Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 54 (2014)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Cartea contemplării lui Dumnezeu, ed. Josep Enric Rubio Albarracín; trad. Jana Balacciu Matei, "Biblioteca de cultură catalană" (Bucarest: Editorial Meronia, 2013), p. 325.
Ressenyador: Nota feta

Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [romanès].
 • 2) Hallik, Sibylle, Sententia und Proverbium. Begriffsgeschichte und Texttheorie in Antike und Mittelalter (Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2007), pp. 711; Llull, 426-436 i 587-590.
  Ressenyador: Tous

  Conté edicions de:
 • III.50 - RhetNova [llatí i alemany] [Proverbis i exemples de la quarta part (parcial)], pp. 431-434.
 • III.50a - ProvRet [llatí i alemany], pp. 587-590.
 • 3) Llull, Ramon, Contes exemplars, ed. Antònia Carré, "Educació 62, 80" (Barcelona: Edicions 62, 2013).
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • II.A.19 - Blaquerna [català] [fragments (adaptats)], pp. 57-133.
 • II.B.15 - Felix [català] [fragments (adaptats)], pp. 135-179.
 • III.23c - ArbExe [català] [fragments (adaptats)], pp. 181-201.
 • 4) Llull, Ramon, Cuatro obras. El Desconsuelo, Canto de Ramón, Del nacimiento de Jesús Niño, El Extravagante, ed. Júlia Butinyà; trad. Nicolau de Pacs, Simone Sari, Francesca Chimento i Carmen Teresa Pabón; intr. Simone Sari, Llorenç Riber, Júlia Butinyà i Carmen Teresa Pabón, (Madrid: Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2012), 220 pp.
  Ressenyador: Rubio

  Conté edicions de:
 • III.22 - Descon [català i castellà], pp. 22-89.
 • III.43.bis - CantRam [català i castellà], pp. 92-94.
 • IV.34 - Natalis [llatí i castellà], pp. 104-169.
 • IV.49 - Phantas [llatí i castellà], pp. 180-217.
 • 5) Llull, Ramon, La Dispute des cinq sages, trad. Patrick Gifreu, (Perpinyà: Éditions de la Merci, 2013), 208 pp.
  Ressenyador: Badia, L.

  Conté edicions de:
 • III.16 - CincSav [francès], pp. 33-186.
 • III.17 - PetCeleV [francès], pp. 195-201.
 • 6) Llull, Ramon, "Livro daquilo que o homem deve crer de Deus", Scintilla, Curitiba, trad. Hubert Jean-François Cormier, 10/1 (2013), pp. 201-227.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • III.52 - DeuHom [portuguès].
 • 7) Llull, Ramon, Llibre d'intenció, ed. Maria I. Ripoll Perelló, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XII (Palma: Patronat Ramon Llull, 2013), 334 pp.
  Ressenyador: Santanach

  Conté edicions de:
 • II.A.17 - Intenció [català].
 • 8) Llull, Ramon, "Recull de proverbis lul·lians", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 4-78.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • III.23c - ArbExe [català] [alguns proverbis (adaptats)].
 • III.26 - ProvRam [català] [fragments (adaptats)].
 • III.53 - MilProv [català] [fragments (adaptats)].
 • IV.7 - ProvEns [català] [quatre proverbis (adaptats)].
 • III.50a - ProvRet [català] [dos proverbis (adaptats)].
 • 9) Llull, Ramon, The Book of the Order of Chivalry, trad. Noel Fallows, (Woodbridge: Boydell & Brewer, 2013), 120 pp.
  Ressenyador: nota feta

  Conté edicions de:
 • II.A.5 - OrdCav [anglès].
 • 10) Los mundos de Ramón Llull en las lenguas de hoy, ed. Júlia Butinyà, (Madrid: UNED, 2012), 337 pp.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [català i castellà] [Cap. 117 - trad. A. Ortega Villoslada], pp. 18-31.
 • II.A.5 - OrdCav [català, castellà i anglès] [fragments - trad. O.O. Santos Sopena], pp. 36-43.
