Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 44 (2004)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Friedlein, Roger, Der Dialog bei Ramon Llull. Literarische Gestaltung als apologestische Strategie "Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie" Band 318 (Tübingen: Max Niemeyer, 2004), 348 pp.
Ressenyador: Badia

Conté edicions de:
 • III.33 - ConsVen [llatí], pp. 287-312.
 • 2) Llull, Ramon, Començaments de filosofia, ed. Fernando Domínguez Reboiras; col. Eugènia Gisbert, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" VI (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2003), xli + 194 pp.
  Ressenyador: Rubio

  Conté edicions de:
 • III.43 - ComFil [català].
 • 3) Llull, Ramon, Llibre d'Amic e Amat, il. Jean-Jacques Laigre; pr. Josep Palau i Fabre, (Caldes d'Estrac: Fundació Palau, 2004), 63 pp.
  Ressenyador: Soler

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català, castellà, italià, francès i anglès] [parcial].
 • 4) Llull, Ramon, Llibre d'amic i amat, trad. Joan Gelabert, "Clàssics del Gall" 1 (Pollença: El Gall Editor, 2004), 161 pp.
  Ressenyador: Soler

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català] [versió moderna].
 • 5) Llull, Ramon, Lo desconhort. Cant de Ramon, ed. Josep Batalla, "Exemplaria Scholastica" 1 (Tona (Barcelona): Obrador Edèndum, 2004), 148 pp.
  Ressenyador: Santanach

  Conté edicions de:
 • III.22 - Descon [català], pp. 59-129.
 • III.43.bis - CantRam [català], pp. 131-8.
 • 6) Ramis i Moneny, Guillem, Coneguem Blanquerna: resum i activitats sobre el Llibre d'Evast e Blanquerna de Ramon Llull "Coneguem Els Nostres Clàssics" 1 (Palma de Mallorca: Editorial Moll, 2002), 63 pp.
  Ressenyador: Soler

  Conté edicions de:
 • II.A.19 - Blaquerna [català] [fragments].
 • 7) Vega, Amador, Ramon Llull and the Secret of Life, trad. James W. Heisig, (New York: The Crossroad Publishing Company, 2003), p. 277.

  Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [anglès] [fragments], pp. 137-158.
 • II.A.9 - Gentil [anglès] [fragments], pp. 159-173.
 • II.A.19 - Blaquerna [anglès] [fragments], pp. 174-9.
 • II.A.19e - AmicAmat [anglès] [fragments], pp. 180-190.
 • II.B.15 - Felix [anglès] [fragment], pp. 191-4.
 • III.23 - ArbSci [anglès] [fragments], pp. 195-207.
 • III.22 - Descon [anglès], pp. 208-225.
 • III.43.bis - CantRam [anglès], pp. 226-8.
 • III.77 - ArsBre [anglès] [fragments], pp. 229-235.
 • IV.47 - VitaCoet [anglès], pp. 236-258.
 • 8) Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, ed. Krystyna Krauze-Błachowicz; trad. Marek Gensler, Dariusz Gwis i Elżbieta Jung-Palczewska, (Varsòvia: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002), pp. LVI+400.
  Ressenyador: Sawicka

  Conté edicions de:
 • IV.29 - Reprob [polonès] [fragment], pp. 322-335.
 • III.77 - ArsBre [polonès] [fragment], pp. 335-344.
 • II. Estudis lul·lístics

