Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 50 (2010)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Costa, Ricardo da, "A meditatio mortis no Livro do homem (1300) de Ramon Llull", Filosofia. Revista da Facultade de Letras. Universidade do Porto "II" 23/24 (2006-2007), pp. 237-260.
Ressenyador: Notícia (feta)

Conté edicions de:
 • III.47 - Home [portuguès] [fragment].
 • 2) Félix, O Livro das Maravilhas, trad. Ricardo da Costa; pres. Esteve Jaulent, "Grandes Obras do Pensamento Universal" 95-96 (São Paolo, 2009), 235 i 354 pp.
  Ressenyador: Notícia (feta)

  Conté edicions de:
 • II.B.15 - Felix [portuguès].
 • 3) Ferrero Hernández, Cándida, "Las dos redacciones latinas del De consolatione eremitae-eremitarum (op. 214)", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 135-177.
  Ressenyador: Gómez Llauger

  Conté edicions de:
 • IV.73 - ConsErm [llatí], pp. 142-177.
 • 4) Llull, Ramon, Ars brevis, pres. Anthony Bonner, (Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009).
  Ressenyador: Notícia (feta)

  Conté edicions de:
 • III.77 - ArsBre [llatí].
 • 5) Llull, Ramon, Consolatio Venetorum, ed. Marcella Ciceri; trad. Patrizio Rigobon; pr. Eugenio Burgio, "Biblioteca Veneta" 27 (Pàdua-Roma, Antenore-Salerno, 2008), pp. lxx + 80.
  Ressenyador: Friedlein

  Conté edicions de:
 • III.33 - ConsVen [llatí i italià].
 • 6) Llull, Ramon, Llibre de contemplació, ed. Josep Enric Rubio Albarracín, (Barcelona: Barcino, 2009), 382 pp.
  Ressenyador: Gayà

  Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [català] [parcial].
 • 7) Llull, Ramon, Llibre de l'és de Déu, Llibre de coneixença de Déu, Llibre de Déu, ed. Guillem Alexandre Amengual Bunyola, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" IX (Palma: Patronat Ramon Llull, 2010), 189 pp.

  Conté edicions de:
 • III.45 - EsDeu [català], pp. 33-62.
 • III.46 - ConDeu [català], pp. 63-117.
 • III.48 - Deu [català], pp. 119-183.
 • 8) Llull, Ramon, Romanç d'Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler i Joan Santanach, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" VIII (Palma: Patronat Ramon Llull, 2009), 709 pp.
  Ressenyador: Lloret, Albert

  Conté edicions de:
 • II.A.19 - Blaquerna [català, occità, francès i llatí].
 • Lefèvre.4 - Versiculi [llatí i català], pp. 673-685.
 • Bonllavi.3 - A vos [català], pp. 700.
 • Bonllavi.4 - Rei poderós [català], pp. 700-701.
 • 9) Raimundo Lúlio e As Cruzadas, pres. Sidney Silveira; pr. Pere Villalba i Varneda; intr. Fernando Domínguez Reboiras; epíleg Ricardo da Costa, (Rio de Janeiro: Sétimo Selo, 2009), xxxi + 137 pp.
  Ressenyador: López Alcalde - notícia

  Conté edicions de:
 • III.10 - Passatge [portuguès], pp. 1-32.
 • III.72 - Fine [portuguès], pp. 35-99.
 • IV.12 - AcqTerSa [portuguès], pp. 101-133.
 • II. Estudis lul·lístics

