Benvingut al Laboratori de Fonètica Aplicada - Bienvenido al Laboratorio de Fonética aplicada - Welcome to Applied Phonetics Lab

Laboratori de Fonètica Aplicada

     

La Biblioteca PHONICA publica, en paral.lel a la revista, treballs en forma de llibres electrònics (eBooks), l’interés científic dels quals reclama una adequada difusió: memòries i informes de recerca, tesis doctorals, la reunió d’articles dispersos o difícils de trobar, la traducció de llibres especialitzats, tutorials i documents amb un format interactiu.

 

 

PHONICA és una publicació científica en format electrònic i de lliure accès, amb l’objetiu de crear un espai d’intercanvi entre les diverses disciplines relacionades amb el SO, la VEU i la PARLA. Un espai d’intercanvi i intersecció que també sigui una plataforma de difusió de reflexions teòriques, resultats de recerca i propostes d’innovació que, pel seu caràcter interdisciplinari, troben difícil acomodament en fòrums més especialitzats i, pel seu caire científic, van adreçats a un públic reduït i no tenen sortida als circuits de divulgació o difusió comercial.

En PHONICA tenen cabuda, doncs, aportacions que tractin el SO, la VEU i la PARLA des de la fonètica, l’audiologia, la logopèdia, la foniatria, l’ensenyament de llengües, la comunicació audiovisual, la semiòtica aplicada i el tractament del senyal. Un espai ample i complexe i, en la seva diversitat, un espai nou, deutor d’allò que anomenem Fonètica Aplicada.

 

ISSN: 1699-8774

Director:
Francisco José Cantero Serena

Consell de redacció:
Raúl Alfonso Lozano
Mª Carmen Busto Barcos
Mª Carmen Férriz Martínez
Mª Dolors Font Rotchés
Edmon Elgström Misol
Teresa Marbà Mas

 

revista indexada en

DULCINEA

   

 

Edifici Llevant (planta -1) - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 402 10 39 / Fax: 93 403 50 15
Campus Mundet
Laboratori de Fonètica Aplicada - 2012