Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 51 (2011)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) aa. vv., Interpretant Ramon Llull, l'amic i l'amat (Palma: Presidència de les Illes Balears, 2010), 167 pp.
Ressenyador: Notícia (feta)

Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català] [parcial].
 • 2) Da Raimondo Lullo a Nicola Eimeric: Storia di una falsificazione testuale e dottrinale, ed. Sara Muzzi; pres. Luis Francisco Ladaria Ferrer; pr. José Antonio Merino, "Medioevo" 20 (Roma: Antonianum, 2010), 218 pp.
  Ressenyador: Badia

  Conté edicions de:
 • III.22 - Descon [català, italià i llatí] [fragment], pp. 38-40.
 • 3) Hauf, Albert, "Les veus del temps. Llull o l'estètica compromesa. Comentari a uns textos lul·lians antologats", Temes mallorquins "Biblioteca Miquel dels Sants Oliver" 38 (Palma/Barcelona: Publications de l'Abadia de Montserrat, 2010), pp. 19-52.
  Ressenyador: Notícia (feta)

  Conté edicions de:
 • II.A.19 - Blaquerna [català] [fragment comentat], pp. 25-37.
 • II.A.19e - AmicAmat [català] [fragment comentat], pp. 37-44.
 • II.B.15a - Besties [català] [fragment comentat], pp. 45-51.
 • 4) Llull, Ramon, Cartea Păgânului şi a celor Trei Înţelepţi, trad. Jana Balacciu Matei; pr. Armand Puig i Tàrrech, "Biblioteca de Cultură Catalană" (Bucarest: Editura Meronia, 2010).
  Ressenyador: notícia (feta)

  Conté edicions de:
 • II.A.9 - Gentil [romanès].
 • 5) Llull, Ramon, Doctrina pueril. Was Kinder wissen müssen, trad. Elisenda Padrós Wolff; intr. Joan Santanach i Suñol, (Barcelona: Barcino - Berlin: Lit Verlag, 2010).
  Ressenyador: notícia (feta)

  Conté edicions de:
 • II.A.6 - DoctPu [alemany].
 • 6) Llull, Ramon, Llibre d'amic e amat, intr. Francesc Torralba Roselló, (Barcelona: Blanquerna-Universitat Ramon Llull, 2009).
  Ressenyador: Notícia (feta)

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català].
 • 7) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXIII, 7-9. Annis 1274-1276 composita, ed. Jaume Medina, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" 215 (Turnhout: Brepols, 2009), xx + 613 pp.
  Ressenyador: Santanach

  Conté edicions de:
 • II.A.6 - DoctPu [llatí], pp. 9-561.
 • II.A.7 - OraCont [llatí], pp. 563-601.
 • 8) Lulle, Raymond, Le Livre de l'intention, trad. Patrick Gifreu, (Perpinyà: Éditions de la Merci, 2010), 162 pp.
  Ressenyador: Ripoll

  Conté edicions de:
 • II.A.17 - Intenció [francès].
 • 9) Lulle, Raymond, Le livre des mille proverbes, trad. Patrick Gifreu, (Perpinyà: Éditions de la Merci, 2008), p. 181.
  Ressenyador: Tous

  Conté edicions de:
 • III.53 - MilProv [francès].
 • 10) Perarnau i Espelt, Josep, "Troballa d'un full amb text llatí d'un capítol del Llibre de contemplació, de Llull per a la Maguntina?", ATCA 28 (2009), pp. 615-622.
  Ressenyador: notícia (feta)

  Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [llatí i català] [Fragment del cap. CIII].
 • II. Estudis lul·lístics

