Benvingut al Laboratori de Fonètica Aplicada - Bienvenido al Laboratorio de Fonética aplicada - Welcome to Applied Phonetics Lab

Laboratori de Fonètica Aplicada

         
Grup de Recerca en Entonació i Parla (GREP)   Revista PHONICA   Biblioteca PHONICA

El Grup de Recerca en Entonació i Parla (GREP) és un grup de recerca consolidat per l'AGAUR (2009-2013), que s'ubica al Laboratori de Fonètica Aplicada de la Universitat de Barcelona. Treballa en l’anàlisi de la parla espontània, la pronúncia i l’entonació de les nostres llengües, i en les seves aplicacions didàctiques, dins el marc de l'enfocament comunicatiu.

 

PHONICA és una publicació científica de lliure accès, amb l’objetiu de crear un espai d’intercanvi entre les diverses disciplines relacionades amb el SO, la VEU i la PARLA. Un espai d’intercanvi i intersecció que també és, alhora, una plataforma de difusió de reflexions teòriques, resultats de recerca i propostes d’innovació.

 

 
La Biblioteca PHONICA publica, en paral.lel a la revista, treballs en forma de llibres electrònics (eBooks), l’interés científic dels quals reclama una adequada difusió: memòries i informes de recerca, tesis doctorals, la reunió d’articles dispersos o difícils de trobar, la traducció de llibres especialitzats, tutorials i documents amb un format interactiu.

FER DE LA FRONTERA EL TERRITORI

Nou volum de la revista: vol. 9-10 (2013-2014)

 

Amb aquest volum especial, el vol. 9-10, la nostra revista arriba al seu 10è anniversari.  PHONICA va ser creada l’any 2005 en un context acadèmic i científic relacionat amb l’educació i la comunicació. El seu objectiu era crear un espai d’intercanvi entre les diverses disciplines relacionades amb la parla, la veu i el so, des de les perspectives semiòtica, lingüística, didàctica, clínica o tècnica. En part, la nostra revista ha anant responent a aquest objectiu, però també ha esdevingut un lloc de referència de la fonètica. Al llarg d’aquests deu anys, la revista ha estat reconeguda com a revista de qualitat de la Universitat de Barcelona, ha estat indexada a Latindex (amb 27 criteris), ISOC (classificació C) i CIRC (classificació: B), i recollida a diversos repositoris, com ara Dialnet, Doaj, Dulcinea o Raco. A partir de la paulatina indexació de la revista i de la seva creixent influència en l’àrea, hem decidit inaugurar una nova etapa, amb un nou Consell de Redacció, de caràcter interuniversitari; un Consell d’Assessors científics de caràcter internacional; i un nou servidor Open Journal Systems (OJS), què permet cerques avançades i facilita la relació amb autors i lectors. En aquesta nova etapa, a més, deixem de publicar la col.lecció Biblioteca Phonica com a col.lecció de documents d’interés científic paral.lela a la revista, i en el seu lloc oferirem ressenya dels documents i enllaç als diversos repositoris digitals on es trobin, entre d’atres serveis de valor afegit. Ja estem treballant en el nou volum (vol. 11, 2015), on tots aquests canvis seran plenament efectius.

Amb aquest volum especial, doncs, volem tancar una etapa, on PHONICA estava vinculada al Laboratori de Fonètica Aplicada de la Universitat de Barcelona i al seu grup de recerca: el Grup de Recerca en Entonació i Parla (GREP). Com a tancament d’aquesta etapa, oferim un ampli recull d’articles que reuneix els treballs de recerca dels diversos membres de l’equip, organitzat en torn dels eixos: Anàlisi acústica de la parla espontània, Anàlisi melòdica de la parla i Didàctica de la comunicació oral. En ells, pot fer-se un recurregut pels temes de recerca i els enfocaments metodològics en els quals el nostre equip ha anat treballant als últims anys.

Als nostres primers números explicàvem que la nostra intenció era fer de la frontera el territori, tot reunint en un mateix fòrum cintífic línies de recerca que no sempre havien sabut coincidir: l’anàlisi de la parla i la seva didàctica, l’anàlisi de la veu des de perspectives clíniques i pedagògiques, l’anàlisi del so i la comunicació oral. Al nostre voltant hi ha altres publicacions científiques d’alta qualitat: la revista Estudios de Fonética Experimental (des de l’any 1984), el primer referent científic de la nostra àrea; y la revista Loquens (posada en marxa des del Máster de Estudios Fónicos del CSIC), a la qual donem la benvinguda.

Tancar una etapa, en el nostre cas, suposa el goig d’obrir una de nova i d’ampliar la mirada. Des de PHONICA seguirem aportant una mirada complementària i integradora. Estem d’enhorabona perquè la nostra massa crítica no deixa de crèixer.

Francisco José Cantero Serena
Director de PHONICA

Edifici Llevant (planta -1) - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 402 10 39 / Fax: 93 403 50 15
Campus Mundet
Laboratori de Fonètica Aplicada - 2014