 • II.A.6 - DoctPu [català i llatí] [Cap. 73-74 - ed. J. Medina], pp. 46-52.
 • II.A.9 - Gentil [llatí i castellà] [fragments - trad. M. Conde], pp. 56-88.
 • II.A.10 - PrinMed [llatí i castellà] [fragments - trad. MªL. Ordóñez], pp. 94-101.
 • II.A.10 - PrinMed [castellà] [Distinció X - trad. MªA. Sánchez Manzano], pp. 104-120.
 • II.A.19 - Blaquerna [català i castellà] [Cap. 1-2 - trad. R. Planas], pp. 123-137.
 • II.B.15 - Felix [català i francès] [De la fi del llibre - trad. Brigitte Leguen], pp. 140-144.
 • II.B.15a - Besties [català i gallec] [fragment - trad. X. Frías Conde], pp. 147-154.
 • III.7 - SaMaria [català i basc] [fragments - trad. A. Fernández Iglesias], pp. 160-170.
 • III.25 - Anima [llatí i castellà] [fragments - trad. C. López Alcalde], pp. 173-208.
 • III.77 - ArsBre [llatí i castellà] [fragments - trad. J.E. Rubio Albarracín], pp. 210-222.
 • IV.49 - Phantas [llatí i castellà] [fragments - trad. C.T. Pabón], pp. 225-234.
 • IV.108 - CivMun [llatí i castellà] [fragments - trad. Julia Butiñá], pp. 238-246.
 • III.10 - Passatge [llatí i castellà] [fragments - trad. M. Marco Artigas], pp. 249-257.
 • III.72 - Fine [llatí i castellà] [fragments - trad. M. Marco Artigas], pp. 258-269.
 • IV.12 - AcqTerSa [llatí i castellà] [fragments - trad. M. Marco Artigas], pp. 271-283.
 • II.A.19d - AVosDona [català i italià] [trad. S. Sari], pp. 291.
 • III.8 - HoresND [català i italià] [fragments - trad. S. Sari], pp. 295-301.
 • III.13 - DesND [català i italià] [fragments - trad. S. Sari], pp. 306-312.
 • III.22 - Descon [català i italià] [Estrofes XLVIII i XLIX - trad. S. Sari], pp. 315-317.
 • III.23c - ArbExe [català i italià] [Proverbis de la flor maternal - trad. S. Sari], pp. 321-322.
 • III.44 - MedPec [català i italià] [fragments - trad. S. Sari], pp. 325-337.
 • 11) Lulio, Raimundo, Aventura y defensa de la fe. Textos selectos, ed. Teodoro H. Martín, "Clásicos de espiritualidad" 30 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2007), 288 pp.
  Ressenyador: nota feta

  Conté edicions de:
 • II.A.19 - Blaquerna [castellà] [Llibres III-V], pp. 5-186.
 • II.B.15 - Felix [castellà] [Pròleg i llibres II, IX-X], pp. 212-251.
 • III.13 - DesND [castellà], pp. 255-266.
 • 12) Lulio, Raimundo, Blanquerna, ed. Miguel Batllori i Miguel Caldentey Vidal; intr. Rafael Ginard Bauçá, "BAC Selecciones" 4 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009), 480 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19 - Blaquerna [castellà].
 • II. Estudis lul·lístics

  13) Abulafia, David, El Gran mar: una historia humana del Mediterráneo, trad. Rosa Maria Salleras Puig, (Barcelona: Crítica, 2013), 794 p.
  Ressenyador: Nota feta
  14) Aguilar i Montero, Miquel, "El Llibre de l'orde de cavalleria en el context sociocultural medieval", Tirant: butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries 13 (2010), pp. 5-14.
  Ressenyador: nota feta
  15) Alzamora, Sebastià, "Llegir Llull és fer un viatge a un món construït per una figura medieval fascinant", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 23 d'abril de 2013), pp. 18-22.
  Ressenyador: Nota feta
  16) Aragay, Ignasi, "Ramon Llull, tan lluny i tan a prop", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 23 d'abril de 2013), p. 78.
