Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 48 (2008)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Llull, Ramon, Ars brevis, trad. Barbara Sławomirska, (Wadowice: Sagittarius, 2004), 109 pp.
Ressenyador: Sawicka - feta

Conté edicions de:
 • III.77 - ArsBre [polonès].
 • 2) Llull, Ramon, "Disputa entre Ramon y el Averroista. Cinco cuestiones", trad. Jordi Pardo Pastor, Revista Española de Filosofía Medieval 12 (2005), pp. 235-242.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • IV.33 - DispAver [castellà], pp. 235-242.
 • 3) Llull, Ramon, Felix oder Das Buch der Wunder, trad. Gret Schib Torra, (Basel: Schwabe Verlag, 2007), pp. xxviii + 410.
  Ressenyador: Viola - feta

  Conté edicions de:
 • II.B.15 - Felix [alemany].
 • 4) Llull, Ramon, Księga cudów [Llibre de meravelles], trad. Barbara Sławomirska, (Kraków: Wydawnictwo Spółka Hanzeatycka, 2001), 370 pp.
  Ressenyador: Sawicka - feta

  Conté edicions de:
 • II.B.15 - Felix [polonès].
 • 5) Llull, Ramon, Księga o kochanku i ukochanym [Llibre d’amic e amat], trad. Barbara Sławomirska, (Kraków: Wydawnictwo Spółka Hanzeatycka, 2002), 113 pp.
  Ressenyador: Sawicka - feta

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [polonès].
 • 6) Llull, Ramon, Księga poganina i trzech mędrców [Llibre del gentil e dels tres savi], trad. Barbara Sławomirska, (Wadowice: Sagittarius, 2005), 234 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.9 - Gentil [polonès].
 • 7) Llull, Ramon, Księga zwierząt [Llibre de les bèsties], trad. Barbara Sławomirska, (Wadowice: Sagittarius, 2005), 72 pp.
  Ressenyador: Sawicka - feta

  Conté edicions de:
 • II.B.15a - Besties [polonès].
 • 8) Llull, Ramon, Llibre de les bèsties, ed. Xavier Bonillo Hoyos; trad. Toni Sala, "Angle Lector" 3 (Barcelona: Angle Editorial, 2007), 153 pp.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • II.B.15a - Besties [català], pp. 41-86.
 • 9) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXI, 12-15. Quattuor Libri Principiorum, ed. María Asunción Sánchez Manzano, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 185 (Turnhout: Brepols, 2006), xlviii + 576 pp.
  Ressenyador: Gayà - feta

  Conté edicions de:
 • II.A.12 - PrinTheo [llatí], pp. 1-154.
 • II.A.11 - PrinPhil [llatí], pp. 155-322.
 • II.A.13 - PrinJur [llatí], pp. 323-412.
 • II.A.10 - PrinMed [llatí], pp. 413-564.
 • 10) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXII, 27. Ars demonstrativa, ed. Josep Enric Rubio Albarracín, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 213 (Turnhout: Brepols, 2007), lxxx + 343 pp.
  Ressenyador: Bonner - feta

  Conté edicions de:
 • II.B.1 - ArsDem [llatí].
 • II.B.16.bis - Adv [llatí], pp. li-lii, xxxix.
 • 11) Lohr, Charles, "Nicolaus Cusanus and Ramon Lull: A Comparison of Three Texts on Human Knowledge", Traditio 59 (2004), pp. 229-315.
  Ressenyador: Bonner - feta

  Conté edicions de:
 • III.27 - PotObAct [llatí] [incomplet].
 • 12) Lúlio, Raimundo, Livro das bestas, trad. Ricardo da Costa; pres. Esteve Jaulent, (São Paulo, 2006), 95 pp.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • II.B.15a - Besties [portuguès].
 • 13) Lulle, Raymond, Blaquerne, trad. Patrick Gifreu, "Les Grandes Traductions" (Monaco: Éditions du Rocher, 2007), 566 pp.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • II.A.19 - Blaquerna [francès].
 • 14) Perarnau i Espelt, Josep, "Ramon Llull i la seva teologia de la Immaculada Concepció. Versió definitiva", ATCA 25 (2006), pp. 193-228.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • III.31 - DispEr [llatí] [fragment - Qüestió 96], pp. 223-5.
 • 15) Perarnau, Josep, "Noves notícies sobre Ramon Llull i lul·lisme a Alemanya, segles XIII-XV", ATCA 26 (2007), pp. 637-649.
  Ressenyador: Soler - feta

