Benvingut al Laboratori de Fonètica Aplicada - Bienvenido al Laboratorio de Fonética aplicada - Welcome to Applied Phonetics Lab

Laboratori de Fonètica Aplicada

  Adquisición de la entonación española por parte de hablantes nativos chinos
  Maximiano Cortés Moreno
  Facultat de Formació del Professorat - Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  1999

  Las actividades de pronunciación en los manuales de inglés como lengua extranjera
  José Ramón Torres Águila
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2001

  Fonología contrastiva del portugués y el castellano: una caracterización de la interlengua fónica de los castellanohablantes que aprenden portugués
  Mª Carmen Férriz Martínez
  Facultat de Traducció i Interpretació - Universitat Autònoma de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2001

  La entonación del español hablado por taiwaneses
  Yen Hui Liu
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2003

  Iniciació a l'anglès com a llengua estrangera a l'Educació Infantil
  Immaculada Piquer Vives
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2005

  Adequació del camp vocal dels mestres d'Educació Musical
  Edmon Elgström Misol
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2005

  L'entonació del català
  Dolors Font i Rotchés
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2005

  Adquisición fónica y enseñanza de la pronunciación
  Agustín Iruela Guerrero
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2005

  Creencias de los profesores de E/LE sobre la enseñanza/aprendizaje de la pronunciación
  Lídia Usó
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2008

  Educación intercultural bilingüe en Honduras: teoría y didáctica para una adquisición de la Competencia Intercultural
  Mª Delia Fajardo
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2010

  L’avaluació de la comunicació oral en anglès LE mitjançant l’ús del portafolis en un context d’educació superior
  Montserrat Iglesias
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2010

  Análisis multisistémico de las partículas modales del alemán
  José Torregrosa
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2010

  El vocalismo del español en habla espontánea
  Raúl Alfonso
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2010

  La entonación del español del norte
  Mª Pilar Ballesteros
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2011

  Spanish Intonation for Hungarian learners: yes/no questions
  Kata B. Pálvölgyi
  Istituto di Lingua e Letteratura Italiana. Università Eötovös Loránd de Budapest (Hungría).
  Directora: Dra. Dolors Font-Rotchés
  2012

  El enfoque oral en la iniciación de la enseñanza/aprendizaje y adquisición de la pronunciación del español como lengua extranjera
  Marta Giralt
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2012

  Enfoque oral i recursos digitales en un curso de francés como lengua extranjera
  Mireille Spalacci
  Facultat de Formació del Professorat- Universitat de Barcelona
  Director: Dr. Francisco José Cantero Serena
  2012

 
Edifici Llevant (planta -1) - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 402 10 39 / Fax: 93 403 50 15
Campus Mundet
Laboratori de Fonètica Aplicada - 2012