II Festa de la Ciència UB

Tallers

La UB divulga

 

Avaluació de funcions executives: les torres de Hanoi

Facultat de Psicologia
El problema de les torres de Hanoi s’utilitza com a prova diagnòstica per estudiar el desenvolupament (o deteriorament) de capacitats de planificació o funcions executives. La solució del problema requereix executar moviments contraintuïtius, és a dir, que aparentment ens allunyen de l’objectiu. Per superar aquests conflictes i resoldre el problema amb el mínim nombre de moviments possible, cal planificar (anticipar) més d’un moviment.


EQUIP: Elisabet Tubau, Sergio Villalobos, Immaculada Clemente Lapena, Òscar Garcia, Rubén Tellez, Laura Maldonado, Yesua Chavarrías, Èric Badia, Marina Abadal Bufí

 

BCN Rocks

Facultat de Geologia / Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera CSIC


Demostració de l’app a dispositius mòbils BCN Rocks.


EQUIP: Merixell Aulinas

 

Caos en sistemes dinàmics

Facultat de Matemàtiques
En aquesta activitat es pot experimentar, jugant amb un doble pèndol, la diferència entre els moviments dels pèndols simples i dels pèndols dobles, i com el fet d’afegir una freqüència al sistema introdueix caos.


EQUIP: Alex Haro, Arturo Vieiro, Narcís Miguel, Marc Jorba

HORARI: 10.00 – 14.00 h

 

Cèl·lules mare

Departament de Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències. Facultat de Medicina


EQUIP: Marco Straccia y Andrea Comella

HORARI: 16.00 – 19.00 h

 

Ciència i punt!

La UB divulga
Petita mostra de l’exposició «Ciència i punt» que va tenir lloc a la UB l’any 2014. L’exposició, que reprodueix un bosc mediterrani fet de llana, té com a objectiu apropar la biologia al públic general i mostrar la cara més amable, divertida i estètica de la ciència. La iniciativa s’inspira en el model de La Guerrilla del Ganxet, moviment que decora espais urbans amb teixits.


Conèixer els sòls

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Facultat de Biologia
El sòl és un dels béns més valuosos de la humanitat. Permet la vida dels vegetals, animals i de l’ésser humà. El sòl és un recurs limitat que es destrueix fàcilment i què s’hauria de protegir de l’erosió i de la contaminació. Es necessari un esforç més gran per assegurar una utilització més racional i una major conservació d’aquest recurs. (Fragment de la Carta Europea del Sòl de 1972, Consell d’Europa).
El sòl és la capa superficial de l’escorça terrestre. És un sistema obert, sotmès a canvis i a un desenvolupament característic com a resultat de la interacció entre la litosfera i la biosfera sota l’acció del clima. És un sistema no renovable, molt important per la producció agrícola, que té funcions d’emmagatzematge, filtració i transformació de moltes substàncies, inclosa l’aigua, a més de ser l’hàbitat de molts organismes. Però aquest sistema tan important pateix actualment una degradació (erosió, pèrdua de matèria orgànica, compactació, salinització, contaminació, etc.) molt greu a tot el món. Per això és tan important conèixer-lo i per això t’animem a tocar-lo!


EQUIP: Núria Roca Pascual, Javier Rodríguez Bocanegra

HORARI: 10.00 – 14.00 h

 

Construïm una doble hèlix d’ADN

Facultat de Biologia / Penguins

Què és l’ADN? Doncs és la molècula que conté totes les instruccions perquè organismes com els humans puguin desenvolupar-se i funcionar. L’ADN, o àcid desoxiribonucleic, és responsable de l’herència entre éssers vius i conté segments amb informació que coneixem com a gens.

 

HORARI: 10.00 – 16.00 h

 

Cultura jurídica i societat a la Unió europea. Vine a fer el iuris test!

Facultat de Dret
Un test de coneixements jurídics i financers, fet mig seriosament i mig en broma, en què puguem jugar amb les paraules.

 

EQUIP: Esther Arroyo, Raquel Gavaldà, Jaume Casas

HORARI: 10.00 – 12.00 h

 

De l’art culinari a la química computacional: les proteïnes a la cuina

Grup de Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs. Campus Torribera - Facultat de Farmàcia
L’activitat té a com objectiu fonamental despertar la curiositat dels alumnes per demostrar, mitjançant eines de química computacional, quins són els processos que tenen lloc, d’una banda, quan cuinem proteïnes: què els passa a les proteïnes quan escalfem el menjar? I d’altra banda, quan ingerim els aliments: com es transporten els aliments fins a la cèl·lula que els necessita? Les proteïnes tenen butxaques i no totes són iguals!