  Conté edicions de:
 • Anònim.29 - Habitudine [llatí].
 • 16) Porsia, Franco, Progetti di crociata. Il De fine di Raimondo Lullo "Storia. Le fonti" (Taranto: Chimienti Editore, 2005), 318 pp.
  Ressenyador: Chimento - feta

  Conté edicions de:
 • III.72 - Fine [italià], pp. 149-181.
 • II.B.12 - PsalmQui [italià] [fragment], pp. 238.
 • III.17 - PetCeleV [italià], pp. 239-241.
 • III.21 - PetBonif [italià], pp. 242-5.
 • II.B.14 - EpisTres [italià] [només la primera, ad Un. par.], pp. 246-7.
 • IV.49 - Phantas [italià] [fragment], pp. 259-260.
 • IV.54 - PartChri [italià] [fragment], pp. 261.
 • 17) Verdaguer, Jacint, Perles. L'amic i l'amat. Càntics de Ramon Llull posats en vers., ed. Enric Casasses i Agnès Prats, "Nova Biblioteca Selecta" 7 (Barcelona: Edicions 62, 2007), 237 pp.
  Ressenyador: Verdaguer - feta

  Conté edicions de:
 • Verdaguer.1 - Perles [català].
 • 18) Wilk, Mateusz, "Wpływ mistyki muzułmańskiej na Księgę Miłującego i Umiłowanego Ramona Llulla", Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, ed. Aneta Pieniądz-Skrzypczak i Jerzy Pysiak, (Varsòvia: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005), 177-189 pp.
  Ressenyador: Sawicka - feta

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [polonès] [només 24 versicles].
 • II. Estudis lul·lístics

