NanoDiàlegs

portada

 

Què és la nanotecnologia i com ens afecta

 

 

Introducció

Primer de tot, hem de saber què és el món nano (nano és un prefix que s’usa per referir-se a objectes de l’escala nanomètrica). El món nano, doncs, inclou objectes de dimensions d’entre 1 i 100 mil milionèsimes (10-9) de metre. Un nanòmetre és un milió de vegades més petit que una formiga i la grandària d’un àtom és de l’ordre d’unes desenes de nanòmetre. A escala nanomètrica, cal ser molt precís, ja que les propietats físiques i químiques dels anomenats nanomaterials canvien i poden ser molt diferents de les que observem en el món macroscòpic. En el nanomón, una cosa sòlida es pot tornar líquida, un material aïllant es pot convertir en conductor, una cosa inerta pot ser un catalitzador, etc.

 

L’impacte actual de la nanociència i la nanotecnologia (N&N) a les nostres vides és indubtable, tant des del punt de vista polític (inversions de milions d’euros en recerca) com social (milers de productes nano que ja estan al mercat). Així, en la darrera dècada, la quantitat de notícies relacionades amb la nanotecnologia ha augmentat de manera exponencial. Aquest camp de la tècnica ha passat de formar part només dels centres de recerca bàsica a introduir-se en la nostra vida quotidiana amb objectes d’ús tan habitual com ara els ordinadors, l’electrònica de consum i els productes cosmètics o alimentaris. De fet, en la majoria dels casos no som conscients que allò que comprem i consumim conté nanomaterials o ha estat produït mitjançant eines nanotecnològiques.


Per aproximar la societat a la N&N i fer-la conscient i crítica de la seva dimensió social, el nanodiàleg pot representar la pedra angular sobre la qual podem construir reflexions de caràcter social, suggerint i orientant el nostre món cap al desenvolupament positiu de les noves realitats científiques i tecnològiques.

 

Des de la Universitat de Barcelona estem impulsant i promovent, juntament amb experts de diversos camps provinents de tots els registres socials, la creació i consolidació d’un nanodiàleg plural en què participin diferents actors implicats en la N&N —des de la indústria, les universitats i els organismes públics, fins a professors, alumnes i ciutadania en general— i que l’apropin i consolidin en el nostre dia a dia.

 

Les accions, fonamentalment de caràcter divulgatiu, se centren a difondre entre la ciutadania les principals implicacions del desenvolupament nanotecnològic i a discutir els seus possibles impactes en la vida quotidiana. Aquestes implicacions van des de la vessant més purament pràctica fins a la més filosòfica, ètica i social. La iniciativa, doncs, vol abordar el tema des d’una visió plural i diversa, per tal d’oferir la visió més global possible de la situació.

 

Per últim, es tractaran les qüestions més purament ètiques de la nanotecnologia i les seves implicacions morals i socials des d’un punt de vista tant teòric com pràctic. Per començar, es discutirà si els preceptes acceptats actualment en el camp de la bioètica són capaços de donar resposta als nous interrogants plantejats per la nanotecnologia, i en cas que no sigui així, si és necessari parlar de nanoètica.


En resum, l’objectiu del projecte és apropar la nanotecnologia a la societat, fent un èmfasi especial en les seves implicacions ètiques i de responsabilitat social.

 


Objectius generals

 • Promoure una alfabetització científica i tecnològica que tingui en compte aspectes socials, culturals, econòmics i mediambientals.
 • Promoure un debat multilateral, discutir assumptes científics i tecnològics i formar opinions pròpies sobre qüestions socials i ètiques relacionades amb la N&N.
 • Establir les bases del nanodiàleg amb la indústria, en especial amb la indústria cosmètica, ja que ha estat el primer sector regulat mitjançant legislacions específiques i obligat a etiquetar explícitament els seus productes amb la paraula nano.

 

Metodologia

 • Realització de seminaris de divulgació combinats amb taules rodones en què participin tots els actors implicats en el nanodiàleg (universitats, organismes públics, professors, alumnes, ciutadania en general i indústries).
 • Realització de xerrades monogràfiques i fòrums de discussió per part d’experts en N&N sobre els beneficis de la N&N i els problemes i riscos potencials que aquesta pugui generar.
 • Laboratori al carrer sobre nanotecnologia de caràcter informatiu i divulgatiu.

 

 

Contacte

 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • Edifici Històric
 • Gran Via, 585
 • 08007 Barcelona
 • Telèfon: 934 035 412
 • ucc@ub.edu

Organitzat per

logo

logologo

Amb el suport de

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412