  11) Amengual i Batle, Josep, "Interpretant Ramon Llull", Interpretant Ramon Llull, l'amic i l'amat (Palma: Presidència de les Illes Balears, 2010), pp. 12-13.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  12) Amengual i Bunyola, Guillem Alexandre, ""No’t do per conseyl, fil, que aprenes dret civil": el tractament del dret com a tècnica i professió a la Doctrina pueril.", Randa 65 [Miscel·lània Gabriel Llompart, 5] (2010), pp. 55-63.
  Ressenyador: Santanach
  13) Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Els manuscrits lul·lians de primera generació als inicis de la scripta librària catalana", Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré, (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2010), pp. 61-90.
  Ressenyador: Álvarez
  14) Badia, Lola, "Ramon Llull i la societat del segle XIII: entre la censura i la reforma "artística"", Utopies i alternatives de vida a l'Edat Mitjana. XII Curs d'Estiu Comtat d'Urgell, ed. Flocel Sabaté, (Lleida: Pagès editors, 2009), pp. 205-214.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  15) Barenstein, Julián, "Deus est ens deificant. La regla C: definitio et demonstratio en la última versión del Ars de Ramón Llull", Actas de la VII Jornadas de Investigación en Filosofía para profesores, graduados y alumnos. 10, 11 y 12 de noviembre de 2008 (2008).
  Ressenyador: Bonner
  16) Batalla, Josep, "Die lullsche Ars als philosophische Theologie", Jahrbuch für Religionsphilosophie 9 (2010), pp. 129-158.
  Ressenyador: Mayer
  17) Batalla, Josep, "L'art lul·liana com a teologia filosòfica", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 15 (2010), pp. 321-344.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  18) Bonner, Anthony, "Ramon Llull in 1308: Prison, Shipwreck, Art, and Logic", 1308. Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit, ed. Andreas Speer i David Wilmer, "Miscellanea Mediaevalia" 35 (2010), pp. 609-628.
  Ressenyador: Fernàndez
  19) Bronchal Monge, Josep Lluís, "Llibre d'Amic i Amat, de Ramon Llull", Llengua nacional 70 (2010), pp. 18-20.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  20) Butinyà, Júlia, "El Libre de les bèsties de Llull y el comportamiento político", El pensamiento político en la Edad Media, pres. Pedro Roche Arnas, (Madrid: Fundación Ramon Areces, 2010), pp. 321-332.
  Ressenyador: Gisbert
  21) Butinyà, Júlia, "El marc del Libre de contemplació i Boccaccio", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 14 (2008-2009), pp. 233-252.
  Ressenyador: notícia (feta)
  22) Cañellas, M., "La Iglesia limpia la imagen de Ramon Llull y reconoce las injurias del inquisidor Eimeric", Diario de Mallorca (2011, 1 de febrer), p. 47.
  Ressenyador: notícia (feta)
  23) Chimento, Francesca E., "Il Felix e la teoria politica di Raimondo Lullo: spunti di reflessione", El pensamiento político en la Edad Media, pres. Pedro Roche Arnas, (Madrid: Fundación Ramon Areces, 2010), pp. 391-402.
  Ressenyador: notícia (feta)
  24) Cifuentes i Comamala, Lluís, "Bibliografia de Josep Perarnau i Espelt", Llengua & Literatura 21 (2010), pp. 325-352; Llull 329-333.
  Ressenyador: notícia (feta)
  25) Costa, Ricardo da i Danielle Werneck Nunes, "As funções sociais e políticas do bom cavaleiro no Livro da Ordem de Cavalaria (c. 1279-1283) de Ramon Llull (1232-1316)", Mirabilia 5 (2005), pp. 179-192.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  26) Costa, Ricardo da i Tatyana Nunes Lemos, "«Cum ferro, fogo e argumentação»: Cruzada, Conversão e a Teoria dos Dois Gládios na filosofia de Ramon Llull", Mirabilia 10 (2010/1), pp. 196-218.
  Ressenyador: notícia (feta)
  27) Costa, Ricardo da, "A Eternidade de Deus na filosofia de Ramon Llull (1232-1316)", Revista Dominicana de Teologia V /10 (2010), pp. 103-118.
  Ressenyador: notícia (feta)
  28) Costa, Ricardo da, "A Morte e as Representações do Além na Idade Média: Inferno e Paraíso na Doutrina para crianças (c. 1275) de Ramon Llull", A Arte de Morrer. Visões Plurais, ed. Franklin Santana Santos, 3, 1 (Bragança Paulista, São Paulo: Editora Comenius, 2010), pp. 118-134.
