Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia lul·liana

Autor, editor, traductor, etc.: Badia, Lola

Cliqueu per veure la fitxa completa

1. Badia, Lola, "El beat Ramon Llull o la literatura que torna", Serra d'Or juny (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1980), pp. 399-400.
2. Badia, Lola, "A propòsit dels models literaris lul·lians de la dona: Natana i Aloma", Estudi General, Revista del Col·legi Universitari de Girona 2 (Girona, 1981), pp. 23-28.
3. Badia, Lola, "No cal que tragats eximpli dels romans", Miscel·lània Pere Bohigas 1. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 3 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1981), pp. 87-94.
4. Badia, Lola, "Ramon Llull, els sarraïns i les lletres", Serra d'or 266 (1981), pp. 45-48.
5. Llull, Ramon, "Tractat d'astronomia", Textos y estudios sobre astronomía española en el siglo XIII, ed. Jordi Gayà i Lola Badia, (Barcelona: Universitat Autònoma, 1981), pp. 205-323.
6. Badia, Lola, "Disputa del clergue Pere i de Ramon, el fantàstic", L'Estruç abril (1982), pp. 1-2.
7. Llull, Ramon, Llibre d'Evast e Blanquerna, ed. M.J. Gallofré; pr. Lola Badia, "Les Millors Obres de la Literatura Catalana" 82 (Barcelona: Edicions 62-La Caixa, 1982), 360 pp.
8. Badia, Lola, El «Libre de definicions», opuscle didàctic lul·lià del segle XV "Biblioteca Humanitas de Textos Inéditos" 2 (Barcelona: Ed. Humanitas, 1983), 109 pp.
9. Badia, Lola, "Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982). Per una semblança intel·lectual", L'Avenç 62 (jul.-agost) (1983), pp. 41-45.
10. Badia, Lola, "Et hoc patet per regulam C", Quaderns Crema 7 (Barcelona, 1983, març), pp. 79-98.
11. Badia, Lola, "El Llull de la senyora Yates", Serra d'Or (1983, març), pp. 47-50.
12. Badia, Lola, "Ramon Llull i la literatura", L'Avenç 64 (1983, oct.), pp. 60-94.
13. Badia, Lola, "Ramon Llull", Història de la Literatura Catalana I (Barcelona: Edicions 62-Orbis, 1984), pp. 21-32.
14. Badia, Lola, "Poesia i art al «Libre del gentil» de Ramon Llull", Reduccions. Revista de Poesia 25 (Vic, 1984), pp. 87-96.
15. Yates, Frances, Assaigs sobre Ramon Llull, pr. Lola Badia, (Barcelona: Empúries, 1985), 223 pp.
16. Badia, Lola i Anthony Bonner, "Ramon Llull (1232-1316)", Escriptors de les Illes Balears (Palma de Mallorca, 1985), pp. 8-9.
17. Llull, Ramon, Libro de amigo y Amado, trad. Martí de Riquer; intr. Lola Badia, "Clásicos Universales Planeta" (Barcelona: Ed. Planeta, 1985), lii + 92 pp.
18. Badia, Lola, Literatura catalana medieval. Selecció de textos (Barcelona: Empúries, 1985), 299 pp.
19. Llull, Ramon, Phantasticus. Disputa del clergue Pere i de Ramon, el fantàstic, ed. Lola Badia, "Stelle dell'Orsa" II (Bellaterra (Barcelona): Stelle dell'Orsa, 1985), 165 pp.
20. Rubió i Balaguer, Jordi, Ramon Llull i el lul·lisme, pr. Lola Badia, "Obres de Jordi Rubió i Balaguer" II (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985), 464 pp.
21. Badia, Lola, "La filosofia natural de Guillem de Conches en català", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 40 (1985-6), pp. 137-169 [144].
22. Badia, Lola, "Estudi del «Phantasticus» de Ramon Llull", EL 26 (1986), pp. 5-21.
23. Badia, Lola, "Justificació", Randa 19 (1986), pp. 5-6.
24. Badia, Lola i Anthony Bonner, "Cronologia de Ramon Llull", Randa 19 (1986), pp. 199-201.
25. Badia, Lola, "Les études lulliennes en Catalogne", Raymond Lulle et le Pays d'Oc "Cahiers de Fanjeaux" 22 (Tolosa: Privat, 1987), pp. 291-295.
