es requereix per desenvolupar una metodologia mitjançant la qual s’obtinguin els cristalls únics o les composicions cristal·lines.
 • Els professors participants disposen en tot moment de l’assessorament científic de l’organització del concurs. Cada centre tindrà com a tutor un membre de l’equip organitzador. L’assessorament es podrà fer per correu electrònic o per telèfon. Igualment, es planificaran visites dels tutors a alguns centres per fer el seguiment dels treballs.
 • Perquè la competició sigui justa i adequada, es demana que tots els processos creatius i d’execució del projecte científic els faci l’alumnat, i que el paper del professor sigui només instructiu i formatiu, de manera que els alumnes desenvolupin al màxim el seu potencial.
 • Cada professor ha de vetllar per la seguretat dels seus alumnes al llarg de tots els experiments de cristal·lització que es facin a l’aula.
 • Es valora especialment que els alumnes tinguin un comportament adequat i que mantinguin unes normes de disciplina mínimes. L’absència d’aquest comportament adient pot causar l’eliminació o suspensió dels alumnes a fi i efecte de mantenir el nivell científic i ètic que requereix l’activitat.
 • És un requisit OBLIGATORI que cada grup d’alumnes que participi en la jornada final presenti, juntament amb els seus cristalls, un pòster amb format científic. Les mides han de ser: 70 cm d’amplada per 120 cm d’alçada. Hi han de constar les parts següents:


  Títol
  Membres participants
  Centre educatiu que representen
  Objectiu del treball
  Descripció del pla de treball seguit o metodologia utilitzada per obtenir el cristall únic o la composició cristal·lina
  Materials utilitzats, incloent-hi les substàncies químiques i els equips de laboratori
  Descripció i fotografies dels resultats obtinguts
  Referències bibliogràfiques

 • En el cas que algun centre renunciï a participar en la jornada final sense motiu justificat, quedarà exclòs de participar en les dues edicions següents del concurs.
 • D’acord amb el desenvolupament del concurs, l’equip organitzador pot canviar alguna d’aquestes bases per millorar-ne el funcionament.


CRITERIS TÈCNICS QUE S’AVALUEN

 • Tots els cristalls han de partir del mateix compost químic, que en aquesta edició és el dihidrogenfosfat d’amoni (ADP). No obstant això, els centres poden decidir treballar amb altres compostos a més de l’ADP.
 • Cada grup ha de presentar a la jornada final els resultats dels treballs obtinguts durant aquesta edició del concurs.
 • De cada treball se’n valoren els aspectes següents:

  A. Criteris tècnics: grandària dels cristalls, color i transparència, cares dels cristalls (hàbit de creixement cristal·lí), massa i volum de la composició cristal·lina o cristall únic.
  B. Valor estètic i creativitat: es valora la manera de presentar el treball en forma de maqueta.
  C. Defensa oral del pòster: en aquesta exposició hi han de participar els tres membres del grup.
  Es valora:
  i. coneixement i domini del procediment o metodologia utilitzats per elaborar el cristall
  ii. ús del pòster com a eina de suport durant l’explicació i no com a punt de lectura
  iii. utilització d’un llenguatge científic coherent, clar i apropiat durant l’exposició oral
  iv. seguretat en l’expressió dels conceptes adquirits i els resultats obtinguts
  v. actitud i comportament adequats per a un context de debat científic.

   

 

 

 

CALENDARI ORIENTATIU

 • Inscripció: fins al 28 de novembre 2016
 • Selecció dels centres participants: 2 de desembre de 2016
 • Seminari formatiu:

  Primera sessió presencial

  - Dimecres 11 de gener de 2017, de 16 a 20 h, a la Facultat de Geologia de la UB
  - Dimarts 17 de gener de 2017, de 16 a 20h, a la Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
  de Manresa (UPC-Manresa)
  - Dimecres 18 de gener de 2017, de 16 a 20 h, a la Facultat de Química de la URV
  - Dijous 19 de gener de 2017, de 16 a 20 h, a l’ICE de la UdL
  - Dijous 19 de gener de 2017, de 16 a 20 h, al Centre de Recursos Pedagògics de Girona

  Segona sessió telemàtica

  - Data per determinar

 • Enviament del producte als centres: gener de 2017
 • Treball als centres: gener-abril de 2017
 • Jornada final: dia 19 de maig de 2017 (tot el matí) a la seu del CosmoCaixa de Barcelona

 

EQUIP ORGANITZADOR

Universitat de Barcelona: Teresa Calvet, Miquel Àngel Cuevas, Mercedes Aguilar, Laura Bayés, Mercè Font, Maite García, Àngels Canals. A més de Marga Becerra i Sabrina Menéndez, de la Unitat de Cultura Científica de la UB
Universitat Autònoma de Barcelona: Joan Francesc Piniella, Lluís Casas i David Parcerisa
Universitat Rovira i Virgili: Magdalena Aguiló, Maria Cinta Pujol i Rosa Maria Solé

 

Bases del concurs

Contacte

 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • Edifici Històric
 • Gran Via, 585
 • 08007 Barcelona
 • Telèfon: 934 035 412
 • ucc@ub.edu

Organitzat per

Amb finançament de

Amb el suport de

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412