Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 45-46 (2005-6)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Llull, Ramon, Arte breve, trad. Josep E. Rubio, "Colección de pensamiento medieval y renacentista" 59 (Pamplona: Eunsa (Ediciones Universidad de Navarra S.A.), 2004), 127 pp.
Ressenyador: Badia-feta

Conté edicions de:
 • III.77 - ArsBre [castellà].
 • 2) Llull, Ramon, Cant de Ramon. Lo desconhort, ed. Gabriel Ensenyat Pujol; il. Pere Capellà Simó, (Muro, Balears: Ensiola, 2005), 75 pp.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • III.43.bis - CantRam [català].
 • III.22 - Descon [català].
 • 3) Llull, Ramon, Das Buch über die heilige Maria. Libre de sancta Maria. Katalanisch-deutsch, ed. Fernando Domínguez Reboiras; trad. Elisenda Padrós Wolff; intr. Fernando Domínguez Reboiras i Blanca Garí, "Mystik in Geschichte und Gegenwart. Abteilung I, Christliche Mystik" 19 (Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 2005), xlvii + 379 pp.
  Ressenyador: Badia-feta

  Conté edicions de:
 • III.7 - SaMaria [català i alemany].
 • 4) Llull, Ramon, Doctrina pueril, ed. Joan Santanach i Suñol, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" VII (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 2005), cxii + 305 pp.
  Ressenyador: Chimento - feta

  Conté edicions de:
 • II.A.6 - DoctPu [català, llatí i francès].
 • 5) Llull, Ramon, El libro de las bestias "Arrayán" (Madrid: Sufi, 1997), p. 145.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • II.B.15a - Besties [català i castellà].
 • 6) Llull, Ramon, Libro del amigo y el Amado. Edición bilingüe, trad. Miguel Alomar Cañellas, "Arrayán" (Madrid : Sufi, 2001), 204 pp.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català i castellà].
 • 7) Llull, Ramon, Llibre de contemplació en Déu, ed. Gabriel Ensenyat Pujol, (Palma: Diari de Balears, 2005), 155 pp.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [català] [fragments].
 • 8) Llull, Ramon, Llibre de les bèsties, ed. Ferran Gadea i Xavier Vernetta, "Les Eines" 19 (Barcelona: Proa, 2005).
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • II.B.15a - Besties [català].
 • 9) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXIX, 46-48, Ars amativa boni et Quaestiones quas quaesivit quidam frater minor, ed. Marta M.M. Romano i Francesco Santi, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" CLXXXIII (Turnhout: Brepols, 2004), xxix +518 pp.
  Ressenyador: Gayà - feta

  Conté edicions de:
 • III.2 - ArsAma [llatí], pp. 1-432.
 • III.6 - QqFraMin [llatí], pp. 439-500.
 • 10) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXX, 97-100, in Cypro, Alleas in Cilicia deque transmarinis veniente annis MCCCI-MCCCII compilata, ed. Jaume Medina, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 184 (Turnhout: Brepols, 2005), xli + 244 pp.
  Ressenyador: Cabré - feta

  Conté edicions de:
 • III.50 - RhetNova [llatí], pp. 1-77.
 • III.51 - Natura [llatí], pp. 79-137.
 • III.52 - DeuHom [llatí], pp. 139-173.
 • III.53 - MilProv [llatí], pp. 175-232.
 • 11) Llull, Ramon, Vida coetània, ed. Gabriel Ensenyat Pujol, (Illes Balears: Ensiola, 2004), 87 pp.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • IV.47 - VitaCoet [català].
 • 12) Lull, Ramón, Kniha o příteli a miláčku, trad. Sigismund Bouška; contr. Jan Kučera, (Praga: Malvern, 2004), 166 pp.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [txec].
 • 13) Perarnau i Espelt, Josep, Ramon Llull i la seva teologia de la Immaculada Concepció, pres. Jordi Gayà Estelrich, "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 39 (Mallorca, 2005), 46 pp.
  Ressenyador: Maduell - feta

  Conté edicions de:
 • III.31 - DispEr [llatí] [fragment - Qüestió 96], pp. 28-30.
 • II. Estudis lul·lístics

  14) (re)lectura de Ramon Llull. Catàleg de l'exposició de còmics, pres. Francesca Lladó Pol; intr. Maria Isabel Ripoll Perelló; disseny Jaume Falconer, (Palma: Universitat de les Illes Balears, 2004).
  Ressenyador: Notícia
  15) Akasoy, Anna A., "Zur Toleranz gegenüber dem Islam bei Lullus und Cusanus", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 105-124.
  Ressenyador: Rubio - feta
  16) Albrecht, Roberta, The Virgin Mary as Alchemical and Lullian Reference in Donne (Selinsgrove: Susquehanna University Press, 2005), 259 pp.
  Ressenyador: Bonner - feta
  17) Alvarenga, Kassandra Duarte i Ricardo da Costa, "A estrutura do Livro da alma racional de Ramon Llull e alguns aspectos sobre o tempo e suas funções mentais", V Encontro Internacional de Estudos Medievais, 1 a 4 julho de 2003, Anais (Salvador: Associação Brasileira de Estudos Medievais, 2005), pp. 209-213.
  Ressenyador: Notícia
  18) Amengual i Bunyola, Guillem Alexandre, "Una versió siscentista mallorquina del Llibre d'amic e amat", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 199-215.
  Ressenyador: Soler - feta
  19) Armangué i Herrero, Joan, "Ramon Llull a la Biblioteca Universitària de Càller", Frate Francesco 68 (2002), pp. 377-380.
  Ressenyador: Notícia
  20) Arnaldus de Villanova, Introductio in librum De semine scripturarum. Allocutio super significatione nominis tetragrammaton, ed. Josep Perarnau i Espelt, "Opera Theologica Omnia" III (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya - Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani, 2004), 212 pp.