  19) Aïssani, Djamil, "Les relacions entre Bugia i la Corona d'Aragó durant l'estada de Ramon Llull a la ciutat", Raimundus, christianus arabicus: Ramon Llull i l'encontre entre cultures (Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, 2007), 53-73 (cat.), 87-92 (esp.), 107-112 (fra.), 61-86 (àrab).
  Ressenyador: Notícia
  20) Arnaldus de Villanova, Alphabetum catholicorum ad inclitum dominum regem Aragonum pro filiis erudiendis in elementis catholicae fidei. Tractatus de prudentia catholicorum scolarium "Opera Theologica Omnia" IV (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya - Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani, 2007), 256 pp.
  Ressenyador: Soler - feta
  21) Badia, Lola, "Generació o luxúria. Què diu Ramon Llull sobre el sexe? 2. La casuística", Actes del tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, 2003), ed. Sadurní Martí, Miriam Cabré, Francesc Feliu i David Prats, 3 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007), pp. 125-144.
  Ressenyador: Sauleda - feta
  22) Balázs, Déri, "«Oh Llull! Oh March!» - La recepció de la literatura catalana medieval a Hongria", 2n Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans. La recepció de la literatura catalana medieval a Europa, ed. Alexander Fidora i Eliseu Trenc, I (Péronnas: Editions de la Tour Gile, 2007), pp. 77-95.
  Ressenyador: Notícia
  23) Barceló i Crespí, Maria i Gabriel Ensenyat Pujol, "Mossèn Gabriel Vaquer en el context de les lletres mallorquines de la tardor medieval", BSAL 62 (Palma, 2006), pp. 185-222.
  Ressenyador: Ripoll - feta
  24) Batalla, Josep, "Es pot ésser lul·lista avui dia? Reflexions entorn de Kurt Flash, El pensament filosòfic a l'Edat Mitjana", ATCA 26 (2007), pp. 619-635.
  Ressenyador: Albareda - feta
  25) Bonner, Anthony, The Art and Logic of Ramon Llull. A User's Guide "Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters" 95 (Leiden - Boston: Brill, 2007), 333 pp.
  Ressenyador: Gayà - feta
  26) Butinyà, Júlia, "L'Art lul·liana és...", Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 50 (Barcelona, 2006), pp. 197-229.
  Ressenyador: Notícia
  27) Cabré, Lluís i Marcel Ortín, "La permanent novetat de Ramon Llull: a propòsit de la Retòrica nova", L'Avenç 325 (2007, juny), pp. 30-34.
  Ressenyador: Notícia
  28) Capó, Antoni, "Una gran empresa editorial: la traducció de l'obra llatina de Ramon Llull", Serra d'Or 565 (2007, gener), p. 76.
  Ressenyador: Notícia
  29) Cardelle de Hartmann, Carmen, Lateinische Dialoge 1200-1400. Literaturhistorische Studie und Repertorium "Mittellateinische Studien und Texte" 37 (Leiden – Boston, Brill, 2007), xxx + 826 pp.
  30) Carré, Antònia, "Ell sí que anirà a Frankfurt!", Avui "Suplement Cultura" (2007, 17 gener), p. 6.
  Ressenyador: Notícia
  31) Chimento, Francesca, "El Llibre de meravelles de Ramon Llull en la seva recepció italiana", 2n Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans. La recepció catalana medieval a Europa, ed. Alexander Fidora i Eliseu Trenc, I (Péronnas: Editions de la Tour Gile, 2007), pp. 33-45.
  Ressenyador: Notícia
  32) Cifuentes, Lluís, "Textes scientifiques en catalan (XIIIe-XIVe siècles) dans les bibliothèques de France", Médiévales 52 (2007), pp. 89-118.
  Ressenyador: Notícia
  33) Costa, Ricardo da, "História e Memória: a importância da preservação e da recordação do passado", Sinais 2, 1 (2007), pp. 2-15.
  Ressenyador: Notícia
  34) Costa, Ricardo da, "«O homem é mau quando age contra Deus e contra a semlhança de Deus»: a maldade humana no Livro das Maravilhas (1288-1289)", Anais do II Simpósio Internacional de Teologia e Ciências da Religião (Belo Horizonte, ISTA/PUC Minas, 2007), pp. 1-9.
  Ressenyador: Notícia
  35) Cruz Pontes, J. M. da, "Apostilas para a edição crítica do Livro da corte enperial", Humanitas 58 (2006), pp. 229-252.
  Ressenyador: Notícia
  36) Daniel, Jean, "Els absoluts que maten", Lletres. Butlletí informatiu de l'Institut d'Estudis Baleàrics 13 (2007, maig), p. 10.
