Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Abreviatures

Revistes

AST = Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona, 1925-)

ATCA = Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona, 1982-)

BSAL = Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana | Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (Palma, 1886-)

EL = Estudios Lulianos (Palma, 1957-1990)

SL = Studia Lulliana (Palma, 1991-; continuació d'EL)

SMR = Studia monographica & recensiones (Palma, 1947-1955)

Col·leccions

ENC = Els Nostres Clàssics (Barcelona)

MOG = Raymundi Lulli Opera omnia, ed. I. Salzinger, 8 vols. (Magúncia, 1721-42)1

NEORL = Nova Edició de les Obres de Ramon Llull (Palma, 1990-)

OE = Ramon Llull, Obres Essencials, 2 vols. (Barcelona, 1957-60)

ORL = Obres de Ramon Lull, edició original, 21 vols. (Palma, 1906-50)

OS = Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316), ed. A. Bonner, 2 vols. (Palma, 1989)

ROL = Raimundi Lulli Opera Latina (Palma & Turnhout, 1959-)

SW = Selected Works of Ramon Llull (1232-1316), ed. A. Bonner, 2 vols. (Princeton, N.J., 1985)

1 Es cita de la forma: "MOG I, vii, 23 (455)", donant primer la paginació de l'edició original, és a dir la p. 23 de la setena numeració interna, i llavors entre parèntesis el número corresponent de la paginació contínua de la reimpressió (ed. Stegmüller, Frankfurt, 1965).

Bibliografies

RD = E. Rogent i E. Duràn, Bibliografia de les impressions lul·lianes (Barcelona, 1927)

Bru = R. Brummer, Bibliographia Lulliana: Ramon-Llull-Schrifttum 1870-1973 (Hildesheim, 1976)

Sal = Marcel Salleras i Carolà, "Bibliografia lul·liana (1974-1984)", Randa 19 (1986), pp. 153-198

Nou Glossari General Lul·lià