  Ressenyador: Nota feta
  17) Badia, Lola, Joan Santanach, Albert Soler i Jaume Mensa, "L'accés dels laics al saber: Ramon Llull i Arnau de Vilanova", Literatura medieval (1). Dels orígens al segle XIV, dir. Lola Badia, Història de la Literatura Catalana, dir. Àlex Broch I (Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Fundació Carulla - Ajuntament de Barcelona, 2013), pp. 373-509.
  Ressenyador: Fernández
  18) Badia, Lola, "Nova retòrica i pràctica d'escriptura en Ramon Llull", Quaderns d'Italià 18 (2013), pp. 79-91.
  Ressenyador: Ripoll
  19) Badia, Lola, "Ramon Llull, de la 'A' a la 'Z'", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 10-16.
  Ressenyador: Nota feta
  20) Bassi, Simoneta i Elisabetta Scapparone, "Bruno e i «munera Lulliani ingenii». Appunti per una rilettura", Rinascimento 50 (2010; 55-85).
  Ressenyador: Nota feta
  21) Batalla, Josep, "Ramon Llull: un mag omniscient o un cristià enraonat?", Núvol, el digital de cultura: Punt del Llibre (2013, 29 juliol).
  Ressenyador: Nota feta
  22) Bonnín Socias, Catalina, Ramon Llull, entre la història i la llegenda "Col·lecció Trafalempa" 16 (Palma: Lleonard Muntaner, 2012), 88 pp.
  Ressenyador: Ripoll Nota
  23) Botey Vallès, Jaume, "La religione dell'altro. Il dialogo interreligioso in Raimondo Lullo", Concilium 44/5 (2008), pp. 105-114.
  24) Brufau, Eduard, "Ramon Llull volia demostrar Déu lògicament i aquesta és la finalitat de la seva obra", Catalunya cristiana 1788 (2013, 20 desembre), p. 27.
  25) Burgwinkle, William, "Frank's Grace / Ramon's Rapture", L'Esprit Créateur 50/1 (2010), pp. 77-90.
  Ressenyador: Nota feta
  26) Burgwinkle, William, "The Translator as Interpretant: Passing in/on the Work of Ramon Llull", Rethinking Medieval Translation. Ethics, Politics, Theory, ed. Emma Campbell i Robert Mills, (Londres: Boydell & Brewer, 2012), pp. 184-203.
  Ressenyador: Pistolesi
  27) Butinyà, Júlia i Josep Antoni Ysern Lagarda, "Ramon Llull", Adentrándonos en la literatura catalana. Edad Media (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2013), pp. 47-64.
  Ressenyador: Nota feta
  28) Carré, Antònia, "Ramon Llull i les dones (algunes)", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 32-34.
  Ressenyador: Nota feta
  29) Cassanyes Roig, Albert i Rafael Ramis Barceló, "Graduados en leyes y cánones en la universidad luliana y literaria de Mallorca (1694-1830)", e-SLegal History Review 16 (2013), pp. 1-62.
  Ressenyador: Nota feta
  30) Chaparro Gómez, César, "Enciclopedia y retórica: de Raimundo Lulio a Diego Valadés", Fortunatae 19 (2008), pp. 9-25.
  Ressenyador: Nota feta
  31) Cifuentes i Comamala, Lluís, "Bibliografia de Josep Perarnau i Espelt", Revista Catalana de Teologia 38/2a (2013), pp. 389-411; Llull 392-395.
  32) Colish, Marcia L., "Ramon Lull’s Book of the Gentile and the Three Sages: Empathy or Apology?", Studies on Medieval Empathies, ed. Karl F. Morrison i Rudolph M. Bell, "Disputatio" 25 (Turnhout: Brepols, 2013), pp. 237-256.
  Ressenyador: Bonner Nota feta
  33) Colomba, Coralba, "L’Ars impectorabilis di Raimondo Lullo", Revista Internacional d’Humanitats 19 (2010, maig-agost), pp. 65-70.