  Ressenyador: Santanach
  29) Costa, Ricardo da, "O que é, de que é feita e porque existe? Definições lulianas no Livro da Alma Racional (1296)", Mirabilia 5 (2005), pp. 142-156.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  30) Crisciani, Chiara, "Alchimia e potere: presenze francescane (secoli XIII-XIV)", I Francescani e la politica. Atti del Convegno internazionale di studio, Palermo 3-7 Dicembre 2002, ed. Alessandro Musco, "Biblioteca Francescana" I (Palermo: Officina di Studi Medievali, 2007), pp. 223-235.
  Ressenyador: badia
  31) Cruz Palma, Óscar de la, "Raymundus Lullus contra Sarracenos: el islam en la obra (latina) de Ramón Lull", Cahiers d'Études Hispaniques Medievales 28 (2005), pp. 253-266.
  Ressenyador: tous
  32) Domínguez Reboiras, Fernando, "Causa, finis et quies huius mundi: el discurso cristológico de Raimundo Lulio en Messina", Francescanesimo e cultura nella provincia di Messina. Atti del Convegno di studio, ed. Carolina Miceli i Agostina Passantino, "Franciscana" 27 (Palermo: Biblioteca Francescana-Officina di Studi Medievali, 2009), pp. 95-123.
  Ressenyador: Gayà
  33) Domínguez Reboiras, Fernando, "Algunas reflexiones sobre el trasfondo geopolítico del pensamiento luliano", El pensamiento político en la Edad Media, pres. Pedro Roche Arnas, (Madrid: Fundación Ramon Areces, 2010), pp. 403-418.
  Ressenyador: Gayà
  34) Domínguez Reboiras, Fernando, "La recepción del pensamiento luliano en la península ibérica hasta el siglo XIX. Un intento de síntesis", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 15 (2010), pp. 361-385.
  Ressenyador: Bonner
  35) Domínguez Reboiras, Fernando, "Las relaciones de Ramon Llull con la corte siciliana", I Francescani e la politica. Atti del Convegno internazionale di studio, Palermo 3-7 Dicembre 2002, ed. Alessandro Musco, "Biblioteca Francescana" I (Palermo: Officina di Studi Medievali, 2007), pp. 365-386.
  Ressenyador: Sari
  36) Echauz, Pau, "Ramon Llull, de hereje nada", La Vanguardia (2011, 30 gener).
  Ressenyador: Notícia (feta)
  37) Ensenyat Pujol, Gabriel, "Entorn de la recepció de la cultura humanística a Mallorca", eHumanista 13 (2009), pp. 1-13.
  Ressenyador: notícia (feta)
  38) Fiorentino, Francesco, "Predestinazione e prescienza nelle opere latine di Raimondo Lullo", Frate Francesco 72 (2006), pp. 91-129.
  Ressenyador: gayà
  39) Francalanci, Leonardo, "Humanism and lullism in fifteenth-century Majorca: new information on the case of Arnau Descós", Humanism and Christian Letters in Early Modern Iberia (1480-1630), ed. Barry Taylor i Alejandro Coroleu, (Newcastle upon Tyne, 2010), pp. 93-103.
  Ressenyador: Badia
  40) Freedman, Paul, "El món polític i social de Ramon Llull", L'Avenç 336 (2008, juny), pp. 24-40.
  Ressenyador: notícia (feta)
  41) Fullana Puigserver, Pere, "El puig de Randa: l'Amat il·lumina l'Amic", Interpretant Ramon Llull, l'amic i l'amat (Palma: Presidència de les Illes Balears, 2010), pp. 14-15.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  42) Galimberti, Niccolò, "De componendis cyfris di Leon Battista Alberti tra crittologia e tipografia", Subiaco, la culla della stampa. Atti dei Convegni Abbazia di Santa Scolastica 2006-2007 (Subiaco: Iter Edizioni, 2010), pp. 167-239.
  Ressenyador: notícia: Bonner
  43) Gómez, Jesús, "El diálogo medieval y el Llibre d'amic e amat de Llull", Revista de Literatura Medieval 16 (2004), pp. 41-62.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  44) Hames, Harvey J., "It Takes Three to Tango: Ramon Llull, Solomon ibn Adret and Alfonso of Valladolid Debate the Trinity", Medieval Encounters 15 (2009), pp. 199-224.
  Ressenyador: Fidora
