Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 42 (2002)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Eimeric, Nicolau, Diàleg contra els lul·listes, trad. Jaume de Puig, (Barcelona: Quaderns Crema, 2002), 162 pp.
Ressenyador: Lola Badia

Conté edicions de:
 • Eimeric.3 - Dialogus [català].
 • 2) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXI, 92-95, in civitate maioricensis anno MCCC composita, ed. Fernando Domínguez Reboiras, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" CXII (Turnhout: Brepols, 2000), xxxvii + 424 pp.
  Ressenyador: Hillgarth

  Conté edicions de:
 • III.45 - EsDeu [llatí], pp. 1-58.
 • III.46 - ConDeu [llatí], pp. 59-116.
 • III.47 - Home [llatí], pp. 117-301.
 • III.48 - Deu [llatí], pp. 303-403.
 • 3) Llull, Ramón, Testamento, ed. Santiago Jubany i Closas i Núria Garcia i Amat, "Archivo hermético" 11 (Barcelona: Ediciones Indigo, 2001), 520 pp.
  Ressenyador: Pereira ?

  Conté edicions de:
 • MP I.61 - Test [castellà].
 • 4) Lúlio, Raimundo, O livro do gentio e dos três sábios (1274-1276), trad. Esteve Jaulent, (Petrópolis: Vozes, 2001), 248 pp.
  Ressenyador: Toni

  Conté edicions de:
 • II.A.9 - Gentil [portuguès].
 • 5) Lulle, Raymond, Félix ou le livre des merveilles, trad. Patrick Gifreu, (Monaco: Anatolia-Éditions du Rocher, 2000), 445 pp.
  Ressenyador: Jordi Badiella (UB)

  Conté edicions de:
 • II.B.15 - Felix [francès].
 • 6) Lullo, Raimondo, Phantasticus: disputa del chierico Pietro con l'insensato Raimondo, trad. Mario Polia; pr. Guglielmo Spirito; bibl. Adolfo Morganti, "Homo absconditus" (Rimini: Il cerchio, 1997), 69 pp.

  Conté edicions de:
 • IV.49 - Phantas [italià i llatí], pp. 39-60.
 • III.80 - ArsGenUl [italià i llatí] [fragment], pp. 61-69.
 • 7) Vega, Amador, Ramon Llull y el secreto de la vida "El Árbol del Paraïso" (Madrid: Ediciones Siruela, 2002), 311 pp.
  Ressenyador: Josep E. Rubio (feta)

  Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [castellà] [fragments], pp. 139-164.
 • II.A.9 - Gentil [castellà] [fragments], pp. 165-180.
 • II.A.19 - Blaquerna [castellà] [fragments], pp. 181-7.
 • II.A.19e - AmicAmat [castellà] [fragments], pp. 189-199.
 • II.B.15 - Felix [castellà] [fragment], pp. 201-5.
 • III.23 - ArbSci [castellà] [fragments], pp. 207-219.
 • III.22 - Descon [castellà], pp. 221-242.
 • III.43.bis - CantRam [castellà], pp. 243-5.
 • III.77 - ArsBre [castellà] [fragments], pp. 247-253.
 • IV.47 - VitaCoet [castellà], pp. 255-272.
 • II. Estudis lul·lístics

  8) Adler, Gerhard, "«Weder kreisförmig noch viereckig noch dreieckig» sind die Engel für Ramon Llull", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 239-244.
  Ressenyador: Fidora
  9) Aguiló i Forteza, Tomàs i Joaquim Rubió i Ors, Correspondència, ed. Joan Mas i Vives i Antoni-Lluc Ferrer, I (1841-1844) (Palma de Mallorca: Estudi General Lul·lià, 1999), 160 pp.
  Ressenyador: Pere Rosselló (feta)
  10) Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), 372pp.
  11) Arnall Juan, M. Josepa, El llibre manuscrit "Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona" (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona / Eumo Editorial, 2002), 337 pp.