  Ressenyador: Soler - feta
  21) Arnau de Vilanova, Translatio libri Albuzale de medicinis simplicibus, ed. José Martínez Gázquez, Michael R. McVaugh, Ana Labarta i Lluís Cifuentes; intr. Ana Labarta, José Martínez Gázquez, Michael R. McVaugh, Danielle Jacquart i Lluís Cifuentes, "Opera Medica Omnia" XVII (Barcelona: Fundació Noguera-Universitat de Barcelona, 2004), 625 pp.
  Ressenyador: Carré - feta
  22) Ausejo, Elena, "La cuestión de la obra científico-matemática de Ramón Llull", Actas del VIII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, ed. Javier Escribano Benito, Luís Español González i Mª Ángeles Martínez García, (Logroño: Universidad de La Rioja, 2004), pp. 21-33.
  Ressenyador: Bonner - feta
  23) Badia, Lola, "Cavalleria, rondalles i filosofia natural al capítol 29 del Fèlix", La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner, ed. Germà Colón, Tomàs Martínez Romero i Maria Pilar Perea, (Castelló de la Plana, 2004), pp. 55-72.
  Ressenyador: Àlvarez - feta
  24) Badia, Lola, "Generació o luxúria. Què diu Ramon Llull sobre el sexe. 1. La teoria", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 13-45.
  Ressenyador: Soler - feta
  25) Badia, Lola, "La ciència a l'obra de Ramon Llull", La Ciència en la Història dels Països Catalans, ed. Joan Vernet i Ramon Parés, I. Dels àrabs al renaixement (Barcelona-València: Institut d'Estudis Catalans, Universitat de València, 2004), pp. 403-442.
  Ressenyador: Carré - feta
  26) Báez-Rubí, Linda, "La herencia de la Ars lulliana contemplativa en el orbe cultural de la evangelización franciscana: Fray Juan de Zumárraga y la vía de los beneficions en tierras de la nueva españa", Antonianum 80 (2005), pp. 533-562.
  Ressenyador: Domínguez - feta
  27) Baldacchini, Lorenzo, "Le edizioni di Lullo e Cusano nel primo secolo della stampa e un dialogo di Giovanni Bracesco", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 247-260.
  Ressenyador: Badia-feta
  28) Barceló Crespí, Maria, "Romia Rovira i Genovard (1422?-1460?) i l'entorn familiar", Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics 14 (Palma, 2004), pp. 25-38.
  Ressenyador: Ripoll - feta
  29) Barceló i Crespí, Maria, "El testament de dos humanistes: Gabriel Mora i Gregori Genovard", BSAL 58 (2002), pp. 281-289.
  Ressenyador: Notícia
  30) Barthélemy, Pascale, "Les liens entre alchimie et médecine. L'exemple de Guillaume Sedacer", Alchimia e medicina nel Medioevo, ed. Chiara Crisciani i Agostino Paravicini Bagliani, "Micrologus' Library" 9 (Florència: SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2003), pp. 109-134.
  Ressenyador: Pereira - feta
  31) Bassegoda i Nonell, Joan, "Salvador Dalí i la ciència", Memories de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 61, núm. 10 (2005), pp. 10-15.
  Ressenyador: Notícia
  32) Batllori, Miquel, Il Lullismo in Italia. Tentativo di sintesi, ed. Francesco Santi i Michela Pereira; trad. Francisco José Díaz Marcilla, "Medioevo" 8 (Roma: Pontificio Ateneo Antonianum, 2004), 208 pp.
  Ressenyador: Badia-feta
  33) Bonillo Hoyos, Xavier, "L'estructura dels llibres del Paradís i de l'Infern al Fèlix de Ramon Llull", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 217-233.
  Ressenyador: Soler - feta
  34) Bonner, Anthony, "El lul·lisme del P. Miquel Batllori", Estudis Baleàrics 76/77 (2003 juny/2004 gener), pp. 145-8.
  Ressenyador: Notícia
  35) Bonner, Anthony, "Reducere auctoritates ad necessarias rationes", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 47-73.
  Ressenyador: Soler - feta
  36) Bordoy Fernández, Antoni, "Variacions entorn del concepte lul·lià de «matèria»", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 235-258.
  Ressenyador: Soler - feta
  37) Botinas i Montero, Elena, Julia Cabaleiro i Manzanedo i Maria dels Àngels Duran i Vinyeta, Les beguines: la Raó il·luminada per Amor, pr. Teresa Vinyoles i Vidal, "Scripta et documenta" 63 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002), 186 pp.
  Ressenyador: Soler - feta
  38) Brown, Stuart, "Monadology and the Reception of Bruno in the Young Leibniz", Giordano Bruno: philosopher of the Renaissance, ed. Hilary Gatti, (Aldershot: Ashgate, 2002), pp. 381-403.
  Ressenyador: Bonner - feta
  39) Calvet, Antoine, "À la recherche de la médecine universelle. Questions sur l'élixir et la thériaque au 14e siècle", Alchimia e medicina nel Medioevo, ed. Chiara Crisciani i Agostino Paravicini Bagliani, "Micrologus' Library" 9 (Florència: SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2003), pp. 177-216.
  Ressenyador: Pereira - feta
  40) Cambi, Maurizio, "«Difficilia enodabo, confusa distinguam, abdita aperiam, obscura elucidabo». Chiarificazione e potenziamento dell'«Ars Raymundi» nel De lampade combinatoria lulliana di Giordano Bruno", La mente di Giordano Bruno, ed. Fabrizio Meroi; intr. Michele Ciliberto, (Florència: Olschki, 2004), pp. 369-395.