 

EQUIP: Tiziana Ginex, Toni Viayna

HORARI: 10.00 – 14.00 h

 

De la realitat virtual al món real

Facultat de Psicologia
Presentació d’un programa informàtic capaç de generar les mateixes reaccions físiques, psicològiques, emocionals i conductuals que s’experimenten davant d’estímuls reals. Si som capaços de generar les respostes de malestar físic i psicològic que viu una persona davant certs estímuls virtuals, podrem entendre i tractar aquest malestar per millorar la qualitat de vida fent servir noves tecnologies 3D.

 

EQUIP: Joana Pla Sanjuanelo, David Ruiz Garcia, Nerea Rodríguez Fandos, Cristina Lorente Romeos, Patricia Garrido Pacheco, Marta Fraile Panizo, Ferran Vilalta Abella

 

Demostració de l’app Flood-up per a dispositius mòbils

Grup de Recerca GAMA. Facultat de Física
Flood-up és una aplicació per a dispositius mòbils que permet veure observacions d’inundacions (i els seus efectes) i compartir-les. L’usuari també hi pot aportar i compartir informació sobre altres fenòmens relacionats: llocs que puguin estar en risc, testimonis d’inundacions històriques, infraestructures de protecció, entre d’altres. L’aplicació ha estat desenvolupada pel Grup GAMA, del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la UB, i forma part del projecte de mobilitat de la Universitat de Barcelona. Projecte finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia - Ministeri d’Economia i Competitivitat.

 

EQUIP: Montserrat Llasat, Joan Gilabert-Mestre, Maria Cortès

 

Descobrint el Higgs

Grup de Física Experimental d'Altes Energies. Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB), Facultat de Física

Amb dades reals procedents de l'experiment ATLES del CERN, els participants en el taller poden ajudar a classificar successos preseleccionats i a determinar-ne algunes propietats físiques amb la finalitat de trobar evidències de la producció del bosó de Higgs. El taller consta d'un breu vídeo explicatiu de l'activitat i una part pràctica en la qual es classifiquen successos. Per finalitzar, s’uneixen totes les dades analitzades i se’n mostra el resultat global.

 

EQUIP: Ricardo Graciani, Bruno J., Maria A., Ana V., Helena B., Irmina P., Clara H., Arnau B. I Laura M.

 

El clima del passat: el paper dels oceans i els espeleotemes de coves

Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà. Facultat de Geologia

L’activitat s’inicia amb una presentació en què s’exposa com es pot reconstruir les condicions climàtiques del passat mitjançant registres marins (foraminífers de sediments del fons del mar) i també amb estalagmites de coves. A continuació, es fa l’activitat «L’oceà de colors», en què a partir de la simulació de la circulació termohalina planetària, s’explica d’una manera entenedora el paper dels oceans en el clima. Per als més curiosos, es disposa de lupes binoculars per observar mostres marines de diferents regions del món.

 

EQUIP: Mercè Bermejo Cisneros

HORARI: de 16.00 a 19.00 h

 

Els estomes a les fulles d’una favera

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Facultat de Biologia
Les plantes necessiten adquirir i retenir aigua, per això han desenvolupat arrels llargues fixades al sòl, que els permeten absorbir aigua i nutrients, i fulles protegides que evitin les pèrdues excessives d’aigua i alhora permetin absorbir la llum i assimilar el CO2. L’intercanvi de CO2, O2 i vapor d’aigua es pot fer a través de l’epidermis, però la cutícula és una barrera pràcticament infranquejable, per tant aquest intercanvi de gasos té lloc a través dels estomes. L’activitat consisteix en l’observació d’aquests estomes.


EQUIP: Susana Mangas

HORARI: 10.00 – 14.00 h

 

Endolla el teu cervell!

Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva (Brainlab). Institut de Neurociències
En aquesta activitat, els participants podran veure les seves ones cerebrals mesurades mitjançant la tècnica de l’electroencefalograma. A més, podran posar a prova les seves habilitats mentals en tasques que s'utilitzen regularment en experiments de neurociència cognitiva.


EQUIP: grup Brainlab: Paco Díaz, Natàlia Gorina, Teresa Ribas, Vittoria Spinosa, Iria Sanmiguel

 

Enganya el teu cervell!

Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva (Brainlab). Institut de Neurociències
En aquesta activitat, els participants podran divertir-se amb tot un seguit d'il•lusions auditives que enganyaran la seva percepció i aprendran un munt de coses sobre les bases neurofisiològiques de l'audició.


EQUIP: grup Brainlab: Jordi Costa, Fran López, Óscar Bedford, Míriam Cornellà, Marius Vogt

 

Exposició Pius Font i Quer

Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI)

 

Fes-te de Filologia Catalana! Coneix-nos jugant!

Grup d'Estudi de la Variació. Filologia Catalana
Hi haurà quatre activitats. Un qüestionari sobre temes de llengua i literatura per respondre, uns mots encreuats, un poema amb paraules per emplenar, i uns exercicis de transcripció fonètica. Ja veurem com ho distribuïm al llarg del dia.


EQUIP: Maria Sevilla, Jesús Bach, Enric Blanco i Mireia Martí

 

Interacció, intercanvi i interdependència

Àrea Psicologia dels Grups: Laboratori de Psicologia Social, màster d’Autolideratge i Conducció de Grups. Facultat de Psicologia
Es tracta de fer activitats en grup de deu minuts de durada, en el transcurs de les quals es proposen interaccions de caràcter interpersonal i intergrupal, articulades mitjançant la comunicació. Les activitats tracten des de la pura interacció fins a l’intercanvi o la necessitat mútua de l’altre, és a dir, la interdependència. El programa Sociograf mesura els diferents nivells d’aquestes accions grupals mitjançant el senyal electrodèrmic de la pell, i dóna una mesura cognitivoemocional de com actua el grup en cada moment.


EQUIP: Sara Antón, Desirée Nieto i Aron Alma Beardo

HORARI: 10.00 – 14.00 h

 

Inventum

La UB divulga
Es tracta d’un joc col·laboratiu en què cada jugador té la identitat d’una universitat i ha d’unir esforços amb altres jugadors per assolir avenços importants, com ara el descobriment de la penicil·lina, la troballa de la tomba de Tutankamon o la seqüenciació del genoma humà, entre d’altres. Els jugadors —cadascun dels quals té, a més, uns objectius particulars en nom de la universitat que representa— han d’afrontar l’atzar dels daus i ser hàbils per jugar les cartes estratègicament


La cerca de noves aplicacions per a fàrmacs ja existents

Parc Científic de Barcelona


HORARI: 10.00 – 14.00 h

 

La química i el color

Facultat de Química
A l’inici de l’activitat, es presenta l’efecte de la radiació ultraviolada i infraroja en diferents substàncies, i es fa un èmfasi especial en la fluorescència. A més, es mostra com es pot detectar sang a l’escena d’un crim, utilitzant la quimioluminescència, que té lloc quan reaccionen l’hemoglobina i el luminol. En una segona part el mesurarà el pH de diferents substàncies d’us comú a la vida quotidiana i es simularà el procés que té lloc quan s’intenta combatre l’acidesa d’estomac amb bicarbonat.

 

EQUIP: Elisabet Aguiló, Francisco Javier Caparrós, Ana Caballero, Pablo Gamallo, Raquel Gavara, Jaume Granell

 

La salut i els espais d’atenció al malalt a l’edat mitjana

Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM)
En aquest taller es farà una breu exposició visual sobre els espais d’assistència i algunes pràctiques de caràcter mèdic que solien dur-se a terme durant l’edat mitjana. L’objectiu és doble: d’una banda, recordar que els hospitals medievals eren preferentment llocs d’acollida i d’atenció de pobres, malalts i tota mena de marginats; de l’altra, que en paral•lel s’hi podien dur a terme activitats mèdiques orientades a garantir la recuperació corporal del pacient, la qual també implicava la mateixa guarició del seu esperit.


EQUIP: Antoni Conejo da Pena, Pol Bridgewater, Jaume Marcé

HORARI: 12.00 -14.00 h

 

Llenties de pedra?

Dept Dinàmica de la Terra i l’Oceà. Facultat de Geologia
Noooooooo! Encara que no ho semblin, són fòssils d’organismes unicel·lulars de fa uns 40 milions d’anys, que s’anomenen nummulits (veureu que n’hi ha tants, que fins i tot poden arribar a formar roques). Com que estem a la ciutat i no podem anar a buscar fòssils, hem portat un trosset de jaciment de fòssils fins a la Festa. En aquest jaciment, a més d’aquests organismes unicel·lulars que semblen una llentia de mides diferents, hi podem trobar coralls, restes d’eriçons de mar i d’altres organismes que vivien amb els nummulits. Els podreu observar per dins i per fora amb microscopi!


