Explorant els riscos naturals a la ciutat

En aquest taller es treballen conceptes com el risc, la vulnerabilitat, la prevenció (dipòsits pluvials), les inundacions, les zones inundables, l’ordenació del territori, la conca hidrogràfica, la intensitat de la pluja, el cabal i la permeabilitat-impermeabilitat.

 

L’activitat s’inicia amb una breu introducció teòrica. Després s’experimenta amb una maqueta que simula un territori on es fa «ploure». Els participants han de situar construccions en aquest territori. Mitjançant la maqueta, analitzen els efectes de la pluja en funció del terreny i la localització de les construccions i les mesures de protecció.

 

Posteriorment, sobre la base d’un mapa de la ciutat i/o d’un del barri, se situen imatges d’episodis històrics d’inundacions i es recorden episodis que hagin afectat el barri. En el mateix mapa se situen infraestructures clau (p. ex., dipòsits pluvials) i zones verdes, i s’identifiquen de manera col·laborativa les zones o punts conflictius en relació amb les inundacions i les pluges intenses.

mapa

Mapa de la ciutat de Barcelona amb les rieres i fotografies d’episodis històrics que cal situar.Públic objectiu
:
nens i nenes d’edats entre 6 i 12 anys aproximadament i públic familiar, amb un màxim de 25 persones per taller aproximadament.

Requeriments: una sala amb taules i cadires, canó projector, un punt d’aigua proper

Durada: 1 hora

Requisits i condicions per acollir l’activitat:

 • En cas de centres escolars, és necessària la presència del professor a l’aula durant tota l’activitat.
 • Així mateix, els centres es comprometen a avisar, amb un període de deu dies d’antelació, de la cancel·lació de l’activitat.
 • Les escoles o centres on es faci l’activitat es comprometen a enviar un informe de valoració elaborat pel docent que hagi sol·licitat l’activitat.
 • Cada centre escolar podrà optar a un màxim de dues sessions per curs.

 

 

Anualment es programen un nombre limitat de sessions subvencionades en les quals el centre sol·licitant no ha d'assumir cap cost o només el cost del transport de l’equip tècnic. El nombre d’aquestes sessions varia en funció del pressupost anual disponible per a l’activitat i s’anunciaran en aquest mateix lloc web.

 

Actualment el període de sol·licituds de sessions subvencionades és tancat. Si voleu programar l’activitat, contacteu mitjançant el formulari i us prepararem un pressupost.

 

 

Sol·licita el taller «Explorant els riscos naturals a la ciutat»

Per sol·licitar aquest taller cal omplir aquest formulari:

 

 

Contacte

 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • Edifici Històric
 • Gran Via, 585
 • 08007 Barcelona
 • Telèfon: 934 035 412
 • ucc@ub.edu

Organitzat per

gama

Amb el suport de

gamagama
excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412