26. Badia, Lola, "El Llull de Bonner i altres perversions erudites", Serra d'Or 334 (1987, juliol-agost), pp. 67-70.
27. Badia, Lola, "From religious propagandist to cultural ambassador", Catalan Writing 2 (Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1988), pp. 87-91.
28. Badia, Lola, "Ramon Llull i la tradició literària", EL 28 (1988), pp. 121-138.
29. Llull, Ramon, Raimundus Lullus-Thomas Le Myésier. Electorium parvum seu Breviculum. Codex St. Peter perg. 92 de la biblioteca de Baden en Karlsruhe, ed. Gerhard Stamm; pres. Lola Badia; contr. Charles Lohr, Felix Heinzer, Rolf Hasler, Walburga Büchel i Theodor Pindl-Büchel, (Madrid : R. Díaz-Casariego, 1988), 44 fols + 139 pp.
30. Bonner, Anthony i Lola Badia, Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària "Les Naus d'Empúries. Pal Major" 2 (Barcelona: Empúries, 1988), 190 pp.
31. Badia, Lola, "Ramon Llull, els sermons i la literatura", Serra d'Or "341" (1988), pp. 45-48.
32. Badia, Lola, "«Raimundi Lulli Opera Latina, XV»: Ramon Llull i la predicació", Llengua & Literatura 3 (Barcelona, 1988-1989), pp. 563-575.
33. Badia, Lola, "L'aportació de Ramon Llull a la literatura en llengua d'oc: per un replantejament de les relacions Occitània-Catalunya a la baixa Edat Mitjana", Actes del Vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. I - Tolosa, 12-17 de setembre del 1988 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989), pp. 261-295.
34. Badia, Lola, "Manipulacions literàries lul·lianes: de la pastorel·la al sermó", El debat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de les Primeres Jornades de Filosofia Catalana, Girona 25-7 d'abril del 1988, ed. Marcel Salleras, "Estudi General" 9 (Girona: Col·legi Universitari, 1989), pp. 13-27.
35. Badia, Lola, "A propòsit de Ramon Llull i la gramàtica", Estudis de llengua i literatura catalanes - XVIII. Miscel·lània Joan Bastardas 1 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989), pp. 157-182.
36. Badia, Lola, "La novel·la espiritual de Barlaam i Josafat en el rerafons de la literatura lul·liana", Catalan Review, Vol. 4. Homage to Ramon Llull (1990), pp. 127-154.
37. Badia, Lola, "Justificació", Del frau a l'erudició. Aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII. Randa 27 (Barcelona: Curial, 1990), pp. 5-9.
38. Badia, Lola, "In memoriam Rudolf Brummer", Del frau a l'erudició. Aportacions a la història del lul·lisme dels segles XIV al XVIII. Randa 27 (Barcelona: Curial, 1990), pp. 135-136.
39. Soberanas, Amadeu J. i Lola Badia, "Manuscrits lul·lians de la Biblioteca de Catalunya. I", EL 30 (1990; reimpr. Documenta et Scripta 5 (1993), 135-151), pp. 173-193.
40. Badia, Lola, La narrativa segons Llull: relats instructius de difusió universal "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 8 (Palma de Mallorca, 1990), 38 pp.
41. Badia, Lola, "Georgians, armenis i tàrtars en la nostra Edat Mitjana", Revista de Catalunya 40, abril (Barcelona, 1990), pp. 130-138 [132, 134-136, 138].
42. Badia, Lola, "La doble herencia de Ramon Llull", La Vanguardia (Barcelona, 1990, 27 feb), pp. Cultura 8-9.
43. Badia, Lola, "Ramon, l'astrologia, els alquimistes i altres negocis lul·lians", Serra d'Or 364 (1990, abril), pp. [293] 53-[298] 58.
44. Pring-Mill, Robert D.F., Estudis sobre Ramon Llull, ed. Lola Badia i Albert Soler, "Textos i Estudis de Cultura Catalana" 22 (Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991), 358 pp.