EQUIP: Xavier Delclòs, Raquel Villalonga

 

Les percepcions òptiques. El cervell enganya

Facultat de Psicologia
Cada assistent pot fer tres assajos per resoldre una tasca simple de percepció visual. Es fan servir algunes de les il·lusions òptiques més conegudes per registrar-ne el resultat i valorar com el cervell enganya.


EQUIP: Joan Guàrdia, Maribel Peró, Laia Farràs, Nuria Mancho, Mar Martinez, Cristina Cañete

 

Microscòpia electrònica de transmissió

LENS, MIND-IN2UB, Facultat de Física
Mitjançant l’ús d’un banc òptic, s’explica la difracció en microscòpia electrònica de transmissió.


EQUIP: Sergi Plana, Catalina Coll, Lluís López, Sònia Estradé

HORARI: 10.00 – 14.00 h

 

Microscopis i lupes

Facultat de biologia
Observació de preparacions: llengua de rata, epidermis de lliri i sorres.


Observació del Sol amb telescopi

Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB), Facultat de Física
Observació del Sol a través d’un telescopi i explicació dels fenòmens que hi veiem, com per exemple les taques solars.

 

EQUIP: Surinye Olarte, Lola Balaguer i Eduard Masana
HORARI: 10.00 – 14.00 h

 

Observant les rajos còsmics amb una càmera de boira

Facultat de Física
La cambra de boira és el primer detector de partícules que es va descobrir. Tot i el seu disseny tan simple, ens permet d'observar de forma qualitativa les trajectòries de partícules i, molt rarament, alguna col·lisió entre aquestes.


EQUIP: Ignasi Pérez Ràfols

 

Pinta’m un conte: «Flebotín, un mosquit del Cretaci»

La UB divulga
Pinta’m un conte és un cicle itinerant de narracions de contes científics, amb il·lustracions que es creen en directe, adreçat a infants entre 6 i 9 anys, amb l’objectiu de familiaritzar-los amb l’entorn i conscienciar-los de la necessitat de respectar la natura. Flebotín, un mosquit del Cretaci, explica conceptes científics. Per exemple, que abans que la Terra tingués l’aspecte que presenta ara —amb els continents diferenciats—, es va produir una desfragmentació. O que els insectes representen el grup més nombrós d’animals de la Terra. També detalla que els mosquits tigre tenen característiques diferenciades de la resta, o que els mosquits mascles no fan picades. Entre d’altres, desglossa quines són les quatre etapes en la vida d’un mosquit: ou, larva, pupa i adult


HORARI: 18.00 h

 

Racó de lectura

El culturista
Racó de lectura científica i descans pels més petits.

 

RIU.net: l’app per avaluar la qualitat ecològica dels rius

Grup de Recerca FEM, Departament d’Ecologia, Facultat de Biologia
L’app RIU.net permet avaluar la qualitat ecològica dels rius d’una manera simple i divertida. Es proposa provar aquesta aplicació a partir d’un exercici de simulació. Els participants disposen d’una sèrie de fotos aèries de diversos trams de riu i fotos de detalls del paisatge adjacent per emplenar la part hidromorfològica del test. Per a la part biològica, han d’observar diverses fitxes de macro invertebrats i identificar-los. Un cop completades les dues parts, obtenen un valor de l’estat ecològic del riu i poden simular l’enviament de les dades. En paral·lel, s’instal·len peixeres amb macro invertebrats vius, que es poden agafar amb unes xarxetes i observar-los en càpsules de Petri.


EQUIP: Pau Fortuño, Iraima Verkaik

HORARI: 16:00 – 19:00

 

Taller d’empremtes vegetals de fulles

Facultat de Geologia de la UB / El Culturista


EQUIP: Aixa Tosal / El Culturista

HORARI: 10.00 – 14.00 h

 

Taller de creació literària sobre novel·la històrica         

Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM)

Parlarem del procés de creació d'una novel·la històrica, des de la seva gestació fins a la importància d'una acurada difusió en les diverses xarxes socials, així com el funcionament del món editorial actual. Es veurà com en aquest procés és importantíssima una sòlida formació en Humanitats, carreres que ofereixen sortides que no únicament van adreçades a l'ensenyament. Si tens inquietuds literàries, aquest és el teu taller!

 

EQUIP: Glòria Sabaté Marin, Eva Álvarez Domínguez
HORARI: 16.00 -19.00 h

 

Taller de Física de Partícules

Grup de Física Experimental d'Altes Energies. Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB), Facultat de Física

 

Estudi de dades reals produïdes a l’LHC.


