Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
2002-2022, vint anys en xarxa!
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.
Obres Informació sobre les obres de Llull, tant autèntiques com apòcrifes, i sobre obres d'autors lul·listes o relacionats amb Ramon Llull.
Manuscrits Els manuscrits que contenen les obres de Llull o d'autors lul·listes, ordenats per ciutats i biblioteques.
Bibliografia Edicions de les obres de Llull o d'autors lul·listes i bibliografia sobre ell o el lul·lisme, tant llibres com articles de revistes.
Catàlegs i
inventaris
Catàlegs i inventaris d'obres lul·lianes elaborats des dels inicis del s. XIV fins avui.
Lul·listes Informació sobre autors lul·listes, copistes, possessors de manuscrits, editors, etc.
Documents Regests, transcripcions i traduccions de documents sobre Llull i la història del lul·lisme
Corpus temàtics Tractament de corpus textuals d'obres lul·lianes
In English
Qui és Ramon Llull?       Nou Glossari General Lul·lià