45. Llull, Ramon, Pàgines pedagògiques, ed. Lola Badia i Albert Soler, "Textos Pedagògics" 31 (Vic: Eumo, 1992), lxx i 143 pp.
46. Badia, Lola, Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull "Assaig" 10 (Barcelona: Quaderns Crema, 1992), 239 pp.
47. Badia, Lola, "Monolingüisme i plurilingüisme segons Ramon Llull: de l'ideal unitari a les solucions pragmàtiques", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 43: 1991-1992 (1993), pp. 277-295.
48. Badia, Lola i Anthony Bonner, Vida, pensamiento y obra literaria (Barcelona: Quaderns Crema-Sirmio, 1993), 241 pp.
49. Badia, Lola, "La «Disputatio contra Iudeos» d'Inghetto Contardo", SL 33 (1993 [1994]), pp. 47-50.
50. Soler i Llopart, Albert, "«Vadunt plus inter sarracenos et tartaros»: Ramon Llull i Venècia", Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana, ed. Lola Badia i Albert Soler, "Textos i Estudis de Cultura Catalana" (Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994), pp. 49-68.
51. aa. vv., Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana, ed. Lola Badia i Albert Soler, "Textos i Estudis de Cultura Catalana" 36 (Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994), 281 pp.
52. Badia, Lola, "La legitimació del discurs literari en vulgar segons Ferran Valentí", Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana., ed. Lola Badia i Albert Soler, "Textos i Estudis de Cultura Catalana" 36 (Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994), pp. 161-184.
53. Badia, Lola, "Postil·les naturals a Llull i Jordi de Sant Jordi", The Discerning Eye. Studies presented to Robert Pring-Mill on his seventieth birthday, ed. Nigel Griffin, Clive Griffin, Eric Southworth i Colin Thompson, (Oxford: The Dolphin Book Co., 1994), pp. 27-38.
54. Badia, Lola, "Ramon Llull: autor i personatge", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 355-375.
55. Bonner, Anthony, "La grandesa de Ramon Llull", Solemne investidura de doctor honoris causa al professor Anthony Bonner, intr. Lola Badia, (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1995), 33 pp.
56. Badia, Lola, "The Language of Ramon Llull and his Literary Work", Catalònia 43 (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995, oct.), pp. 24-25.
57. Badia, Lola, "La ficción luliana en los orígenes de las letras catalanas", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 59-76.
58. Badia Pàmies, Lola, Textos catalans tardomedievals i "ciència de natures". Discurs llegit el dia 21 de novembre del 1996 en l'acte de recepció pública de l'autora a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona: RABLB, 1996), 101 pp.
59. Badia, Lola, "Scienza e letteratura nella produzione volgare di Raimondo Lullo", Francescanismo in volgare (secoli XIII-XIV). Atti del XXIV Convegno Internazionale. Assisi, 17-19 ottobre 1996 (Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1997), pp. 245-269.
60. Badia, Lola, "Fa che tu scrive: variaciones profanas sobre un motivo sagrado, de Ramon Llull a Bernat Metge", The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond (Londres: Tamesis, 1997), pp. 3-20.
61. Badia, Lola, "La nova edició de les obres de Ramon Llull", Serra d'Or 457 (1998), pp. 75-76.
62. Badia, Lola, "La literatura alternativa de Ramon Llull: tres mostres", Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre del 1997), ed. Santiago Fortuño Llorens i Tomàs Martínez Romero, I (Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 1999), pp. 11-32.
63. Badia, Lola, "La caiguda dels greus i la digestió dels remugants: variacions lul·lianes sobre l'experiència del coneixement", Estudis de Filologia Catalana. Dotze anys de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Secció Francesc Eiximenis, ed. Pep Valsalobre i August Rafanell, (Girona: Inst. Llengua i Cult. Catalanes-Abadia de Montserrat, 1999), pp. 153-173.
64. Badia, Lola, "El saber i les lletres fins al 1500", Història de la cultura catalana. L'esplendor medieval segles XI-XV, ed. Pere Gabriel, (Barcelona: Edicions 62, 1999), pp. 71-124.
