Benvingut al Laboratori de Fonètica Aplicada - Bienvenido al Laboratorio de Fonética aplicada - Welcome to Applied Phonetics Lab

Laboratori de Fonètica Aplicada

Com a laboratori docent, al LFA s’imparteixen total o parcialment diversos cursos de 1er, 2on i 3er cicle (en negre, assignatures en actiu).

Fonètica aplicada a l'educació
Assignatura optativa als ensenyaments de Mestre.
1993-2004

Transtorns de l'aprenentatge
Assignatura de l’especialitat d’Educació Especial.
1995-2004

Logopèdia Escolar
Assignatura optativa als ensenyaments de Mestre
Des de 2004

Anàlisi i Tractament del So
Assignatura optativa a l’ensenyament de Comunicació Audiovisual
Des de 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recerca en fonètica aplicada
Programa de doctorat: Ensenyament de llengües i literatura del Dep. de Didàctica de la Llengua i la Literatura.
1994-1998

Producció i percepció de la parla
Programa de doctorat: Ensenyament de llengües i literatura del Dep. de Didàctica de la Llengua i la Literatura.
1998-2006

Tractament del so i la parla a les aplicacions multimèdia
Programa de doctorat: Multimèdia Educatiu de la Divisió V de la U.B.
Bienni 1998-00

Dificultats en els aprenentatges i programes d'intervenció
Programa de doctorat: Educació i societat: avaluació i acreditació de programes del Dep. de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
Des de 2001

Producció i percepció de la parla
Màter de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (Màster Oficial), del Dep. de Didàctica de la Llengua i la Literatura.
Des de 2007

Anàlisi de la parla
Màter de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (Màster Oficial), del Dep. de Didàctica de la Llengua i la Literatura.
Des de 2007

Fonética y fonología del español
Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera de la UB.
1992-94

Fonètica Aplicada
Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera de la UB.
1995-2005

Fonètica i fonologia
Curs d'Especialització de Mestres en Llengües Estrangeres (Anglès) de la UB.
1996-99

Anàlisi del llenguatge patològic
Màster de Logopèdia de la Divisió IV de la UB.
1996-2003

Anàlisi fonètica i fonologia
Curs d'Especialització de Mestres en Audició i Llenguatge de la UB.
1997-99

Didàctica de la pronunciació
Màster Oficial de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera.
Des de 2006

 

 

 

 
Edifici Llevant (planta -1) - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 402 10 39 / Fax: 93 403 50 15
Campus Mundet
Laboratori de Fonètica Aplicada - 2012