Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 49 (2009)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Bernal, M. Carme i Carme Rubio, Tant de gust de conèixer-lo, senyor Llull, il. Lluïsot, "Tant de gust..." 3 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008), 79 pp.
Ressenyador: Notícia

Conté edicions de:
 • II.B.15a - Besties [català].
 • 2) Llull, Ramon, Libro de los correlativos. Liber correlativorum innatorum, trad. José G. Higuera Rubio; pr. Esteve Jaulent, "Clásicos de la Cultura" (Madrid: Trotta Editorial, 2008), 96 pp.
  Ressenyador: Bonner - feta

  Conté edicions de:
 • IV.24 - CorrInn [castellà].
 • 3) Llull, Ramon, Llibre de la disputa del clergue Pere i de Ramon, el fantàstic. Llibre de la ciutat del món, ed. Lola Badia, "TOLRL" 2 (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2008), 288 pp.
  Ressenyador: Soler

  Conté edicions de:
 • IV.49 - Phantas [llatí i català].
 • IV.108 - CivMun [llatí i català].
 • 4) Lulio, Raimundo, Libro del gentil y los tres sabios, trad. Matilde Conde Salazar; intr. Aurora Gutiérrez Gutiérrez i Paloma Pernil Alarcón, (Madrid: UNED-BAC, 2007), xiv + 541 pp.
  Ressenyador: Noticia

  Conté edicions de:
 • II.A.9 - Gentil [llatí i castellà].
 • 5) Lulle, Raymond, Livre de l'enseignement des enfants (Doctrina pueril), trad. Bernard Jolibert, "Philosophie de l’Éducation" 14 (París: Klincksieck, 2005), 161 pp.
  Ressenyador: Santanach

  Conté edicions de:
 • II.A.6 - DoctPu [francès].
 • 6) Pring-Mill, Robert D.F., Le microcosme lullien, pr. Ruedi Imbach i Iñigo Atucha; intr. Anthony Bonner, "Pensée antique et médiévale. Textes" 8 (Fribourg, Suïssa: Academic Press; París: Cerf, 2008), 204 pp.
  Ressenyador: Notícia

  Conté edicions de:
 • IV.47 - VitaCoet [francès], pp. 171-201.
 • II. Estudis lul·lístics

  7) aa. vv., Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo, pres. Senén Florensa; intr. Maria-Àngels Roque, "Quaderns de la Mediterrània" 9 (Barcelona, 2008), 439 pp.
  8) aa. vv., Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg, intr. Maria-Àngels Roque, "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), 281 pp.
  9) aa. vv., Ramon Llull: història, pensament i llegenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), 213 pp.
  Ressenyador: Santanach
  10) aa. vv., Ramon Llull: historia, pensamiento y leyenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), 213 pp.
  Ressenyador: Notícia
  11) Albrecht, Roberta, "Addresing Fear and Grief: Llullian Mnemotechnics and Alchemico-Llullian Signs in Donne's Sermon(s) for the Churching of the Countess of Bridgewater", Catalan Review 20 (2006), pp. 9-37.
  Ressenyador: bonner - feta
  12) Alzamora, Sebastià, "Fable and Allegory in Political and Moral Thought", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 69-70.
  Ressenyador: Tous
  13) Alzamora, Sebastià, "La faula i l'al·legoria en el pensament polític i moral", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 101-104.
  Ressenyador: Notícia
  14) Amengual i Batle, Josep, "L'herència lul·liana i la missió mallorquina a Canàries: la missió sense espasa", Randa. Miscel·lània Gabriel Llompart / 1 61 (2008), pp. 73-91.
  Ressenyador: Notícia
  15) Arkoun, Mohamed, "Repensar l'espai mediterrani: més enllà dels diàlegs interreligiosos i interculturals dissertadors", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 272-281.
  Ressenyador: Santanach
  16) Arkoun, Mohamed, "Repenser l'espace méditerranéen: au-delà des dialogues interreligieux et interculturels dissertatifs", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 179-185.
  Ressenyador: Santanach
  17) Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "La llengua i la literatura de Ramon Llull: llocs comuns, malentesos i propostes", Els Marges 87 (2009), pp. 73-90.
