Presentació

Versión en español                 Version in English

El projecte “Explotació d’un corpus oral dialectal: anàlisi de la variació lingüística i desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la transcripció automatitzada” (ECOD) estudia la variació lingüística i desenvolupa aplicacions informàtiques per a la transcripció automatitzada, a partir de l’explotació de les dades d’un corpus oral dialectal del català (COD) creat durant projectes anteriors. Aquest objectiu general del projecte es desglossa en els quatre objectius específics següents:

  1. manteniment i compleció de la informatizació de les dades del COD (investigadors responsables: Joaquim Viaplana, Maria-Rosa Lloret, M. Pilar Perea, Esteve Clua);
  2. anàlisi de fenòmens lingüístics en relació amb la variació dialectal (investigadora responsable: Maria-Rosa Lloret);
  3. anàlisi dialectomètrica i representació espacial de la distància lingüística (investigador responsable: Esteve Clua), i
  4. elaboració d’un atles sonor de tipus morfologicofonètic i desenvolupament d’eines informàtiques per a facilitar la transcripció automatitzada de les dades del COD (investigadora responsable: M. Pilar Perea).

El fet que aquest corpus es creés amb la voluntat d’informatitzar les dades facilita el tractament quantitatiu de les dades i assegura una base empírica homogènia excel·lent per a desenvolupar estudis específics.

Els resultats obtinguts a partir de l’explotació del COD pretenen contribuir no tan sols a un millor coneixement i anàlisi de la llengua catalana, sinó també a un millor coneixement de la variació lingüística en general i, en particular, dels models d’anàlisi que donen compte millor de la variació i de la seva representació. Així mateix, també es pretén contribuir a la creació d’aplicacions informàtiques alternatives per al reconeixement de la veu.

Títol del projecte: “Explotació d’un corpus oral dialectal: anàlisi de la variació lingüística i desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la transcripció automatitzada (ECOD)”
Referència: HUM2007 65531/FILO (2a fase) i HUM2004-01504/FILO (1a fase)
Durada:  01/10/2007 – 30/09/2010 (2a fase) i 13/12/2004 – 12/12/2007 (1a fase)
Investigadora responsable: Maria-Rosa Lloret Romañach (Universitat de Barcelona)
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología; FEDER

Resultats del projecte
Informació sobre projectes nouswww.ub.edu/GEVAD