  10) Aïssani, Djamil, "Les rapports Béjaia - Sicile au moment des séjours du philosphe catalan Raymond Lulle (XII-XIV siècles)", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 253-283.
  Ressenyador: Cifuentes
  11) Akasoy, Anna A. i Alexander Fidora, "Ibn Sab'īn and Raimundus Lullus: The Question of the Arabic Sources of Lullus' Logic Revisited", Islamic Thought in the Middle Ages: Studies in Text, Transmission and Translation in Honour of Hans Daiber, ed. Anna A. Akasoy i Wim Raven, (Leiden: Brill, 2008), pp. 433-458.
  Ressenyador: Bordoy
  12) Backman, Clifford R., Declino e caduta della Sicilia medievale. Politica, cultura ed economia nel regno di Federico III d'Aragona, Rex Siciliae (1296-1337), ed. Alessandro Musco; col. Pietro Colletta i Iole Turco, "Biblioteca dell'Officina di Studi Medievali" 5 (Palermo, 2007), 400 pp.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  13) Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Le rôle de l'occitan dans la production et la diffusion des oeuvres de Raymond Lulle (1274-1289)", La voix occitane. Actes du VIIIe Congrès de l'Association Internationale d'Études Occitanes. Bordeaux, 12-17 septembre 2005, ed. Guy Latry, (Bordeus: Presses Universitaires de Bordeaux, 2009), pp. 369-408.
  Ressenyador: Tous
  14) Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Per la lingua di Ramon Llull: un'indagine intorno ai manoscritti in volgare di prima generazione", Medioevo Romanzo 33, 1 (2009), pp. 49-72.
  Ressenyador: Tous
  15) Badia, Lola, "Il re che si meravigliò del volare del falco. Un appunto su Raimondo Lullo e il letterario", Multas per gentes. Omaggio a Giorgio Faggin, ed. Prandoni Marco i Zanello Gabriele, (Padova: Il Poligrafo, 2009), pp. 423-30.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  16) Badia, Lola, "Le plurilinguisme paradoxal de Raymond Lulle", Le plurilinguisme au Moyen Âge, ed. Claire Kapper i Suzanne Thiolier-Méjean, (Paris: L'Harmattan, 2009), pp. 177-201.
  Ressenyador: Tous
  17) Badia, Lola, "Literature as an Ancilla Artis: The Transformation of Science into Literature According to Robert Pring-Mill and Ramon Llull", Hispanic Research Journal, 10, 1 (2009, feb.), pp. 18–28.
  Ressenyador: Notícia
  18) Bonner, Anthony, "The Master Lullist", Hispanic Research Journal, 10, 1 (2009, feb.), pp. 11–17.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  19) Bordoi, Antoni, "Ramon Llull i les fonts antigues. El cas de la quadratura del cercle", Lluc 867 (2009, gener-març), pp. 24-27.
  Ressenyador: Pistolesi
  20) Bordoy, Antoni, "Notes sobre el racionalisme lul·lià i les seves relacions amb la cultura àrab mallorquina dels segles XII i XIII", El Regne de Mallorca: cruïlla de gents i de cultures (segles XIII-XV) "Jornades d'Estudis Històrica Locals" XXVI (Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, 2008), pp. 201-211.
  Ressenyador: Gayà
  21) Borràs, Laura, "Ramon Llull. An Ergodic Literary System", Cybertext yearbook 2006 - Ergodic Histories, ed. Markku Eskelinen i Raine Koskimaa, (Revista electrònica: University of Jyväskylä, 2006).
  Ressenyador: Notícia (feta)
  22) Butiñá, Julia, Detrás de los orígenes del Humanismo: Ramón Llull "Adenda" (Madrid: UNED, 2006), p. 248.
  Ressenyador: Rubio
  23) Butinyà, Júlia, "De la recepció de Llull a Alemanya (El Liber de civitate mundi enfront del De pace fidei de Nicolau de Cusa", Lluc 867 (2009, gener-març), pp. 33-36.
  Ressenyador: Rubio
  24) Butinyà, Júlia, "El diálogo en Llull y en Metge", Estudios Hispánicos (Miscelánea de Literatura española y comparada. Homenaje a Roberto Mansberger Amorós) 12 (2005), pp. 107-120.
  Ressenyador: Rubio
  25) Butinyà, Júlia, "Ramon Llull en el primer Humanisme", eHumanista. Journal of Iberian Studies 13 (2009), pp. 83-103.
  Ressenyador: Rubio
  26) Cambi, Maurizio, "Gli studi lulliani di Paolo Rossi", Frate Francesco 75 (2009), pp. 523-9.
  Ressenyador: Sari
  27) Chimento, Francesca, "Riflessioni sul Liber de intelligere Dei (op. 236) di Raimundo Lullo", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 179-185.
  Ressenyador: Bonner
  28) Ciccarelli, Diego, "«Domino Frederico ... domino Arnaldo de Rexac archiepiscopo Montis Regalis»", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 85-97.
  Ressenyador: Cifuentes
  29) Coll-Vinent, Sílvia, "Record de Robert Pring-Mill", Serra d'Or 555 (2006, març), pp. 184-5.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  30) Costa, Ricardo da, "O papel do amor cortês e dos jograis na educão da idade média: Guilherme da Aquitânia e Ramon Llull", O Intérprete do Logos. Textos em homenagem a Jean Lauand, ed. Roberto C.G. Castro, (São Paolo: Factash, 2009), pp. 231-243.