  Ressenyador: Tous
  18) Badia, Lola, "L'aportació d'Eusebi Colomer als estudis del pensament català medieval", L'obra d'Eusebi Colomer "Noms de la Filosofia Catalana" 2 (Girona: Documenta Universitària, 2007), pp. 127-155.
  Ressenyador: Rubio
  19) Banks, Philip i Josep Moran, "Orígens de la família Llull", Randa. Miscel·lània Gabriel Llompart / 1 61 (2008), pp. 49-60.
  Ressenyador: Notícia
  20) Bartoli, Marco, "Identità e dialogo: Raimondo Lullo e l'attuale dibattito sull'incontro tra le religioni", Frate Francesco 74 (2008), pp. 199-208.
  Ressenyador: Notícia
  21) Bartoli, Marco, "Identità e dialogo: Raimondo Lullo e l'attuale dibattito sull'incontro tra le religioni", Vestigia Francisci. Studi di storia del Francescanesimo (Roma: Edizioni Aracne, 2008), pp. 165-175.
  Ressenyador: Notícia
  22) Batany, Jean, "Renart au XVe: une réécriture du Livre des Bêtes de Raymond Lulle par Jean Juvénal des Ursins", Reinardus 26 (1989), pp. 3-17.
  Ressenyador: Notícia
  23) Benhamamouche, Fatma, "Ramon Llull and His Islamic Undertaking", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 157-164.
  Ressenyador: Akasoy
  24) Benlabbah, Fatiha, "La idea de la unitat humana en Ibn Arabi i Ramon Llull", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 70-78.
  Ressenyador: Akasoy
  25) Benlabbah, Fatiha, "The Idea of Human Unity in Ibn Arabi and Ramon Llull", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 31-35.
  Ressenyador: Akasoy
  26) Bonillo Hoyos, Xavier, Literatura al Llibre de meravelles de Ramon Llull (Barcelona: Editorial UOC, 2008), 179 pp.
  Ressenyador: Rubio
  27) Bonner, Anthony, "La disputa interreligiosa, la solució enginyosa de Ramon Llull", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 212-224.
  Ressenyador: Santanach
  28) Bonner, Anthony, "The Interreligious Disputation, Ramon Llull's Ingenious Solution", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 149-155.
  Ressenyador: Santanach
  29) Bosch, Maria del Carme, "Poesia i prosa lul·lianes de Miquel Costa i Llobera", Randa. Miscel·lània Gabriel Llompart / 1 61 (2008), pp. 153-175.
  Ressenyador: Rosselló
  30) Boscolo, Claudia, "La disputa teologica dell'Entrée d'Espagne", Les Chansons de Geste. Actes du XVIe Congrès International de la Société Rencesvals, pour l’Étude des Épopées Romanes, ed. Carlos Alvar i Juan Paredes, (Granada: Universidad de Granada, 2005), pp. 123-134.
  Ressenyador: Badia
  31) Cantarellas Camps, Catalina, "Iconografía luliana: prototipos y desarrollo histórico", BSAL 61 (2005), pp. 213-228.
  Ressenyador: Ripoll
  32) Cantarellas Camps, Catalina, "Sobre la iconografia de Ramon Llull", Ramon Llull: història, pensament i llegenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), pp. 109-115.
  Ressenyador: Santanach
  33) Chacon, Francisco, "La biblioteca medieval de la Catedral de Cuenca. Ubicación y reconstrucción bibliográfica", Bulletin hispanique 108/1 (2006), pp. 7-66.
  Ressenyador: Notícia
  34) Chérif, Mustapha, "El pensament sufí, alteritat i raó", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 61-69.
  Ressenyador: Akasoy
  35) Chérif, Mustapha, "La pensée soufie, altérité et raison", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 25-30.
  Ressenyador: Akasoy
  36) Compagno, Carla, "Die medizinischen Werke des Raimundus Lullus", Mediaeval Sophia 2 (Revista electrònica, 2007).
