VIATGE PEL
PAISATGE LINGÜÍSTICDE
CATALUNYA 

L'exposició Les llengües a Catalunya és una exposició itinerant, i podeu demanar que visiti el vostre poble, escola, institut... ja ha estat exhibida en diversos indrets.

L'exposició està dividida en quatre àmbits:

També podeu provar diverses eines de tractament automàtic del llenguatge, accedint a la pàgina de demostracions de CLiC-Thera.

Al llarg de l'exposició trobareu diverses activitats que us permetran de comprovar quantes coses sabeu o no sabeu de les llengües, i, és clar, aprendre'n moltes més!

També disposeu de diversos quaderns d'activitats per preparar les visites a l'exposició; orientats a tres etapes educatives:L'exposició Les llengües a Catalunya ha estat a...

va ser al vestíbul de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona des del dia 14 d'abril fins al 13 de maig de 2005.
Alhora que l'exposició s'exhibia a la Universitat, s'hi va organitzar el cicle de conferències La diversitat Lingüística.