Benvingut al Laboratori de Fonètica Aplicada - Bienvenido al Laboratorio de Fonética aplicada - Welcome to Applied Phonetics Lab

Laboratori de Fonètica Aplicada

         
Grup de Recerca en Entonació i Parla (GREP)   Revista PHONICA   Biblioteca PHONICA

El Grup de Recerca en Entonació i Parla (GREP) és un grup de recerca consolidat per l'AGAUR (2009-2013), que s'ubica al Laboratori de Fonètica Aplicada de la Universitat de Barcelona. Treballa en l’anàlisi de la parla espontània, la pronúncia i l’entonació de les nostres llengües, i en les seves aplicacions didàctiques, dins el marc de l'enfocament comunicatiu.

 

PHONICA és una publicació científica de lliure accès, amb l’objetiu de crear un espai d’intercanvi entre les diverses disciplines relacionades amb el SO, la VEU i la PARLA. Un espai d’intercanvi i intersecció que també és, alhora, una plataforma de difusió de reflexions teòriques, resultats de recerca i propostes d’innovació.

 

 
La Biblioteca PHONICA publica, en paral.lel a la revista, treballs en forma de llibres electrònics (eBooks), l’interés científic dels quals reclama una adequada difusió: memòries i informes de recerca, tesis doctorals, la reunió d’articles dispersos o difícils de trobar, la traducció de llibres especialitzats, tutorials i documents amb un format interactiu.

Aquesta trobada pretén ser un fòrum important d’intercanvi i de debat sobre els aspectes concrets de la prosòdia del català, des de les diferents escoles i tradicions que s’hi dediquen: una diversitat que ens enriqueix i que en aquesta nova edició volem tornar a posar en comú.

WORKSHOP
SOBRE LA PROSÒDIA DEL CATALÀ

Facultat d’Educació
Universitat de Barcelona

Dijous, 28 de juny de 2018

Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - Barcelona
Edifici Llevant, aula 023

PROGRAMA

Ponents:
Kata Baditzné Pálvölgyi
Florence Baills
Alice Cravotta
Wendy Elvira-García
Núria Esteve-Gibert
Ana Ma. Fernández Planas
Dolors Font-Rotchés
Iris Hübscher
Olga Kushch
Peng Li
Eugenio Martínez Celdrán
Ignacio Moreno-Torres Sánchez
Carme Muñoz
Sílvia Planas-Morales
Pilar Prieto
Mariia Pronina
Sara Recio-Pineda
Agnès Rius-Escudé
Patrick Louis Rohrer
Lourdes Romera Barrios
Paolo Roseano
Ingrid Vilà-Giménez
Xavier Villalba

Conferència:

La prosodia en contextos urbanos multilingües: el caso del español de Los Ángeles, California

a càrrec de la Dra. Yolanda Congosto Martín, de la Universidad de Sevilla

YCM

 Institucions participants:
  ELU: Eötvos Loránd University (Budapest)
  ICREA: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
  LF-UB: Laboratori de Fonètica (Universitat de Barcelona)
  LFA-UB: Laboratori de Fonètica Aplicada (Universitat de Barcelona)
  UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
  UM: Universidad de Málaga
  UN: Université de Nantes
  UPF: Universitat Pompeu Fabra
  US: Universidad de Sevilla
  USA: University of South Africa
  USP: Università degli Studi di Padova

Catedrática de Lengua Española por la Universidad de Sevilla, su perfil docente e investigador en la enseñanza de lenguas está orientado principalmente a la fonética y a la fonología del español, en especial, al estudio de la prosodia (acento, entonación y ritmo) en sus distintos ámbitos de actuación: dialectal, sociolingüístico, pragmático-discursivo, contacto de lenguas y proceso de enseñanza-aprendizaje del español como L2. Desde el año 1997 imparte docencia ininterrumpida de “Fonética Correctiva” en los Cursos de Español para Extranjeros de la Facultad de Filología; es profesora de “Español de América” y “Dialectología hispánica y variedades del español” en los estudios de Grado en Filología Hispánica; de “Fonética Experimental, Prosodia y Entonación del Español” en los Másteres Oficiales Universitarios en “Estudios Hispánicos Superiores” (US) y en “Enseñanza del español como lengua extranjera y de otras lenguas modernas” (US); y de la materia “Variedades entonativas dialectales del español” en el Posgrado Oficial en Estudios Fónicos y en el Máster en Fonética y Fonología del CSIC/UIMP (2012-2015). Ha dirigido diversos proyectos de investigación de excelencia nacionales e internacionales, seis tesis doctorales (y cinco actualmente en curso) y numerosos trabajos de investigación. Es autora de casi un centenar de publicaciones científicas, directora de la revista Philologia Hispalensis y vice-coordinadora del Proyecto Internacional AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico) para el ámbito del español en América. Asimismo, a lo largo de su carrera docente e investigadora ha sido profesora visitante en diversas universidades europeas (UTrier, UBremen, UStendhal-Grenoble-3) y americanas (UCosta Rica y USC-Los Ángeles).
 

FER DE LA FRONTERA EL TERRITORI

Nou volum de la revista: vol. 13 (2017)

 

Edició especial: Models d'entonació de l'espanyol i del portugués en l'ensenyament de llengües

Edifici Llevant (planta -1) - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 402 10 39 / Fax: 93 403 50 15
Campus Mundet
Laboratori de Fonètica Aplicada - 2018