  45) Hames, Harvey, "Quia nolunt dimittere credere pro credere, sed credere per intelligere: Ramon Llull and his Jewish Contemporaries", Mirabilia 5 (2005), pp. 112-141.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  46) Hauf, Albert, "Ramon Llull i el «Tirant»", Temes mallorquins "Biblioteca Miquel dels Sants Oliver" 38 (Palma/Barcelona: Publications de l'Abadia de Montserrat, 2010), pp. 111-133.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  47) Hauf, Albert, "Sobre l'Arbor exemplificalis", Temes mallorquins "Biblioteca Miquel dels Sants Oliver" 38 (Palma/Barcelona: Publications de l'Abadia de Montserrat, 2010), pp. 53-110.
  Ressenyador: notícia (feta)
  48) Kaeuper, Richard W., Holy warrior: the religious ideology of chivalry (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009), 344 pp.
  Ressenyador: Notícia: feta
  49) La Rosa, Luigi, "Commento di Raimondo Lullo alle preghiere del Pater e dell'Ave Maria", Itinerarium 28 (2004), pp. 229-235.
  Ressenyador: notícia (feta)
  50) La Rosa, Luigi, "Raimondo Lullo, «procuratore degli infedeli» e maestro di vita cristiana", Itinerarium 28 (2004), pp. 157-180.
  Ressenyador: notícia (Sari)
  51) Lemos, Tatyana Nunes, "O nobre e o «pobre» cavaleiro: duas perspectivas lulianas", Mirabilia 8 (2008), pp. 205-220.
  Ressenyador: notícia (feta)
  52) Llorca i Arimany, Albert, El camino espiritual de Ramon Llull (Madrid: San Pablo, 2009), p. 249.
  Ressenyador: notícia (feta)
  53) Lohr, Charles, "Ramon Lull (1232-1316). The Activity of God and the Hominization of the World", Philosophers of the Renaissance, ed. Paul Richard Blum; trad. Brian McNeil, (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2010), pp. 12-22.
  Ressenyador: Notícia: Bonner
  54) López Alcalde, Celia, "El Liber de anima rationali, ¿primera obra antiaverroísta de Ramon Llull?", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 15 (2010), pp. 345-359.
  Ressenyador: Bonner
  55) Luzón Díaz, Rubén, "El funcionament de la memòria al Llibre d’amic e amat, de Ramon Llull", Randa 65 [Miscel·lània Gabriel Llompart, 5] (2010), pp. 29-54.
  Ressenyador: Notícia
  56) Luzón Díaz, Rubén, "El ideal de reforma sociopolítica en el Llibre d'Evast e Blaquerna, de Ramon Llull", El pensamiento político en la Edad Media, pres. Pedro Roche Arnas, (Madrid: Fundación Ramon Areces, 2010), pp. 507-516.
  Ressenyador: Notícia
  57) Luzón Díaz, Rubén, "Una aproximación a la noción de exemplum en la obra luliana, seguida de un breve comentario en los exempla del capítulo 62 del Llibre de meravelles", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 12 (2006), pp. 253-276.
  Ressenyador: Tous
  58) Maíz Chacón, Jorge, "La argumentación filosófica del caballero medieval. El modelo e ideal luliano en el Libre del Orde de Cavaleria", Mirabilia 5 (2005), pp. 101-111.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  59) Marco Artigas, Miquel, "La pastoreta, Fèlix, el llop i Bernat Metge: a propòsit de l’episodi inicial del Libre de Meravelles de Ramon Llull", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 13 (2007-2008), pp. 219-226.
  Ressenyador: notícia (feta)
  60) Medina, Jaume, "Obscuritat i elevació d'entemiment en l'obra de Ramon Llull", Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca 14 (2008-2009), pp. 253-259.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  61) Medina, Jaume, "Una introducció a l’obra catalana de Ramon Llull", Notandum 20 (2009, maig-agost), pp. 15-26.
  Ressenyador: Fernàndez
  62) Muzzi, Sara, "«Stranieri e pellegrini» sulle orme di san Francesco: l'esempio di Raimondo Lullo", Come stranieri e pellegrini. I Francescani lungo l'itinerario della via del Corridoio Bizantino e della via Amerina "Viator" 10 (Assisi: Ed. Porziuncola, 2010), pp. 165-185.
  Ressenyador: notícia (Sari)
