Benvingut al Laboratori de Fonètica Aplicada - Bienvenido al Laboratorio de Fonética aplicada - Welcome to Applied Phonetics Lab

Laboratori de Fonètica Aplicada

 

 

Projectes I+D

    • Títol del projecte: Infrastructura per a crear un Laboratori de Fonètica Aplicada

     Programa: Infraestructura de la Generalitat de Catalunya

     Administració finançadora: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

     Entitats participants: Universitat de Barcelona

     Import: 48.080,97 €
     Duració, des de: 1991 fins: 1992

     Investigador Principal: Dr. Francisco José Cantero Serena

     ***

    • Títol del projecte: Anàlisi melódica de la parla: desenvolupament de models i aplicacions educatives

     Programa: Proyectos de investigación para grupos precompetitivos de la Universitat de Barcelona

     Administració finançadora: Universitat de Barcelona

     Núm. de Referència: RE-1997-5012-1A
     Import: 2.404,05 €
     Duració, des de: 1997 fins: 1998

     Investigador Principal: Dr. Francisco José Cantero Serena

     ***

    • Títol del projecte: Infrastructura de recerca per a l'anàlisi i el tractament del so i la parla

     Programa: Infraestructura de la Generalitat de Catalunya

     Administració finançadora: Comissionat per a Universitats i Recerca
     Entitats participants: UBAR - Universitat de Barcelona

     Import: 21.035,42 €
     Duració, des de: 1998 fins: 1999

     Investigador Principal: Dr. Francisco José Cantero Serena

   ***

   • Títol del projecte: Análisis melódico del habla: exploración y desarrollo de aplicaciones

    Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento

    Administració finançadora: Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo

    Núm. de Referència: PB98-1184
    Import: 18.030,36 €
    Duració, des de: 1999 fins: 2002

    Investigador Principal: Dr. Francisco José Cantero Serena

    ***

   • Títol del projecte: Fonética aplicada a la educación

    Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento

    Administració finançadora: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)

    Núm. de Referència: BSO2002-03479
    Import: 40.200,00 €
    Duració, des de: 2002 fins: 2005

    Investigador Principal: Dr. Francisco José Cantero Serena

    ***

   • Títol del projecte: Grup de Recerca en Fonètica Aplicada

    Programa: Ajut a Grups de Recerca

    Administració finançadora: ARCE - Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona

    Import: 2.000,00 €
    Duració, des de: 2005 fins: 2006

    Investigador Principal: Dr. Francisco José Cantero Serena

   ***

   • Títol del projecte: Fonètica Aplicada II

    Programa: Ajut a Grups de Recerca

    Administració finançadora: ARCE - Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona

    Import: 2.000,00 €
    Duració, des de: 2007 fins: 2008

    Investigador Principal: Dr. Francisco José Cantero Serena

   ***

   • Titol del projecte: Modelos de entonación del portugués y el español para la enseñanza de lenguas

    Programa: Ayudas para Programas de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica

    Administració finançadora: AECID - Secretaría de Estado de Cooperación Internacional

    Núm. de Referència: A/016328/08
    Import: 20.000,00 €
    Duració, des de: 2009 fins: 2010

    Investigador Principal: Dr. Francisco José Cantero Serena

   ***

   • Titol del projecte: Análisis Melódico del Habla

    Programa: Programas I+D de Investigación Fundamental

    Administració finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

    Núm. de Referència: FFI2009-13214-C02-01
    Import: 47.000,00 €
    Duració, des de: 2009 fins: 2012

    Investigador Principal: Dr. Francisco José Cantero Serena

     

 

Projectes d'Innovació Docent

    • Títol del projecte: El fonetograma com a eina diagnòstica i evaluativa de la veu cantada als estudis de mestre

     Programa: Programa d’ajut a la Innovació Educativa

     Administració finançadora: Gabinet d’Innovació i Avaluació Educativa – Univ. de Barcelona

     Import: 1.800,00 €
     Duració, des de: 2001 fins: 2002

     Investigador Principal: Dr. Edmon Elgström Misol

     ***

    • Títol del projecte: Avaluació fonològica en nens de 3, 4 i 5 anys

     Programa: Programa d’ajut a la Innovació Educativa

     Administració finançadora: Gabinet d’Innovació i Avaluació Educativa – Univ. de Barcelona

     Import: 1.960,00 €
     Duració, des de: 2003 fins: 2004

     Investigador Principal: Dra. Mª Carmen Busto Barcos

     ***

    • Títol del projecte: Elaboració de vídeos educatius sobre “La respiració controlada”

     Programa: Programa d’ajut a la Innovació Educativa

     Administració finançadora: Gabinet d’Innovació i Avaluació Educativa – Univ. de Barcelona

     Import: 1.986,00 €
     Duració, des de: 2003 fins: 2004

     Investigador Principal: Dr. Edmon Elgström Misol

     ***

    • Títol del projecte: Valoració de les pràxies bucofacials i la discriminació auditiva en nens d’Educació Infantil i Primaria

     Programa: Programa d’ajut a la Innovació Educativa

     Administració finançadora: Gabinet d’Innovació i Avaluació Educativa – Univ. de Barcelona

     Import: 2.100,00 €
     Duració, des de: 2004 fins: 2005

     Investigadora Principal: Dra. Mª Carmen Busto Barcos

 

 
Edifici Llevant (planta -1) - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 402 10 39 / Fax: 93 403 50 15
Campus Mundet
Laboratori de Fonètica Aplicada - 2012