  Ressenyador: Fidora
  37) Corbera Pou, Jaume, "La llengua al Regne de Mallorca del segle XIII", El rei Jaume I: fets, actes i paraules "Col·lecció Germà Colón d'Estudis Filològics" 4 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008), pp. 427-458.
  Ressenyador: Ripoll
  38) Costa, Ricardo da, "A Educaçâo na Idade Média: a Retórica Nova 1301 de Ramon Llull", Notandum XI, n. 15 (2008), pp. 29-38.
  Ressenyador: Bonner - feta
  39) Courcelles, Dominique de, "Discours de la folie et discours sur la folie d'amour: la folie d'amour dans quelques oeuvres de Raymond Lulle, "homme qui follement parle"", Les fous d'amour au Moyen Age Orient-Occident, ed. Suzanne Thiolier-Méjean i Claire Kapper, (Paris: L'Harmattan, 2008), pp. 223-234.
  Ressenyador: Badia
  40) Daniel, Jean, "Els assassins absoluts", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 268-271.
  Ressenyador: Santanach
  41) Djebbar, Ahmed, "Les pràctiques combinatòries al Magrib a l'època de Ramon Llull", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 135-144.
  Ressenyador: notícia
  42) Djebbar, Ahmed, "Les pratiques combinatoires au Maghreb à l'époque de Raymond Lulle", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 85-91.
  Ressenyador: Bonner - feta
  43) Duran, Eulàlia, Maria Toldrà [et al.], Repertori de manuscrits catalans (1474-1620) IV. Biblioteques diverses (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2008), 492 pp.
  Ressenyador: Tous
  44) Eco, Umberto, "Su Lullo, Pico e il Lullismo", Dall'albero al labirinto. Studi storici sul segno e l'interpretazione (Milà: Bompiani, 2007), pp. 349-382.
  Ressenyador: Badia
  45) Ensenyat, Gabriel, "Pacifism and Crusade in Ramon Llull", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 137-144.
  Ressenyador: Santanach
  46) Ensenyat, Gabriel, "Pacifisme i croada en Ramon Llull", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 232-245.
  Ressenyador: Santanach
  47) Epistolari d'Antoni M. Alcover (1880-1931), ed. Maria Pilar Perea, (Palma de Mallorca: Editorial Moll. CD-Rom, 2009).
  Ressenyador: Notícia
  48) Fernández Valdehorras, Camilo, "Ramón Llull, peregrino a Compostela no século XIII: escolios sobre a filosofía do beato mallorquín", El camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes del congrés internacional celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2003 "Biblioteca Abat Oliba. Sèrie il·lustrada" 21 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007), pp. 543-556.
  Ressenyador: Notícia
  49) Fidora, Alexander, "Combinatòria i reciprocitat: una nota sobre la vigència de l'Art lul·liana", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 196-203.
  Ressenyador: notícia
  50) Fidora, Alexander, "Combinatorics and Reciprocity: A Note on the Validity of Lullian Art", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 125-130.
  Ressenyador: Bonner - feta
  51) Fierro, Maribel, "Apunts sobre raó, llenguatge i conversió al segle XIII a la península Ibèrica", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 79-96.
  Ressenyador: Akasoy
  52) Fierro, Maribel, "Notes on Reason, Language and Conversion in the 13th Century in the Iberian Peninsula", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 49-58.
  Ressenyador: Akasoy
  53) Forcada, Miquel, "La ideologia de la ciència araboislàmica i Ramon Llull", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 145-161.
  Ressenyador: Cifuentes
  54) Forcada, Miquel, "The "Ideology" of Arab-Islamic Science and Ramon Llull", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 73-83.
  Ressenyador: Cifuentes
  55) Gayà Estelrich, Jordi, "La personalitat de Ramon Llull (1232-1316)", Ramon Llull: història, pensament i llegenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), pp. 13-21.
  Ressenyador: Santanach
  56) Gili i Ferrer, Antoni, "Els Llull de Castellitx. La família de Ramon Llull", Cinquenes jornades d'estudis locals d'Algaida 1999 (Mancomunitat del Pla de Mallorca, 2003), pp. 61-67.