  Ressenyador: López Alcalde - notícia
  31) Cruz Palma, Óscar de la, "Las culturas en contacto en el Liber de gentili et tribus sapientibus de Ramon Llull", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 305-325.
  Ressenyador: Bonner
  32) Domínguez Reboiras, Fernando, "Una lectura del Llibre de meravelles como ars praedicandi", Caplletra 43 (2007), pp. 131-160.
  Ressenyador: Badia
  33) Domínguez, Fernando i Jordi Gayà, "Life", Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis" 214 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 3-124.
  Ressenyador: badia
  34) Domínguez, Fernando, "Il Dio maggiore: le ragioni di Raimondo Lullo in Sicilia", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 15-41.
  Ressenyador: Gaya
  35) Domínguez, Fernando, "L'edizione dell'Ars amativa boni", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 383-8.
  Ressenyador: Gómez Llauger
  36) Domínguez, Fernando, "Works", Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis" 214 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 125-242.
  Ressenyador: Pistolesi
  37) "Dossier: Projeccions de Ramon Llull", Lluc 867 (2009, gener-març), pp. 17-44.
  Ressenyador: Ripoll
  38) Ensenyat Pujol, Gabriel, "Llull, Pacs i el Calila e Dimna", Lluc 867 (2009, gener-març), p. 32.
  Ressenyador: Ripoll
  39) Evangelisti, Paolo, "Affines Christi. Paradigma dell'identità comunitaria e strategie del confronto con gli infideles nei progetti politici di Arnau de Vilanova e Ramon Llull.", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 99-118.
  Ressenyador: Badia
  40) Fidora, Alexander, "L'art de convertir allò que és probable en necessari: el pensament de Ramon Llull en el context del discurs filosòfico-apologètic del seu temps", Comprendre 9 (1-2) (2007), pp. 59-76.
  Ressenyador: Rubio
  41) Fidora, Alexander, "Ramon Llull, la familia Spinola de Génova y Federico III de Sicilia", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 327-343.
  Ressenyador: Cifuentes
  42) Fiorentino, Francesco, "Raimondo Lullo in Sicilia: Itinerario bio-bibliografico", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 43-84.
  Ressenyador: Bonner
  43) Frontera, Guillem, "Ramon Llull com a coartada", Diari de Balears (2009, 30 octubre), p. 3.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  44) Gayà, Jordi, "La cosmología en el Ars de Ramon Llull", Cosmogonie e cosmologie nel medioevo. Atti del convegno della Società italiana per lo studio del pensiero medievale (S.I.S.P.M.), Catania, 22-24 settembre 2006, ed. Concetto Martello, Chiara Militello i Andrea Vella, (Louvain-la Neuve : Brepols, 2008), xv + 525 pp.
  Ressenyador: Rubio
  45) Gayà, Jordi, "The Divine Realm", Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis" 214 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 461-515.
  Ressenyador: Pereira
  46) Gayà, Jordi, "«Sapientia ignota»: la cuarta virtud teologal", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 449-463.
  Ressenyador: Bordoy
  47) Gelabert i Miró, M. Magalena, "Vida abreviada del Bt. Mtre. Ramón Lull d'Antoni M. Alcover", Lluc 867 (2009, gener-març), pp. 28-31.
  Ressenyador: Ripoll
  48) Gómez Llauger, Núria, "Síntesi del contingut del Liber de potentia, obiecto et actu de Ramon Llull", Faventia 29, 2 (2007), pp. 107-119.
  Ressenyador: notícia (feta)
  49) Hames, Harvey, "A Manual for Conversion: Ramon Llull's Liber per quem poterit cognosci quae lex sit magis bona, magis manga, et etiam magis vera (op. 209)", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 121-133.
  Ressenyador: Bonner
  50) Higuera Rubio, José G., "La perspectiva sincrónico-diacrónica en el estudio de la recepción de las categorías en el pensamiento luliano", Anuario de la Historia de la Iglesia 18 (2009), pp. 393-8.
  Ressenyador: notícia (feta)
  51) Hissette, Roland, "Le Symbolum parisinum: approche de trois commentaires médiévaux et évocation de doctrines significatives d'Albert le Grand", Il commento filosofico nell'occidente latino (secoli XIII-XV). Atti del colloquio Firenze-Pisa, 19-22 ottobre 2000, organizzato dalla SISMEL, ed. Gianfranco Fioravanti, Claudio Leonardi i Stefano Perfetti, (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 469-498.
  Ressenyador: López Alcalde
  52) Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. xxiii + 539.
  Ressenyador: diversos
  53) Lewis, Rhodri, Language, Mind and Nature. Artificial Languages in England from Bacon to Locke (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 262 pp.; Llull 129-132, 209-213.
  Ressenyador: Bonner