65. Badia, Lola, "Ramón Llull y la cuadratura del círculo", Concentus Libri 12 (Madrid, 2000), pp. 300-305.
66. Badia, Lola, "Ramon Llull: el multiculturalisme mediterrani", Estètica i valors mediterranis a Catalunya, ed. Maria-Àngels Roque, (Barcelona: Institut Català de la Mediterrània, 2001), pp. 35-50.
67. Badia, Lola, "Pour la version occitane du De rerum proprietatibus de Barthélemy l'Anglais (XIVe siècle)", Le rayonnement de la civilisation occitane à l'aube d'un noveau millénaire: 6è congrès internationale de l'Association Internationale d'Études Occitanes. 12-19 septembre 1999, ed. Georg Kremnitz, (Viena: Edition Praesens Wissenschaftsverlag, 2001), pp. 310-326.
68. Badia, Lola, "The Arbor scientiae: A «new» encyclopedia in the thirteenth-century Occitan-Catalan cultural context", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 1-19.
69. Llull, Ramon, Començaments de medicina. Tractat d'astronomia, ed. Lola Badia, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" V (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2002), xxi+381 pp.
70. Gimeno Blay, Francisco M., "Produir llibres manuscrits catalans (segles XII-XV)", Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui «Problemes i Mètodes de Literatura Catalana antiga, U. de Girona, 5-8 juliol de 2000, ed. Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí, (Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002), pp. 115-149.
71. Santanach i Suñol, Joan, "«Cové que hom fassa apendre a son fill los ·XIIII· articles»: La Doctrina pueril com a tractat catequètic", Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui «Problemes i Mètodes de Literatura Catalana antiga, U. de Girona, 5-8 juliol de 2000, ed. Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí, (Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002), pp. 419-430.
72. Badia Pàmies, Lola, "Llull, Ramon", Diccionari d'Historiografia Catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003), pp. 742-3.
73. Bonner, Anthony i Lola Badia, "Ramón Llull", Medieval Iberia, an encyclopedia, ed. E. Michael Gerli, (New York - London: Routledge, 2003), pp. 511-514.
74. Badia, Lola, "Natura i semblança del color a l'opus lul·lià: una aproximació", SL 43 (2003), pp. 3-38.
75. Badia, Lola, "La ciència a l'obra de Ramon Llull", La Ciència en la Història dels Països Catalans, ed. Joan Vernet i Ramon Parés, I. Dels àrabs al renaixement (Barcelona-València: Institut d'Estudis Catalans, Universitat de València, 2004), pp. 403-442.
76. Badia, Lola, "Cavalleria, rondalles i filosofia natural al capítol 29 del Fèlix", La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner, ed. Germà Colón, Tomàs Martínez Romero i Maria Pilar Perea, (Castelló de la Plana, 2004), pp. 55-72.
77. Badia, Lola, "Generació o luxúria. Què diu Ramon Llull sobre el sexe. 1. La teoria", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 13-45.
78. Badia, Lola, "Oxford, Mallorca i l'Amèrica Llatina: recordant Robert Pring-Mill", Avui (2005, 23 de novembre), p. 6.
79. Badia Pàmies, Lola, "Ramon Llull i la ciència", Història de la ciència a les Illes Balears. Vol. I, L'Edat Mitjana, ed. Anthony Bonner i Francesc Bujosa Homar, (Palma: Govern de les Illes Balears, 2006), pp. 69-100.
80. Badia, Lola, "Ressenya de Friedlein, Roger, Der Dialog bei Ramon Llull. Literarische Gestaltung als apologestische Strategie", Zeitschrift für romanische Philologie 122 (2006), pp. 601-603.
81. Badia, Lola, "Generació o luxúria. Què diu Ramon Llull sobre el sexe? 2. La casuística", Actes del tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, 2003), ed. Sadurní Martí, Miriam Cabré, Francesc Feliu i David Prats, 3 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007), pp. 125-144.
82. Badia, Lola, "L'aportació d'Eusebi Colomer als estudis del pensament català medieval", L'obra d'Eusebi Colomer "Noms de la Filosofia Catalana" 2 (Girona: Documenta Universitària, 2007), pp. 127-155.