  Ressenyador: Tous
  57) Hägele, Günter i Friedrich Pukelsheim, "The electoral systems of Nicholas of Cusa in the Catholic Concordance and beyond", The Church, the Councils, & Reform – The Legacy of the Fifteenth Century, ed. Gerald Christianson, Thomas M. Izbicki i C.M. Bellitto, (Washington: Catholic University of America Press, 2008), pp. 229-249.
  Ressenyador: Notícia
  58) Hames, Harvey, "Ramon Llull i els jueus", Ramon Llull: història, pensament i llegenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), pp. 57-61.
  Ressenyador: Santanach
  59) Higuera Rubio, José G., "Acerca de los “hábitos artificiales” en la antropología luliana y el ascenso espiritual del hombre", Mirabilia 5 (2005), pp. 60-83.
  Ressenyador: Notícia
  60) Johnston, Mark D., "Ramon Llull's Rhethorica nova 2.7 and Proverbis d'ensenyament 175-225: An Example of Lullian Compilatio", Catalan Review 20 (2006), pp. 291-9.
  Ressenyador: Tous
  61) Jou, David, "L'univers com a ordinador: entre la combinatòria de Llull i la relativitat d'Einstein", Fundació Quer Alt (Santa Coloma de Queralt: Fundació Quer Alt, 2008), pp. 20-31.
  Ressenyador: Bonner - feta
  62) Marín, Francesc-Xavier, "Un Mediterrani cosmopolita: el viatge de Ramon Llull a Orient", Ars brevis 13 (2007), pp. 104-118.
  Ressenyador: Soler
  63) Martí i Castell, Joan, "Una aproximació a la llengua de Ramon Llull: l'ús de les oracions condicionals amb si", El rei Jaume I: fets, actes i paraules "Col·lecció Germà Colón d'Estudis Filològics" 4 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008), pp. 459-486.
  Ressenyador: Santanach
  64) Martínez Montávez, Pedro, "Religió i cultura en el marc de les relacions entre cristianisme i islam", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 252-267.
  Ressenyador: Akasoy
  65) Martínez Montávez, Pedro, "Religion and Culture in the Framework of Relationships between Christianity and Islam", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 169-178.
  Ressenyador: Akasoy
  66) Mayer, Anne Marie C., "Ramon Llull i el diàleg indispensable", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 48-60.
  Ressenyador: Tous
  67) Mayer, Annemarie C., Drei Religionen ein Gott?: Ramon Lulls interreligiöse Diskussion der Eigenschaften Gottes (Freiburg i. B.: Herder, 2008), 484 pp.
  Ressenyador: Fidora
  68) Mayer, Annemarie C., "Ramon Llull and the Indispensable Dialogue", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 19-24.
  Ressenyador: Tous
  69) Mayor Zaragoza, Federico, "From Lullian Art to Cross-Disciplinarity and Complex Thought", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), p. 128.
  Ressenyador: Bonner - feta
  70) Mir, Antoni, "From Ramon Llull to the House of Languages in Barcelona", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 233-236.
  Ressenyador: Tous
  71) Miralles i Monserrat, Joan, "Ramon Llull. Llengua i literatura", Ramon Llull: història, pensament i llegenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), pp. 67-75.
  Ressenyador: Santanach
  72) Morin, Edgar, "Racionalitat i racionalitats", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 97-100.
  Ressenyador: Tous
  73) Morin, Edgar, "Rationalité et rationalités", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 59-61.
  Ressenyador: Tous
  74) Muzzi, Sara, "Paolo Rossi maestro - Lavori in corso e prospettive italiane degli studi di lullismo. Cronaca del VII Incontro del Centro Italiano di Lullismo (E.W. Platzeck)", Frate Francesco 74 (2008), pp. 669-673.
  Ressenyador: Notícia
  75) Muzzi, Sara, "Sessione lulliana. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale. Palermo 16-22 settembre 2007", Antonianum 83,1 (2008), pp. 169-172.
