Associació de Debat UB - Portada

Associació de Debat de la Universitat de Barcelona-

L'Associació de Debat de la Universitat de Barcelona organitza cada any una Lliga de Debat Universitari i un curs per tal d'aprendre a preparar un debat Els torneigs serveixen per parlar bé en públic i fomentar la formació dels elements de la comunicació i desenvolupar aquestes habilitats. També s'organitza la II edició del Torneo de Debat de la Universitat de Barcelona obert a estudiants universitaris tant de l'àmbit estatal com internacional. Per tal de poder participar a la Lliga de debat ho podran fer tots els estudiants que estiguin matriculats en algun ensenyament de la UB en el moment de convocar-se el torneig.

A més de la Lliga de Debat, organitza cursos de Debat i Oratòria a a diverses facultats i les Jornades de Debat Obert a l'Edifici Històric.

En els cursos de debat i oratòria es treballen eines per aprendre a parlar en públic, realitzar presentacions amb impacte, s'introdueix al debat de competició, es treballa la comunicació no verbal..

Formar part de l'Associació de Debat de la Universitat de Barcelona et dona els següents avantatges:

-Utilitzar el local de la Facultat d'Economia i Empresa UB i Hotel Associacions UB.

-Participar dels torneigs de debat arreu de les universitats, amb percentatge de la inscripció, viatge i allotjament pagat per l’ADUB.

-Organitzar esdeveniments sobre debat.

-Realitzar formacions de debat quan n’hagis aprés a instituts, escoles, altres universitaris, representants, empresaris…

-Formar part de la comunitat de debat universitari més gran de Catalunya.

-Disposar de material de formació en debat, parlar en públic.

-Assessorament en la preparació de presentacions orals com TFG, elevator pitch, presentacions en òrgans de govern..

Per a més informació, podeu contactar amb info@debatub.comAccediu a la pàgina oficial de l'Associació de Debat de la Universitat de Barcelona