83. Llull, Ramon, Llibre de la disputa del clergue Pere i de Ramon, el fantàstic. Llibre de la ciutat del món, ed. Lola Badia, "TOLRL" 2 (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2008), 288 pp.
84. Badia, Lola, "Anthony Bonner a la Universitat de Barcelona", UB. La Universitat 44 (2008), pp. 4-5.
85. Badia, Lola i Albert Soler, "M'agradaria que es desfés el tòpic que l'Art de Llull és absurda", Avui "Suplement Cultura" (2008, 1 de maig), pp. 8-9.
86. Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "La llengua i la literatura de Ramon Llull: llocs comuns, malentesos i propostes", Els Marges 87 (2009), pp. 73-90.
87. Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Le rôle de l'occitan dans la production et la diffusion des oeuvres de Raymond Lulle (1274-1289)", La voix occitane. Actes du VIIIe Congrès de l'Association Internationale d'Études Occitanes. Bordeaux, 12-17 septembre 2005, ed. Guy Latry, (Bordeus: Presses Universitaires de Bordeaux, 2009), pp. 369-408.
88. Badia, Lola, "Le plurilinguisme paradoxal de Raymond Lulle", Le plurilinguisme au Moyen Âge, ed. Claire Kapper i Suzanne Thiolier-Méjean, (Paris: L'Harmattan, 2009), pp. 177-201.
89. Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Per la lingua di Ramon Llull: un'indagine intorno ai manoscritti in volgare di prima generazione", Medioevo Romanzo 33, 1 (2009), pp. 49-72.
90. Badia, Lola, "Il re che si meravigliò del volare del falco. Un appunto su Raimondo Lullo e il letterario", Multas per gentes. Omaggio a Giorgio Faggin, ed. Prandoni Marco i Zanello Gabriele, (Padova: Il Poligrafo, 2009), pp. 423-30.
91. Perarnau i Espelt, Josep, "Discurs del professor Josep Perarnau i Espelt", Solemne investidura com a doctor honoris causa del professor Josep Perarnau i Espelt, intr. Lola Badia, (Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009), 33 pp.
92. Badia, Lola, "Ramon Llull i la societat del segle XIII: entre la censura i la reforma "artística"", Utopies i alternatives de vida a l'Edat Mitjana. XII Curs d'Estiu Comtat d'Urgell, ed. Flocel Sabaté, (Lleida: Pagès editors, 2009), pp. 205-214.
93. Badia, Lola, "Literature as an Ancilla Artis: The Transformation of Science into Literature According to Robert Pring-Mill and Ramon Llull", Hispanic Research Journal, 10, 1 (2009, feb.), pp. 18–28.
94. Badia, Lola, "Ressenya de Ramon Llull, Ars brevis", Buc 5 (2010), p. 39.
95. Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Els manuscrits lul·lians de primera generació als inicis de la scripta librària catalana", Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré, (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2010), pp. 61-90.
96. Cifuentes, Lluís, "Estratègies de transició: pobres i versos en la transmissió extraacadèmica del saber a l'Europa llatina tardomedieval", Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré, (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum - Universitat Rovira i Virgili, 2010), pp. 241-263.
97. Badia, Lola, "Ramon Llull (1232-1316)", La nissaga catalana del món clàssic (Barcelona: Revista Auriga, 2011), pp. 23-27.
98. Llull, Ramon, Llibre de meravelles. Volum I: llibres I-VII. Volum II: llibres VIII-X., ed. Lola Badia, Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Anna Fernàndez Clot i Montserrat Lluch, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" X i XIII (Palma: Patronat Ramon Llull, 2011 i 2014), 275 i 341 pp.
99. Badia, Lola, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Llengua i literatura segons Ramon Llull", Mot So Razo 10-11 (Castelló d'Empúries: Centre d'Estudis Trobadorescos-Girona: Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes, 2011-2012), pp. 85-94.
100. Pereira, Michela, "Comunicare la verità: Ramon Llull e la filosofia in volgare", El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització / Knowledge and vernacular languages in the age of Llull and Eiximenis. ICREA studes on vernacularization., ed. Anna Alberni, Lola Badia, Lluís Cifuentes i Alexander Fidora, (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012), pp. 21-44.