  Ressenyador: Notícia
  76) Muzzi, Sara, "Universalità della Ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo. Congresso Internazionale di Filosofia Medievale della Société Internationale pour l'Étude de la Philosiphie Médiévale (Palermo, 17-22 settembre 2007). Cronaca della Sessione Lulliana.", Frate Francesco 74 (2008), pp. 255-257.
  77) Pallejà de Bustinza, Víctor, "Ramon Llull, geni filosòfic, freelance i primera ONG unipersonal", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 246-251.
  Ressenyador: Tous
  78) Pallejà de Bustinza, Víctor, "Ramon Llull, Philosophical Genius, Freelancer and First Unipersonal NGO", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 133-136.
  Ressenyador: Tous
  79) Pereira, Michela, "Morire d'amore. Note per un confronto fra Raimondo Lullo e Margherita Porete sull'esperienza mistica", Donne tra saperi e poteri nella storia delle religioni, ed. Sofia Boesch Gajano i Enzo Pace, (Brescia: Editrice Morcelliana, 2007), pp. 183-203.
  Ressenyador: Badia
  80) Pérez Bouza, Xosé A., "Madureza da sintaxe do catalán e do galego medievais (O "Llibre de les bèsties" de R. Llull e "Miragres de Santiago")", El camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes del congrés internacional celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2003 "Biblioteca Abat Oliba. Sèrie il·lustrada" 21 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007), pp. 515-523.
  Ressenyador: Notícia
  81) Petit, Leonci, "El Llibre de contemplació en Déu què aporta a l'home modern?", Ars brevis 13 (2007), pp. 119-142.
  Ressenyador: Rubio
  82) Planas Ferrer, Rosa, "La projecció de Llull", Ramon Llull: història, pensament i llegenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), pp. 97-106.
  Ressenyador: Santanach
  83) Pring-Mill, Robert D.F., El microcosmos lul·lià "Els Llibres de Pròsper" 55 (Palma de Mallorca: Editorial Moll, 2006), 157 pp.
  Ressenyador: Notícia
  84) Rodríguez Guerrero, José, "El manuscrito 7443 de la Biblioteca Nacional de España. Identificación de su origen, autor y contenidos", Azogue 5 (2002-2007), pp. 57-69.
  Ressenyador: Notícia
  85) Ruiz Simon, Josep M., "L'Evangeli de la ciència universal", Ramon Llull: història, pensament i llegenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), pp. 39-45.
  Ressenyador: Santanach
  86) Ruiz Simon, Josep M., "Per comprendre l'Art de Ramon Llull. L'aportació d'Anthony Bonner.", Els Marges 87 (2009), pp. 65-72.
  Ressenyador: Notícia
  87) Salicrú i Lluch, Roser, "Crossing Boundaries in Late Medieval Mediterranean Iberia: Historical Glimpses of Christian-Islamic Intercultural Dialogue", International Journal of Euro-Mediterranean Studies 1,1 (2008), pp. 33-51.
  Ressenyador: Cifuentes
  88) Samsó, Julio, "L'astronomia magribina en temps de Ramon Llull", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 162-170.
  Ressenyador: Cifuentes
  89) Samsó, Julio, "Maghrebian Astronomy at the Time of Ramon Llull", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 93-97.
  Ressenyador: Cifuentes
  90) Sánchez Manzano, María Asunción, "Latín y romance en la composición del Liber principiorum medicinae de Ramón Llull", Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, ed. Armando López Castro i Luzdivina Cuesta Torre, II (León: Universidad de León, 2007), pp. 1011-1019.
  Ressenyador: Notícia
  91) Santanach i Suñol, Joan, "Literatura i apologètica en Ramon Llull, o de messies i profetes al Llibre del gentil e dels tres savis", El rei Jaume I. Fets, actes, paraules, ed. Germà Colón i Tomàs Martínez Romero, "Col·lecció Germà Colón d'Estudis Filològics" 4 (Castelló-Barcelona: Fundació Germà Colón Domènech - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008), pp. 185-201.
  Ressenyador: Bonner - feta
  92) Santanach, Joan, "Dels trobadors a Ramon Llull", La història de la literatura catalana, en una perspectiva europea (Barcelona: Generalitat de Catalunya - Institut Ramon Llull, 2007), pp. 16-25.
