Concurs «Tesis de 3 minuts» del Grup Coïmbra

El 2008, la Universitat de Queensland (Austràlia) va organitzar per primera vegada un concurs anomenat Tesis en 3 Minuts (3MT), en què els estudiants de doctorat havien de presentar un vídeo de tres minuts on expliquessin la seva recerca a un públic sense formació específica, amb una sola diapositiva i gravat en una posició estàtica. Des d’aleshores, la competició 3MT s’ha convertit en un fenomen mundial, impulsada per institucions d’arreu del món.

El 3MT desafia els estudiants de doctorat a explicar la seva recerca en anglès, i en no més de tres minuts, a una audiència general. D’aquesta manera, 3MT dona suport als descobriments dels doctorands i els anima a comunicar la investigació que desenvolupen i a explicar quina importància té per a la comunitat. A Europa, el concurs l’organitza el Grup Coïmbra, una associació europea d’universitats multidisciplinàries d’alt nivell. Com a membre del grup, la Universitat de Barcelona està convidada a participar-hi.

El concurs consta de tres fases. En la primera es tracta de gravar el vídeo i formalitzar la inscripció. Els concursants que passen aquesta fase participen en la final institucional de la UB, que és la segona fase del concurs, on el guanyador s’emporta un iPad com a premi. Per últim, el guanyador en aquesta final UB participa en el procés de selecció per assistir a la gala final del Grup Coïmbra.

Sigui quina sigui la teva àrea de recerca, no dubtis a participar en el 5è Concurs Tesis en 3 Minuts del Grup Coïmbra i a donar a conèixer la teva investigació a escala internacional!

Termini:

Tens fins el 14 de març de 2021 [23:59h] per publicar el teu vídeo i omplir el formulari de participació.

Inscripció:

 • Les gravacions s’han de publicar a Youtube de manera pública.
 • Cada participant ha d’omplir el formulari, abans del 14 de març de 2021 [23:59h], en el qual ha d’indicar l’enllaç públic a Youtube del seu vídeo participant.
 • En el títol del vídeo cal incloure el nom: representantUB2021Coimbra.

A continuació, podeu consultar les bases específiques del concurs:

Descarrega: «Tesis de 3 minuts», Grup Coïmbra

 

Three Minute Thesis Competition (3MT) by Coimbra Group

In 2008, the University of Queensland (Australia) held a competition called “Three Minute Thesis” (3MT) in which PhD students had to explain their research in three minutes in a video, to a non-expert audience with only one slide, from a static position. Since then, the 3MT competition has become a global phenomenon and has been held in multiple institutions worldwide.

The 3MT challenges PhD students to present their research in English within three minutes, to a general audience. Therefore, the 3MT supports PhD students’ work and encourages them to tell about their research and the importance it has for the community. In Europe, this contest is organized by the Coimbra Group, a European association of high level multidisciplinary European universities. The University of Barcelona, as a Coimbra Group member, has been invited to participate in the contest.

The contest has three stages. In the first one, the candidates have to record the video and register in the contest. The UB will select the best candidates for the second stage, in which the participants will attend the UB institutional final, where the winner will get an iPad. Last, the winner of the UB final will take part in a selection process to attend the final gala of the Coimbra group.

Regardless of your research area, do not hesitate and take part in this contest to share your research worldwide!

Timeline:

The deadline for publish your three-minute clip and fill de registration form is March 14th, 2021 [11:59 pm].

Registration:

 • Videos have to be uploaded on Youtube as public.
 • Each participant has to fill in an online form before March 14, 2021 [11:59pm], indicating the public link to the Youtube video.
 • The name of the competition must appear in the title of the video as follows: representantUB2021Coimbra.

Download the specific bases for this contest: Three Minute Thesis Competition (3MT) by Coimbra Group

Formulari d’inscripció / Registration form

No es poden fer més enviaments d'aquest formulari.

 

 

Representant Universitat de Barcelona «Tesis de 3 minuts»
del Grup Coïmbra edició 2021


Cristina Morales: Literary, not literally

 

La doctoranda Cristina Morales, del programa d’Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals, serà la representant de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona al concurs «Tesis de 3 minuts» del Grup Coïmbra. Ho farà amb Literary, not literally, una presentació sobre la seva tesi doctoral, en què proposa una metodologia per comparar textos que relacioni la literatura amb el món, desplaçant els textos que s’han alterat amb recursos literaris (girs inesperats, al·legories, separacions) o mecanismes per crear significats. Mitjançant aquesta anàlisi, la tesi apunta que es poden traçar teories sobre el món i sobre com existim en el món, teories que indueixen noves formes d’aproximació a la realitat. El segon premi d’aquesta edició, a la qual s’han presentat tretze doctorands, ha estat per a Joan Sala, que hi competia amb una tesi de Biomedicina.

 

Més informació de la final del concurs.

 

 

Contacte

 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • Edifici Històric
 • Gran Via, 585
 • 08007 Barcelona
 • Telèfon: 934 035 412
 • ucc@ub.edu

Organitzat per

Amb el suport de

 

fecyt

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412