  63) Pardo Pastor, Jordi, "Diálogo inter-religioso ‘real ou aparente’ durante a Idade Média hispânica: Ramon Llull (1232-1316)", Mirabilia 5 (2005), pp. 38-59.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  64) Pardo Pastor, Jordi, "Mahoma y el Anticristo en la obra de Ramon Llull", Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 22 (2005), pp. 159-175.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  65) Perarnau i Espelt, Josep, "El Rei Joan I dóna força legal a les còpies del dictamen de la Comissió Ermengol sobre el llibre de Ramon Llull, [Arbre] de filosofia d'amor (Barcelona, Arxiu Reial (ACA), Canc. r. 1892, f. 217v)", ATCA 28 (2009), pp. 629-633.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  66) Perarnau i Espelt, Josep, "Lliçó en l'acte de doctorat honoris causa (Universitat de Barcelona, 28 d'abril de 2009)", ATCA 28 (2009), pp. 919-929.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  67) Perarnau i Espelt, Josep, "Sette secoli di malintesi su Raimondo Lullo: interpretazioni sbagliate e falsificazioni vere e proprie hanno messo in cattiva luce l’opera del pensatore", L’Osservatore Romano CL, n. 258 (2010, 8-9 novembre), p. 4.
  Ressenyador: notícia (feta)
  68) Pini, Giorgio, "Scotus's Legacy", 1308. Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit, ed. Andreas Speer i David Wilmer, "Miscellanea Mediaevalia" 35 (Berlin i New York: de Gruyter, 2010), pp. 486–515.
  69) Planas, Rosa, De Ramon Llull a Francesc Prats (1450?-1503?): un exemple d'evolució del conflicte amb el judaisme "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 44 (Mallorca, 2010), 23 pp.
  Ressenyador: notícia (feta)
  70) Pons Fraga, Josep, "Els diàlegs de l'amic i l'amat, 700 anys després", Interpretant Ramon Llull, l'amic i l'amat (Palma: Presidència de les Illes Balears, 2010), pp. 16-18.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  71) Pons, Damià, "Mateu Obrador, una vida incerta, una obra frustrada", Miscel·lània Homenatge a Josep Estelrich i Costa "Monografies santjoaneres" 20 (Sant Joan: Col·lectiu Teranyines / Institut d'Estudis Baleàrics, 2009), pp. 373-399.
  Ressenyador: notícia (Ripoll)
  72) Pons, Damià, "Mateu Obrador, una vida incerta, una obra frustrada", Trajectes literaris: de Mateu Obrador a Baltasar Porcel (Palma: Lleonard Muntaner, 2010), pp. 373-399.
  Ressenyador: notícia (Ripoll)
  73) Pons, Damià, "Ramon Llull, un gegant al mig d'una cultura farcida d'adversitats històriques", Comunicació. Revista del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca 124 (2010).
  Ressenyador: notícia (feta)
  74) Puig i Oliver, Jaume de, Josep Perarnau i Espelt, Carme Clausell Nácher, Eva Izquierdo Molinas, Sadurní Martí, Raquel Rojas Fernández, Gemma Avenoza i Lourdes Soriano, "Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservades en biblioteques públiques", ATCA 29 (2010), pp. 9-880.
  Ressenyador: santanach
  75) Ramis Barceló, Rafael, "Las oposiciones a la cátedra de Vísperas de Leyes de la Universidad Luliana de Mallorca (1759): cuestiones jurídicas e ideológicas", Memòries de l’Academia mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics 20 (2010), pp. 187-198.
  Ressenyador: ensenyat
  76) Ramis Barceló, Rafael, "Pasquines de lulistas y antilulistas en 1750: (Biblioteca Pública de Palma, ms. 1146)", BSAL 65 (2009), pp. 285-300.
  Ressenyador: ensenyat
  77) Ramis Barceló, Rafael, "Sobre la denominación histórica de la Universidad de Mallorca: problemas institucionales e ideológicos en torno al lulismo", Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija 13/2 (2010), pp. 237-263.
  Ressenyador: ensenyat
  78) Rigobon, Patrizio, "Ancora a proposito della Consolacio Venetorum et totius gentis desolate di Ramon Llull", I Francescani e la politica. Atti del Convegno internazionale di studio, Palermo 3-7 Dicembre 2002, ed. Alessandro Musco, "Biblioteca Francescana" II (Palermo: Officina di Studi Medievali, 2007), pp. 849-855.
  Ressenyador: notícia (Sari)
  79) Ripoll Perelló, Maria Isabel, "La Càtedra Ramon Llull", Llengua & Literatura 20 (2009), pp. 437-438.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  80) Ripoll Perelló, Maribel, "Un episodi desconegut en el procés d'edició de l'obra catalana de Ramon Llull", Randa. Miscel·lània Gabriel Llompart / 2 62 (2009), pp. 91-139.
  Ressenyador: notícia (feta)
  81) Romano, Marta M.M., "Una bozza de teoria politica nell'Ars de inventione iuris de Raimondo Lullo", I Francescani e la politica. Atti del Convegno internazionale di studio, Palermo 3-7 Dicembre 2002, ed. Alessandro Musco, "Biblioteca Francescana" II (Palermo: Officina di Studi Medievali, 2007), pp. 857-876.
