Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia lul·liana

Gimeno Blay, Produir [2002]

Francisco M. Gimeno Blay

"Produir llibres manuscrits catalans (segles XII-XV)"

Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui «Problemes i Mètodes de Literatura Catalana antiga, U. de Girona, 5-8 juliol de 2000, ed. Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí, (Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002), pp. 115-149.

Llull, 122-123

Cercar aquesta obra al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
Cercar aquesta obra al catàleg de la Universitat de les Illes Balears
Cercar aquesta obra al catàleg de la Universitat de Freiburg

Nou Glossari General Lul·lià