  Ressenyador: Pereira
  34) Colomba, Coralba, "Ramon Lull at the Council of Vienne (1311-1312): The Last Anti-Averroistic Fight for the Demonstrability of the Faith", Medieval Sophia 13 (2013, gener-juny), pp. 44-64.
  Ressenyador: Pereira
  35) Compagno, Carla, "Missionary Intent in Ramon Llull’s Proposals at the Council of Vienne", Medieval Sophia 13 (2013, gener-juny), pp. 65-84.
  Ressenyador: Pereira
  36) Cordes, Paul Josef, "Raimondo Lullo – Amico di Gesù e incessante araldo", Sulle orme di Dio. I grandi mistici di ieri e di oggi (Vaticà: Libreria Editrice Vaticana, 2012), pp. 145-176.
  Ressenyador: Sari Nota
  37) Cormier, Hubert Jean-François, "O anticristo no pensamento de Raimundo Lúlio", Scintilla, Curitiba 10/1 (2013), pp. 157-168.
  Ressenyador: nota feta
  38) Cortijo Ocaña, Antonio, "Ressenya de Disputa entre la fe i l'enteniment. Introducció, traducció i notes de Josep Batalla i Alexander Fidora", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 17 (2012), pp. 386-9.
  Ressenyador: Nota feta
  39) Courcelles, Dominique de, La paraula arriscada de Ramon Llull (Barcelona: Biblioteca Serra d'Or, 2012), 188 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  40) D.R., "La ingent base de dades de Llull", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 23 d'abril de 2013), p. 74.
  Ressenyador: Nota feta
  41) Di Luca, Paolo, "Tracce di versificazione epica nelle novas rimadas catalane", La Catalogna in Europa, l'Europa in Catalogna: transiti, passaggi, traduzioni. Atti del IX Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 14-16 febbraio 2008), ed. Costanzo di Girolamo, Paolo di Luca i Oriana Scarpati, (Edició en línia, Associazione Italiana di Studi Catalani - Edizioni dell'Orso, 2008-2009).
  Ressenyador: Sari
  42) Domínguez Reboiras, Fernando, "Editorial", Scintilla, Curitiba 10/1 (2013), pp. 7-16.
  Ressenyador: Nota feta
  43) Drews, Wolfram, "Integration or Exclusion of Judaism in the Later Middle Ages? The Apologetic Strategies of Ramón Llull", Languages of Love and Hate. Conflict, Communication, and Identity in the Medieval Mediterranean, ed. S. Lambert i H. Nicholson, (Turnhout: Brepols, 2011), pp. 239-254.
  Ressenyador: Fidora
  44) Ensenyat Pujol, Gabriel, "Imatges del jueu a la literatura catalana medieval", Afers 27/73 (2012), pp. 469-499; Llull 471-489.
  Ressenyador: Ripoll
  45) Ensenyat Pujol, Gabriel, "Itineraris lul·lians a Mallorca", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 40-42.
  Ressenyador: Nota feta
  46) Fernàndez, Anna i Francesc Tous, "Apologia i persuasió: la nova literatura de Llull", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 48-50.
  Ressenyador: Nota feta
  47) Fidora, Alexander, "Herder, lector de Ramon Llull? Una nota a propòsit del llibre de Ralph Häfner, Johann Gottfried Herders Kulturentstehungstheorie", Faventia 32-33 (2010-2011), pp. 319-321.
  Ressenyador: Santanach
  48) Fidora, Alexander, "La intel·ligència artificial en Llull", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 23 d'abril de 2013), pp. 44-46.
  Ressenyador: Nota feta
  49) Fidora, Alexander, "Ramon Llull aproximándose a la mirada del «otro». Saraceni et Iudaei credunt quod nos credamus...", Ritus Infidelium. Miradas interconfesionales sobre las prácticas religiosas en la Edad Media, ed. José Martínez Gázquez i John Victor Tolan, "Collection de la Casa de Velázquez" 138 (Madrid, 2013), pp. 45-53.