  Ressenyador: Bonner - feta
  41) Cawsey, Suzanne F., Kingship and Propaganda: Royal Eloquence and the Crown of Aragon c. 1200-1450 "Oxford Historical Monographs" (Oxford: Oxford University Press, 2002), 184 pp; Llull, 25-28.
  Ressenyador: Bonillo - feta
  42) Chimento, Francesca, "Alcune riflessioni sul Libre de meravelles di Raimondo Lullo", Contrarietas saggi sui saperi medievali, ed. Alessandro Musco, "Machina Philosophorum" 5 (Palermo: Officina di Studi Medievali, 2002), pp. 23-29.
  Ressenyador: Bonillo - feta
  43) Cifuentes, Lluís, "L'ús del català en els textos científics durant la baixa edat mitjana i el primer renaixement", La Ciència en la Història dels Països Catalans, ed. Joan Vernet i Ramon Parés, I. Dels àrabs al renaixement (Barcelona-València: Institut d'Estudis Catalans, Universitat de València, 2004), pp. 327-361.
  44) Cifuentes, Lluís, "Université et vernacularisation au bas Moyen Âge: Montpellier et les traductions catalanes médiévales de traités de médicine", L'Université de Médicine de Montpellier et son rayonnement (XIIIe-XVe siècles). Actes du colloque international de Montpellier, organisé par les Centre historique de recherches et d'études médiévales sur la Méditerranée occidentale, 2001, ed. Daniel Le Blévec, (Turnhout: Brepols, 2004), pp. 273-290.
  Ressenyador: Carré - feta
  45) Classen, Albrecht, "Toleranz im späten 13. Jahrhundert, mit besonderer Berücksichtigung von Jans von Wien und Ramon Llull", Medaevistik 17 (2004), pp. 25-55.
  Ressenyador: Fidora - feta
  46) Clucas, Stephen, "«Illa est mater, haec vero filia»: reformed Lullism in Bruno's later works", Giordano Bruno in Wittenberg, 1586-1588. Aristoteles, Raimundus Lullus, Astronomie, ed. Thomas Leinkauf, "Bruniana & Campanelliana" 6 (Pisa-Roma: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2004), pp. 59-69.
  Ressenyador: Bonner - feta
  47) Corcó, Josep, "L'antropologia de l'escolar catòlic arnaldià", Què és l'home?: reflexions antropològiques a la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana, ed. Josep Corcó, Alexander Fidora, Josep Olives Puig i Jordi Pardo Pastor, "Col·lecció Athenea" (Cabrils (Barcelona): Prohom Edicions, 2004), pp. 53-71.
  Ressenyador: Gisbert - feta
  48) Coseriu, Eugenio, Geschichte der Sprachphilosophie von den Anfängen bis Rousseau, ed. Jörn Albrecht; pr. Jürgen Trabant, (Tubinga: A. Francke Verlag, 2003), p. 410.
  Ressenyador: Notícia
  49) Costa, Ricardo da, "A educação na Idade Média. A busca da sabedoria como caminho para a felicidade: Al-Farabi e Ramon Llull (séculos X-XIII)", Dimensões 15 (2003), pp. 99-115.
  Ressenyador: Notícia
  50) Costa, Ricardo da, "A noção de pecado e os sete pecados capitais no Livro das Maravillhas (1288-1289) de Ramon Llull", Relações de poder, educação e cultura na antigüidade e idade média. Estudos em homenagem ao professor Daniel Valle Ribeiro, ed. Ruy de Oliveira Andrade Filho, (Santana de Parnaiba, Brasil: Editora Solis, 2005), pp. 425-432.
  Ressenyador: Notícia
  51) Costa, Ricardo da, Las Definiciones de las Siete Artes Liberales y Mecánicas en la Obra de Ramón Llull "Notandum Libro" 7 (São Paolo/O Porto: Centro de Estudos Medievais/Universidade do Porto, 2005), 114 pp.
  Ressenyador: Notícia
  52) Crisciani, Chiara, "Artefici sensati: experientia e sensi in alchimia e chirurgia", Alchimia e medicina nel Medioevo, ed. Chiara Crisciani i Agostino Paravicini Bagliani, "Micrologus' Library" 9 (Florència: SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2003), pp. 135-160.
  Ressenyador: Cifuentes - feta
  53) Crisciani, Chiara, "Il farmaco d'oro. Alcuni testi tra i secoli XIV e XV", Alchimia e medicina nel Medioevo, ed. Chiara Crisciani i Agostino Paravicini Bagliani, "Micrologus' Library" 9 (Florència: SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2003), pp. 217-246.
  Ressenyador: Cifuentes - feta
  54) Cruz Palma, Óscar de la, "Alcuni argomenti della polemica antiislamica in Raimondo Lullo e Niccolò Cusano", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 25-40.
  Ressenyador: Badia-feta
  55) Cruz Palma, Óscar de la, "La información de Ramon Llull sobre los otros", Què és l'home?: reflexions antropològiques a la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana, ed. Josep Corcó, Alexander Fidora, Josep Olives Puig i Jordi Pardo Pastor, "Col·lecció Athenea" (Cabrils (Barcelona): Prohom Edicions, 2004), pp. 179-201.
  Ressenyador: Gisbert - feta
  56) Cruz Palma, Óscar de la, "Taula rodona «Ramon Llull i la Mediterrània. Treballs en curs sobre Ramon Llull»", Faventia 26 (2004), pp. 115-9.
  Ressenyador: Notícia
  57) Cuscó i Clarassó, Joan, Els beguins: l'heretgia a la Catalunya medieval "Scripta et documenta" 70 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005), 110 pp.; Llull, 71-81.
