Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 58 (2018)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Gayà Estelrich, Jordi, "Adscripción de la teología trinitaria de Ramón Llull a la escuela franciscana", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 485-520.
Ressenyador: Sari, S.

Conté edicions de:
 • III.31 - DispEr [llatí] [fragment - Qüestió 23].
 • 2) Llull, Ramon, Jacint Verdaguer i Lluís Maria Xirinacs, Amic i amat. Tres homes de Déu en diàleg, ed. Lluís Busquets i Grabulosa; col. Helena Soler i Puig; il. Sergi Barnils, (Barcelona: Balasch Editor, 2016), 416 pp.
  Ressenyador: Soler, A.

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català].
 • Verdaguer.1 - Perles [català].
 • 3) Llull, Ramon, Arbre exemplifical, trad. Jaume Pons Alorda, "Tast de Clàssics, 11" (Barcelona: Barcino, 2016), p. 172.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • III.23c - ArbExe [català] [versió en català modern].
 • 4) Llull, Ramon, "Cant de Ramon", El procés. Monogràfic Ramon Llull, ed. Joan Santanach, 8 (2016), pp. 182-183.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • III.43.bis - CantRam [català] [i versió adaptada].
 • 5) Llull, Ramon, Desconhort de nostra Dona, ed. Simone Sari, "Biblioteca Barcino, 9" (Barcelona: Barcino, 2016), 83 pp.
  Ressenyador: Fernàndez Clot, A.

  Conté edicions de:
 • III.13 - DesND [català] [versió en català modern].
 • 6) Llull, Ramon, Libro di Santa Maria, ed. Simone Sari; epíleg Jordi Gayà, "Letture cristiane del secondo millennio, 58" (Milà: Paoline Editoriale Libri, 2017), 390 pp.
  Ressenyador: Fernàndez Clot, A.

  Conté edicions de:
 • III.7 - SaMaria [italià].
 • 7) Llull, Ramon, Llibre d'amic i amat, trad. Sebastià Alzamora, "Tast de Clàssics, 12" (Barcelona: Barcino, 2016), 142 pp.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català] [versió en català modern].
 • 8) Llull, Ramon, Llibre de meravelles, ed. Anthony Bonner; col. Lola Badia, Antònia Carré i Eugènia Gisbert, "Biblioteca Barcino" 11 (Barcelona: Editorial Barcino, 2017), 610 pp.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • II.B.15 - Felix [català].
 • 9) Llull, Ramon, Llibre del tàrtar i el cristià, ed. Josep Batalla i Óscar de la Cruz Palma; col. Francesc Rodríguez Bernal, "Traducció de l'Obra Llatina de Ramon Llull" 4 (Turnhout - Santa Coloma de Queralt: Brepols - Obrador Edèndum, 2016), p. 259.
  Ressenyador: Rubio, J.E.

  Conté edicions de:
 • II.B.12 - PsalmQui [llatí i català].
 • 10) Llull, Ramon, Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra anticrist, ed. Antoni Joan Pons i Pons, Jordi Gayà Estelrich i Gret Schib Torra; col. Maria Toldrà, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" III (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1996; 2a edició, revisada, 2016), 160 pp.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • Vol. 3
 • 11) Llull, Ramon, Llibre dels mil proverbis. Llibre de la primera i la segona intenció, trad. Joan Gelabert, (Mallorca: Publicacions Illa sobre Mar, 2016), 175 pp.
  Ressenyador: Ripoll, M.

  Conté edicions de:
 • III.53 - MilProv [català] [versió moderna], pp. 11-118.
 • II.A.17 - Intenció [català] [versió moderna], pp. 119-172.
 • II.A.19d - AVosDona [català] [versió moderna], pp. 174.
 • II.A.19d - AVosDona [català] [versió original], pp. 175.
 • 12) Llull, Ramon, Romance of Evast and Blaquerna, trad. Robert D. Hughes; intr. Albert Soler i Joan Santanach, (Barcelona - Woodbridge: Barcino - Tamesis, 2016), 564 pp.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • II.A.19 - Blaquerna [anglès].
 • 13) Llull, Ramon, Vida coetánea / Arte breve, ed. Julián Barenstein, (Buenos Aires: Ediciones Winograd, 2016), p. 416.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • IV.47 - VitaCoet [castellà].
 • III.77 - ArsBre [castellà].