  Ressenyador: Gayà
  50) Fidora, Alexander, "Ramon Martí in context: the influence of the Pugio fidei on Ramon Llull, Arnau de Vilanova and Francesc Eiximenis", Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales 79 (2012), pp. 373-397.
  Ressenyador: Ruiz Simon
  51) Forgetta, Emanuela, "Ramon Llull: l'allegorismo 'cortese' nel Arbre de filosofia d'amor", Quaderns d'Italià 18 (2013), pp. 181-200.
  Ressenyador: Santanach
  52) Friedlein, Roger, "Llull, un autor de diàlegs", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 52-54.
  Ressenyador: Nota feta
  53) Friedlein, Roger, "The Art and Logic of Ramon Llull. L'Art i la lògica de Ramon Llull. Raimundus Lullus: an Introduction to his Life, Works and Thougt.", Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 26 (2013), pp. 351-356.
  54) Hernando, Josep, "Llibres i arts liberals en programes escolars i en biblioteques d'escolars i de mestres del segle XV", La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani: estudis d'història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, ed. Josefina Mutgé i Vives, Roser Salicrú i Lluch i Carles Vela Aulesa, (Barcelona: CSIC, Institució Milà i Fontanals, 2013), pp. 351-361; Llull, 358.
  Ressenyador: Toldrà
  55) Higuera Rubio, José G., "El «atomismo» luliano y el problema del continuo: una explicación lógico-geométrica de la constitución elemental de las sustancias", Scintilla, Curitiba 10/1 (2013), pp. 19-36.
  Ressenyador: Ruiz Simon
  56) Hösle, Vittorio, Der philosophische Dialog: eine Poetik und Hermeneutik (Munic: Beck, 2006), 494 pp.
  Ressenyador: Friedlein
  57) Hösle, Vittorio, The philosophical dialogue: a poetics and a hermeneutics, trad. Steven Rendall, (University of Notre Dame Press, 2012), xx + 500 pp.
  Ressenyador: Friedlein
  58) Jaulent, Esteve, "Fé e razão em Raimundo Lúlio (1232-1316)", Scintilla, Curitiba 10/1 (2013), pp. 37-50.
  Ressenyador: Rubio
  59) Jaulent, Esteve, "Mudança nos valores e a paz mundial segundo Raimundo Lúlio", Scintilla, Curitiba 10/1 (2013), pp. 169-181.
  Ressenyador: De la Cruz
  60) Kleina, Michael, "Trinitarisches Denken Als Weg Zur Gewaltlosigkeit, in Fides Quaerens", Rivista dell'Istituto Teologico Cosentino "Redemptoris Custos" dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano anno II, numero 1-2 (2011), pp. 71-80.
  Ressenyador: Gayà
  61) López Alcalde, Celia, "La literatura proverbial de Ramon Lull", Scintilla, Curitiba 10/1 (2013), pp. 63-78.
  Ressenyador: Tous
  62) Luzón Díaz, Rubén, "Ressenya de Raimundi Lulli Opera Latina. Tomus XXXIV, 61-63. Annis 1294-1295 composita. Edició de Carla Compagno i Ulli Roth", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 17 (2012), pp. 374-380.
  Ressenyador: Nota feta
  63) Mastrantuono, Laura i Vicenzo Livia, "Il ritratto di Raimondo Lullo e i rapporti con il mondo clericale a lui contemporaneao nel Liber disputationis Petri et Raimundi sive Phantasticus: un'interpretazione storico letterria", Frate Francesco. Rivista di cultura francescana 79 (2013), pp. 359-372.
  Ressenyador: Sari
  64) Mayer, Annemarie C., "Llull i el diàleg entre religions", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA 23 d'abril, 2013), p. 76.
  Ressenyador: Nota feta
  65) Milanés Santana, Rafael, "La medicina luliana. Su validez actual", Scintilla, Curitiba 10/1 (2013), pp. 99-132.
  Ressenyador: Nota feta
  66) Món Llull. La influència invisible d'un savi, ed. Daniel Romaní, "Suplement cultural" (Barcelona: diari Ara, 23 d'abril de 2013), 79 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  67) Montoliu Pauli, Xavier, "Ressenya de Blaquerna. Traducció romanesa de Jana Balacciu Matei", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 17 (2012), pp. 371-4.