  Ressenyador: Soler - feta
  58) Daiber, Hans, "Ramundus Lullus' Dispute with Homer Saracenus in the year 1307. An inquiry into their theological positions", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 259-264.
  Ressenyador: Soler - feta
  59) Díaz Marcilla, Francisco José, "I «lullismi»: ambiti tematici d'interesse a confronto", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 229-245.
  Ressenyador: Badia-feta
  60) Dionísio, João, "Literatura franciscana no Leal Conselheiro, de D. Duarte.", Lusitania Sacra: Revista do Centro de Estudos de História Religiosa, Universidade Católica Portuguesa ser.2,13-14 (2002), pp. 491-515.
  Ressenyador: Notícia
  61) Domínguez, Fernando, "El discurso luliano de homine en el contexto antropológico coetáneo", Què és l'home?: reflexions antropològiques a la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana, ed. Josep Corcó, Alexander Fidora, Josep Olives Puig i Jordi Pardo Pastor, "Col·lecció Athenea" (Cabrils (Barcelona): Prohom Edicions, 2004), pp. 101-127.
  Ressenyador: Gisbert - feta
  62) Enders, Markus, "Die Philosophie der Religionen bei Lullus und Cusanus: Gemeinsamkeiten und Differenzen", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 41-81.
  Ressenyador: Rubio - feta
  63) Ensenyat Pujol, Gabriel, "La qüestió de la cavalleria (i algunes altres) en la idea de croada de Ramon Llull", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 265-280.
  Ressenyador: Soler - feta
  64) Esponera Cerdán, Alfonso, "Los dominicos, sor Ania y la causa lulista en Mallorca en la segunda mitad del siglo XVIII", Escritos del Vedat 34 (2004), pp. 245-273.
  Ressenyador: Notícia
  65) Evangelisti, Paolo, "La caritas cristomimetica francescana come strumento di costruzione della credibilità politico-economica (XIII-XV secolo)", Politiche del credito. Investimento, consumo, solidarietà. Atti del convegno Internazionale Cassa di Risparnio di Asti "Collana del Centro Studi sui Lombardi, 5" (Asti, 2003), pp. 84-112.
  Ressenyador: Notícia
  66) Federici Vescovini, Graziella, "La trasformazione dei correlativi di Lullo nella dottrina della coincidenza degli opposti di Cusano", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 139-154.
  Ressenyador: Badia-feta
  67) Fidora, Alexander, "Antropologia i teologia al Liber creaturarum de Ramon Sibiuda i la seva influència en Leibniz", Què és l'home?: reflexions antropològiques a la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana, ed. Josep Corcó, Alexander Fidora, Josep Olives Puig i Jordi Pardo Pastor, "Col·lecció Athenea" (Cabrils (Barcelona): Prohom Edicions, 2004), pp. 203-226.
  Ressenyador: Gisbert - feta
  68) Fidora, Alexander, "Lullus-Handschriften im Tiroler Kloster St. Georgenberg, Fiecht", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 287-293.
  Ressenyador: Rubio - feta
  69) Gatti, Hilary, Giordano Bruno and Renaissance Science (Ithaca i Londres: Cornell University Press, 1999), x + 257 pp.
  Ressenyador: Bonner - feta
  70) Gili, Phillida, "Pop-ups, Peepshows & Paper Engineering", The Private Library "Fifth Series" 4,1 (2001), pp. 11-33.
  Ressenyador: Notícia
  71) Goytisolo, Juan, "La rosa nàutica", El país "Quadern" (2004, 9 de desembre), pp. 5-6.
  Ressenyador: Notícia
  72) Hägele, Günter i Friedrich Pukelsheim, "Die Wahlsysteme des Nicolaus Cusanus", Bayerische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Sitzungsberichte Jahrgang 2001-2003 (Munic: C.H. Beck, 2004), pp. 103-144.
  Ressenyador: Bonner - feta
  73) Hames, Harvey J., "The Jewish Ramon Llull: Missionary, Mystic, Magician, Doctor and Alchemist", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 77-106.
  Ressenyador: Soler - feta
  74) Hillgarth, Jocelyn, "El Padre Miquel Batllori i Munné", Estudis Baleàrics 76/77 (2003 juny/2004 gener), pp. 21-23.
  Ressenyador: Notícia
  75) Hughes, Robert, "Ramon Llull's use of the term «Deification» and its cognates in the context of Latin- and Eastern-Christian views of salvation", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 281-296.
  Ressenyador: Soler - feta
  76) Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional. XV (10.201 a 11.000) (Madrid: Biblioteca Nacional, 2001), p. 589.
  Ressenyador: Notícia
  77) Jaulent, Esteve, "Antropologia lul·liana", Què és l'home?: reflexions antropològiques a la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana, ed. Josep Corcó, Alexander Fidora, Josep Olives Puig i Jordi Pardo Pastor, "Col·lecció Athenea" (Cabrils (Barcelona): Prohom Edicions, 2004), pp. 159-178.
  Ressenyador: Gisbert - feta
  78) Joyce Mapelli, Francesca, "Gerson's Tractatus super doctrinam Raymundi Lulli. A classic example of misreading and misunderstanding", Frate Francesco 68 (2002), pp. 353-363.
  Ressenyador: Bonner - feta
  79) Judycka, Joanna, "Raimundus Phantasticus. Życie i twórczość Rajmunda Lulla.", Acta Mediaevalia 15 (2002), pp. 73-90.
  Ressenyador: Sawicka - feta
  80) Jular, Cristina, Sabios cristianos medievales: nombrar, ordenar, predicar. Isidoro, Alfonso X, Llull (Madrid: Nivola, 2003).