 • 14) Llull, Ramon, Vita coaetanea / A Contemporary Life / Vida coetánea / Vida coetània,, ed. Antonio Cortijo Ocaña, "IVITRA" 15 (Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2017), 205 pp.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • IV.47 - VitaCoet [llatí, anglès, castellà i català].
 • 15) Plantalech, Fèlix, Roc i soca, pr. Sílvia Amigó; epíleg Fonxo Blanc, (Barcelona: Connecta, 2016), 46 pp.
  Ressenyador: Nota feta

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català] [fragments].
 • II. Estudis lul·lístics

  16) Altaió, Gerard, "[Editorial]", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 7-10.
  Ressenyador: Nota feta
  17) Amengual Coll, Gabriel, "G. W. F. Hegel i Ramon Llull", Beat Ramon Llull: VII Centenari. Comunicació 132 (2016), pp. 107-120.
  Ressenyador: Nota feta
  18) Andreu Alcina, Joan, "Contemplació, conversió, llenguatge i missió: quatre claus per a comprendre la vida i el pensament de Ramon Llull", Beat Ramon Llull: VII Centenari. Comunicació 132 (2016), pp. 9-33.
  Ressenyador: Ripoll, M.
  19) Aragüés Aldaz, José, "Cuentos efímeros. Ejemplo versosímil y diálogo en el Llibre de meravelles ", Caplletra 62 (2017), pp. 127-152.
  Ressenyador: Badia, L.
  20) Aragüés Aldaz, José, "El exemplum en la obra de Ramon Llull: guía mínima para una interpretación de conjunto", Grandes y pequeños en la literatura medieval y renacentista (Salamanca: Publicaciones del Semyr, 2016), pp. 155-167.
  Ressenyador: Nota feta
  21) Badia, Lola, Joan Santanach i Albert Soler, "Ramon Llull no va escriure Blanquerna. Per a una correcta catalogació de la novel·la lul·liana", Estudis Romànics 39 (2017), pp. 355-360.
  Ressenyador: Ripoll, M.
  22) Badia, Lola, Lluís Cabré, Sílvia Coll-Vinent, Isabel de Riquer i Joan Santanach, Martí de Riquer i els valors clàssics de les lletres. Vocació literària i filologia, en el centenari del seu naixement, pr. Laura Borràs i Carles Duarte, (Barcelona: Editorial Barcino, Institució de les Lletres Catalanes, 2014), p. 137.
  Ressenyador: Nota feta
  23) Badia, Lola, "D'Aristòtil a la teoria dels grafs. La ciència en l'obra de Ramon Llull", Mètode 91 (2016), pp. 9-14.
  Ressenyador: Nota feta
  24) Badia, Lola, "El «Llibre d'home» del Fèlix lul·lià: una aproximació", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 373-394.
  Ressenyador: Santanach, J.
  25) Badia, Lola, "La literatura segons Ramon Llull", Ramon Llull: una petjada de set segles, ed. Joan Santanach, "Nadala" 50 (Barcelona: Fundació Carulla, 2016), pp. 36-45.
  Ressenyador: Nota feta
  26) Badia, Lola, "Martí de Riquer i els clàssics catalans", Martí de Riquer i els valors clàssics de les lletres. Vocació literària i filologia, en el centenari del seu naixement (Barcelona: Editorial Barcino, Institució de les Lletres Catalanes, 2014), pp. 13-21.
  Ressenyador: Nota feta
  27) Barenstein, Julián, "Homo, animal pacificans: hacia una interpretación del sistema luliano en clave antropológica", Mirabilia. Electronic Journal of Antiquity and Middle Ages 23 (Bellaterra, 2016/2), pp. 58-114.
  Ressenyador: Nota feta
  28) Barenstein, Julián, "Las traducciones portuguesas de las obras de Ramon Llull", Mirabilia. Electronic Journal of Antiquity and Middle Ages 23 (Bellaterra, 2016/2), pp. 229-240.
  Ressenyador: Nota feta
  29) Barnett, David, "The sources of a Fifteenth-Century Catalan Collection of Marian Miracle Stories", Gaude Virgo Gloriosa: Marian Miracle Literature in the Iberian Peninsula and France in the Middle Ages, ed. Juan Carlos Conde i Emma Gatland, (Londres: Queen Mary, University of London, 2011), pp. 107-125.