  Ressenyador: Notícia
  93) Santanach, Joan, "On the Book of the Gentile and the Doctrinal Coherence of Ramon Llull", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 165-168.
  Ressenyador: Notícia
  94) Santanach, Joan, "Sobre el Llibre del gentil i la coherència doctrinal de Ramon Llull", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 225-231.
  Ressenyador: Notícia
  95) Serés, Francesc, Caure amunt: Muntaner, Llull, Roig "Biblioteca Mínima" 170 (Barcelona: Quaderns Crema, 2008), 279 pp.
  Ressenyador: Soler
  96) Serverat, Vincent, La pourpre et la glèbe. Rhétorique des états de la société dans l'Espagne médiévale "Moyen Âge Européen" (ELLUG, Université Stendhal: Grenoble, 1997), 312 pp.
  Ressenyador: Bonner - feta
  97) Solà, Lluís, "Ramon Llull: el món i la paraula", Carrers de frontera: passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana I, ed. Arnau Pons i Simona Škravec, (Barcelona: Institut Ramon Llull, 2007), pp. 16-21.
  Ressenyador: Soler (Notícia)
  98) Soler i Llopart, Albert, "La transmissió de l'obra de Ramon Llull", Ramon Llull: història, pensament i llegenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), pp. 47-54.
  Ressenyador: Santanach
  99) Soler, Albert, "Editing Texts with a Multilingual Tradition: The Case of Ramon Llull", Variants 5 (2006), pp. 53-72.
  Ressenyador: Tous
  100) Udina, Josep Manuel, "La interpretació d'Eusebi Colomer sobre Nicolau de Cusa", L'obra d'Eusebi Colomer "Noms de la Filosofia Catalana" 2 (Girona: Documenta Universitària, 2007), pp. 97-123.
  Ressenyador: Rubio
  101) Urvoy, Dominique, "Dans quelle mesure la pensée de Raymond Lulle a-t-elle été marquée par son rapport à l'islam?", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 38-48.
  Ressenyador: Akasoy
  102) Urvoy, Dominique, "Fins a quin punt el pensament de Ramon Llull va estar marcat per la seva relació amb l'islam?", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 29-47.
  Ressenyador: Akasoy
  103) Urvoy, Dominique, "Ramon Llull i el pensament i la cultura àrabs", Ramon Llull: història, pensament i llegenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), pp. 63-65.
  Ressenyador: Santanach
  104) Vega, Amador, "Ramon Llull: l'art d'inventar la veritat", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 207-211.
  Ressenyador: Tous
  105) Vega, Amador, "Ramon Llull: The Art of Inventing Truth", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 145-147.
  Ressenyador: Tous
  106) Vernet, Joan, "El món científic de la Corona d'Aragó amb Jaume I", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 171-195.
  Ressenyador: Cifuentes
  107) Vernet, Joan, "The Scientific World of the Crown of Aragon under James I", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 99-114.
  Ressenyador: Cifuentes
  108) Xirinacs, Lluís Maria, Dietari final, ed. Lluís Busquets i Grabulosa, (Barcelona: Ara Llibres, 2007), 126 pp.
  Ressenyador: Soler
  109) Yacine, Tassadit, "Lire les fables kabyles dans le prolongement de Raymond Lulle", Ramon Llull and Islam, the Beginning of Dialogue / Ramon Llull y el islam, el inicio del diálogo "Quaderns de la Mediterrània" 9 (2008), pp. 63-68.
  Ressenyador: Badia
  110) Yacine, Tassadit, "Llegir les faules cabilenques amb Ramon Llull", Ramon Llull i l'islam. L'inici del diàleg "Orígens" 129 (Barcelona: La Magrana, 2008), pp. 105-115.
  Ressenyador: Badia

  III. Tesis i tesines

  111) Boyer, Christine Chevalier, Les sermons de Guillaume de Sauqueville: l’activité d’un prédicateur dominicain à la fin du règne de Philippe le Bel (tesi per a la Université Lumière – Lyon 2, 2007).
  Ressenyador: Notícia
  Nou Glossari General Lul·lià