  Ressenyador: Santanach - feta
  81) Kaplan, Yosef, "Innovation and humor in three of El Conde Lucanor's most amusing exemplos: a Freudian approach", Hispanófila: Literatura-ensayos 123 (1998), pp. 1-15.
  Ressenyador: Notícia
  82) Kurt, Franz, "Das Vermächtnis des Dr. theol. Franz Philipp Wolff aus dem Jahr 1730", Alt-Offenbach. Blätter des Offenbacher Geschichtsvereins Neue Folge 21 (1989; 12-15).
  Ressenyador: Fidora - feta
  83) La Ciència en la Història dels Països Catalans, ed. Joan Vernet i Ramon Parés, I. Dels àrabs al renaixement (Barcelona-València: Institut d'Estudis Catalans, Universitat de València, 2004), 629 pp.; Llull 403-442.
  Ressenyador: Notícia
  84) Leinkauf, Thomas, "Der Lullismus, Kircher", Die Philosophie des 17. Jahrhunderts. Band 4/1. Das Heile Römische Reich, Deutscher Nation, Nord- und Ostmitteleuropa, ed. Helmut Holzhey, Wilhelm Schmidt-Biggemann i Vilem Mudroch, "Grundriss der Geschichte der Philosophie" (Basilea: Schwabe Verlag, 2001), pp. 235-290.
  Ressenyador: Domínguez - feta
  85) Lilao Franca, Óscar i Carmen Castrillo González, Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca II. Manuscritos 1680-2777 (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002), p. 1458.
  Ressenyador: Notícia
  86) Lohr, Charles H., "Aristotelian «Scientia», the «Artes», and English Philosophy in the 14th Century", Erkenntnis und Wissenschaft. Probleme der Epistemologie in der Philosophie des Mittelalters / Knowledge and Science. Problems of Epistemology in Medieval Philosophy, ed. Matthias Lutz-Bachmann, Alexander Fidora i Pia Antolic, "Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel" 10 (Berlin: Akademie Verlag, 2004), pp. 265-273.
  Ressenyador: Gayà - feta
  87) Lohr, Charles, "Aristotelian «Scientia», the «Artes», and the Medieval Metamorphoses of Both", Philosophia Vitam Alere. Prace dedykowane księdzu profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ dicata, ed. Stanisław Ziemińanski, (Cracòvia: Ignatianum-WAM, 2005), pp. 403-412.
  Ressenyador: Gayà - feta
  88) Lohr, Charles, "Ars, Scientia und «Chaos» nach Ramon Lull und Nikolaus von Kues", Nikolaus von Kues - Vordenker moderner Naturwissenschaft? (Regensburg: S. Roderer-Verlag, 2003), pp. 55-70.
  Ressenyador: Gayà - feta
  89) Lohr, Charles, "Chaos nach Ramon Lull unk Nikolaus von Kues", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 125-138.
  Ressenyador: Rubio - feta
  90) Lohr, Charles, "Mathematics and the Divine: Ramon Lull", Mathematics and the Divine: A Historical Study, ed. Teun Koetsier i Luc Bergmans, (Amsterdam: Elzevier B.V., 2005), pp. 215-228.
  Ressenyador: Gayà - feta
  91) López Pérez, Miguel, "Algunos rasgos sobre la relación entre lulismo y pseudolulismo en la Edad Moderna", Dynamis 22 (2002), pp. 327-350.
  Ressenyador: Notícia
  92) Lucas, John, "Tempting Fate: The Case against Astrology and the Catalan Response", Catalan Review 17.2 (2003), pp. 123-139; Llull 130-2.
  Ressenyador: Badia-feta
  93) Macedo, José Rivair, "Os filhos de Cam: a África e o saber enciclopédico medieval", Revista da Associação Brasileira de Estudos Medievais 3 (2001), pp. 101-132.
  Ressenyador: Notícia
  94) Matteoli, Marco, "Principio di mediazione e posizioni antigerarchiche in Raimondo Lullo e Giordano Bruno", La mente di Giordano Bruno, ed. Fabrizio Meroi; intr. Michele Ciliberto, (Florència: Olschki, 2004), pp. 397-408.
  Ressenyador: Bonner - feta
  95) Mensa i Valls, Jaume, "Arnau de Vilanova i els beguins: fonaments antropològics del «ver crestianisme»", Què és l'home?: reflexions antropològiques a la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana, ed. Josep Corcó, Alexander Fidora, Josep Olives Puig i Jordi Pardo Pastor, "Col·lecció Athenea" (Cabrils (Barcelona): Prohom Edicions, 2004), pp. 73-99.
  Ressenyador: Gisbert - feta
  96) Miethke, Jürgen, "Practical intentions of scholasticism: the example of political theory", Universities and Schooling in Medieval Society "Education and Society in the Middle Ages and Renaissance" 10 (Leiden: Brill, 2000), pp. 211-228.
  Ressenyador: Notícia
  97) Minervini, Vincenzo, "J. Martorell fra R. Llull e L. Manfredi: incontri, interferenze, traduzioni", La lingua del mercoledì. la tecnica, il manuale, la lingua V (Bari, 2003), pp. 51-60.
  Ressenyador: Notícia
  98) Moll Marquès, Aina, Els treballs lul·lístics de Francesc de Borja Moll "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 38 (Mallorca, 2004), 30 pp.
  Ressenyador: Notícia
  99) Muzzi, Sara, "Raimondo Lullo: un'esperienza, un tentativo di dialogo tra Cristianesimo e Islam", Frate Francesco 67 (2001), pp. 125-160.
  Ressenyador: Notícia
  100) Muzzi, Sara, "Scuola superiore de Studi Medievali e Francescani. III Incontro del Centro Italiano di Lullismo (E. W. Platzeck)", Antonianum 79 (2004), pp. 601-4.