  Ressenyador: J. Santanach
  30) Bestard Comas, Joan, "Vint-i-una reflexions ètiques sobre frases de Ramon Llull en el set-centè aniversari de la seva mort", Beat Ramon Llull: VII Centenari. Comunicació 132 (2016), pp. 121-132.
  Ressenyador: Nota feta
  31) Blanca Llum i Arnau Pons, "Llull fora corda", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 59-68.
  Ressenyador: Nota feta
  32) Bonada, Lluís, "L'apassionant viatge al doctor Faust des de Ramon Llull", Serra d'Or 699 (març 2018), pp. 44(204)-47(207).
  Ressenyador: Nota feta
  33) Bonner, Anthony i Albert Soler, "La representació de l’arbre en l’Arbre de ciència de Ramon Llull", Imago 8 (2016), pp. 131-142.
  Ressenyador: Ruiz Simon, J.M.
  34) Bonner, Anthony i Albert Soler, "Representació gràfica i ècfrasi en l’obra de Ramon Llull", Magnificat Cultura i Literatura Medievals 3 (2016), pp. 67-93.
  Ressenyador: Ruiz Simon, J.M.
  35) Bonner, Anthony, Ramon Llull, un autor sempre innovador i sorprenent. Lliçó magistral. Doctorat Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears (Palma: Universitat de les Illes Balears, 2016).
  Ressenyador: Badia, L.
  36) Bover, August, "La novel·la anònima Spill de la vida religiosa (1515), seqüela literària lul·liana", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 12-16.
  Ressenyador: Nota feta
  37) Brines i Garcia, Lluís, "Tendències franciscanes en Ramon Llull", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 437-468.
  Ressenyador: Santanach, J.
  38) Brugada, Josep, "Orígens i desenvolupament de l'antil·lulisme de Nicolau Eimeric", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 17-21.
  Ressenyador: Nota feta
  39) Butinyà, Júlia, "El «Llibre de les bèsties» de Ramon Llull i els apostòlics", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 395-418.
  Ressenyador: J. Santanach
  40) Cabot Rosselló, Salvador, "Ramon Llull, de professió penitent, contemplatiu i actiu", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 281-340.
  Ressenyador: Santanach, J.
  41) Carré-Pons, Antònia, L'aspiradora de Ramon Llull (Barcelona: Meteora, 2016), 223 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  42) Casasses, Enric, "Filosofies sense començament", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 26-28.
  Ressenyador: Nota feta
  43) Català, Júlia, "Llibre d'amic de Joan Vinyoli, una lectura a cavall de la mística religiosa i de la mística eròtica", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 22-25.
  Ressenyador: Nota feta
  44) Ciceri, Marcella, "Il cielo delle Meraviglie. Un'altra incursione nel Fèlix di Ramon Llull", Rivista Italiana di Studi Catalani 6 (2016), pp. 1-23.
  Ressenyador: gisbert, e.
  45) "Citacions", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 169-173.
  Ressenyador: Nota feta
  46) Compagna, Anna Maria i Núria Puigdevall Bafaluy, "Introduzione. Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull. Anteprima", eHumanista/IVITRA "A. Monogràfic Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull. Anteprima" 10 (2016), pp. 1-3.
  Ressenyador: Nota feta
  47) Conde Salazar, Matilde i Carmen Teresa Pabón de Acuña, "Consideraciones en torno al Liber Contemplationis in Deum", Mirabilia. Electronic Journal of Antiquity and Middle Ages 23 (Bellaterra, 2016/2), pp. 115-127.
  Ressenyador: Nota feta
  48) Cortijo Ocaña, Antonio, "Llull’s A Contemporary Life: Narratio vera or Auto-hagiographic Account?", eHumanista/IVITRA "A. Monogràfic Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull. Anteprima" 10 (2016), pp. 50-57.
  Ressenyador: Nota feta
  49) Costa, Ricardo da i Sidney Silveira, "«Como Deus é ciente em sua essência divina»: a presciência de Deus em Santo Tomás de Aquino e no Livro da Contemplação (c.1271-1273) de Ramon Llull", Trans/Form/Ação, Marília 38 n.2 (2015, maig/agost), pp. 9-34.
  Ressenyador: Fidora, A.