  9) Arnau de Vilanova, Arnaldi de Villanova Tractatus Octo in Graecorum Sermonem Versi, ed. Joan Nadal Cañellas; col. Dionisio Benetos, "Corpus Philosophorum Medii Aevi. Scripta Spiritualia" 2 (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2002), 446 pp.
  Ressenyador: Soler
  10) Badia Pàmies, Lola, "Llull, Ramon", Diccionari d'Historiografia Catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003), pp. 742-3.
  Ressenyador: Alvarez
  11) Báez-Rubí, Linda, Die Rezeption der Lehre des Ramon Llull in der Rhetorica Christiana (Perugia, 1579) des Franziskaners Fray Diego de Valadés (Frankfurt: Lang, 2004).
  Ressenyador: Domínguez
  12) Balcells, Albert, Ramon d'Alòs-Moner i de Dou: semblança biogràfica (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2003), 51 pp.
  Ressenyador: Soler
  13) Barceló Crespí, Maria, "Agnès de Pacs i l'entorn humanista", Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics 10 (2000), pp. 21-47.
  Ressenyador: Ripoll
  14) Boss, Sarah Jane, "Does God's Creation Hide or Disclose its Creator? A Conversation with Ramon Llull", New Blackfriars 85 (2004), pp. 170-185.
  Ressenyador: Hames
  15) Butinyà, Júlia, "Un llibre català, un gentil italià i la cultura europea (Al voltant del Llibre del gentil e los tres savis lul·lià)", Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell’AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000) I (Nàpols, 2003), pp. 59-82.
  Ressenyador: Guixeras
  16) Butinyà, Júlia, "Unes notes sobre Metge, Llull i Juvenal", Randa 51 (2003), pp. 7-29.
  Ressenyador: Guixeras
  17) Cambi, Maurizio, La machina del discorso. Lullismo e retorica negli scritti latini di Giordano Bruno, pr. Michele Ciliberto, (Nàpols: Liguori Editore, 2002), 223 pp.
  Ressenyador: Bonner
  18) Cantarellas Camps, Catalina, "Ramon Llull en l'art i la cultura del segle XIX", Randa 51 (2003), pp. 31- 49.
  Ressenyador: Rosselló
  19) Cifuentes, Lluís, "La volgarizzazione della scienza alla fine del medioevo: un modello interpretativo a partire dal caso del catalano", Filosofia in volgare nel medioevo: atti del convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.). Lecce, 27-29 settembre 2002, ed. Nadia Bray i Loris Sturlese, "Textes et études du Moyen Âge" 21 (Louvain-La-Neuve: Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales, 2003), pp. 247-263.
  Ressenyador: Guixeras
  20) Cocco, Alessandra i Riccardo Gualdo, "Enciclopedismo et erudizione nei volgari italiani: una panoramica sugli studi recenti", Filosofia in volgare nel medioevo: atti del convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.). Lecce, 27-29 settembre 2002, ed. Nadia Bray i Loris Sturlese, "Textes et études du Moyen Âge" 21 (Louvain-La-Neuve: Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales, 2003), pp. 265-317.
  Ressenyador: Guixeras
  21) Colón, Germà, De Ramon Llull al Diccionari de Fabra: acostament lingüístic a les lletres catalanes, ed. Núria Mañé i Albert Soler i Llopart, "Col·lecció Germà Colón d'estudis filològics" 1 (Barcelona: Fundació Germà Colón Domènech - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003), 476 pp.
  Ressenyador: Soler
  22) Costa, Ricardo da, "O pensamento político no final do século XIII: a imagem do Príncipe Tirano na Árvore Imperial, de Ramon Llull", Dimensões 11 (2000), pp. 349-364.
  Ressenyador: Bonillo
  23) Daiber, Hans, "Raimundus Lullus in der Auseinandersetzung mit dem Islam. Eine philosophiegeschichtliche Analyse des Liber disputationis Raimundi Christiani et Homeri Saraceni", Juden, Christen und Muslime. Religionsdialoge im Mittelalter, ed. Matthias Lutz-Bachmann i Alexander Fidora, (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004), pp. 136-172.
  Ressenyador: Tenge
  24) Derolez, Albert, The Paleography of Gothic Manuscript Books From the Twelfth to the Early Sixteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), pp. 203 + 160 Pl.
  Ressenyador: Soler
  25) Domínguez Reboiras, Fernando, "La idea de cruzada en el Liber de passagio de Ramón Llull", Patristica et Mediaevalia 25 (2004), pp. 45-75.
