LAMIRADA
DIFERENT

Viure amb el fet que el món es pot veure de moltes maneres és un bon antídot contra els que pretenen que el món només és de la seva manera i és la millor preparació per una convivència enriquidora on l'intercanvi i la cooperació siguin un fet natural.

La diversitat, doncs, ens fa permeables i alhora és un estímul per seguir sent qui som, l'única possibilitat que tenim de fer una aportació creativa a la xarxa d'intercanvis que anem creant, perquè cada llengua conté coneixements únics que només els seus parlants poden transferir i que es perdríem si tots tinguéssim la mateixa mirada.