La Universitat de Barcelona busca joves investigadors que vulguin explicar la seva tesi en pocs minuts

La UB, a través de l’Escola de Doctorat i la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i), busca estudiants de doctorat que expliquin la seva recerca en pocs minuts per a un públic sense formació específica. Entre els estudiants que participin en aquesta proposta se seleccionaran els representants de la Universitat de Barcelona a dos concursos interuniversitaris: el concurs «Tesis de 3 minuts» del Grup Coïmbra i el concurs «Tesis en 4 minuts» de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi). El representant UB als dos certàmens podrà ser la mateixa persona si compleix els requisits necessaris en tots dos casos.

La selecció que farà la UB consta de dues fases:

 1. Fase de vídeos. Els participants hauran d’enregistrar un vídeo i formalitzar la inscripció omplint el següent formulari. En aquesta fase se seleccionaran un màxim de 10 participants que passaran a la fase següent.
 2. Fase presencial. La UB organitzarà un acte públic que tindrà lloc el 21 de març on els seleccionats hauran de fer el seu monòleg en directe. En aquesta fase se seleccionaran els representants institucionals als concursos interuniversitaris del Grup Coïmbra i l’FCRi.

El guanyador UB en aquest procés de selecció rebrà com a premi un iPad. Si el representant UB als dos certàmens és la mateixa persona, només rebrà un iPad. Les persones que quedin en segona i tercera posició obtindran un val de 100 euros a bescanviar a l’FNAC.


A continuació, podeu consultar les bases específiques de cadascun dels concursos interuniversitaris.

Cal recordar que per participar en el concurs del Grup Coïmbra cal fer els monòlegs en anglès i en un màxim de tres minuts. En canvi, el concurs de l’FCRi permet fer les intervencions en català, castellà o anglès en un màxim de quatre minuts. El representant de la UB en aquests concursos podrà ser el mateix si compleix els requisits dels dos certàmens. En cas contrari, se seleccionarà un representant diferent per a cadascun.

The University of Barcelona is seeking young researchers who can explain their research within a few minutes

The UB, throughout the Doctoral School and the Scientific Culture and Innovation Unit (UCC+i) is looking for PhD students who can present their research in only a few minutes and in front of an audience with no background in the research area. The winners of this contest will be the ones representing the University in two more university contests. The winner will take part in the Coimbra Group «3 Minute Thesis» contest and in Catalan Foundation for Research’s «Tesi en 4 minuts». The same participant from the UB can take part in both contests if s/he fulfills the requirements of these. If this is not the case, two representatives will be selected to participate in the contests (one for each).

The UB will select its winner in a 2-phase process:

 1. Video phase. Participants have to film a video and register in the form provided below. In this phase, the UB will select a maximum of ten participants who will step into the next phase.
 2. Face-to-face phase. The UB will organize a public activity to be held on March 21, in which these ten participants have to give a live speech. The representatives of the institution for external contests will be chosen in this phase.

The UB winner of this process will be given an iPad, and those in the second and third positions will receive a voucher worth € 100 to spend in FNAC. If the UB representative is the same person for both contests, s/he will receive only one iPad.


The specific bases for each of these university contests are provided below.


In order to take part in the Coimbra Group contest it is required to give the monologues in English and within a 3-minute presentation. However, in the Catalan Foundation for Research contest, presentations can be given in Catalan, Spanish and English, and these can be up to four minutes.

  Formulari d’inscripció / Registration form:

  Amb data 21 de febrer de 2018, l'organització ha decidit ampliar el termini de presentació de vídeos fins al 4 de març de 2018 a les 23.55 h. Aquells participants que, havent enviat el formulari amb data prèvia al 21 de febrer, vulguin fer modificacions podran fer-ho tornant a enviar novament el formulari d’inscripció on s’haurà d’indicar en el camp d’observacions que aquesta nova versió anul·la l’anterior.
  ---------

  On February 21, 2018, the Organization has decided to extend the deadlines to submit the vídeos until March 4, 2018 at 11.55 p.m. Those participants who sent their form before February 21 and wish to make some modifications can do so by sending the registration form again, in which they have to state the new version cancels the previous one, in the comments section.

   

 

 

Menú

 

 

Contacte

 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • Edifici Històric
 • Gran Via, 585
 • 08007 Barcelona
 • Telèfon: 934 035 412
 • ucc@ub.edu

Organitzat per

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412