  Ressenyador: Beattie
  26) Egea i Ger, Marc, "La cosmología de Ramón Llull", Llull: boletín de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias 23 (2000), pp. 295-313.
  Ressenyador: Badia
  27) Estelrich i Costa, Josep, "El convent de Santa Elisabet. Apèndix documental (1317-1510)", BSAL 58 (2002), pp. 247-271.
  Ressenyador: Soler
  28) Estelrich i Costa, Josep, "El convent de Santa Elisabet. Apèndix documental (II) (1530-2000)", BSAL 59 (2003), pp. 249-318.
  Ressenyador: Soler
  29) Estelrich i Costa, Josep, El monestir de Santa Elisabet: beguins, terceroles, jerònimes. Mallorca 1317-2000 "Arbre de mar" 9 (Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear, 2002), 410 pp.
  Ressenyador: Soler
  30) Estelrich i Costa, Josep, "Microtoponímia d'un monestir. El monestir de Santa Elisabet de monges jerònimes, de Ciutat de Mallorca", BSAL 56 (2000), pp. 407-413.
  Ressenyador: Soler
  31) Estelrich i Costa, Josep, "Una Casa de Beguins i un Convent de la Terça Regla a Ciutat de Mallorca (ss. XIV-XV)", Fontes Rerum Balearium 1 (nova etapa) (1990), pp. 31-46.
  Ressenyador: Soler
  32) Evangelisti, Paolo, "Arnau de Vilanova e Ramon Llull: note in margine a due testi di pedagogia politica francescana", Studi per Marcello Gigante "Istituto Italiano per gli Studi Storice in Napoli" (Bolonya: Societa Editrice Il Mulino, 2003), pp. 371-393.
  Ressenyador: Soler
  33) Exposición bibliográfica organizada con motivo del XXII Congreso de la Asociación Internacional de Bibliofilia (Palma de Mallorca, 25 de septiembre de 2001) (Palma: Fundación Bartolomé March Servera, 2001), 53 pp.
  Ressenyador: Ripoll
  34) Falconer, Jaume i Nadal Bernat, Llull paraula Lluc imatge : Apunts per (re)fer la memòria (Mallorca : Indústria Gràfica Jorvich, 2003).
  Ressenyador: Ripoll
  35) Ferrer i Mallol, M. Teresa, Joaquim Miret i Sans: semblança biogràfica (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2003), 54 pp.
  Ressenyador: Soler
  36) Ferrer Llabrés, Antoni, Impressions lul·lianes (Palma: Ajuntament, 2003), 227 pp.
  Ressenyador: Ripoll
  37) Fidora, Alexander, Die Wissenschaftstheorie des Dominicus Gundissalinus (Berlin: Akademie Verlag, 2003), p. 219.
  38) Fidora, Alexander, "Ramon Llull - Universaler Heilswille und universale Vernunft", Juden, Christen und Muslime. Religionsdialoge im Mittelalter, ed. Matthias Lutz-Bachmann i Alexander Fidora, (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004), pp. 119-135.
  Ressenyador: Tenge
  39) Fidora, Alexander, "Ramón Llull frente a la crítica actual al diálogo interreligioso: el arte luliana como propuesta para una "filosofía de las religiones"", Revista Española de Filosofía Medieval 10 (2003), pp. 227-243.
  Ressenyador: Hames
  40) Francia, Andrea, "Filosofia del dialogo e slancio missionario nell'opera del beato Raimondo Lullo", Analecta Tor 35 (2004), pp. 205-245.
  Ressenyador: Hames
  41) Friedlander, Alan, The Hammer of the Inquisitors: Brother Bernard Délicieux and the Struggle Against the Inquistion in Fourteenth-Century France "Cultures, Beliefs and Traditions" 9 (Leiden, Boston, Köln: Brill, 2000), XX + 328 pp.
  Ressenyador: Guixeras
  42) Friedlein, Roger, "El diàleg en el lul·lisme ibèric medieval, una proposta de sistematització", La literatura i l'art en el seu context social, ed. Pilar Arnau i Segarra i August Bover i Font, "Biblioteca Milà i Fontanals" 44 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003), pp. 105-119.
  Ressenyador: Badia
  43) Galí, Alexandre, "Filosofia a Catalunya (1900-1936)", ed. Josep Montserrat Molas i Pere Lluís Font, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 14 (2002), pp. 91-207; Lul·lisme 195-7.
  Ressenyador: Bonillo
  44) Gayà, Jordi, "Ramon Llull i l'Islam. 'Infideles sunt homines, sicut et nos'", «Vós sou sant, Senyor Déu únic». Franciscanisme i Islam "Jornades d'Estudis Franciscans, 2001" (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 2002), pp. 115-143.
  Ressenyador: de la Cruz - feta
