Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia lul·liana

Sacarès, Imatges [2017]

Miquela Sacarès

"Imatges i devocions lul·lianes: els processos de beatificació de Ramon Llull"

Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull. «En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció». Palma, 24-27 de novembre de 2015, ed. Lola Badia, Alexander Fidora i Maribel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 12 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2017), pp. 287-316.

The article deals with the beginnings of the veneration of Ramon Llull from the 14th to the 16th centuries, and then delves into five artistic works with a Lullian content which were given considerable importance in the declaration of artistic experts responsible for appraising such works in the process of his beatification. The devotion and testimonies of artists who made declarations in the cause of canonization of Ramon Llull are the keys to this study, quite apart from the historic and artistic focus.

Cercar aquesta obra al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
Cercar aquesta obra al catàleg de la Universitat de les Illes Balears
Cercar aquesta obra al catàleg de la Universitat de Freiburg

Nou Glossari General Lul·lià