  Ressenyador: Nota feta
  68) Nopca, Jordi, "Ramon lo feble?", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 23 d'abril de 2013), pp. 28-30.
  Ressenyador: Nota feta
  69) Pabón de Acuña, Carmen Teresa, "Significado de phantasticus en la obra Liber disputationis Petri et Raimundi de Raimundo Lulio", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 17 (2012), pp. 227-236.
  Ressenyador: Badia
  70) Pereira, Michela, "Il santo alchimista. Intrecci leggendari attorno a Raimondo Lullo", Micrologus XXI (2013), pp. 471-515.
  Ressenyador: Badia
  71) Pereira, Michela, "Nuovi strumenti per pensare. Ramon Llull e la filosofia per i laici nel Liber de ascensu et descensu intellectus", Quaderns d'Italià 18 (2013), pp. 109-126.
  Ressenyador: Bonner
  72) Pistolesi, Elena, "La grammatica lulliana dal trivium all'Arte", Quaderns d'Italià 18 (2013), pp. 45-64.
  Ressenyador: Bonner
  73) Puig, Jaume de, "Eimeric, l'enemic númeru u del lul·lisme", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 23 d'abril de 2013), pp. 60-62.
  Ressenyador: Nota feta
  74) Ramis Barceló, Rafael, "La enseñanza en el convento de Santo Domingo de Palma de Mallorca durante el siglo XVII", La vida cotidiana de los dominicos en la España moderna. Entre el convento y las misiones, ed. R.M. Alabrús Iglesias, (Sant Cugat: Arpegio, 2013), pp. 167-185.
  Ressenyador: Ripoll
  75) Ramis Barceló, Rafael, "La fundamentación y la estructura del derecho en el Ars brevis quae est de inventione iuris de Ramon Lull", Scintilla, Curitiba 10/1 (2013), pp. 79-97.
  Ressenyador: Fidora
  76) Ramis Barceló, Rafael, "La Inquisición de México y la calificación del Árbol de la ciencia de Ramon Llull (1665-1669)", Documentaria. Estudios de Historia Novohispana 48 (2013, enero-junio), pp. 189-214.
  Ressenyador: Toldrà
  77) "Ramon Llull", Adentrándonos en la literatura catalana. Edad Media (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2013), pp. 47-64.
  Ressenyador: Nota feta
  78) Ripoll Perelló, Maribel, "Estudiar Llull arreu del món", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 70-72.
  Ressenyador: Nota feta
  79) Robson Girardi, Dennys, "A leitura de Lúlio. Uma experiência de leitura de Lúlio com Hermógenes Harada", Scintilla, Curitiba 10/1 (2013), pp. 183-198.
  Ressenyador: Ruiz Simon
  80) Romaní, Daniel, "Ramon Llull, immens i inesgotable", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 23 d'abril de 2013), pp. 4-8.
  Ressenyador: Nota feta
  81) Romaní, Daniel, "Sant Ramon Llull el 2016?", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 23 d'abril de 2013), p. 78.
  Ressenyador: Nota feta
  82) Romano, Marta M.M., "Le facoltà dello spirito e della sensibilità nell'arte di contemplare di Raimondo Lullo", La contemplazione cristiana: esperienza e dottrina, ed. Laurent Touze, (Vaticà: Libreria Editrice Vaticana, 2007), pp. 375-390.
  Ressenyador: Soler
  83) Rosselló Bover, Pere, "Cartes d'Edgar Allison Peers a Salvador Galmés", Estudis Baleàrics 100-101 (2010-2011), pp. 163-178.
  Ressenyador: Ripoll
  84) Ruiz Simon, Josep M., "Ramon Llull i els secrets del poder", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 36-38.
  Ressenyador: Nota feta
  85) Ruiz Simon, Josep Maria, "De guineus, lleons, llops i pastors: domini i govern en el pensament polític de Llull", Quaderns d'Italià 18 (2013), pp. 157-178.
