Equip investigador

Universitat de Barcelona
Maria-Rosa Lloret (IP; responsable objectiu 2)
Joaquim Viaplana (responsable objectiu 1)
Maria-Pilar Perea (responsable objectiu 4)
Montserrat Adam
Sebastià Bonet
Andreu Bosch
Josefina Carrera
Josep Moran

Universitat Pompeu Fabra
Esteve Clua (responsable objectiu 3)

Universitat de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona
Clàudia Pons

Universitat de València
Jesús Jiménez

Euskal Herriko Unibertsitatea
Gotzon Aurrekeotxea (2004-2007)

Universidad Católica de Valencia
Ricard Herrero (des de 2009)

Université de Pau
Charles-M. Videgain (2004-07)

Universität Salzburg 
Xavier Casassas (des de 2008)
Hans Goebl

Universität Basel
Germà Colon

Meertens Instituut (Amsterdam)
Franz Hinskens

Becaris predoctorals (Universitat de Barcelona)
Pere Grimalt (FI; Gen. Cat. 2002-05)
Elisenda Campmany (FI; Gen. Cat. 2003-06)
Laia Querol (FI; U Barcelona 2003-06)
Laia Rosàs (FI; Gen. Cat.: 2004-07)
Núria Busquet (FI, Gen. Cat.: 2005-08)
Joan-Pau Callejón (FI, Gen. Cat.: 2005-08)
Roser Marí (FPU, U Barcelona: 2006-09)
Maria Cabrera (FPU, MECyD: 2007-10)
Esteve Valls (FPU, MECyD: 2007-10)
Margalida Adrover (FPI, MICINN: 2008-11)