Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.
Obres Informació sobre les obres de Llull, tant autèntiques com apòcrifes, i sobre obres d'autors lul·listes o relacionats amb Ramon Llull.
Manuscrits Els manuscrits que contenen les obres de Llull o d'autors lul·listes, ordenats per ciutats i biblioteques.
Bibliografia Edicions de les obres de Llull o d'autors lul·listes i bibliografia sobre ell o el lul·lisme, tant llibres com articles de revistes.
Catàlegs i
inventaris
Catàlegs i inventaris d'obres lul·lianes elaborats des dels inicis del s. XIV fins avui.
Lul·listes Informació sobre autors lul·listes, copistes, possessors de manuscrits, editors, etc.
In English
Qui és Ramon Llull?       Nou Glossari General Lul·lià