  Ressenyador: Albert
  12) Badia i Margarit, Antoni M., "L'expressió formal en Ramon Llull: unitat de llengua i diversitat de llenguatges", Ars brevis - Ramon Llull al llindar del segle XXI núm. extra. (1998), pp. 9-31.
  Ressenyador: Xavier Bonillo
  13) Badia, Lola, "Ramon Llull: el multiculturalisme mediterrani", Estètica i valors mediterranis a Catalunya, ed. Maria-Àngels Roque, (Barcelona: Institut Català de la Mediterrània, 2001), pp. 35-50.
  Ressenyador: Xavier Bonillo
  14) Badia, Lola, "The Arbor scientiae: A «new» encyclopedia in the thirteenth-century Occitan-Catalan cultural context", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 1-19.
  Ressenyador: Fidora
  15) Bonner, Anthony, "Recent Scholarship on Ramon Llull", Romance Philology 54 (2001), pp. 377-392.
  Ressenyador: Xavier Bonillo
  16) Bonner, Anthony, "The structure of the Arbor scientiae", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 21-34.
  Ressenyador: Fidora
  17) Bordoy Fernández, Antoni, "Ramon llull: un pensador entre dues èpoques", Al tombant de l'edat mitjana : tradició medieval i cultura humanista : XVIII Jornades d'Estudis Històrics Locals : Palma, del 15 al 17 de desembre de 1999, ed. Maria Barceló Crespí, (Palma de Mallorca : Institut d'Estudis Baleàrics, 2000), pp. 267-276.
  18) Bover, Jaume, Els Capó, impressors de Mallorca. Segles XVII-XVIII. Història i catàleg (Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics, 2001), 246 pp.
  Ressenyador: Joan
  19) Buzzi, Franco, "La teologia fra quattro e cinquecento. Istituzione scolastica, indirizzi e temi", La Scuola Cattolica 127 (1999), pp. 357-413.
  Ressenyador: Pistolesi (feta)
  20) Campbell, Paul J., "Mathematics and Physical Sciences", Encyclopaedia Britannica, Year in Review (2001), p. 261.
  Ressenyador: Toni
  21) Carreras y Artau, Tomás i Joaquín Carreras y Artau, Història de la filosofia espanyola. Filosofia cristiana del segle XIII al XV. Edició facsímil, intr. Jaume Mensa, Jaume de Puig, Josep M. Ruiz Simon i Pere Lluís Font, 2 vols. (Barcelona/Girona: Institut d'Estudis Catalans, Diputació de Girona, 2001 [1939-1943]).
  Ressenyador: Joan
  22) Cifuentes i Comamala, Lluís, La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement "Col·lecció Blaquerna" 3 (Barcelona / Palma de Mallorca: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2001), 420 pp.
  Ressenyador: Joan Antoni Mesquida
  23) Colomer, Eusebi, "A l'encontre de les religions en Ramon Llull", Ars brevis - Ramon Llull al llindar del segle XXI núm. extra. (1998), pp. 101-112.
  Ressenyador: Xavier Bonillo
  24) Costa, Ricardo da, "La caballería perfecta y las «virtudes» del buen caballero en el Libro de la orden de caballería (ca. 1279-1283), de Ramon Llull", Ramon Llull: caballero de la fe. El arte luliana y su proyección en la Edad Media "Serie de pensamiento español" (Pamplona: Universidad de Navarra, 2001), pp. 11-40.
  Ressenyador: Eugènia
  25) Courcelles, Dominique de, "Entre la folie et les pleurs: la fonction de l'ironie lullienne dans le Desconhort (1295)", Estudis Romànics 24 (2002), pp. 139-148.
  Ressenyador: Lola Badia
  26) Ensenyat Pujol, Gabriel, Pobresa i beneficència en Ramon Llull "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 30 (Palma (Mallorca), 2001), pp. 9-42.
  Ressenyador: Joan
  27) Esquerda i Bifet, Joan, "Alla luce dello Spirito Santo, discernere i semi del Verbo all'interno delle culture e delle religioni. Con riferimento alla figura storica di Raimundo Lullo (1235-1316)", Euntes Docete. Commentaria Urbaniana 51 (1998), pp. 91-98.