101. Coroleu, Alejandro, "Ramon Llull i la impremta (1480-1520)", El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització / Knowledge and vernacular languages in the age of Llull and Eiximenis. ICREA studes on vernacularization., ed. Anna Alberni, Lola Badia, Lluís Cifuentes i Alexander Fidora, (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012), pp. 71-79.
102. Badia, Lola, "Consideraciones sobre la edición crítica del Félix o Libro de Maravillas de Ramon Llull", El texto medieval: de la edición a la interpretación "Verba, Anuario galego de filoloxía. Anexo 68" (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2012), pp. 355-370.
103. Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Ramon Llull, escriptor vernacle", Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades en homenatge a J.N. Hillgarth i A. Bonner, ed. Maria Isabel Ripoll i Margalida Tortella, "Col·leccio Blaquerna" 10 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2012), pp. 27-47.
104. Ripoll Perelló, Maribel, Joan Santanach, Lola Badia, Albert Soler i Francesc Tous Prieto, "El Ramon Llull d'Anthony Bonner: cinc apunts i una bibliografia", Randa. Homenatge a Anthony Bonner 2 68 (2012), pp. 5-26.
105. Badia, Lola, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "El Llibre de contemplació en Déu de Ramon Llull o l'emergència d'un continent literari", Reduccions. Revista de poesia 100 (Vic, 2012), pp. 151-168.
106. Badia, Lola, Joan Santanach, Albert Soler i Jaume Mensa, "L'accés dels laics al saber: Ramon Llull i Arnau de Vilanova", Literatura medieval (1). Dels orígens al segle XIV, dir. Lola Badia, Història de la Literatura Catalana, dir. Àlex Broch I (Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Fundació Carulla - Ajuntament de Barcelona, 2013), pp. 373-509.
107. Badia, Lola, "Nova retòrica i pràctica d'escriptura en Ramon Llull", Quaderns d'Italià 18 (2013), pp. 79-91.
108. Badia, Lola, "El Centre de Documentació Ramon Llull (CDRL) de la Universitat de Barcelona", Zeitschrift für Katalanistik 26 (2013), pp. 325-333.
109. Badia, Lola, "Ramon Llull, de la 'A' a la 'Z'", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 10-16.
110. Bonner, Anthony, Albert Soler i Lola Badia, "A brief History of the Llull DB and Its Derivatives", Digital Philology. A Journal of Medieval Cultures 3/1 (2014), pp. 59-74.
111. Badia, Lola, "Martí de Riquer i els clàssics catalans", Martí de Riquer i els valors clàssics de les lletres. Vocació literària i filologia, en el centenari del seu naixement (Barcelona: Editorial Barcino, Institució de les Lletres Catalanes, 2014), pp. 13-21.
112. Badia, Lola, Lluís Cabré, Sílvia Coll-Vinent, Isabel de Riquer i Joan Santanach, Martí de Riquer i els valors clàssics de les lletres. Vocació literària i filologia, en el centenari del seu naixement, pr. Laura Borràs i Carles Duarte, (Barcelona: Editorial Barcino, Institució de les Lletres Catalanes, 2014), p. 137.
113. Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Ramon Llull com a escriptor vernacle", Serra d'Or 661 (2015, gener), pp. 16-23.
114. Soler, Albert i Anthony Bonner, "Les representacions gràfiques al Llibre de contemplació de Ramon Llull", Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d'Aragó, 1250-1500, ed. Lola Badia [et al.], "Textos i estudis de cultura catalana" 210 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2016), pp. 213-244.
115. Badia, Lola, "Ramon Llull, Ars brevis", Els tresors de la Universitat de Barcelona: fons bibliogràfic del CRAI Biblioteca de Reserva (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016), pp. 122-125.
116. Llull, Ramon, Llibre del gentil i dels tres savis, dir. Óscar de la Cruz Palma; trad. Joaquim Puigdemont i Joaquim Pujal; intr. Francesc-Xavier Marín, Harvey Hames, Lola Badia i Halil Bárcena, (Barcelona: Editorial Claret, 2016), 352 pp.