  Ressenyador: Notícia
  101) Needham, Paul, "Counting Incunables: The IISTC CD-ROM", Huntington Library Quarterly 61 (1999-2000), pp. 456-529.
  Ressenyador: Notícia
  102) Nunes, Danielle Werneck i Ricardo da Costa, "As concepções medievais e lulianas da alma e suas potências no Livro da alma racional (1296)", V Encontro Internacional de Estudos Medievais, 1 a 4 julho de 2003, Anais (Salvador: Associação Brasileira de Estudos Medievais, 2005), pp. 412-5.
  Ressenyador: Notícia
  103) Pardo Pastor, Jordi, "Anticristo y teología en Arnau de Vilanova: una interpretación a raíz de la Lliçó de Narbona", La Corónica 32.2 (2004), pp. 85-99.
  Ressenyador: Notícia
  104) Pardo Pastor, Jordi, "Diálogo interreligioso en la Edad Media hispánica. Consideraciones históricas a partir del Concilio Vaticano II", Estudios Eclesiásticos 79 (2004), pp. 217-260.
  Ressenyador: Notícia
  105) Pardo Pastor, Jordi, "Filosofía y teología en Ramón Llull: la Demonstratio per aequiparantiam", Revista Española de Filosofía Medieval 9 (2002), pp. 265-274.
  Ressenyador: Notícia
  106) Pardo Pastor, Jordi, "Les auctoritates bíblicas en Ramon Llull: etapa 1304-1311", Revista Española de Filosofía Medieval 11 (2004), pp. 167-179.
  Ressenyador: Notícia
  107) Pardo Pastor, Jordi, "Ramon Llull y el ars conuertendi: antropologia, apologética, diálogo y hermenéutica", Estudios Eclesiásticos 80 (2005).
  Ressenyador: Notícia
  108) Pardo Pastor, Jordi, "Sant Ramon de Penyafort aduersus Iudaeos. Reflexions sobre l'ecumenisme a l'Edat Mitjana", Què és l'home?: reflexions antropològiques a la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana, ed. Josep Corcó, Alexander Fidora, Josep Olives Puig i Jordi Pardo Pastor, "Col·lecció Athenea" (Cabrils (Barcelona): Prohom Edicions, 2004), pp. 35-52.
  Ressenyador: Gisbert - feta
  109) Pardo Pastor, Jordi, "«Nisi crederitis, non intelligetis» (Is. 7,9) en la interpretación de Ramón Llull", Patristica et Mediaevalia 25 (2004), pp. 77-88.
  Ressenyador: Notícia
  110) Perarnau i Espelt, Josep, "«Habent sua fata libelli». Sull'attribuzione ad Arnaldo da Villanova del Tractatus quidam in quo respondetur obiectionibus quae fiebant contra tractatum Arnaldi De adventu antichristi", Archivium Franciscanum Historicum 98 (2005), pp. 815-820.
  Ressenyador: Notícia
  111) Pereira, Michela, "L'alchimista come medico perfetto nel Testamento pseudolulliano", Alchimia e medicina nel Medioevo, ed. Chiara Crisciani i Agostino Paravicini Bagliani, "Micrologus' Library" 9 (Florència: SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2003), pp. 77-108.
  Ressenyador: Badia-feta
  112) Pereira, Michela, "Per a una història de l'alquímia a la Catalunya medieval", La Ciència en la Història dels Països Catalans, ed. Joan Vernet i Ramon Parés, I. Dels àrabs al renaixement (Barcelona-València: Institut d'Estudis Catalans, Universitat de València, 2004), pp. 455-482.
  113) Pereira, Michela, "Testi alchemici pseudolulliani nei manoscritti del Cusano", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 205-228.
  Ressenyador: Badia-feta
  114) Petit, Leonci, "Conèixer en Ramon Llull", Ars Brevis 10 (2004), pp. 201-225.
  Ressenyador: Notícia
  115) Pistolesi, Elena, "Ramon Llull, la geometria i les quadratures del cercle", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 107-144.
  Ressenyador: Soler - feta
  116) Pomaro, Gabriella, "«Licet ipse fuerit, qui fecit omnia»: il Cusano e gli autografi lulliani", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 175-204.
  Ressenyador: Badia-feta
  117) Portalupi, Enzo, "Spiritales et animales philosophiae: remarques sur le concept de la philosophie aux XIIe-XIIIe siècles", Was ist Philosophie im Mittelalter? Qu'est-ce que la philosophie au Moyen Age? What is Philosophy in the Middle Ages? Akten des X. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie der Société Internationale pour l'Etude de la Philosophie Médiév, ed. Jan A. Aertsen i Andreas Speer, "Miscellanea Medievalia" 26 (Berlin: de Gruyter, 1998), pp. 482-489.
  Ressenyador: Notícia
  118) Puig i Oliver, Jaume de, "Ramon Sibiuda, lector de Bernat Metge?", Què és l'home?: reflexions antropològiques a la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana, ed. Josep Corcó, Alexander Fidora, Josep Olives Puig i Jordi Pardo Pastor, "Col·lecció Athenea" (Cabrils (Barcelona): Prohom Edicions, 2004), pp. 227-252.
  Ressenyador: Gisbert - feta
  119) Puigpelat, Francesc, L'últim hivern de Ramon Llull (Barcelona: Edicions Proa, 2004), 248 pp.
  Ressenyador: Ripoll - feta
  120) Reinhardt, Klaus, "Die Lull-Handschriften in der Bibliothek des Nikolaus von Kues: Ein Forschungsbericht", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 1-23.
  Ressenyador: Rubio - feta
  121) Ribera Llopis, Juan M., "«Si miràveu més luny, veuríeu una isla …», sugiere Ovidio en lengua de Francesc Alegre: hombres que miran y parajes mirados en la literatura medieval", Cuadernos del CEMYR: Centro de Estudios Medievales y Renacentistas, Universidad de La Laguna 7 (1999), pp. 11-24.