  Ressenyador: Pistolesi (feta)
  28) Faitanin, Paulo, "La huella de la doctrina de la pluralidad de formas en la configuración de la doctrina de la individuación de Ramon Llull", Ramon Llull: caballero de la fe. El arte luliana y su proyección en la Edad Media "Serie de pensamiento español" (Pamplona: Universidad de Navarra, 2001), pp. 41-60.
  Ressenyador: Eugènia
  29) Faye, Emmanuel, "Nicolas de Cues et Charles de Bouvelles dans le manuscrit Exigua pluvia de Beatus Rhenanus", Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age 65 (1998), pp. 415-450.
  Ressenyador: Albert
  30) Fidora, Alexander, "El Ars brevis de Ramon Llull: hombre de ciencia y ciencia del hombre", Ramon Llull: caballero de la fe. El arte luliana y su proyección en la Edad Media "Serie de pensamiento español" (Pamplona: Universidad de Navarra, 2001), pp. 61-80.
  Ressenyador: Eugènia
  31) Friedlein, Roger i Anita Traninger, "Lullismus", Historisches Wörterbuch des Rhetorik (Tübingen: Max Niemeyer, 2000), cols. 654-661.
  Ressenyador: Lola
  32) Friedlein, Roger, "Der Islam von Mallorca aus gesehen", Romanische Inseln im Mittelmeer, ed. Thomas Bremer, Ulrike Brummert i Kathrin Glosch, (Halle an der Saale: Janos Stekovics, 2000), pp. 113-138.
  Ressenyador: Lola
  33) García Ballester, Luis, La búsqueda de la salud: sanadores y enfermos en la España medieval "Historia, Ciencia, Sociedad, 321" (Barcelona: Ediciones Península, 2001), 718 pp.
  Ressenyador: A. Carré (feta)
  34) Garcia Font, Joan, "Llibre d'Arbre d'amor", Ars brevis - Ramon Llull al llindar del segle XXI núm. extra. (1998), pp. 137-151.
  Ressenyador: Xavier Bonillo
  35) Garí, Blanca, "«Al despuntar el alba.» María y el Árbol de la madre", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 265-272.
  Ressenyador: Fidora
  36) Garreta, Francesc, "Llibre Evast e Blanquerna", Ars brevis - Ramon Llull al llindar del segle XXI núm. extra. (1998), pp. 129-135.
  Ressenyador: Xavier Bonillo
  37) Gayà Estelrich, Jordi, Raimondo Lullo. Una teologia per la missione, trad. Domenico Lanfranchi, "Eredità Medievale" (Milà: Jaca Book, 2002), 152 pp.
  Ressenyador: Pistolesi (feta)
  38) Gayà, Jordi, "«Ipsi non credunt, quod credamus sicut credimus.» Cristología luliana en Arbor scientiae, XIII", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 273-286.
  Ressenyador: Fidora
  39) Greiner, Monique, "La piété de Jacques II de Majorque et les ordres mendiants: une tradition revisitée", À travers de l'histoire du Roussillon. De l'empreinte chrétienne à l'humanisme contemporain (Perpinyà: Sociéte Agricole, Scientifique et Littéraire, 2001).
  Ressenyador: Albert
  40) Guerrero, Ricard, "Comentaris a l'Arbor vegetalis, la noció d'origen i les definicions bàsiques de la vida", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 85-91.
  Ressenyador: Fidora
  41) Hauf, Albert G., "Sobre l'Arbor exemplificalis", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 303-342.
  Ressenyador: Fidora
  42) Hernando, Josep, "Escoles i programes acadèmics a la Barcelona del segle XV. L'escola de mestre Ramon Llull i l'ensenyament de disciplines gramaticals i d'arts", Acta historica et archaeologica mediaevalia. Homenatge al Dr. Manuel Riu i Riu 20/21 (Barcelona, 1999), pp. 633-662.