  54) "Llull, Ramon", Diccionari de la literatura catalana, ed. Àlex Broch, (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2008), pp. 558-562.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  55) Medina, Jaume, "L'amore, l'amico e l'amato: un'indagine a partire dalle domande dell'Ars", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 411-426.
  Ressenyador: Bonner
  56) Muntaner Gonzàlez, Jaume, "La iconografia de Ramon Llull i la seva pervivència fins al segle XXI", Lluc 867 (2009, gener-març), pp. 37-44.
  Ressenyador: Ripoll
  57) Muzzi, Sara, "Centro italiano di Lullismo (E.W. Platzeck). Cronaca del VIII incontro", Frate Francesco. Rivista di cultura francescana 75 (2009), pp. 607-612.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  58) Muzzi, Sara, "Cronaca Centro Italiano di Lullismo - Pontificia Università Lateranense. Presentazione del volume GALILEO GALILEI, Sidereus Nuncius", Antonianum 84,2 (2009), pp. 403-7.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  59) Muzzi, Sara, "Quando la disputa diventa un'arte. Raimondo Lullo e il suo metodo combinatorio", L'Osservatore Romano (2009, 26 setembre), p. 5.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  60) Muzzi, Sara, "Raimondo Lullo. Un frate precursore del dialogo con i musulmani", Una città per il dialogo 76 (2005), pp. 38-40.
  Ressenyador: Sari - notícia
  61) Muzzi, Sara, "Raimondo Lullo", La Città degli Angeli. Profezia e speranza del futuro tra Medioevo e Rinascimento (Florència: Ermes, 2003), pp. 62-64.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  62) Palmeri, Pietro, "Sul Liber de perseitate Dei (op. 248) di Raimondo Lullo", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 203-213.
  Ressenyador: Bonner
  63) Perarnau i Espelt, Josep, "Discurs del professor Josep Perarnau i Espelt", Solemne investidura com a doctor honoris causa del professor Josep Perarnau i Espelt, intr. Lola Badia, (Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009), 33 pp.
  Ressenyador: Álvarez
  64) Perarnau i Espelt, Josep, "Noves dades sobre manuscrits 'espirituals' d'Arnau de Vilanova", ATCA 27 (2008), pp. 351-424.
  Ressenyador: Santanach
  65) Perarnau i Espelt, Josep, "Ramon Llull i el Llibre del gentil i dels tres savis", ATCA 27 (2008), pp. 435-440.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  66) Pereira, M., "Lullo, Raimondo", Enciclopedia filosofica VII (Milà: Fondazione Centro di Studi Filosofici di Gallarate - Bompiani, 2006), pp. 6832-6.
  Ressenyador: Sari
  67) Pereira, Michela, "La sapienza dell'amore: motivi comuni e sviluppi diversi nell'Ars amativa boni e nell'Arbor philosophiae amoris", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 389-409.
  Ressenyador: Badia
  68) Planas Ferrer, Rosa, "El concepte d'aristòcracia espiritual en el Llibre Primer del Kuzari / Notion of spiritual aristocracy in the first book of Kuzari)", Mirabilia 9 (2009), pp. 249-265.
  Ressenyador: Rubio
  69) Planas, Rosa, "Els jueus mallorquins i els orígens del pseudolul·listme alquímic", BSAL 64 (2008), pp. 69-88.
  Ressenyador: Ripoll
  70) Planas, Rosa, "Pelagius de Mallorca, un mag eremita del Renaixement", Lluc 867 (2009, gener-març), pp. 17-20.
  Ressenyador: Bonner - notícia
  71) Pompei, A., "Lullismo", Enciclopedia filosofica VII (Milà: Fondazione Centro di Studi Filosofici di Gallarate - Bompiani, 2006), pp. 6831-2.
  Ressenyador: Sari
  72) Pompei, A., "Sabunde, Raimondo", Enciclopedia filosofica X (Milà: Fondazione Centro di Studi Filosofici di Gallarate - Bompiani, 2006), pp. 9990-1.
  Ressenyador: Sari
  73) Puig Montada, Josep, "Ramon Llull and the Islamic Culture of the Mediterranean", Islamic Thought in the Middle Ages: Studies in Text, Transmission and Translation in Honour of Hans Daiber, ed. Anna A. Akasoy i Wim Raven, (Leiden: Brill, 2008), pp. 503-519.
  Ressenyador: Bonner - notícia
  74) Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought, ed. Alexander Fidora i Josep E. Rubio; trad. Robert D. Hughes, Anna A. Akasoy i Magnus Ryan, "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis 214. Raimundi Lulli Opera Latina, Supplementum Lullianum" II (Turnhout: Brepols, 2008), xiv +564 pp.
  Ressenyador: diversos
  75) Ramis Barceló, Rafael, "Acta del notario Andrés Verd sobre algunos improperios antilulianos (1763)", Memòries de l’Academia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics 19 (2009), pp. 113-125.
  Ressenyador: Ripoll
  76) Ramis Barceló, Rafael, "La historia biobibliográfica del lulismo", Pensamiento: Revista de investigación e información filosófica 65 nº 245 (2009), pp. 549-557.