  Ressenyador: Notícia
  122) Riedenauer, Markus, "Die Bewältigung religiöser Differenz bei Raimundus Lullus und Nikolaus Cusanus", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 83-103.
  Ressenyador: Rubio - feta
  123) Ripoll Perelló, Maria Isabel, "Els estudis lul·lístics a l'inici del s. XXI o la pervivència de Ramon Llull en la cultura europea", Lluc 841 (2004, set.-oct.).
  Ressenyador: Notícia
  124) Romano, Marta M.M., "La manifestazione della trinità nel De visione Dei di Cusano: tracce di Lullo letterali e non", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 155-174.
  Ressenyador: Badia-feta
  125) Romano, Marta M.M., "«Valde delectabilia fuerunt amico verba sui amati». La mistica nell'Ars amativa di Raimondo Lullo", Studi Medievali XLV,2 (2004), pp. 751-770.
  Ressenyador: Badia-feta
  126) Rosselló Horrach, Sebastià, Vida Glosada del Beat Ramon Llull (Palma: Ajuntament, 2004; 2a, 2007), 25 pp.
  Ressenyador: Notícia
  127) Rotzetter, Anton, "Francis of Assisi. A bridge to Islam.", Concilium 2 (1999), pp. 107-115.
  Ressenyador: Notícia
  128) Rubio Albarracín, Josep Enric, "L'ànima recorda i entén que les havia recordades i enteses en el Llibre de contemplació: raons necessàries a propòsit de la Trinitat en l'Ars compendiosa inveniendi veritatem", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 145-166.
  Ressenyador: Soler - feta
  129) Ruiz Simon, Josep Maria, A arte de Raimundo Lúlio e a teoria escolástica da ciência, trad. Fernando Salles, (Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência "Raimundo Lúlio", 2005).
  Ressenyador: Notícia
  130) Ruiz Simon, Josep Maria, "La transformació del pensament de Ramon Llull durant les obres de transició cap a l'etapa ternària", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 167-196.
  Ressenyador: Soler - feta
  131) Sánchez i Ferré, Pere, "Ramon Llull i l'alquímia", L'Avenç 238 (1999), pp. 13-20.
  Ressenyador: Notícia
  132) Santanach i Suñol, Joan, "De traduccions lul·lianes i edicions incunables: a propòsit de Le trésor des humains", Randa. Homenatge a Miquel Batllori / 6 53 (2004), pp. 5-16.
  Ressenyador: Notícia
  133) Santanach i Suñol, Joan, "Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles", Randa. Homenatge a Jordi Carbonell / 1 55 (2005), pp. 7-13.
  Ressenyador: Ripoll - feta
  134) Santanach i Suñol, Joan, "Manuscrits, còpies i traduccions. Ramon Llull i la transmissió de la Doctrina pueril", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 297-324.
  Ressenyador: Soler - feta
  135) Santanach, Joan, "Del gentil, els tres savis i la llibertat de culte", El Punt (2006, 26 d’octubre), p. 45.
  136) Santanach, Joan, "Ramon Llull desconhortat?", El Punt (2005, 21 juliol), p. 45.
  Ressenyador: Notícia
  137) Santandreu, Pere, "L'obra completa de Salvador Galmés", Llengua & Literatura 13 (2002), pp. 408-411.
  Ressenyador: Notícia
  138) Santos Noya, Manuel, "Alberto Magno y la teología española medieval: la relación entre filosofía y teología según Alberto Magno, Raimundo Martí y Raimundo Llull", España y el "Sacro Imperio": Procesos de cambios, influencias y acciones recíprocas en la época de la “europeización” (siglos XI-XIII). "Historia y sociedad" 97 (Valladolid : Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2002), pp. 129-149.
  Ressenyador: Gayà
  139) Sawicka, Anna, "Polacs i polonesos. Traducció literària català-polonès i polonès-català", Quaderns. Revista de traducció 11 (2004), pp. 11-27.
  Ressenyador: Notícia
  140) Schmieder, Felicitas, "Enemy, obstacle, ally? The Greek in Western crusade proposals (1274-1311)", The Man of Many Devices Who Wandered Full Many Ways... Festschrift in Honor of János M. Bak, ed. Balász Nagy i Marcell Sebök, (Budapest: CEU Press, 1999), pp. 357-371.
  Ressenyador: Notícia
  141) Sevilla Marcos, José María, "La demostració «per aequiparantiam» de Ramon Llull y el «poder de lo real» de Xavier Zubiri", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 325-8.
  Ressenyador: Soler - feta
  142) Sevilla Ribas, Antonio, "Ramon Llull: Blaquerna. Variaciones y similitudes entre el libro, y como discurso cinematográfico", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 329-334.
  Ressenyador: Soler - feta
  143) Sevilla Ribas, José, "El órgano visual según Ramon Llull. Una concepción trinitaria", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 335-8.
  Ressenyador: Soler - feta
  144) Sidera i Casas, Jordi, "Origen i evolució del concepte de caos en Ramon Llull", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 339-345.
  Ressenyador: Soler - feta
  145) Soler i Llopart, Albert, "Difondre i conservar la pròpia obra: Ramon Llull i el manuscrit lat. paris. 3348A", Randa. Homenatge a Miquel Batllori / 7 54 (2005), pp. 5-29.
  Ressenyador: Ripoll - feta
  146) Spang, Michael, "Kombinatorik und Metaphysik zum Lullismus in Brunos Wittenberger Schriften", Giordano Bruno in Wittenberg, 1586-1588. Aristoteles, Raimundus Lullus, Astronomie, ed. Thomas Leinkauf, "Bruniana & Campanelliana" 6 (Pisa-Roma: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2004), pp. 71-82.