  Ressenyador: Albert Soler
  43) Higuera Rubio, José G., "Honor y dialéctica (Sobre la representación caballeresca de Ramon Llull en el Breviculum de Tomás Le Myésier)", Ramon Llull: caballero de la fe. El arte luliana y su proyección en la Edad Media "Serie de pensamiento español" (Pamplona: Universidad de Navarra, 2001), pp. 81-109.
  Ressenyador: Eugènia
  44) Imbach, Ruedi, "Die Arbor humanalis und die anthropologische Relevanz der «artes mechanicae»", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 135-157.
  Ressenyador: Fidora
  45) Jacobi, Klaus, "De arbore quaestionali. Über den baum der Fragen", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 343-359.
  Ressenyador: Fidora
  46) Kaeuper, Richard W., Chivalry and Violence in Medieval Europe (Oxford: Oxford University Press, 1999), 338 pp.; Llull 257-280.
  Ressenyador: Lola
  47) Kessler, Eckhard, "Die Theorie der natürlichen Prozesse bei Raimundus Lullus. Beobachtungen zur Arbor celestialis", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 207-237.
  Ressenyador: Fidora
  48) Kiang, Dawson, "Leonardo and Alchemy. A Bibliographical Note", Achademia Leonari Vinci. Journal of Leonardo Studies & Bibliography of Vinciana 10 (1997), pp. 199-201.
  Ressenyador: Pereira ?
  49) Lechner, J., Repertorio de obras de autores españoles en bibliotecas holandesas hasta comienzos del siglo XVIII "Bibliotheca Bibliographica Neerlandica" XXXVII ('t Goy-Houten, Utrecht: Hes & de Graaf, s.d.), 361 pp.
  Ressenyador: Toni (feta)
  50) Llinàs, Carles, "La teoria lul·liana del coneixement de Déu: una introducció", Ars brevis - Ramon Llull al llindar del segle XXI núm. extra. (1998), pp. 67-100.
  Ressenyador: Xavier Bonillo
  51) Lohr, Charles, "Arbor scientiae: The tree of the elements", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 79-84.
  Ressenyador: Fidora
  52) Lohr, Charles, "Aktivität Gottes und Hominisierung der Welt", Philosophen der Renaissance - Eine Einführung, ed. Paul Richard Blum, (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999), pp. 11-21.
  Ressenyador: Fidora (feta)
  53) Lohr, Charles, "Ramon Llull's Theory of the Continuous and Discrete", Late Medieval and Early Modern Corpuscular Matter Theories, ed. Christoph Lüthy, John E. Murdoch i William R. Newman, (Leiden/Boston/Köln: Brill, 2001), pp. 75-89.
  Ressenyador: Robert Hughes
  54) Lohr, Charles, "The Arabic Background to Ramon Lull's Liber chaos (ca. 1285)", Traditio 55 (2000), pp. 159-170.
  Ressenyador: Robert Hughes
  55) Lohr, Charles, "«Art» and Possibility: The Rule Concerning Possibility in the «Ars Lulliana»", Potentialität und Possibilität. Modalaussagen in der Geschichte der Metaphysik, ed. Christoph Lüthy, Corneille Henri Kneepkens i Kuno Lorenz, (Stuttgart/Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 2001), pp. 165-173.
  Ressenyador: Toni (feta)
  56) Lorenz, Erika, "Raimundus Lullus und der Islam - Ein Beispiel interreligiösen Dialogs", Geist und Leben 75/3 (2002), pp. 207-215.
  Ressenyador: Fidora (feta)
  57) Marín, Francesc-Xavier, "Llibre d'Amic e Amat", Ars brevis - Ramon Llull al llindar del segle XXI núm. extra. (1998), pp. 153-161.
  Ressenyador: Xavier Bonillo
  58) Marinoni, Maria Carla, "Considerazione su una riscrittura. La versione francese di un opera lulliana", «Il n'est nul si beau passe-temps / Que se jouer a sa Pensee». Studi di filologia e letteratura francese in onore di Anna Maria Finoli (Pisa, 1995), pp. 95-110.