  Ressenyador: Ramis
  82) Rubio Albarracín, Josep Enric, "Ramon Llull com a mite identitari (més ençà de la Renaixença)", Mirabilia 5 (2005), pp. 84-100.
  Ressenyador: Notícia (feta)
  83) Rubio, Josep E., "Un casus de derecho canónico matrimonial en el primer libro del Romanç d'Evast e Blaquerna: una aproximación al texto literario desde el contexto cultural", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 15 (2010), pp. 285-297.
  Ressenyador: soler
  84) Schäfer, Detlef, Ramon Lull: entre la Bíblia i l'Alcorà. Biografia novel·lada (Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2009), 272 pp.
  Ressenyador: notícia (feta)
  85) Soler, Albert, "Els manuscrits lul·lians de primera generació", Estudis Romànics 32 (2010), pp. 179-214.
  Ressenyador: Gimeno (feta)
  86) Tous Prieto, Francesc, La forma proverbi en l'obra de Ramon Llull: una aproximació (Treball fi de màster: Universitat de Barcelona, 2010), 47 pp.
  Ressenyador: Notícia - autor
  87) Uckelman, Sara L., "Computing with concepts, computing with numbers: Llull, Leibniz and Boole", Programs, Proofs, Processes, Proceedings of the 6th Conference on Computability in Europe, 2010, Ponta Delgada, Azores, Portugal, June 30 - July 4, 2010. Lecture Notes in Computer Science, ed. F. Ferreira, B. Löwe, E. Mayordomo i L.M. Gomes, vol. 6158 (2010), pp. 427-437.
  Ressenyador: Bonner
  88) Uriarte Rebaudi, Lía Noemí, "Una aproximación a Raimundo Lulio desde su Libro de Amigo y Amado", Studia Hispanica Medievalia IV. Actas de las V Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval, ed. Clara Stramiello de Bocchio, Azucena Adelina Fraboshi i Alejandra Rosarossa, (Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 1999), pp. 117-123.
  Ressenyador: notícia (Badia)
  89) Vallès i Serra, Rita, "Un amic poc conegut a les Pitiüses", Interpretant Ramon Llull, l'amic i l'amat (Palma: Presidència de les Illes Balears, 2010), p. 19.
  Ressenyador: notícia (feta)
  90) Vega Esquerra, Amador, "La imaginación religiosa en Ramon Llull: una teoria de la oración contemplativa", Mirabilia 5 (2005), pp. 157-178.
  Ressenyador: Rubio
  91) Villalba i Varneda, Pere, "De arte addiscendi", Mediaeval Sophia (2010, jul.-des.), pp. 5-29.
  Ressenyador: Notícia
  92) Villalba Varneda, Pere, "El princeps en l'Arbor imperialis de Ramon Llull", I Francescani e la politica. Atti del Convegno internazionale di studio, Palermo 3-7 Dicembre 2002, ed. Alessandro Musco, "Biblioteca Francescana" II (Palermo: Officina di Studi Medievali, 2007), pp. 1109-1138.
  Ressenyador: notícia (Sari)
  93) von Stuckrad, Kocku, Locations of knowledge in medieval and early modern Europe: esoteric discourse and western identites "Brill’s studies in intellectual history" 186 (Leiden: Brill, 2010), xiv + 242 pp.; Llull 176, 184,192, 195.
  Ressenyador: Pereira
  94) Wilkinson, Alexander S., Iberian Books. Books published in Spanish or Portuguese or on the Iberian Peninsula before 1601 / Libros ibéricos. Libros publicados en español o portugués o en la Península Ibérica antes de 1601 (Leiden / Boston: Brill, 2010), lxx + 830 pp.
  Ressenyador: Coroleu

  III. Tesis i tesines

  95) Buonocore, Eleonora, A Basic Handbook of Lullian Logic and Its Introduction. Edition and Study of Two Unknown Logical Texts of the Medieval Lullian Tradition: The Nove et Compendiose Introductiones Logice and the Loyca Discipuli Magistri Raymondi Lulli (Tesi doctoral de la Universitat de Siena, 2009), 424 pp.
  Ressenyador: buonocore (autor) notícia

  Conté edicions de:
 • Anònim.4 - NovIntr [llatí], pp. 223-317.
 • Anònim.69 - LogDisc [llatí], pp. 318-352.
 • 96) Gisbert Calduch, M. Eugènia, Edició crítica dels llibres III, IV, V, VI i VII del Llibre de meravelles de Ramon Llull (Tesi doctoral, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2010), p. 305.
  Ressenyador: nota

  Conté edicions de:
 • II.B.15 - Felix [català] [Llibres III-VII].
 • Nou Glossari General Lul·lià