  Ressenyador: Notícia
  37) Enders, Markus, "Das Gespräch zwischen den Religionen bei Raimundus Lullus", Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, ed. Andreas Speer i Lydia Wegener, "Miscellanea Mediaevalia" 33 (Berlin/New York: W. de Gruyter, 2006), pp. 194-214.
  Ressenyador: Bonner - feta
  38) Ensenyat Pujol, Gabriel, "Context històric i sociològic de Ramon Llull", Lletres. Butlletí informatiu de l'Institut d'Estudis Baleàrics 13 (2007, maig), pp. 2-7.
  Ressenyador: Notícia
  39) Ensenyat Pujol, Gabriel, "Homenatge al professor Pring-Mill (1924-2005)", Lletres. Butlletí informatiu de l'Institut d'Estudis Baleàrics 13 (2007, maig), p. 9.
  Ressenyador: Notícia
  40) Ensenyat Pujol, Gabriel, Treballs sobre Ramon Llull, pr. Anthony Bonner, (Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, 2007), 157 pp.
  Ressenyador: Ripoll - feta
  41) Evangelisti, Paolo, "Metafore e icone costitutive del discorso politico francescano tra Napoli e Valencia (XIII-XV secolo)", Studi Storici 4 (2006), pp. 1059-1106.
  Ressenyador: Noticia
  42) Ferrer i Flórez, Miquel, "Controversias y luchas entre lulistas y antilulistas en el siglo XVIII", Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics 16 (2006), pp. 157-166.
  Ressenyador: Notícia
  43) Fidora, Alexander, "La doble tradició de les obres lul·lianes i el problema de les edicions i traduccions modernes", 2n Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans. La recepció de la literatura catalana medieval a Europa, ed. Alexander Fidora i Eliseu Trenc, I (Péronnas: Editions de la Tour Gile, 2007), pp. 5-15.
  Ressenyador: Notícia
  44) Fidora, Alexander, "Les definicions de Ramon Llull: entre la lògica àrab i les teories de la definició modernes", Revista de lengua y literaturas catalana, gallega y vasca 12 (2006), pp. 239-252.
  Ressenyador: Bonner - feta
  45) Flasch, Kurt, El pensament filosòfic a l'Edat Mitjana: d'Agustí a Maquiavel, trad. Josep Batalla, "Exemplaria Scholastica" 3 (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2006), 691 pp.; Llull, 389-402.
  Ressenyador: Notícia
  46) Flasch, Kurt, Über die Brücke – Mainzer Kindheit 1930-1949 (Magúncia: Universitätsdruckerei H. Schmidt (Vittorio Klostermann Verlag), 2001), 143 pp.
  Ressenyador: Fidora (feta)
  47) Fossati Raiteri, Silvana, "Genova e Ramón Llull", XVIII Congrés internacional d'història de la Corona d'Aragó, (València, 2004) : Actes, ed. Rafael Narbona Vizcaíno, Vol. II (València: Universitat de València: Fundació Jaume II el Just, 2005), pp. 1895-1905.
  Ressenyador: Notícia
  48) Friedlein, Roger, "El lulismo en Alemania", La Vanguardia "Suplemento Cultura/s" 276 (2007, 3 d'octubre), pp. 2-3.
  Ressenyador: Noticia
  49) Gaya, Jaume, "Kinèsica i literatura. Estudi dels gestos al Llibre de les bèsties", Actes del Tretzè Col·loqui Inernacional de Llengua i Literatura Catalanes Girona, 2003) II (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006), pp. 167-180.
  Ressenyador: Notícia
  50) Hamann, Florian, Das Siegel der Ewigkeit. Universalwissenschaft und Konziliarismus bei Heymericus de Campo "Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft" 16 (Münster: Aschendorff Verlag, 2006), 384 pp.
  Ressenyador: Fidora (feta)
  51) Hernando i Delgado, Josep, "Obres de Ramon Llull en biblioteques privades de la Barcelona del segle XV", ATCA 25 (2006), pp. 267-345.
  Ressenyador: Ripoll - feta
  52) Jaulent, Esteve, "O tempo no Tomismo e em Raimundo Lúlio. Luz para situar o Eterno returno de Nietzsche", Revista Española de Filosofía Medieval 13 (2006), pp. 143-158.
  Ressenyador: Notícia
  53) Jaulent, Esteve, "Ramon Llull: o conhecimento da verdade, uma congruência no plano do ser", Intellect et imagination dans la Philosophie Médiévale. Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.) Porto, du 26 au 31 août 2002, ed. Maria Cândida Pacheco i José F. Meirinhos, (Turnhout: Brepols, 2006), pp. 1155-1165.