  45) Glick, Thomas F., "'My Master, the Jew': Observations on Interfaith Scholarly Interaction in the Middle Age", Jews, Muslims and Christians in and around the Crown of Aragon. Essays in Honour of Professor Elena Lourie, ed. Harvey J. Hames, (Leiden - Boston: Brill, 2004), pp. 157-182.
  Ressenyador: Burman
  46) Guyotjeannin, Olivier et al., Conseils pour l'édition des textes médiévaux 3 vols. (París: Comité des travaux historiques et scientifiques - École nationale des chartes - Orientations et méthodes, 2001-2), 175+265+253 pp.
  Ressenyador: Albarez-Bonillo-Cifuentes
  47) Hames, Harvey, "The Language of Conversion: Ramon Llull's Art as a Vernacular", The Vulgar Tongue. Medieval and Postmedieval Vernacularity, ed. Fiona Somerset i Nicholas Watson, (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2003), pp. 43-56.
  Ressenyador: Cifuentes
  48) Heimann, Claudia, "Vom Unkraut unter dem Weizen, oder warum Inquisitoren Engel sind", ATCA 22 (2003), pp. 597-610.
  Ressenyador: Fidora
  49) Hillgarth, J.N., Spain and the Mediterranean in the Later Middle Ages "Variorum Collected Studies Series" (Ashgate: Variorum, 2003).
  Ressenyador: Bonner
  50) Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional. XIV (9.501 a 10.200) (Madrid: Biblioteca Nacional, 2000), pp. 591 [núms. 9609, 9898, 10103].
  Ressenyador: Santanach
  51) Jaulent, Esteve, "Fundamentos epistemológicos del diálogo luliano", Anales del Seminario de Historia de la Filosofia 20 (2003), pp. 33-50.
  Ressenyador: Friedlein
  52) Judycka, Joanna, "Anselmian Echos in Ramon Llull's Thought", Saint Anselm Bishop and Thinker. Papers Read at a Conference Held in the Catholic University of Lublin on 24-26 September 1996, ed. Roman Majeran i Edward Iwo Zielinski, (Lublin: The University Press, 1999), pp. 323-333.
  Ressenyador: Bonner
  53) Leopold, Antony, How to recover the Holy Land: the crusade proposals of the late thirteenth and early fourteenth centuries (Aldershot: Ashgate, 2000), x + 231 pp.
  Ressenyador: Beattie
  54) Llinàs, Carles, "Ramon Llull (1232-1316)", Història del pensament cristià: quaranta figures, ed. Pere Lluís Font, (Barcelona: Proa, Fundació Joan Maragall, 2002; 2004), pp. 363-399.
  Ressenyador: Bonillo
  55) Lluís Font, Pere, Eusebi Colomer i Pous: semblança biogràfica (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2003), 12 pp.
  Ressenyador: Soler
  56) Lluís Font, Pere, Joaquim Carreras i Artau: semblança biogràfica (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2000), 13 pp.
  Ressenyador: Soler
  57) Lohr, Charles, "The Islamic 'beautiful names of God' and the Lullian Art", Jews, Muslims and Christians in and around the Crown of Aragon. Essays in Honour of Professor Elena Lourie, ed. Harvey J. Hames, (Leiden - Boston: Brill, 2004), pp. 197-205.
  Ressenyador: Peyrats
  58) Martín Rodríguez, José Luis, "Raimundo Lulio: Un polifacético, peculiar apóstol de musulmanes y judíos del siglo XIII", Filosofía medieval cristiana en España, ed. Eudaldo Forment, José Luis Martín Rodríguez i Ricardo Piñero, "Colección de Filosofía" 9 (Madrid: Fundación Fernando Rielo, 1999), pp. 51-81.
  Ressenyador: Bonillo
  59) Mas i Solench, Josep M., Ferran Valls i Taberner: semblança biogràfica (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2004), 28 pp.
  Ressenyador: Soler
  60) McMahon, William E., "The Semantics of Johann Alsted", History of Linguistics 1996. Vol. 2: From Classical to Contemporary Linguistics, ed. David Cram, Andrew Linn i Elke Nowak, "Studies in the History of Language Science" 95 (Amsterdam - Philadelphia, 1999), pp. 123-9.
  Ressenyador: Bonner
  61) McMahon, William E., "The Semantics of Post-Medieval Lullism", The Henry Sweet Society Bulletin 37 (2001, nov.), pp. 10-21.
  Ressenyador: Bonner
  62) McMahon, William E., "The Semantics of Ramon Llull", Studies on the History of Logic. Proceedings of the III. Symposium on the History of Logic, ed. Ignacio Angelelli i María Cerezo, "Perspektiven der Analytischen Philosophie / Perspectives in Analytic Philosophy" 8 (Berlin - Nova York: Walter de Gruyter, 1996), pp. 155-171.
