• Rachel’s English

  Per practicar. Col·lecció de vídeos que permeten millorar la pronúncia de l’anglès. Es basa en l’anglès americà.

  Continua llegint

 • Om pronounce

  Per practicar. Es tracta d’un curs de pronunciació en trenta lliçons. Forma part d’Om phonetics, que és una secció del portal Om personal multimedia English. Les explicacions són en castellà.

  Continua llegint

 • English speaking online

  Per practicar. Recull un conjunt de converses enregistrades i comentades per escoltar i practicar que tenen l’objectiu de fer més natural la pronúncia. També inclou consells i expressions que ajuden a adquirir fluïdesa oral.

  Continua llegint

 • English pronunciation podcast

  Per practicar. Recull fitxers de so amb explicacions i exemples per aconseguir una pronúncia correcta i entenedora de l’anglès americà.

  Continua llegint

 • BBC learning English: pronunciation tips

  Per practicar. Ensenya la pronúncia dels diferents sons de l’anglès britànic. Hi ha vídeos explicatius i exercicis de reconeixement de sons. El portal BBC learning English conté altres recursos per aprofundir el coneixement d’expressions i de vocabulari.

  Continua llegint

 • Oddcast text to speech

  Permet escriure una frase o un text breu i escoltar-ne la pronúncia automatitzada en una àmplia varietat de llengües i accents. Admet textos de fins a cent-vuitanta caràcters.

  Continua llegint

 • Acapela text to speech demo

  Permet escriure una frase o un text breu i escoltar-ne la pronúncia automatitzada. En comparació amb el traductor de Google, té l’inconvenient que només permet un màxim de dos-cents caràcters. En canvi, però, té alguns avantatges, com ara la qualitat de reproducció o la possibilitat de triar…

  Continua llegint

 • Traductor de Google

  Permet escriure o copiar un text de llargada indefinida i escoltar-ne la pronúncia automatitzada.

  Continua llegint