Edicions anteriors

Primera edición

El curs està dividit en dos mòduls (coordinador Jordi Díaz):


Amb els mòduls 1 i 2 es pretén familiaritzar els mestres amb les eines, el llenguatge i els processos de la nanociència i la nanotecnologia, així com crear mòduls i tallers d’aprenentatge perquè els puguin usar a l’aula. El programa està pensar perquè, un cop generades les activitats, aquestes es puguin compartir posteriorment mitjançant un web. Totes aquestes accions estan encaminades a augmentar la consciència i la participació del públic en la nanociència i la nanotecnologia.

 

Programa

Mòdul 1 (5 h) 26/02/15

 • 15 – 15.15 h Presentació de les jornades. Amílcar Labarta (IN2UB) i Jordi Díaz (CCiTUB, Nanodivulga UB)
 • 15.15 – 16 h Introducció a la nanotecnologia. Pedro Serena (CSIC-ICMM)
 • 16 – 16.45 h Nanopinion i kits d’ensenyament. Josep Carreras (IrsiCaixa)
 • 16.45 – 17 h Descans
 • 17 – 17.45 h Guia GDEN. Joaquín Tutor (ETSI-ICAI, Universitat Pontifícia Comillas, Red Nanodyf)
 • 17.45 – 18.30 Experiències en nanodivulgació: exposicions, unitats didàctiques, tallers i certàmens. P. A. Serena (CSIC-ICMM)
 • 18.30 – 19 h Experiència a l’aula. Marga Soriano (INS Sant Just)
 • 19 – 19.45 h Divulgació a l’aula. Explicar històries sense explicar contes. Pedro Gómez (ICN2)
 • 19.45 – 20 h Taula rodona i intercanvi d’opinions

Mòdul 2 (5 h) 05/03/15

Dividit en 3 grups (A, B i C): sala blanca (SB), tècniques de nanocaracterització (TC) I (SEM/TEM) i TC II (AFM/XPS). Totes les sessions són d’1 hora i 15 minuts.

 

Professors: 
SB: Mauricio Moreno, IN2UB
TC I (Francesca Peiró, IN2UB, i Sònia Estradé, IN2UB)
TC II (Lorenzo Calvo, CCiTUB, i Gerard Saborit, Jordi Díaz, CCiTUB)


 • 15 - 15.30 h Classe teòrica sobre nanofabricació (Albert Romano, IN2UB)
 • 15.30 - 16.45 h SB (grup A) / TC I (grup B) i TC II (grup C)
 • 16.45 - 17 h Descans
 • 17 - 18.15 h SB (grup B) / TC I (grup C) i TC II  (grup A)
 • 18.15 - 19.30 h SB (grup C) / TC I (grup A) i TC II (grup B)
 • 19.30 - 20 h Presentació guia didàctica NanoEduca (vegeu annex 1) i jornada de pòsters (aula)

 

 

Resum de la primera Edició

El primer dia (mòdul I), es van introduir els conceptes bàsics de la nanotecnologia i es va veure com es pot ensenyar la ciència de manera didàctica i amena. Alhora, es van repartir als assistents eines útils per a l’ensenyament de la nanotecnologia: la unitat didàctica de nanotecnologia de la FECYT, la guia d’ensenyament de nanotecnologia de Nanodyf i les eines del projecte europeu Nanopinion (adjuntades en un llapis de memòria). Tots aquests materials van ser rebuts amb entusiasme pels alumnes.
Per acabar, es va mostrar l’experiència pràctica de l’Institut Sant Just, que des de fa un temps introdueix la nanotecnologia a l’aula (el llapis de memòria també incloïa una guia d’aprenentatge amb Moodle elaborada per professorat de l’institut).
El segon dia (mòdul II), es va fer un seminari sobre nanofabricació. A continuació, es va visitar un centre de nanofabricació (sala blanca) i diverses microscòpies de nanocaracterització (AFM, TEM, SEM, XPS). D’aquesta manera, es van poder introduir els conceptes bàsics i es van veure funcionar algunes microscòpies. També es va fer una interessant visita a la sala blanca.
En paral·lel a les visites, es va preparar una zona on s’explicava alguna de les activitats (3 i 4, guia d’activitats NanoEduca, annex I) i es van concloure les jornades amb el lliurament del llapis de memòria amb les activitats i el material de suport.

 

 

Guia didàctica de treball Nanoeduca

 

 

Contacte

 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • Edifici Històric
 • Gran Via, 585
 • 08007 Barcelona
 • Telèfon: 934 035 412
 • ucc@ub.edu

Organitzat per

logo

logologo

Amb el suport de

logologo logo

logo

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412