  Ressenyador: Bonner
  63) McVaugh, Michael R., "Moments of inflection: the careers of Arnau de Vilanova", Religion and Medicine in the Middle Ages, ed. Peter Biller i Joseph Ziegler, "York Studies in Medieval Theology" III (York: York Medieval Press, 2001), pp. 47-67.
  Ressenyador: Gisbert
  64) Mensa i Valls, Jaume i Sebastià Giralt, "Bibliografia arnaldiana (1994-2003)", ATCA 22 (2003), pp. 665-734.
  Ressenyador: Cifuentes
  65) Merino, José Antonio, "El Ars Magna de Ramon Llull", Manual de teología franciscana, ed. José Antonio Merino i Francisco Martínez Fresneda, (Madrid: Editorial Católica, 2003), pp. xxx + 526; Llull 511-18.
  Ressenyador: Rubio
  66) Minervini, Vincenzo, "Comunicare in letteratura fra XIV e XV secolo", Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell’AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000) I (Nàpols: Liguori Editore, 2003), pp. 327-338.
  Ressenyador: Guixeras
  67) Moll i Marquès, Aina, Francesc de Borja Moll: semblança biogràfica (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2001), 19 pp.
  Ressenyador: Ripoll
  68) Mutafian, Claude, "La Catalogne et le Royaume Arménien de Cilicie (XIIe-XIVe siècles)", L'expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana : actes del Séminaire/Seminari organitzat per la Casa de Velázquez (Madrid) i la Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona, celebrat a Barcelona, el 20 d'abril de 1998, ed. Maria Teresa Ferrer i Mallol i Damien Coulon, (Barcelona : Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, 1999), pp. 105-119.
  Ressenyador: Gayà
  69) Obermeier, Anita, The History and Anatomy of Auctorial Self-Criticism in the European Middle Ages (Amsterdam - Atlanta: Rodopi, 1999), 314 pp.; Llull 229-231.
  Ressenyador: Bonner
  70) Perarnau i Espelt, Josep, "Consideracions sobre el tema de Missió i croada en Ramon Llull dins publicacions recents", ATCA 22 (2003), pp. 561-578.
  Ressenyador: Beattie
  71) Perarnau i Espelt, Josep, "Opere di fr. Petrus Johannis in processi catalani d'inquisizione della prima metà del XIV secolo", Archivum Franciscanum Historicum 91 (1998), pp. 505-516.
  Ressenyador: Gisbert
  72) Pérez Martínez, Llorenç, Els fons manuscrits lul·lians de Mallorca, ed. Albert Soler; pr. Fausto Roldán i Anthony Bonner, "Col·lecció Blaquerna" 4 (Barcelona / Palma de Mallorca: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2004), xiv + 269 pp.
  Ressenyador: Santanach
  73) Puig i Oliver, Jaume de, "Dos sermons de Nicolau Eimeric, O. P.", ATCA 22 (2003), pp. 223-267.
  Ressenyador: Santanach
  74) Puig i Oliver, Jaume de, "Noves fonts per a l'estudi de la Incantatio Studii Ilerdensis de Nicolau Eimeric", ATCA 22 (2003), pp. 611-620.
  Ressenyador: Santanach
  75) Pukelsheim, Friedrich, "Die Mathematik der Wahl: Llull, Cusanus, Borda, Condorcet und andere", Neue Zürcher Zeitung 222. Jg., Nr. 190, Internationale Ausgabe (2001, 18/19 d'agost).
  Ressenyador: Bonner
  76) Reinhardt, Klaus, "El Árbol apostolical, parte del Árbol de la ciencia, de Raimundo Lulio, en una versión castellana del siglo XV. Introducción y prólogo", Revista Española de Filosofía Medieval 10 (2003), pp. 245-259.
  Ressenyador: Domínguez
  77) Reinhardt, Klaus, "Nicolás Eymerich, OP (+1399), inquisidor y exegeta: edición de dos textos selectos de su Postilla litteralis super evangelia", Pensamiento Medieval Hispano. Homenaje a Horacio Santiago-Otero, ed. José María Soto Rábanos, 2 (Madrid: CSIC - Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla y León - Diputación de Zamora, 1998), pp. 1215-1236.
  Ressenyador: Domínguez
  78) Requesens i Piquer, Joan, "L'epistolari entre els canonges Jaume Collell i Miquel Costa i Llobera", Randa 52. Homenatge a Miquel Batllori, 5 (2004), pp. 121-151; Llull, 126 i 138-141.
  Ressenyador: Rosselló
  79) Rigobon, Patrizio, "Considerazioni sulla Consolacio venetorum et totius gentis desolate di Ramon Llull", Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell’AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000) II (Nàpols: Liguori Editore, 2003), pp. 419-434.