  50) Costa, Ricardo da, Impressões da Idade Média (São Paulo: Livraria Resistência Cultural Editora, 2017), 277 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  51) Cruz Palma, Óscar de la, "El op. 38 Cent noms de Déu de Ramon Llull como poesía anticoránica", Revue des sciences religieuses 90/4 (2016), pp. 491-516.
  Ressenyador: Sari, S.
  52) Cruz Palma, Óscar de la, "Sobre la devoció i el culte a Ramon Llull", Ramon Llull: una petjada de set segles, ed. Joan Santanach, "Nadala" 50 (Barcelona: Fundació Carulla, 2016), pp. 76-83.
  Ressenyador: Ripoll, M.
  53) Delor i Muns, Rosa M., El secret de Joan Alcover. «Poemes Bíblics» i la Càbala lul·liana "Bibioteca Miquel dels Sants Oliver" 50 (Palma: Edicions UIB, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2017), 224 pp.
  Ressenyador: Rosselló, P.
  54) Díaz Marcilla, Francisco José, "Tierras de penumbra: las vicisitudes del lulismo novohispano (1519-1750)", Revista de Hispanismo Filosófico 21 (2016), pp. 13-33.
  Ressenyador: Toldrà, M.
  55) Domínguez Reboiras, Fernando i Jorge Uscatescu Barrón, "§ 39. Ramon Lull", Die Philosophie des Mittelalters, Band 4/2: 13. Jahrhundert, ed. Alexander Brungs, Vilem Mudroch i Peter Schulthess, "Grundriss der Geschichte der Philosophie von Friedrich Ueberweg" 4 (Basilea: Schwabe, 2017), pp. 1051-1087.
  Ressenyador: Fidora, A.
  56) Domínguez Reboiras, Fernando, "Ramon Llull, a bridge among Christian, Jewish and Islamic cultures", Contributions to Science 12,1 (2016), pp. 63-70.
  Ressenyador: Nota feta
  57) Domínguez, Fernando, "El lul·lisme hispànic a l'Edat Mitjana i en la primerenca modernitat", Ramon Llull i els diàlegs mediterranis / Ramon Llull and the Mediterranean Dialogues (Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, 2016), pp. 52-61 (English version, 220-228).
  Ressenyador: Fernàndez Clot, A.
  58) Domínguez, Fernando, "Ramon Llull: escenari i horitzons, projectes i desenganys", Ramon Llull: una petjada de set segles, ed. Joan Santanach, "Nadala" 50 (Barcelona: Fundació Carulla, 2016), pp. 14-25.
  Ressenyador: Nota feta
  59) Eco, Umberto, "The Ars Magna by Ramon Llull", Contributions to Science 12,1 (2016), pp. 35-46.
  Ressenyador: Nota feta
  60) El Mirall Revista Cultural 2, segona època (Palma, desembre 2016 - gener 2017), 103 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  61) Ensenyat i Pujol, Gabriel i Gaspar Valero i Martí, Els paisatges de Ramon Llull, intr. Jordi Gayà Estelrich, "L'illa de la calma" (Palma: J. J. de Olañeta, Editor, 2015), 221 pp.
  Ressenyador: Soler, A.
  62) Ensenyat Pujol, Gabriel, "Ramon Llull i l'època. Context històric", El Mirall Revista Cultural 2 segona època (Palma, 2016), pp. 10-17.
  Ressenyador: Nota feta
  63) Ensenyat Pujol, Gabriel, "Ramon Llull i Mallorca (1300-1316). El Beat davant la situació política del regne", eHumanista/IVITRA "A. Monogràfic Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull. Anteprima" 10 (2016), pp. 27-42.
  Ressenyador: Nota feta
  64) Ensenyat Pujol, Gabriel, "«Lo vendre e lo comprar són matèria de justícia». Ramon Llull i la mentalitat mercantil franciscana", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 469-484.
  Ressenyador: Santanach, J.
  65) Espadaler, Anton M., "«Tot l'ordre és en aquest llibre scrit». Ramon Llull en el Tirant lo Blanc", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 31-34.
  Ressenyador: Vives, A.
  66) Esteller, Marta i Gisela Ruiz, "Criteri de Condorcet", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 188-189.
  Ressenyador: Nota feta
  67) Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), 660 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  68) Fernàndez Clot, Anna, "Selecció d'edicions i d'estudis lul·lians (2015-2016)", Llengua & Literatura 27 (2017), pp. 106-110.