EQUIP: R.G. (D,C), Bruno J. (D,C), Maria A. (D,C), Ana V. (D,C), Helena B. (C,M), Irmina P. (C,M), Clara H. (C,M), Arnau B. (C,M), Laura M. (C,M)

 

Taller de robòtica

Departament de Matemàtiques i Informàtica
Es duran a terme diferents exposicions i demostracions d’aplicacions visió per computador i intel·ligència artificial en robòtica recreativa.


EQUIP: Eloi Puertas, Nico Forteza Ocaña
HORARI: 9.00 – 14.00 h

 

Taula periòdica de la UB

La UB divulga / Facultat de Química
La prova consisteix a agafar targetes amb compostos químics i formular-los fent servir les peces que representen els elements de la taula periòdica i els números de formulació corresponents..


EQUIP: Facultat de Química / La UB divulga

 

The Virtual Island

Institit de Neurociències
L’equip de Eventlab ha posat en marxa un entorn immersiu de realitat virtual que et dóna la possibilitat d’experimentar una vida sencera comprimida en uns minuts. A través de The Virtual Island, i mitjançant unes Oculus i un dispositiu Kinect per enregistrar els moviments, el participant tindrà la possibilitat de viure una experiència immersiva on entrarà en una illa virtual i allà interactuarà amb altres persones. Entrarà com si fos un nen i gradualment anirà creixent fins fer-se gran i morir. Mitjançant aquest projecte, el participant passarà per l’experiència de “viure” (i de “morir”) una “vida diferent”.


EQUIP: Ramon Oliva i Xavier Navarro

HORARI: 10.00 – 14.00 h

 

Test TMT Part B

Facultat de Psicologia
El TMT (trail making test) part B és una prova neuropsicològica que requereix que el subjecte uneixi amb llapis de manera alternada una sèrie ordenada de nombres dibuixats en un paper amb una sèrie de lletres ordenades alfabèticament (p. ex.: 1-a, 2-b...). No s’ha d’aixecar el llapis del paper mentre es fa la prova i cal acabar la tasca com més aviat millor. L’examinador recull el temps (en segons) que el subjecte ha trigat a completar-la i els errors que ha comès. Els resultats s’interpreten d’acord amb uns barems segons l’edat i el nivell educatiu de la persona. Aquesta prova mesura la velocitat de processament de la informació, ja que valora la capacitat de seguir una seqüència mentalment, de mantenir l’atenció i de localització visuomotora d’objectes. El TMT ha mostrat una bona sensibilitat per al deteriorament cognitiu en les demències, els problemes d’atenció (TDAH), els traumatismes cranioencefàlics, l’esclerosi múltiple o l’epilèpsia.


EQUIP: Elisabet Tubau, Sergio Villalobos, Immaculada Clemente Lapena, Òscar Garcia, Rubén Tellez, Laura Maldonado, Yesua Chavarrías, Èric Badia, Marina Abadal Bufí

 

Un dron engabiat

Departament Enginyeries: Electrònica. ICCUB. Facultat de Física
Els drons basats en quatre motors no existien fins fa uns anys per la dificultat de disposar de sensors que n’indiquessin l’orientació en tot moment. La miniaturització dels sensors i l’optimització de l’electrònica associada ho ha fet possible. L’objectiu d’aquest taller és mostrar el comportament d’un dron i com es mou. També es vol mostrar el funcionament del conjunt de sensors que permeten conèixer l’orientació dels drons. Tot això es fa de manera interactiva mitjançant una electrònica que mesura l’orientació i un programari específic. A més, es pot controlar un dron dins d’una gàbia i veure’n el funcionament. Aquesta activitat es fa servir en els Tallers d’Enginyeria Electrònica i Tecnologia de la Informació.


EQUIP: Luis Botaya i José M. Gómez

 

Viatge al nanomón: taller i exposició amb nanoproductes

Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona
Els assistents al taller poden gaudir d’un breu viatge al nanomón amb explicacions divulgatives de les implicacions de treballar en l’escala nano (entre 1-100 nm). A partir d’alguns productes nanotecnològics comercials (samarretes, cremes), poden comprovar que els components nano generen en els objectes unes propietats i unes aplicacions fins ara desconegudes.


EQUIP: Jordi Díaz

HORARI: 10.00 – 14.00 h

 

Organitzat per

Amb finançament de

Amb el suport de

excel HUBc BKC