  Ressenyador: Notícia
  54) Johnston, Mark, "The Rethorica nova of Ramon Llull: a guide to «speaking well»", La Corónica 34.2 (2006), pp. 135-160.
  Ressenyador: Cabré - feta
  55) Jolibert, Bernard, "L’éducation selon Raymond Lulle", Expressions 28 (La Reunión: Institut Universitaire de Formation des Maîtres, 2006), pp. 123-149.
  Ressenyador: Notícia
  56) Judycka, Joanna, "Rajmund Lull i trzynastowieczni kabaliści katalońscy", Acta Mediaevalia 17 (2004), pp. 315-331.
  Ressenyador: Sawicka - feta
  57) Judycka, Joanna, "Rajmund Lull wobec mysli islamu", Acta Mediaevalia 18 (2005), pp. 212-236.
  Ressenyador: Sawicka - feta
  58) Judycka, Joanna, Wiara i rozum w filozofii Rajmunda Lulla (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005), 309 pp.
  Ressenyador: Sawicka - feta
  59) Leonori, M. C., "Raymundus Lullus. De principiis, (Ms. 19), Membr., sec. XIV, mm 270x190", Biblioteca Civica di Fermo "Romolo Speziali" (Fiesole: Nardini Editore, 2005), pp. 20-21.
  Ressenyador: Notícia
  60) Lloret, Albert, "Modelos jurídicos y reformas sociales en el Llibre de l'orde de cavalleria de Ramón Llull", La corónica 35.1 (2006), pp. 171-190.
  Ressenyador: Soler - feta
  61) Lohr, Charles, "Raimundus Lullus und die Scholastik", Recherches de Théologie et Philosophie médiévales 73.2 (2006), pp. 335-347.
  Ressenyador: Notícia
  62) Lohr, Charles, "Ramon Llull: actividad divina y hominización del mundo", Nuevo Mundo, trad. Gerald Cresta, 7 (2006), pp. 77-86.
  Ressenyador: Notícia
  63) Martínez Gázquez, José, La ignorancia y negligencia de los latinos ante la riqueza de los estudios árabes. Discurso leído el día 8 de febrero del año 2007 en el acto de recepción pública del autor en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona: RABLB, 2007), 102 pp; Llull, 64-5.
  Ressenyador: Badia - feta
  64) Martínez, Tomàs, "El Congrés de 1906, els clàssics i l'edició de textos catalana antics", Estudis Baleàrics 82-83 (2005-2006), pp. 253-267.
  Ressenyador: Notícia
  65) Martínez-Porcell, Joan B., "Ramon Llull, promotor de la dignitat humana i pont entre les cultures monoteistes", Aportacions al pensament en diàleg a la llum de la revelació "Pensar per conviure" 1 (Barcelona: Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, 2004), pp. 13-19.
  Ressenyador: Notícia
  66) Mayer, Annemarie C., "Ramon Llull, pelegrí entre mons", Raimundus, christianus arabicus: Ramon Llull i l'encontre entre cultures (Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, 2007), 43-51 (cat.), 83-86 (esp.), 103-107 (fra.), 47-59 (àrab).
  Ressenyador: Domínguez - feta
  67) McMahon, Robert, Understanding the Medieval Meditative Ascent: Augustine, Anselm, Boethius, & Dante (Washington D.C.: The Catholic University of America Press, 2006), xiv + 284 pp.
  Ressenyador: Badia - feta
  68) Moukarzel, Joseph, Gabriel Ibn al-Qilācī († ca 1516): Approche biographique et étude du corpus "Bibliothèque de l'Université Saint-Esprit de Kaslik" 51 (Kaslik: Pusek, 2007).
  Ressenyador: Domínguez - feta
  69) Muzzi, Sara, "Centro italiano di Lullismo (E.W. Platzeck). Cronaca del VI incontro", Frate Francesco. Rivista di cultura francescana 73 (2007), pp. 669-672.
  Ressenyador: Notícia
  70) Muzzi, Sara, "Cronaca della presentazione del libro Paolo Evangelisti, I Francescani e la costruzione di uno Stato. Linguaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalana-aragonese (Roma, 26 gennaio 2007). Con interventi di J. Perarnau - G. Todeschini - G. G. Merlo", Frate Francesco. Rivista di cultura francescana 73 (Frate Francesco. Rivista di cultura francescana, 2007), pp. 331-332.
  Ressenyador: Notícia
  71) Muzzi, Sara, "I Francescani e la Scienza. Seminario di studi (Assisi, 9 ottobre 2006) - La scienza al Sacro Convento. I francescani a confronto con i misteri del creato. Mostra (Assisi, 9-31 ottobre 2006; 1 aprile-31 maggio 2007)", Antonianum 81 (2006), pp. 797-803.