  Ressenyador: Ripoll - notícia
  77) Rigobon, Patrizio, "Ramon Llull, Venècia, Gènova i la Mediterrània", Actes d'inauguració del curs 2008-2009 dels estudis en llengua catalana a l'exterior. 7 de novembre de 2008 (Palma: Universitat de les Illes Balears, 2008), pp. 7-19.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  78) Ripoll Perelló, Maribel, "La Càtedra Ramon Llull: història d'una institució acadèmica al servei del lul·lisme", Lluc 867 (2009, gener-març), pp. 21-23.
  Ressenyador: Bonner - notícia
  79) Romano, Marta M.M. i Óscar de la Cruz, "The Human Realm", Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis" 214 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 363-459.
  Ressenyador: Pereira
  80) Romano, Marta M.M., "Vittorio da Palermo commentatore di Lullo: un link tra Sicilia e Catalogna (con note sul fondo lulliano della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana)", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 467-484.
  Ressenyador: Bonner
  81) Rosselló Bover, Pere, El pare Rafel Ginard i Bauçà i Ramon Llull "Papers del pare Ginard" 7 (Sant Joan, Mallorca, 2008), 29 pp.
  Ressenyador: Ripoll
  82) Rubio, Josep Enric, "The Natural Realm", Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis" 214 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 311-362.
  Ressenyador: Pereira
  83) Rubio, Josep Enric, "Thought: the Art", Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis" 214 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 243-310.
  Ressenyador: Bonner
  84) Ruiz Simon, Josep M. i Albert Soler, "Ramon Llull in his Historical Context", Catalan Historical Review 1 (2008), pp. 47-61.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  85) Sánchez Manzano, María Asunción, "Semántica y significación de «intentio» en el Ars amativa y en los Libri principiorum de Ramon Llull", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 427-447.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  86) Santanach i Suñol, Joan, "La traducció i la circulació de textos catalans medievals", Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, ed. Arnau Pons i Simona Škravec, II (Barcelona: Institut Ramon Llull, 2008), pp. 102-105.
  Ressenyador: Notícia
  87) Sari, Simone, "Osservazioni sulla rima finale del Desconhort di Ramon Llull", Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca XIII (2007-2008), pp. 233-258.
  Ressenyador: Badia
  88) Sevilla Marcos, José María, El que sé de Miramar "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 43 (Mallorca, 2009), 29 pp.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  89) Spallino, Patrizia, "Il Liber de Deo maiore et Deo minore (op. 239) di Raimundo Lullo", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 187-202.
  Ressenyador: Bonner
  90) Suau i Puig, Teodor, Ramon Llull, miracle i misteri, pr. Jesús Murgui Soriano, (Palma: Diòcesi de Mallorca / TOR, 2009), 178 pp.
  Ressenyador: Gayà
  91) Tammaro, Ciro, "L'identità segreta del fondatore della Confraternitas Rosae Crucis (Christian Rosenkreuz): l'ipotesi lulliana fondata su un recente manoscritto", Medievalia 38 (Mèxic, 2006), pp. 74-79.
  Ressenyador: Notícia
  92) Trias Mercant, Sebastià, Diccionari d'escriptors lul·listes "Col·lecció Blaquerna" 6 (Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Universitat de Barcelona, 2009), 481 pp.
  Ressenyador: Ripoll
  93) Trias Mercant, Sebastià, "Un capítulo de filosofía catalana. Mis maestros universitarios", Espíritu: cuadernos del Instituto Filosófica de Balmesiana 137 (2008), pp. 5-15.
  Ressenyador: Ripoll - notícia
  94) Tromboni, Lorenza, "Raimundo Lullo e Niccolò Cusano. Bolzano - Bressanone, 25-27 novembre 2004", Quaderni Medievali 59 (2005), pp. 295-301.
  Ressenyador: notícia (feta)
  95) Veiga, Bernardo, ¿Es imposible el diálogo interreligioso?: el pensamiento de Benedicto XVI y la visión de Ramon Llull sobre el diálogo interreligioso. (Sâo Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência "Raimundo Lúlio" (Ramon Llull), 2009), 102 pp.
  Ressenyador: Fidora
  96) Villalba i Varneda, Pere, "Aproximación a las fuentes del tratado De civitate mundi (op. 250) de Ramon Llull", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 215-250.
  Ressenyador: Ramis
  97) Vozzo, Lia, "Falsari, medici e alchimisti: i percorsi di un raccoto della Spagna medievale", Medioevo Romanzo III, 29 (2005), pp. 116-131.
  Ressenyador: Ripoll - notícia
  98) Wyllie, Guilherme i Alexander Fidora, "Ramon Llull i el tractat De fallaciis del pseudo-Tomàs d'Aquino", Enrahonar. Quaderns de Filosofia 42 (2009), pp. 11-19.
  Ressenyador: Ruiz Simon