  Ressenyador: Nota feta
  69) Fidora, Alexander, "Presentación. Ramon Llull. Séptimo Centenario", Mirabilia. Electronic Journal of Antiquity and Middle Ages 23 (Bellaterra, 2016/2), pp. I-III.
  Ressenyador: Nota feta
  70) Fidora, Alexander, "Ramon Llull i el camí del pensament modern", Ramon Llull. Temps de conquestes, de diàleg i desconhort, dir. Jordi Savall, (Barcelona: La Capella Reial de Catalunya - Hespèrion XX - Alia Vox, 2016), pp. 56-57 (francès, 103-104; anglès, 148-149; espanyol, 192-193; alemany, 238-239; italià, 282-283).
  Ressenyador: Nota feta
  71) Foix, J. V., "Clausura del centenari Lul·lià", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), p. 40.
  Ressenyador: Nota feta
  72) Foix, J. V., "El poeta Llull", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), p. 39.
  Ressenyador: Nota feta
  73) Foix, J. V., "Llull", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), p. 38.
  Ressenyador: Nota feta
  74) Foix, J. V., "Presència de Llull", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), p. 37.
  Ressenyador: Nota feta
  75) Foix, J. V., "Un monument a Ramon Llull", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), p. 36.
  Ressenyador: Nota feta.
  76) Fusté Suñé, Roger, "Ramon Llull, un auteur pour travailler la complexité", Dialogue (Group Français d'Éducation Nouvelle) 164 (2017, abril), pp. 43-46.
  Ressenyador: Nota feta
  77) García Pérez, Francisco José, "Disputas lulianas en la enseñanza universitaria de Mallorca durante el siglo XVIII", Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació 28 (2016), pp. 139-166.
  Ressenyador: Rosselló, P.
  78) García Pérez, Francisco José, "El Te Deum de 1750 y el culto a Ramón Llull: la radicalización del lulismo y el antilulismo durante el siglo XVIII", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 587-612.
  Ressenyador: Sari, S.
  79) García Pérez, Francisco José, La Cruzada antilulista. El obispo Juan Díaz de la Guerra y la persecución del culto a Ramón Llull en la Mallorca del siglo XVIII "Seu de Mallorca, 15" (Palma: Publicacions de la Catedral de Mallorca, 2017).
  Ressenyador: Rosselló, P.
  80) Garreta, Cristina, "Doctrina pueril de Ramon Llull, un llibre petit?", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 44-46.
  Ressenyador: Vives, A.
  81) Garrigasait, Raül, "La màquina d'escriure", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 49-51.
  Ressenyador: Vives, A.
  82) Gaspar Valero i Martí, "Geografies literàries de Mallorca", Per vells carrers de poble: territori, marca, educació i patrimoni, ed. Jordi Chumillas i Ricard Giramé, (Vic: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, 2014), pp. 19-56.
  Ressenyador: nota feta
  83) Gayà Estelrich, Jordi, "Entre la Teologia i l'imaginari popular. L'infern en la religiositat i la Teologia de Ramon Llull", Beat Ramon Llull: VII Centenari. Comunicació 132 (2016), pp. 77-106.
  Ressenyador: De la Cruz, O.
  84) Gayà, Jordi, "Més enllà de la conversió", El Mirall Revista Cultural 2 segona època (Palma, 2016), pp. 18-24.
  Ressenyador: Nota feta
  85) Ghisalberti, Alessandro, "Il metodo dialogico nella Disputatio fidei et intellectus di Raimondo Lullo (1303)", «Summa doctrina et certa experientia»: studi su medicina e filosofia per Chiara Crisciani, ed. Gabriella Zuccolin, "Micrologus Library" 79 (Florència: SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2017).
  Ressenyador: Fidora, A.
  86) Gifreu, Patrick, "Postal de França amb la primera estrofa de Lo Desconhort, traduïda i anotada", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 52-53.
  Ressenyador: Nota feta
  87) Gil Solés, Daniel, Helena Fàbregas Rebato i Imma Guzmán Fernández, "El fons Ramon Llull a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona", Ramon Llull, en les fronteres. Filosofia, art, llibres, dir. Armando Pego Puigbó, (Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia (URL), 2016), pp. 83-94.
  Ressenyador: Nota feta
  88) Gómez, Francesc J., "L'alquímia en Llull, Llull en l'alquímia", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 54-57.