117. Badia, Lola, "D'Aristòtil a la teoria dels grafs. La ciència en l'obra de Ramon Llull", Mètode 91 (2016), pp. 9-14.
118. Badia, Lola, "Ramon Llull, la ciència del seu temps i el raonament diagramàtic", Mot so razo 15 (2016), pp. 85-96.
119. Badia, Lola, "Ramon Llull, narrador", Qüestions de vida cristiana 255 (2016), pp. 61-75.
120. Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, Ramon Llull as a Vernacular Writer: Communicating a New Kind of Knowledge, trad. Robert Hughes, (Londres: Tamesis, 2016), 386 pp.
121. Badia, Lola, "La literatura segons Ramon Llull", Ramon Llull: una petjada de set segles, ed. Joan Santanach, "Nadala" 50 (Barcelona: Fundació Carulla, 2016), pp. 36-45.
122. Badia, Lola, "El «Llibre d'home» del Fèlix lul·lià: una aproximació", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 373-394.
123. Walter, Peter, "C'è un messagio de Raimondo Lullo per oggi?", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 15-31.
124. Bonner, Anthony, "La gènesi de l'Art de Ramon Llull; un instrument de conversió entre «ciència» i «amància»", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 33-55.
125. Andreu Alcina, Joan, "Història, Església i pluralitat religiosa", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 59-84.
126. Bordoy, Antoni, "Qüestions historiogràfiques: de com lul·listes i antilul·listes construïren una imatge ampliada de l'antiaverroisme de Ramon Llull", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 85-109.
127. Daiber, Hans, "Ramon Llull on Universal Values. A Bridge Between Christianity and Islam", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 111-123.
128. Cruz Palma, Óscar de la, "Ramon Llull y el proyecto universalista", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 125-143.
129. Ensenyat Pujol, Gabriel, "Ramon Llull i els reis de Mallorca: llums i ombres d'ua relació", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 145-164.
130. Mayer, Annemarie C., "«Since for a long time we have had dealings with unbelievers...». Ramon Llull and the Dialogue with Judaism and Islam", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 165-184.
131. Pereira, Michela, "Il ruolo delle opere alchemiche nella tradizione lulliana (secoli XIV-XVIII)", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 185-210.
132. Ramis Barceló, Rafael, "Els inicis de l'ensenyament del lul·lisme a l'Estudi General de Mallorca", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 211-232.
133. Ripoll Perelló, Maribel, "El microcosmos femení en la literatura lul·liana", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 233-251.
134. Romano, Marta M.M., "I mirabilia Dei nell'esperienza mistica di Raimondo Lullo", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 253-274.
135. Rubio, Josep E., "Oració i contemplació en la mística de Ramon Llull", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 275-286.
136. Sacarès, Miquela, "Imatges i devocions lul·lianes: els processos de beatificació de Ramon Llull", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 287-316.
137. Soler, Albert, "Ramon Llull: escriptura, lectura i reordenació del món", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 317-337.
138. Vega, Amador, "Rapte místic i èxstasi artístic: Llull i Dali", Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 339-363.
139. Actes del Congrés d'Oberturta de l'Any Llull:"En el setè centenari de Ramon Llull. El projecte missional i la pervivènica de la devoció", ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), 374 pp.
140. Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Ramon Llull no va escriure Blanquerna. Per a una correcta catalogació de la novel·la lul·liana", Estudis Romànics 39 (2017), pp. 355-360.
141. Badia, Lola, "L''aube des pécheurs'. La Vierge dans l'oeuvre littéraire de Ramon Llull", La Vierge dans les arts et les littératures du Moyen Âge. Actes du colloque de Perpignan du 17 au 19 octobre 2013 (París: Honoré Champion, 2017), pp. 81-90.
142. Llull, Ramon, Llibre de meravelles, ed. Anthony Bonner; col. Lola Badia, Antònia Carré i Eugènia Gisbert, "Biblioteca Barcino" 11 (Barcelona: Editorial Barcino, 2017), 610 pp.
