Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia lul·liana

Badia, Ancilla [2009, feb.] UB-LB (fot. bib.)

Lola Badia

"Literature as an Ancilla Artis: The Transformation of Science into Literature According to Robert Pring-Mill and Ramon Llull"

Hispanic Research Journal, 10, 1 (2009, feb.), pp. 18–28.

Panorama de la utilització dels recursos literaris en l'opus lul·lià (el diàleg, les formes breus de la narrativa, les personificacions, l'ús de la metàfora, etc.) a partir de la línia de recerca del tema que va marcar Robert Pring-Mill: descripció i valoració de la presència de l'Art en la literatura lul·liana, anàlisi dels aspectes formals que expressen aquesta realitat, localització de fonts i estudi del seu tractament.

Ressenyes o referències:
SL 50 (2010), 114
Cercar aquesta obra al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
Cercar aquesta obra al catàleg de la Universitat de les Illes Balears
Cercar aquesta obra al catàleg de la Universitat de Freiburg
Nou Glossari General Lul·lià