  Ressenyador: Vives, A.
  89) Gómez, Francesc J., "On the Eastern Origin and Iberian Analogues of Geoffrey Chaucer’s The Canon’s Yeoman’s Tale", Brief Forms in Medieval and Renaissance Hispanic Literature, ed. Barry Taylor i Alejandro Coroleu, (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2017), pp. 44-65.
  Ressenyador: Nota feta
  90) Grimalt, Josep A., "Uns honors amb set-cents anys de retard", El Mirall Revista Cultural 2 segona època (Palma, 2016), pp. 64-66.
  Ressenyador: Nota feta
  91) Guerrini, Paola, Gioacchino da Fiore e la conservazione del sapere nel medioevo: diagrammi e figure da Boezio a Raimondo Lullo (Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2016), 127 pp.
  Ressenyador: Bonner, A.
  92) Guiteras, Àngels, "Ramon Llull: elogi de la malaltia mental", Ara (2016, 13 de desembre).
  Ressenyador: Nota feta
  93) Institut d'Estudis Medievals de la UAB, Mirabilia. Electronic Journal of Antiquity & Middle Ages 23 (Bellaterra, 2016/2), 267 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  94) Jaulent, Esteve, "Raimundo Lúlio e o Livro contra o Anticristo", Mirabilia. Electronic Journal of Antiquity and Middle Ages 23 (Bellaterra, 2016/2), pp. 1-18.
  Ressenyador: Nota feta
  95) Koetsier, Teun, "The Art of Ramon Llull (1232–1350): From Theology to Mathematics", Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 44 (2016), pp. 55-80.
  Ressenyador: Bonner, A.
  96) Lee, Charmaine, "Le lingue romanze a Napoli all’epoca di Ramon Llull", eHumanista/IVITRA "A. Monogràfic Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull. Anteprima" 10 (2016), pp. 4-15.
  Ressenyador: nota feta
  97) Llabrés y Sans, Jordi, "Algunas consideraciones sobre la iconografía concepcionista y luliana del retablo mayor de la iglesia de los Capuchinos de Mallorca", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 613-630.
  Ressenyador: Nota feta
  98) Llull, Ramon, Contes, poemes, proverbis i una nadala, ed. Anton Espadaler, (Barcelona: Laie Edicions, 2016), 32 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  99) Mantas España, Pedro, "El sentido metafórico del arte de la medicina en Ramón Llull. Algunas de sus singularidades", Collectanea Christiana Orientalia 10 (2013), pp. 83-106.
  Ressenyador: Nota feta
  100) Martí de Riquer i els valors clàssics de les lletres. Vocació literària i filoloiga, en el centenari del seu naixement (Barcelona: Editorial Barcino, Institució de les Lletres Catalanes, 2014), p. 137.
  Ressenyador: Nota feta
  101) Martínez Albarracín, Francisco, "Ramón Llull: arte y mística. Imágenes, memoria y dignidades (Para una comparación entre las místicas del amor de Ibn ʿArabī y Ramón Llull)", El azufre rojo 3 (2016), pp. 222-240.
  Ressenyador: De la Cruz, O.
  102) Massari, Riccardo, "El ojo y la oreja de Ramon Llull", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 71-74.
  Ressenyador: Nota feta
  103) Maulu, Marco, "La tradition romane médiévale du Llibre de les bèsties de Ramon Llull", Nature et définition de la source, ed. Marco Maulu, (Chemins de la Tr@verse, 2016), pp. 89-116.
  Ressenyador: Gisbert, E.
  104) Medina, Jaume, "Nosce teipsum en l'obra de Ramon Llull", Mirabilia. Electronic Journal of Antiquity and Middle Ages 23 (Bellaterra, 2016/2), pp. 19-32.
  Ressenyador: Nota feta
  105) Melani, Silvio, "Origine e destino ultimo della materia e del mondo. Note minime sulle concezioni dei catari, di San Tommaso d’Aquino, di Raimondo Lullo e del Maestro del Testamentum", eHumanista/IVITRA "A. Monogràfic Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull. Anteprima" 10 (2016), pp. 43-49.
  Ressenyador: Pereira, M.
  106) Montetes-Mairal, Noemí i Joan Santanach, "Les coses que va dir la rosa al pebre. Sobre un exemple lul·lià llegit per Rubén Darío", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 79-82.
