Benvingut al Laboratori de Fonètica Aplicada - Bienvenido al Laboratorio de Fonética aplicada - Welcome to Applied Phonetics Lab

Laboratori de Fonètica Aplicada

Dr. Raúl Alfonso (Dep. Filologia Hispànica)

Dra. Mª Pilar Ballesteros (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Dra. Marta Bartolí (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Dr. Francisco José Cantero Serena (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura) - Director del LFA

Prof. Immaculada Clarens (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Dra. Empar Devís Herraiz (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Dr. Edmon Elgström Misol (Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal)

Dra. Mª Carmen Férriz Martínez (Dep. de Traducció i Interpretació - Univ. Autònoma de Barcelona)

Dr. Dolors Font i Rotchés (Departament de Filologia Catalana)

Dr. Miguel Mateo (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Prof. Núria Ortiz (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Dra. Inmaculada Piquer Vives (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Prof. Sara Recio (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Prof. Agnès Rius (Departament de Filologia Catalana)

Prof. Alicia Sola (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Prof. Francina Torras (Departament de Filologia Catalana)

Dr. José Torregrosa Azor (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Dra. Lídia Usó (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Investigadors d'altres centres i col.laboradors de recerca

Dra. Yen Hui Liu (Dep. de Español - Providence University - Ching-yi - Taiwan)

Dr. José Ramón Torres Águila (Sydney Sussex College - Cambridge)

Dr. Maximiano Cortés Moreno (Fu Jen Catholic University - Taipei - Taiwan)

Dra. Aline Fonseca (Recife - Pernambuco - Brasil)

Dra. Marta Giralt (University of Lemmerik - Ireland)

Dra. Montserrat Iglesias (Dep. Llengües Estrangeres - CETT)

Dra. Mª Jesús Machuca (Dep. Filologia Espanyola - Univ. Autònoma de Barcelona)

Prof. Teresa Marbà Mas (ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD - PRADIV)

Dr. David Paloma (Dep. Filologia Catalana - Univ. Autònoma de Barcelona)

Dra. Sílvia Planas (Univ. Rovira i Virgili)

Dra. Mireille Spalacci (Dep. Llengües Estrangeres - CETT)

Dra. Andreu Sauca Balart (Escola de Patologia del Llenguatge - Universitat Autònoma de Barcelona)

Investigadors visitants

Dra. Angels Mies (Dep. de Psicologia Evolutiva - Univ. Autònoma de Barcelona) - 1995

Dr. Eduardo Roldán (Univ. de Valparaíso - Chile) - 1999

Dra. Raquel García Riverón (Universidad de La Habana - Cuba) - 2009

Prof. Monique Leite (Universidad de Brasilia . Brasil) . 2010

 
Edifici Llevant (planta -1) - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 402 10 39 / Fax: 93 403 50 15
Campus Mundet
Laboratori de Fonètica Aplicada - 2015