  Ressenyador: Soler
  86) Sacarès Taberner, Miquela, ""En un instant li venc certa il·lustració divinal". L'episodi de la il·luminació a la iconografia de Ramon Llull", Locus Amoenus 9 (2007-2008), pp. 101-125.
  Ressenyador: Soler
  87) Sacarès Taberner, Miquela, "Dispositor sum sanitatis: el sepulcre de Ramon Llull", Locus Amoenus 11 (2011-2012), pp. 55-77.
  Ressenyador: Soler
  88) Sacarès, Miquela, "Ramon Llull, set segles d'iconografia", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 64-68.
  Ressenyador: Nota feta
  89) Santi, Francesco, ""Guardarsi dagli amici" nella storia del libro filosofico di Ramon Llull", Quaestio 11 (2011), pp. 209-224.
  Ressenyador: Soler
  90) Saranyana, Josep-Ignasi, "Raons necessàries i teologia en perspectiva lul·liana", Revista Catalana de Teologia. Miscel·lània d'homenatge al prof. dr. Josep Perarnau i Espelt 38/2b (2013), pp. 1071-1086.
  91) Serra Zamora, Anna, "Iconografía performativa en Ramon Llull: Imágenes móviles y pensamiento inventivo", Scintilla, Curitiba 10/1 (2013), pp. 133-156.
  Ressenyador: Rubio
  92) Soler, Albert, "El papa Francesc i el papa Blaquerna", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 24-26.
  Ressenyador: Nota feta
  93) Szpiech, Ryan, "Rhetorical Muslims: Islam as Witness in Western Christian Anti-Jewish Polemic. Musulmanes retóricos: el Islam como testigo en la polémica cristiana anti-judía en occidente", Al-Qantara 34-1 (2013), pp. 153-185.
  Ressenyador: De la Cruz
  94) Valriu, Caterina, "El llegendari vinculat a Ramon Llull: conversió, saviesa i santedat", Randa. Homenatge a Anthony Bonner 4 70 (2013), pp. 117-140.
  Ressenyador: Pere Rosselló
  95) Vargas, Ana, "Beatriu de Pinós y Agnès de Pacs: el origen femenino de las escuelas lulianas en la Mallorca del siglo XV", Impulsando la historia desde la historia de las mujeres. La estela de Cristina Segura, ed. Pilar Díaz Sánchez, Gloria Franco Rubio i María Jesús Fuente Pérez, (Huelva: Universidad de Huelva, 2012), pp. 409-416.
  Ressenyador: Cantavella
  96) Vega, Amador, "Ramon Llull i el llenguatge místic", Món Llull. La influència invisible d'un savi (Barcelona: diari ARA, 2013, 23 d'abril), pp. 56-58.
  Ressenyador: Nota feta
  97) Vinti, Matteo, Faccia a faccia tra fede e intelletto. Introduzione e commento alla Disputatio fidei et intellectus (Cagliari: Edizioni Cusl, 2012), 245 pp.
  Ressenyador: Fidora
  98) Vose, Robin J. E., Dominicans, Muslims and Jews in the Medieval Crown of Aragon (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), xv + 294 pp.
  Ressenyador: Fidora
  99) Watanabe, Morimichi, Nicholas of Cusa: a companion to his life and his times (Farnham, Anglaterra; Burlington, VT, USA: Ashgate, 2011), xxxii + 381 pp.: Llull 156-166.
  Ressenyador: Nota feta
  100) Wyllie, Guilherme, "Ambiguidade, inconsistência e a fallacia Raimundi", Scintilla, Curitiba 10/1 (2013), pp. 51-62.
  Ressenyador: Ruiz Simon

  III. Tesis i tesines

  101) Álvarez Soaje, Miguel, Antonio y Anselmo Arias Teixeiro. Dos lulistas gallegos en el siglo de la Ilustración (Tesi doctoral: Universidade de Santiago de Compostela, 2012), 442 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  Nou Glossari General Lul·lià