  Ressenyador: Vives, A.
  107) Montetes-Mairal, Noemí, "Cela i Llull: l'art de la paciència", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 75-77.
  Ressenyador: Vives, A.
  108) Muzzi, Sara i Francisco Xavier Calpe Melendres, "Ramón Llull visto por Xavier Zubiri: el Ars Magna como lógica espiritual y como método de misión", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 543-586.
  Ressenyador: Sari, S.
  109) Muzzi, Sara, "I musulmani tra Francesco d'Assisi e Raimondo Lullo. Per evitare lo scontro di ignoranza", L'Osservatore Romano 96 (2017, 27 abril), p. 4.
  Ressenyador: Nota feta
  110) Nadal Cañellas, Joan, "En qué consiste la unidad de los cristianos, según Ramón Llull", Beat Ramon Llull: VII Centenari. Comunicació 132 (2016), pp. 35-58.
  Ressenyador: Ramis, R.
  111) Pereira, Michela, "El lul·lisme alquímic", Ramon Llull: una petjada de set segles, ed. Joan Santanach, "Nadala" 50 (Barcelona: Fundació Carulla, 2016), pp. 66-75.
  Ressenyador: Nota feta
  112) Pereira, Michela, "Un catalano a Parigi. Ramon Llull e l'Università di Parigi negli ultimi anni del duecento", «Ratio practica» e «Ratio civilis». Studi di etica e politica medievali per Giancarlo Garfagnini, ed. Anna Rodolfi, (Pisa: Edizioni ETS, 2016), 308 pp.
  Ressenyador: Pistolesi, E.
  113) Perelló, Sebastià, "Amb més deler", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 83-87.
  Ressenyador: Vives, A.
  114) Pijuan, Albert, Ramon Llull. Ara i aquí "Ara i aquí" 1 (Barcelona: Angle Editorial, 2016), 352 pp.
  Ressenyador: L. Badia
  115) Planas Ferrer, Rosa, Del doctor il·luminat al doctor fosc. De Ramon Llull al Doctor Faust (Palma: J.J. de Olañeta Editor, 2017), 287 pp.
  Ressenyador: Ramis, R.
  116) Planas Ferrer, Rosa, "Francisco de Asís y R. Llull, vidas casi paralelas", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 419-436.
  Ressenyador: Sari, S.
  117) Planas Ferrer, Rosa, "L'alquímia i Ramon Llull", El Mirall Revista Cultural 2 segona època (Palma, 2016), pp. 76-81.
  Ressenyador: Nota feta
  118) Planes Albets, Ramon, L'Hospital d'en Llobera. Lectures d'història de Solsona 2 vols. (Solsona: Fòrum d'Aprofundiment Democràtic, 2016), pp. 400+648.
  Ressenyador: Nota feta
  119) "Poemes", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 174-186.
  Ressenyador: Nota feta
  120) Pol i Llompart, Josep Lluís, "Ramon Llull i el laberint matemàtic", El Mirall Revista Cultural 2 segona època (Palma, 2016), pp. 54-63.
  Ressenyador: Nota feta
  121) Priani, Ernesto, "Ramon Llull", Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. Zalta, (Llibre electrònic, edició primavera 2017).
  Ressenyador: Bonner, A.
  122) Puig i Oliver, Jaume de, "Ramon Llull and Lullism at the Institute for Catalan Studies, 1907–2015", Contributions to Science 12,1 (2016), pp. 35-46.
  Ressenyador: Tous, F.
  123) Puig, Josep, "Llull, i quines coses accepta dels musulmans", Mirabilia. Electronic Journal of Antiquity and Middle Ages 23 (Bellaterra, 2016/2), pp. 33-57.
  Ressenyador: De la Cruz, O.
  124) Puig, Valentí, "Proses de Ramon Llull", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), p. 88.
  Ressenyador: Nota feta
  125) Quer, Jordi, "Ramon Llull Superpop", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 89-106.
  Ressenyador: Nota feta
  126) Rahola, Stella, "De la contemporaneïtat de Ramon Llull al misticisme de l'art", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 113-114.