  Ressenyador: Bonner - feta
  147) Taylor, Julie, Muslims in medieval Italy: the colony at Lucera (Lanham, Md.: Lexington Books, 2003).
  Ressenyador: Bonner - feta
  148) Tenge-Wolf, Viola, "Nikolaus Pol und die Llull-Handschriften der Stiftsbibliothek San Candido/Innichen", Ramon Lull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo et Niccolò Cusano: un incontro nel segno della tolleranza, ed. Ermenegildo Bidese, Alexander Fidora i Paul Renner, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 2 (Turnhout: Brepols, 2005), pp. 261-286.
  Ressenyador: Rubio - feta
  149) Tessari, Alessandro, "Considerazioni sull'Ars di Ramon Llull e la Mathesis Universalis di René Descartes", Janus. Quaderni del Circolo Glossematico, ed. Romeo Galassi i Beatrice Morandina, "Lingua e Pensiero" (Padova: Il Poligrafo, 2004), pp. 199-220.
  Ressenyador: Notícia
  150) Tessari, Alessandro, "Cosmogonia, cosmologia e cosmografia nel catalano Ramon Llull (1235-1315)", Origini. Le origini dell'Universo secondo gli antichi, nella filosofia moderna, nell'astrofisica contemporanea e nella visione religiosa. Atti dei Seminari tenuti dal 20 marzo al 16 maggio 2002, ed. Alessandro Omizzolo, "Università degli Studi di Padova. Centro Interdipartimentale per gli Studi Cosmologici" Studi, I (Padova: S.a.r.g.o.n Editrice e Libreria, 2002), pp. 19-33.
  Ressenyador: Notícia
  151) Tessari, Alessandro, "Identità-alterità in Ramon Llull", Xenos. Filosofia dello straniero, ed. Umberto Curi i Bruna Giacomini, "Paradosso. Annuario di filosofia" (Padova: Il Poligrafo, 2002), pp. 331-342.
  Ressenyador: Notícia
  152) Tessari, Alessandro, "L'Arte della memoria in Ramon Llull, trovatore, tra mistica e computazione", Memoria. Poetica, retorica e filologia della memoria. Atti del XXX Convegno Interuniversitario di Bressanone (18-21 luglio 2002), ed. Gianfelice Peron, Zeno Verlato i Francesco Zambon, (Trento: Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, 2004), pp. 75-94.
  Ressenyador: Notícia
  153) Trias Mercant, Sebastià, "Un nou manuscrit lul·lista i un nou argument a favor de Llull", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Palma, 1, 2 i 3 d'abril de 2004, ed. Maria Isabel Ripoll Perelló, "Col·lecció Blaquerna" 5 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2005), pp. 347-358.
  Ressenyador: Soler - feta
  154) Vega, Amador, "Die religiöse Imagination bei Ramon Llull. Elemente für eine Theorie des kontemplativen Gebets", Deutsche Mystik im abendländischen Zusammenhang. Kolloquium Kloster Fischingen (Tübingen, Max Niemayer, 2000), pp. 749-772.
  Ressenyador: Gayà
  155) Vega, Amador, "La imaginació religiosa en Ramon Llull", Passió, meditació i contemplació: sis assaigs sobre el nihilisme religiós (Barcelona: Empúries, 1999; Reimpr. Fragmenta, 2012), pp. 84-111.
  Ressenyador: Gayà
  156) Vega, Amador, "La imaginación religiosa en Ramon Llull: una teoria de la oración contemplativa", Zen, mística y abstracción: ensayos sobre el nihilismo religioso (Madrid: Trotta, 2002), pp. 65-84.
  Ressenyador: Gayà
  157) Villalba i Varneda, Pere, "L'home com a artista en l'Arbor scientiae", Què és l'home?: reflexions antropològiques a la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana, ed. Josep Corcó, Alexander Fidora, Josep Olives Puig i Jordi Pardo Pastor, "Col·lecció Athenea" (Cabrils (Barcelona): Prohom Edicions, 2004), pp. 129-158.
  Ressenyador: Gisbert - feta

  III. Tesis i tesines

  158) Casarella, Peter Joseph, Nicholas Of Cusa's Theology Of The Word (Cusanus) (Tesi doctoral, Yale University, 1993), 217 pp.
  Ressenyador: Notícia
  159) Chimento, Francesca, Il Libro di Dio nel Libre de meravelles: Ramon Llull e la teologia "artistica". (Tesi di Laurea, Palerm: Università degli Studi di Palermo, 2002), 189 pp.
  Ressenyador: Notícia
  160) Masonen, Pekka Juhani, The Negroland revisited: Discovery and invention of the Sudanese Middle Ages (Ghana, Mali) (Tesi doctoral, Tampereen Yliopisto (Finlàndia), 2000), 599 pp.
  Ressenyador: Notícia
  161) Nowviskie, Bethany Paige, Speculative computing: Instruments for interpretive scholarship (Tesi doctoral, University of Virginia, 2004), 329 pp.
  Ressenyador: Notícia
  162) Randall, Jeanie Page, The Code Books: Chivalric Tragedy in Malory's Le Morte d'Arthur (Sir Thomas Malory, Morte d'Arthur, Christine de Pisan, Ramon Lull, Sir Gilbert of the Haye) (Tesi doctoral, University of Georgia, 1997), 199 pp.
  Ressenyador: Notícia
  163) Sanín Paz, Carolina, On 13th century Spanish narrative: The collections of framed stories (Tesi doctoral, Yale University, 2002), p. 226.
  Ressenyador: Notícia
  Nou Glossari General Lul·lià