  Ressenyador: Joan
  59) Marinoni, Maria Carla, "Per il testo della Doctrina pueril provenzale", Filologia romanza e cultura medievale. Studi in onore de Elio Melli, ed. Andrea Fassò, Luciano Formisano i Mario Mancini, I-II (Alessandria: Edizioni dell'Orso, 1998), pp. 509-523.
  Ressenyador: Joan
  60) Menant, François, Hervé Martin, Bernard Merdrignac i Monique Chauvin, Les capétiens: Histoire et dictionnaire (987-1328) (París: Robert Laffont, 1999).
  Ressenyador: Albert
  61) Miethke, Jürgen, "Die Arbor imperialis des Ramon Lull von 1295/1296", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 175-196.
  Ressenyador: Fidora
  62) Mut Garcia, Joan Miquel, "La influència de Ramon Llull en el pensament de Joan Mascaró Fornes", Estudis Baleàrics 68/69 (2000/2001), pp. 81-102.
  Ressenyador: Maribel (feta)
  63) Nieto i Galan, Agustí, "Ramon Llull i la ciència medieval", Ars brevis - Ramon Llull al llindar del segle XXI núm. extra. (1998), pp. 113-126.
  Ressenyador: Lola Badia
  64) Pardo Pastor, Jordi, "El caballero a lo divino en Ramon Llull: contra el pecado de la lujuria", Mirabilia 1 (2001), pp. 1-24.
  Ressenyador: Albert
  65) Pardo Pastor, Jordi, "El cercle lul·lià de València: Alonso de Proaza i Joan Bonllavi", Zeitschrift für Katalanistik 14 (2001), pp. 33-45.
  Ressenyador: Albert
  66) Pardo Pastor, Jordi, "El lulismo hispánico del trescientos", Ramon Llull: caballero de la fe. El arte luliana y su proyección en la Edad Media "Serie de pensamiento español" (Pamplona: Universidad de Navarra, 2001), pp. 111-127.
  Ressenyador: Eugènia
  67) Pardo Pastor, Jordi, "Tradición misticoplatónica en el Llibre d'amic e amat de Ramon Llull", Estudios Eclesiásticos 76 (2001), pp. 437-450.
  Ressenyador: Albert
  68) Payán Sotomayor, Pedro, "Ramón Llull y el mundo árabe", Estudios de la Universidad de Cádiz ofrecidos a la memoria del profesor Braulio Justel Calabozo (Cádiz: Universidad de Cádiz, 1998), pp. 221-9.
  Ressenyador: Lola Badia
  69) Pereira, Michela, "«Vegetare seu transmutare.» The vegetable soul and pseudo-Lullian alchemy", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 93-119.
  Ressenyador: Fidora
  70) Pindl, Theodor, "Ramon Llull, protagonista del diálogo intercultural", Medievalia 26 (México: Univ. Autónoma de México, 1997), pp. 46-60.
  Ressenyador: Fernando
  71) Porette, Margaret, The Mirror of Simple Souls, trad. Edmund Colledge, J.C. Marler i Judith Grant; intr. Kent Emery, (Notre Dame, Indiana: Univ. of Notre Dame Press, 1999), pp. lxxxvii + 209.
  Ressenyador: Toni (feta)
  72) Porro, Pasquale, Forme e modelli di durata nel pensiero medievale. L'«aevum», il tempo discreto, la categoria «Quando» "Ancient and Medieval Philosophy" I/XVI (Leuven: University Press, 1996), viii + 534 pp. ; Llull 10-14 (?).
  Ressenyador: Pistolesi (feta)
  73) Pring-Mill, Robert, "The role of numbers in the structure of the Arbor scientiae", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 35-63.
  Ressenyador: Fidora
  74) Puig i Oliver, Jaume de, "Desocultació d'un manuscrit de l'Art lul·liana a Barcelona, el 1396", ATCA 17 (1998), pp. 510-3.
  Ressenyador: Albert
  75) Pukelsheim, Friedrich, "Auf den Schultern von Riesen: Lull, Cusanus, Borda, Condorcet et al.", Litterae Cusanae. Informationen der Cusanus-Gesellschaft 2, 1 (2002), pp. 3-15.