143. Domínguez Reboiras, Fernando, "Actualidad y vigencia de Ramon Llull", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 17-48.
144. Badia, Lola, "Ramon Llull i les edats de la vida", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 49-71.
145. Aragüés Aldaz, José, "Perfiles de la cuentística luliana: la virtualidad narrativa", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 75-103.
146. Pistolesi, Elena, "Alla ricerca dell'autore: un percorso fra dediche, filologia e tradizione", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 105-141.
147. Ruiz Simon, Josep M., "L’Art de Llull com a ciència contemplativa i com a filosofia política", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 143-176.
148. Santanach i Suñol, Joan, "L’«Art de contemplació» del Blaquerna, entre la narració i la teoría", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 177-197.
149. Sari, Simone, "A Dio appartengono i nomi più belli, invocateLo con quelli: la devozione ai Nomi di Dio secondo Llull", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 200-240.
150. Tenge-Wolf, Viola, "Totes sciencies son per theología. Ramon Llull’s Concept of Theology as a Science", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 241-262.
151. Alomar i Canyelles, Antoni I., "La scripta del manuscrit A del Llibre de contemplació en Déu de Ramon Llull i les altres scriptae lul·lianes", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 265-290.
152. Amengual i Vicens, Carles, "Ramon Llull i la botànica", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 291-326.
153. Beattie, Pamela, "Language and Orthodoxy: the Latin Translation of Llull's Llibre contra Anticrist", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 327-345.
154. Boss, Sarah Jane, "The significance of Mary's Virginity in the Llibre de santa Maria", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 347-358.
155. Colomba, Coralba i Carla Compagno, "Paratesti lulliani: una classificazione preliminare", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 359-379.
156. Fernàndez Clot, Anna, "La Medicina de pecat de Ramon Llull, un electuari moral en vers", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 381-400.
157. Fiorentino, Francesco, "Ramon Llull's Demonstrative Method", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 401-417.
158. Gadea i Gambús, Ferran, "Ramon Llull i la joglaria", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 419-440.
159. González Fernández, Martín, "El lulismo de Ultramar. Perfil del Venezolano D. Antonio Reyes (1901-1973)", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 441-455.
160. Teleanu, Constantin, "La théologie mariale du Libre de sancta Maria de Raymond Lulle", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 457-485.
161. Tous, Francesc, "Metàfores, condicions i flors: els aforismes "amatius" de Ramon Llull, del Llibre d'amic e amat a l'Arbre de filosofia d'amor", Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 487-504.
162. Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), 521 pp.
163. Badia, Lola, "Ramon Llull, un pensador universal", Història mundial de Catalunya. Sota la direcció de Borja de Riquer 4 (Barcelona: Edicions 62, 2018), pp. 230-237.
164. Badia, Lola, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Storia e geografia nel Romanç d'Evast e Blaquerna di Ramon Llull", Vedere nell'ombra. Studi su natura, spiritualità e scienze operative offerti a Michela Pereira, ed. Cecilia Panti i Nicola Polloni, "Micrologus Library" 90 (Firenze: Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2018), pp. 239-249.
165. Ensenyat Pujol, Gabriel, "'Lo primer mariner fou savi mercader'. Ramon Llull i el món dels mariners", La vida marítima a la Mediterrània medieval. Fonts històriques i literàries, ed. Lola Badia, Lluís Cifuentes i Roser Salicrú i Lluch, (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2019), pp. 95-114.
166. Badia, Lola, "El mot natura en Ramon Llull. Accepcions i contextos", Ramon Llull y el Lulismo: fe y entendimiento, ed. Lucio M. Nontol i Rafael Ramis Barceló, (Madrid: Sindéresis, 2020), pp. 83-100.
167. Badia, Lola, Albert Soler, Sadurní Martí i Miriam Cabré, "El modelo Narpan DB, una plataforma común para proyectos digitales diversos: balance y perspectivas de futuro", Lectura, edición académica y creación literaria en el medio digital, ed. Javier Burguillo i Javier Merchán Sánchez-Jara, "Patrimonio textual y humanidades digitales" VIII (Salamanca: IEMYRhd, 2021), pp. 35-70.
Nou Glossari General Lul·lià