  Ressenyador: Notícia
  72) Muzzi, Sara, "IV Incontro del Centro Italiano di Lullismo (E. W. Platzeck)", Frate Francesco 71 (2005), pp. 577-581.
  Ressenyador: Notícia
  73) Muzzi, Sara, Per conoscere Raimondo Lullo. La vita, il pensiero e le opere "Studi e ricerche" (Assisi: Edizioni Porziuncola, 2006), 56 pp.
  Ressenyador: Notícia
  74) Pardo Pastor, Jordi, "La naturaleza humana en Ramon Llull. El pequeño mundo del hombre", Revista Española de Filosofía Medieval 13 (2006), pp. 59-68.
  Ressenyador: Notícia
  75) Perarnau i Espelt, Josep, "Bonifacio VIII fra Raimondo Lullo e Arnaldo da Villanova", Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica. Atti del convegno organizzato nell'ambito delle celebrazioni per il VII centenario della morte. Città del Vaticano-Roma, 26-28 aprile 2004 (Roma : Istituto storico italiano per il Medio evo, 2006), pp. 423-432.
  Ressenyador: Notícia
  76) Perarnau i Espelt, Josep, "Certeses, hipòtesis i preguntes entorn el tema 'conversió i croada' en Ramon Llull. 'Croada militar' o 'croada gramatical'?", ATCA 25 (2006), pp. 479-506.
  Ressenyador: Ripoll - feta
  77) Pistolesi, Elena, "Quadrar el cercle després de Ramon Llull: el cas de Nicolau de Cusa", 2n Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans. La recepció de la literatura catalana medieval a Europa, ed. Alexander Fidora i Eliseu Trenc, I (Péronnas: Tour Gile, 2007), pp. 17-32.
  Ressenyador: Badia - feta
  78) Pla i Arxé, Ramon, "Ordenar i ornar les paraules", Avui "Suplement Cultura" (2007, 11 gener), p. 5.
  Ressenyador: Notícia
  79) Pring-Mill, Robert D.F., Il microcosmo lulliano, ed. Sara Muzzi; trad. Francesco Treccia i Anna Baggiani Cases; pres. Pietro Messa; intr. Michela Pereira; bibl. Paolo Capitanucci i Sara Muzzi, "Medioevo" 14 (Roma: Pontificio Ateneo Antonianum, 2007), 181 pp.
  Ressenyador: Chimento - feta
  80) Puig i Oliver, Jaume de, "El tractat «Confessio fidei christianae» de Nicolau Eimeric, O.P., edició i estudi", ATCA 25 (2006), pp. 7-192.
  Ressenyador: Santanach - feta
  81) Puig, Josep, "The Polemic against Islam in Medieval Catalan Culture", Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, ed. Andreas Speer i Lydia Wegener, "Miscellanea Mediaevalia" 33 (Berlin/New York: W. de Gruyter, 2006), pp. 238-258.
  Ressenyador: Bonner - feta
  82) Racionero, Luis, Le troubadour alchimiste, trad. Geneviève Rozental, (París: Mazarine, 2007), 327 pp.
  Ressenyador: Notícia
  83) Raimundus, christianus arabicus: Ramon Llull i l'encontre entre cultures (Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, 2007), 183 + 87 pp.
  Ressenyador: Notícia
  84) Ramis i Serra, Pere, La ciutat i l'entorn eticopolític en el pensament lul·lià "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" (Mallorca, 2007), 23 pp.
  Ressenyador: Badia - feta
  85) Requesens i Piquer, Joan, "Tres greuges històrics sanats o l'honor d'Orígenes, Feliu d'Urgell i Ramon Llull", Analecta Sacra Tarraconensia 78-79 (2005-2006), pp. 11-36.
  Ressenyador: Notícia
  86) Ripoll Perelló, Maria Isabel, "Els símbols lul·lians al poema «Miramar» de Costa i Llobera: mostra d'un text programàtic.", Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps. "Biblioteca Abat Oliba" 278 (Barcelona, 2007), pp. 427-437.
  Ressenyador: Notícia
  87) Robinson, Cynthia, "Trees of love, trees of knowledge: toward the definition of a cross-confessional current in late medieval Iberian spirituaity", Medieval Encounters 12,3 (2006), pp. 388-425.
  Ressenyador: Bonner - feta
  88) Robinson, P. R., Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c. 888-1600 in London Libraries 2 vols. (London: The British Library, 2003), pp. I, 88.
  Ressenyador: Notícia
  89) Roque, Maria-Àngels, "Introducció", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 11-26.
  90) Roque, Maria-Àngels, "Llull i el "diàleg de civilitzacions"", Lletres. Butlletí informatiu de l'Institut d'Estudis Baleàrics 13 (2007, maig), p. 8.