  Ressenyador: Toni
  76) Pukelsheim, Friedrich, "Condorcet Splitting and Point Criteria", The Mathematical Intelligencer 24 (2002), pp. 3-4.
  Ressenyador: Toni
  77) Pukelsheim, Friedrich, "Llull, Cusanus, Borda, Condorcet: Eine interdisziplinäre Zeitreise zum Thema Wahlen", UniPress. Zeitschrift der Universität Augsburg 4 (2002, juliol), pp. 26-31.
  Ressenyador: Toni
  78) Reinhardt, Klaus, "Der Baum des ewigen Lebens (Arbor aeviternitalis) bei Ramón Lull", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 245-263.
  Ressenyador: Fidora
  79) Rosselló Bover, Pere, Els camins de la cançó: vida i obra del P. Rafel Ginard Bauçà "Biblioteca Miquel de Sants Oliver" 11 (Barcelona/Palma de Mallorca: Publicacions de l'Abadia de Monterrat i Universitat de les Illes Balears, 1999), 160 pp.
  Ressenyador: Maribel
  80) Rosselló Lliteras, Juan, "Ramón Llull peregrina a Santiago. Su juicio valorativo sobre los peregrinos", Memoria Ecclesiae. Peregrinación y santuarios en los archivos de la Iglesia santoral hispano-mozárabe en las diócesis de España 18 (Oviedo, 2001), pp. 87-99.
  Ressenyador: Joan
  81) Rosselló-Bordoy, G., "Noves dades sobre algunes arrels àrabs del català de Mallorca", Actes del 4t Congrés [sobre la Defensa de] El Nostre Patrimoni Cultural : El català, patrimoni de Mallorca (Palma: Societat Arqueològica Lul·liana, 1997), pp. 173-8.
  Ressenyador: Maribel (feta)
  82) Rubio, Josep E., "El «coneixement per la negativa» com a conseqüència epistemològica de l'oposició bé-mal al Llibre de contemplació", Randa. Miscel·lània Josep M. Llompart II 36 (1995), pp. 5-15.
  Ressenyador: Lola Badia
  83) Rubio, Josep E., "Sobre l'Arbor sensualis", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 121-126.
  Ressenyador: Fidora
  84) Ruiz Simon, Josep Maria, "El joc de Ramon Llull i la significació de l'Art General", Ars brevis - Ramon Llull al llindar del segle XXI núm. extra. (1998), pp. 55-65.
  Ressenyador: Lola Badia
  85) Santanach i Suñol, Joan, "Les definicions lul·lianes del ms. 11559 de la Biblioteca Nacional de Madrid", Llengua & Literatura 12 (2001), pp. 203-238.
  Ressenyador: Lola Badia
  86) Santanach i Suñol, Joan, "Literatura, ciència i història a l'Andorra medieval. Apunts sobre el Còdex miscel·lani de l'Arxiu Històric", Ex Libris Casa Bauró. Fulls de Bibliografia 5 (Andorra la Vella: Biblioteca Nacional, 2002), pp. 16-19.
  Ressenyador: Lola Badia
  87) Santanach i Suñol, Joan, "«Cové que hom fassa apendre a son fill los ·XIIII· articles»: La Doctrina pueril com a tractat catequètic", Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui «Problemes i Mètodes de Literatura Catalana antiga, U. de Girona, 5-8 juliol de 2000, ed. Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí, (Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002), pp. 419-430.
  Ressenyador: Albert
  88) Santanach, Joan, "Ramon Llull, 1232-1316. La primera escola d'idiomes", Descobrir Catalunya 50-51 (2002, gener-febrer), pp. 64-65.
  Ressenyador: Ø
  89) Santi, Francesco, "Arbor apostolicalis. La vita dell'organismo apostolico", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 197-205.
  Ressenyador: Fidora
  90) Saranyana, José Ignacio, "Sobre el imaginario femenino bajomedieval. Ramon Llull vs. Francesc Eiximenis", Hombre y Naturaleza en el Pensamiento Medieval. Congreso Internacional de Filosofía Medieval. 7º Latinoamericano (Buenos Aires, 1999), pp. 341-370.
