Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia lul·liana

Domínguez Reboiras, ActVig [2018]

Fernando Domínguez Reboiras

"Actualidad y vigencia de Ramon Llull"

Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 17-48.

Llull és un pensador medieval que destaca per diferir dels usos dominants dels seus dies. Malgrat la vastitud del seu catàleg, Llull és home d’una sola idea, d’un sol llibre. La clau és en la contemplació entesa com a plaer intel·lectual d’entendre Déu i la seva obra. Llull ensenya a entendre el món a través de Déu en la doble via de l’ascens i del descens i veu en l’home l’animal homificans que integra el món sensible en el seu món espiritual. El gran repte de Llull va ser trobar la manera d’expressar l’experiència íntima que li va obrir la ment a la contemplació, la il·luminació. La “gran Art” de Ramon és una activitat visionària que es nodreix de la seva capacitat de veure i combinar les coses d’una manera diferent de com es veuen abans de considerar les relacions necessàries inicials que l’Art mateix proposa. La filosofia lul·liana porta incorporat el vessant pràctic de la conversió del món en un paradís cristià. Encara que no aconseguí els seus objectius missionals, va fundar una nova lògica, va donar nom a un sistema, va promoure una nova visió de la ciència i es va fer un lloc com a pensador universal. La singular fusió entre entendre i creure el món que proposa Llull, d’arrels teològiques trinitàries, connecta amb la filosofia de la diferència i es presentà al seus tremps com un repte per a cristians i musulmans.

Altres versions:
Versió digital
Cercar aquesta obra al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
Cercar aquesta obra al catàleg de la Universitat de les Illes Balears
Cercar aquesta obra al catàleg de la Universitat de Freiburg
Nou Glossari General Lul·lià