  Ressenyador: Notícia
  91) Rossi, Paolo, "In memoria di Lullo. A proposito di Robert Pring-Mill, Il microcosmo lulliano", Il Sole 24 Ore 324 (2007, 25 novembre), p. 143.
  Ressenyador: Notícia
  92) Rubio Albarracín, Josep Enric, "El difícil camí cap a la modernitat", L'Espill 26 (2007, tardor), pp. 6-15.
  Ressenyador: Badia - feta
  93) Rubio Albarracín, Josep Enric, "Próximas perspectivas en los estudios lulianos", Rivista di Storia del Cristianesimo 4 (2007), pp. 549-559.
  Ressenyador: Notícia
  94) Sacarès Taberner, Miquela, "Lullianae imagines: la iconografia de Ramon Llull i els principals episodis de la seva vida", Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics 16 (2006), pp. 139-156.
  Ressenyador: Notícia
  95) Santanach i Suñol, Joan, La Doctrina pueril de Ramon Llull, el notari Miquel Ribot i el Còdex miscel·lani (Andorra la Vella, 2008), 4 pp. + 5 punts de llibre.
  Ressenyador: Notícia
  96) Sawicka, Anna, "La recepció de Ramon Llull a Polònia", 2n Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans. La recepció de la literatura catalana medieval a Europa, ed. Alexander Fidora i Eliseu Trenc, I (Péronnas: Editions de la Tour Gile, 2007), pp. 47-65.
  Ressenyador: Notícia
  97) Schejbal, Jan, "La recepció de la literatura catalana medieval als Països Txecs", 2n Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans. La recepció de la literatura catalana medieval a Europa, ed. Alexander Fidora i Eliseu Trenc, I (Péronnas: Editons de la Tour Gile, 2007), pp. 67-76.
  Ressenyador: Notícia
  98) Solé i Camardons, Jordi, La llengua que ens va parir: set pensadors a la recerca del català (Barcelona: Editorial Dux, 2007), 151 pp.; Llull 134-5.
  Ressenyador: Notícia
  99) Soler i Llopart, Albert, "El "llibre cortès de lectura" en català: a propòsit del manuscrit F-129 del Col·legi de la Sapiència de Palma", Caplletra 41 (2006), pp. 9-42.
  Ressenyador: Pomaro - feta
  100) Soler i Llopart, Albert, "El Llibre d'Evast e Blaquerna de Ramon Llull", De Ramon Llull a T. S. Eliot: grans obres literàries del cristianisme, ed. Antoni Blanch, "Biblioteca Literària. Estudis" 12 (Barcelona: Proa, 2007), pp. 41-68.
  Ressenyador: Notícia
  101) Soler i Llopart, Albert, "Ramon Llull, un perfil històric", Raimundus, christianus arabicus: Ramon Llull i l'encontre entre cultures (Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, 2007), 21-41 (cat.). 76-83 (esp.), 96-103 (fra.), 19-45 (àrab).
  Ressenyador: Notícia
  102) Soler i Llopart, Albert, "Robert D. F. Pring-Mill (1924-2005)", Estudis Romànics 29 (2007), pp. 644-645.
  Ressenyador: Notícia
  103) Soler, Albert, "Estudi històric i codicològic dels manuscrits lul·lians copiats per Guillem Pagès (ca. 1274-1301)", ATCA 25 (2006), pp. 229-266.
  Ressenyador: Pomaro - feta
  104) Torrent-Lenzen, Aina, "Un error fonamental en la traducció d'un versicle del Llibre d'amic e amat de Ramon Llull a les modernes llengües de cultura", Randa 52 (2004), pp. 5-13.
  Ressenyador: Notícia
  105) Trias Mercant, Sebastià, "Ramon Llull: defectes i virtuts del millor llibre del món", Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics 16 (2006), pp. 131-8.
  Ressenyador: Notícia
  106) Villalba i Varneda, Pere, Pobres. Discurs llegit el dia 13 de maig de l'any 2004 en l'acte de recepció pública de l'autor a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona: RABLB, 2004), 127 pp; Llull, 84-92.
  Ressenyador: Notícia

  III. Tesis i tesines

  107) Bonillo Hoyos, Xavier, Edició crítica i estudi dels llibres I, II, IX i X del Llibre de meravelles de Ramon Llull (Tesi doctoral, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006), 728 pp.
  Ressenyador: Notícia
  108) Mayer, Annemarie C., Die Lehre von Gott und seinen Eigenschaften im Religionsgespräch bei Ramon Lull (Tesi d'habilitació, Tübingen: Eberhard-Karls-Universität, 2007), 396 pp.
  Ressenyador: Notícia
  Nou Glossari General Lul·lià