  Ressenyador: Jordi Badiella (UB)
  91) Simó Artero, Joan Carles, "El latín de Ramon Llull", Actas del X Congreso Español de Estudios Clásicos II (Madrid, 2001), pp. 223-9.
  Ressenyador: Albert
  92) Simon, Róbert, "Remarks on Ramon Lull's Relation to Islam", Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 51: 1-2 (1998), pp. 21-29.
  Ressenyador: Toni
  93) Stotz, Peter, "Was lebt, will wachsen - Veränderlichkeit von Sprache zwischen Praxis und Reflexion im lateinischen Mittelalter", Archivum Latinitatis Medii Aevi - Bulletin Du Cange 53 (1995), pp. 87-118.
  94) Sugranyes de Franch, Ramon, "Raymond Lulle hérétique?", Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Théologie 45 (1998), pp. 534-6.
  Ressenyador: Jordi Badiella (UB)
  95) Tellechea Idígoras, José Ignacio, "Ramón Llull y Nicolás Eimeric", Salmanticensis 45 (1998), pp. 331-7.
  Ressenyador: Jordi Badiella (UB)
  96) Torralba Roselló, Francesc, "Llibre de les Meravelles", Ars brevis - Ramon Llull al llindar del segle XXI núm. extra. (1998), pp. 163-170.
  Ressenyador: Xavier Bonillo
  97) Traninger, Anita, Mühelose Wissenschaft. Lullismus und Rhetorik in den deutschsprachigen Ländern der Frühen Neuzeit (Munic: Fink, 2001).
  Ressenyador: Linda Báez (Freiburg): feta
  98) Vega, Amador, "Llibre del gentil e dels tres savis", Ars brevis - Ramon Llull al llindar del segle XXI núm. extra. (1998), pp. 171-5.
  Ressenyador: Xavier Bonillo
  99) Vega, Amador, "Variationen über Vision und Imagination: Ideen einer Religionsäshetik bei Ramon Llull", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 127-134.
  Ressenyador: Fidora
  100) Vidal i Roca, Josep M., "El context de Ramon Llull", Ars brevis - Ramon Llull al llindar del segle XXI núm. extra. (1998), pp. 33-53.
  Ressenyador: Xavier Bonillo
  101) Villalba Varneda, Pere, En el setè centenari de l'Arbor scientiae de Ramon Llull (Palma de Mallorca: Publicacions del centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 1998), 32 pp.
  Ressenyador: Jordi Badiella (UB)
  102) Villalba, Pere, "Raimundi Lulli Arbor scientiae. Codices et editiones", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 65-78.
  Ressenyador: Fidora
  103) Villalba, Pere, "Reminiscencias ciceronianas en Ramon Llull", Cicero and the Middle Ages "Convenit Selecta" 7 (Frankfurt am Main/Barcelona, 2001), pp. 81-86.
  Ressenyador: Jordi Badiella (UB)
  104) Walter, Peter, "Der Baum über Gott (Arbor divinalis)", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 287-301.
  Ressenyador: Fidora
  105) Wieland, Georg, "Logik der Tugenden. Die Arbor moralis des Raimundus Lullus", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 159-173.
  Ressenyador: Fidora

  III. Tesis i tesines

  106) Friedlein, Roger, Literarische Gestaltung als apologetische Strategie im katalanischen und lateinischen Dialog bei Ramon Llull (Tesi doctoral, Freie Universität Berlin, 2001), 379 pp.

  Conté edicions de:
 • III.33 - ConsVen [llatí], pp. 285-315.
 • 107) Gisbert Calduch, M. Eugènia, Les "metàfores" dels Començaments de medicina de Ramon Llull: estudi d'una "nova" forma expositiva (Tesina, Universitat de Barcelona, 2002).
  108) Hughes, Robert Desmond, The Christology of Ramon Llull in the Light of his Ars magna (Tesi doctoral, Universitat de Lancaster, 2002).
  Nou Glossari General Lul·lià