  III. Tesis i tesines

  99) Bernat i Salas, Nadal, L'Esperit Sant en el Liber de Sancto Spiritu del Beat Ramon Llull (Tesi de llicenciatura, Facultat de Teologia de Catalunya, 2007), 90 pp.
  Ressenyador: Bernat (autor) - Notícia

  Conté edicions de:
 • II.A.16 - SancSpir [català] [fragments comentats].
 • 100) Gómez Llauger, Núria, Ramon Llull, Liber de potentia, obiecto et actu. Edició crítica, estudi introductori i traducció (Tesi doctoral defensada la Universitat Autònoma de Barcelona, 2009), 310 pp.
  Ressenyador: notícia (feta)

  Conté edicions de:
 • III.27 - PotObAct [llatí i català].
 • 101) Higuera Rubio, José G., La Recepción de las "Categorías" en el Pensamiento Luliano: Ramon Llull y el estudio de la lógica de Aristóteles durante los siglos XII y XIII (tesi per a la Universidad Complutense de Madrid, 2008), 516 pp.
  Ressenyador: Higueras (autor) - notícia
  102) Sari, Simone, Maria tra sciència e amància. La mariologia per i laici ed edizioni critiche del Plant de la Verge, delle Hores de nostra dona e delle Hores de santa Maria (Tesi di dottorato sostenuta presso la Scuola di dottorato europea in Filologia Romanza, Università degli Studi di Siena, 2009), 323 pp.
  Ressenyador: Notícia (feta)

  Conté edicions de:
 • III.13 - DesND [català], pp. 147-183.
 • III.8 - HoresND [català], pp. 184-225.
 • FD I.18 - HoresSM [català], pp. 226-264.
 • Nou Glossari General Lul·lià