  Ressenyador: Guixeras
  80) Ruiz-Doménec, José Enrique, "El mapa de la devoción urbana en la Corona de Aragón (siglos XIII, XIV y XV)", El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta. XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó (Barcelona - Lleida, 7-12 de setembre del 2000), ed. Salvador Claramunt, 1 (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003), pp. 35-57.
  Ressenyador: Alvarez
  81) Sáez Guillén, José Francisco, Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Colombina de Sevilla 2 vols. (Sevilla: Cabildo de la Catedral - Institución Colombina, 2002), 1168 pp.
  Ressenyador: Santanach
  82) Sarnowsky, Jürgen, "Johanniterorden und die Kreuzzüge", Vita religiosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar Elm zum 70. Geburtstag, ed. Franz J. Felten, Nikolas Jaspert i Stephanie Haarländer, "Berliner Historische Studien" 31 (Berlin: Duncker & Humbolt, 1999), pp. 345-367.
  Ressenyador: Fidora
  83) Schäfer, Detlef, Ramon Lull: zwischen Bibel und Koran (Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2002), 303 pp.
  Ressenyador: Fidora
  84) Solà Simon, Teresa, "«Nisi credideritis non intelligetis». Lectura d'Is VII, 9 per Ramon Llull", ATCA 22 (2003), pp. 579-595.
  Ressenyador: Gayà
  85) Soler i Llopart, Albert, Literatura catalana medieval: un recorregut multimèdia pels grans autors i els seus textos "Àgora. Biblioteca Oberta" 19 (Barcelona: Pòrtic - Editorial UOC, 2003), 236 pp.; Llull 71-102.
  Ressenyador: Alvarez
  86) Solervicens, Josep, Bibliografia de Miquel Batllori "Obra completa" XX (València: Tres i Quatre, 2004), p. 271.
  Ressenyador: Alvarez
  87) Soto Rábanos, José María, "Riqueza de imágenes en Raimundo Lulio. El ejemplo de Libro del amigo y del amado", Revista Española de Filosofía Medieval 10 (2003), pp. 261-273.
  Ressenyador: Bonillo
  88) Stewart, Angus Donal, The Armenian Kingdom and the Mamluks. War and Diplomacy during the Reigns of Het'um II (1289-1307) "The Medieval Mediterranean: Peoples, Economies and Cultures, 400-1453" 34 (Londres/Boston/Colònia: Brill, 2001).
  Ressenyador: Gayà
  89) Stone, Gregory B., "Ramon Llull", The Literature of al-Andalus, ed. Maria Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin i Michael Sells, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 345-357.
  Ressenyador: Burman
  90) The Illustrated Incunabula Short-Title Catalogue on CD-ROM: 3rd Edition, ed. Martin Davies, (Londres: Gale Group, s.d.).
  Ressenyador: Bonner
  91) Torrents i Bertrana, Ricard, De Llull a Verdaguer i de Verdaguer a Llull, o la simpoesia transcendental, pr. Pere-Joan Llabrés i Martorell, "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 36 (Palma: CETEM, 2003), 33 pp.
  Ressenyador: Badia
  92) Trapp, J.B., "Frances Amelia Yates, 1899-1981", Proceedings of the British Academy 120 (2003), pp. 527-554.
  Ressenyador: Hillgarth
  93) Trias Mercant, Sebastià, "Raimundo Lulio: pensamiento y acción", Pensamiento filosófico español I. De Séneca a Suárez (Madrid: Síntesis, 2002), pp. 178-195.
  Ressenyador: Badia
  94) Trias Mercant, Sebastià, "Ramon Llull i les creences religioses a la Mallorca de Jaume II", Jaume II i les ordinacions de l'any 1300 [Catàleg d'exposició] (Palma de Mallorca: Consell Insular de Mallorca, 2002), pp. 114-130.
  Ressenyador: Badia
  95) Veny i Clar, Joan, Antoni M. Alcolver i Sureda: semblança biogràfica (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2000), 16 pp.
  Ressenyador: Ripoll
  96) Zink, Michel, Poésie et conversion au Moyen Âge "Perspectives littéraires" (París: PUF, 2003), 342 pp.
  Ressenyador: Guixeras

  III. Tesis i tesines

  97) Santanach i Suñol, Joan, Edició crítica i estudi de la Doctrina pueril de Ramon Llull (Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 2003), pp. clxxix + 537.

  Conté edicions de:
 • II.A.6 - DoctPu [català], pp. 1-355.
 • 98) Sidera i Casas, Jordi, La metafísica de la creació en Ramon Llull (Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003), 487 pp.
  Nou Glossari General Lul·lià