Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia lul·liana

Alomar i Canyelles, Scripta [2018]

Antoni I. Alomar i Canyelles

"La scripta del manuscrit A del Llibre de contemplació en Déu de Ramon Llull i les altres scriptae lul·lianes"

Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), pp. 265-290.

This paper deals with the scripta of the ms. A of the Llibre de contemplació en Déu, copied by Guillem Pagès in 1280, which is the first great achievement of Catalan literature. The Occitan features of that early manuscript are discussed through the concepts of abstand and ausbau languages.

Altres versions:
Versió digital
Cercar aquesta obra al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
Cercar aquesta obra al catàleg de la Universitat de les Illes Balears
Cercar aquesta obra al catàleg de la Universitat de Freiburg
Nou Glossari General Lul·lià