Tesis

 

En preparació

  • Adrover, Margalida (en preparació): “Aspectes fonològics i morfològics del català septentrional”. Direcció: Maria-Rosa Lloret
  • Cabrera, Maria (en preparació): El dialecte de l’Alguer en relació amb altres llengües romàniques. Estudi fonètic i fonològic. Direcció: Josefina Carrera i Clàudia Pons.
  • Marí, Roser (en preparació): El segment velar en la flexió verbal de l’eivissenc: anàlisi de la variació distribucional, geogràfica i generacional. Direcció: Maria-Rosa Lloret.
  • Rosàs, Laia (en preparació): El parlar de la conca central de la Noguera Ribagorçana: fronteres dialectals a la Terreta. Direcció: Maria-Rosa Lloret.