Català

Última actualització 30/09/2015
PORTAL DE LÈXICS I GRAMÀTIQUES DIALECTALS
  DEL CATALÀ DEL SEGLE XIX (LEXDIALGRAM)

Diccionaris
 
   ROS, Carlos (1739) Breve Diccionario Valenciano-Castellano, Valencia: Josep Garcia.
   ROS, Carlos (1764) Diccionario Valenciano-Castellano, Valencia: Imprenta de Benito Monfort.
  F. A. M. S. M. [Antoni Maria Cervera i Bru] (1812) "Significaciò y esplicaciò d'álguns térmes españóls mallorquinisáds, molt util a sa juvintud, qui desitja parlár ab hermosura y energìa", in Nueva ortografia de la lengua mallorquina, Palma: Impr. de Sebastian Garcia.
   FUSTER, J. Pastor (1827) Breve vocabulario valenciano-castellano, València: Imprempta de José Gimeno.
   LAMARCA, Lluís (1839) Ensayo de un diccionario valenciano-castellano, Valencia: J. Ferrer de Orga.
  FIGUERA, Pere Antoni (1840) Diccionari mallorquí-castellà, Palma: Impremta y Llibreria de Esteva Trias, 626 p.
  Pere Antoni FIGUERA (1840) "Diccionariet de vârios témes mâllorquíns anticuâds ô que jâ no se usan, compôst per N. para entêndre al cêlebre poeta llemosí Ausías Mârc", in Diccionari mallorquí-castellà, Palma: Impremta y Llibreria de Esteva Trias, p. 615-626.
  ANÒNIM: Diccionario Mallorquín y Castellano. Ms. 1275 de Montserrat, de mitjan s. XIX, 50 fol. a 2 col.
 MATTES, M. J. (1844) "Mots catalans-français", Leçons pratiques de grammaire, faites à l'ecole d'adultes de Perpignan: dans lesquelles l'orthographe d'usage est enseignee au moyen de la langue catalane, Perpignan: J.-B. Alzine, Librairie Editeur, p.150-191.
  ESCRIG, Jose (1851) Diccionario valenciano-castellano, Valencia: Imprenta de J. Ferrer de Orga.
  AMENGUAL, Joan Josep (1858) Nuevo diccionario mallorquín-castellano-latín, 1er vol., Palma: Imprenta y librería de Juan Colomar. (1a p.)  (2a p.)  (3a p.)  (4a p.)
  SOLER, Julio (1858) "Vocabulario", in Gramática de la lengua menorquina, Maó: Imprenta de D. J. Fábregues y Pascual.
  ROSANES, Miquel (1864) Miscelánea que comprende un vocabulario valenciano-castellano, València: J. M. Ayoldi.
  HOSPITALER, José (1869) Vocabulario castellano-menorquín y vice-versa, Maó: Imprenta de Miguel Parpal.
  ESCRIG MARTÍNEZ, José (1871) Diccionario Valenciano-Castellano, 2a edició, Valencia: Librería de Pascual Aguilar, 930 p.
  MERCÉ MARÇÀ, Lluís (1879) Diccionari valencià castellà, Càlig.
  BARCELÓ Y COMBIS, Francisco (1879-1881) Flora de las Islas Baleares, seguida de un Diccionario de los nombres baleares, castellanos y botánicos de las plantas espontáneas y de las cultivadas, Palma, P.J. Gelabert, 1879-1881.-XLVIII + 646 p.(1a p.)  (2a p.)
 ALCOVER, Antoni M. (1881) Mostra de diccionari mallorquí [Edició de M. P. Perea, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001].
(1a p.)
 (2a p.)
 ALCOVER, Antoni M. (1881-1886) Llista de noms mallorquins que replegava n'Antoni M. Alcover quant era estudiant.
 PALOMBA, Giovanni (1906) "Lessico", in Grammatica del dialetto algherese odierno, Sasari: Tipografia G. Montorsi.
 MIRALLES SBERT, Josep (s. d.) Diccionario Castellano y Mallorqui. De algunos terminos que tienen alguna analogia con la ciencia Veterinaria.
 MARTÍ I GADEA, Joaquim (1909) Vocabulario valenciano-castellano en secciones, Valencia: Imprenta de Antonio López i Comp.ª (1a p.)  (2a p.)

 
Gramàtiques
 
  AMENGUAL, Joan Josep (1836) Gramática de la llengua mallorquina, 2a ed., Palma: Imp. de P. J. Gelabert, 1872.
  PUIGGARÍ, Pere (1852) Grammaire catalane-française, a l'usage des français..., Perpignan: J. B. Alzine.
  SOLER, Julio (1858) Gramática de la lengua menorquina, Maó: Imprenta de D. J. Fábregues y Pascual.
  NEBOT i PÉREZ, Josep (1894) Apuntes para una gramática valenciana popular, València: Impremta Ripollés.
  SAISSET, Albert (1894) Grammaire catalane, Perpignan: Imprimerie de Ch. Latrobe.
  PAIS i MELIS, Joan (1899) Grammatica del dialetto moderno d'Alghero, 1899 (edición de Pasqual Scanu, 1970).
  FOULCHÉ-DELBOSC, Raymond (1902) Abrégé de grammaire catalane, Barcelone: Imprimerie et Librairie "L'Avenç". (1a p.)  (2a p.)  (3a p.)  (4a p.)
  PALOMBA, Giovanni (1906) Grammatica del dialetto algherese odierno, Sasari: Tipografia G. Montorsi.
  FORTEZA, Tomás (1915) Gramática de la lengua catalana, finalizada en 1898, aunque editada en 1915, Palma: Esc. tipogr. prov.
  Un MAHONÉS [Joan Ramis i Ramis] (1804) Principis de la lectura menorquina, Mahò: Impr. de la Vda. de Fàbregues.
  F. A. M. S. M. [Antoni Maria Cervera i Bru] (1812) Nueva ortografia de la lengua mallorquina, Palma: Impr. de Sebastian Garcia.

 
Ortografies
 
  Un MAHONÉS [Joan Ramis i Ramis] (1804) Principis de la lectura menorquina, Mahò: Impr. de la Vda. de Fàbregues.
  F. A. M. S. M. [Antoni Maria Cervera i Bru] (1812) Nueva ortografia de la lengua mallorquina, Palma: Impr. de Sebastian Garcia.