  Ressenyador: Nota feta
  127) Raimundus christianus arabicus. Raimondo Lullo e l'incontro fra culture. Catalogo della esposizione commemorativa dei 700 anni dalla morte di Raimondo Lullo, ed. Sara Muzzi; trad. Letizia Staccioli, (Roma - Gorle: Centro Italiano di Lullismo della Pontificia Università Antonianum - Editrice Velar, 2017), 12 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  128) Ramis Barceló, Rafael i Pedro Ramis Serra, "Comentaria in artem magnam et paruam de Agustín Núñez Delgadillo: Un curso luliano manuscrito del siglo XVII", Cuadernos salmantinos de filosofía 43 (Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2016), pp. 33-54.
  Ressenyador: Badia, L.
  129) Ramis Barceló, Rafael, "Arnau de Vilanova y la escolástica tardía", Revista Catalana de Teologia 41/2 (2016), pp. 609-635.
  Ressenyador: Nota feta
  130) Ramis Barceló, Rafael, "El lul·lisme a la tardor medieval i a l'època moderna", Ramon Llull: una petjada de set segles, ed. Joan Santanach, "Nadala" 50 (Barcelona: Fundació Carulla, 2016), pp. 56-65.
  Ressenyador: Nota feta
  131) Ramis Barceló, Rafael, "El lul·lisme i l'antilul·lisme: breu esguard a un conflicte secular", El Mirall Revista Cultural 2 segona època (Palma, 2016), pp. 35-43.
  Ressenyador: Nota feta
  132) Ramis Barceló, Rafael, "El proceso de la Inquisición contra la lectura del arte de Ramon Llull en la Universidad de Zaragoza (1610)", Hispania Sacra 66, extra 1 (2014), pp. 131-160.
  Ressenyador: Toldrà, M.
  133) Ramis Barceló, Rafael, "El Proceso inquisitorial a Dom. Placido Perilli: contexto y nuevos documentos", Revista de la Inquisición. Intolerancia y Derechos Humanos 20 (2016), pp. 63–88.
  Ressenyador: Toldrà, M.
  134) Ramis Barceló, Rafael, "Nuevas referencias lulianas desconocidas en obras del siglo XVI", Antonianum 92/1 (2017), pp. 85-106.
  Ressenyador: Toldrà, M.
  135) Ramis Darder, Francesc, "Sentit metafòric de la dona anomenada «Intel·ligència» al Llibre del gentil e dels tres savis", Beat Ramon Llull: VII Centenari. Comunicació 132 (2016), pp. 59-75.
  Ressenyador: Ripoll, M.
  136) Ramon Llull i els diàlegs mediterranis / Ramon Llull and the Mediterranean Dialogues (Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, 2016), 316 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  137) Ramon Llull, en les fronteres. Filosofia, art, llibres, dir. Armando Pego Puigbó, (Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia (URL), 2016), 95 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  138) Ramon Llull. Temps de conquestes, de diàleg i desconhort, dir. Jordi Savall, (Barcelona: La Capella Reial de Catalunya - Hespèrion XX - Alia Vox, 2016), 310 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  139) Ramon Llull: una petjada de set segles, ed. Joan Santanach, "Nadala" 50 (Barcelona: Fundació Carulla, 2016), 93 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  140) Rey, Eduard, "Ramon Llull", Recerca (dins Catalunya Franciscana) 66 (núm. 253 de Catalunya Franciscana) (2016, setembre-desembre), pp. 1-20.
  Ressenyador: Nota feta
  141) Rey, Eduard, "Sobre Joan Maragall, Ramon Llull i els mars infinits", Catalunya Franciscana 252 (2016, maig-agost), pp. 48-49.
  Ressenyador: Nota feta
  142) Ripoll Perelló, Maria Isabel, "Ramon Llull, set segles d'actualitat", El Mirall Revista Cultural 2 segona època (Palma, 2016), pp. 1-9.
  Ressenyador: Nota feta
  143) Ripoll Perelló, Maribel, "De Clara a Natana: la influència franciscana en la creació dels models literaris femenins lul·lians", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 521-8.
  Ressenyador: Cantavella, R.
  144) Roser, Nicolau, "Ramon Llull als ulls de l'islam", El Mirall Revista Cultural 2 segona època (Palma, 2016), pp. 27-35.
  Ressenyador: Nota feta
  145) Rosselló Bover, Pere, "El dinamisme de Salvador Galmés. Entre dos centenaris lul·lians", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 107-112.
  Ressenyador: Vives, A.
  146) Rosselló Bover, Pere, "La recuperació literària de Ramon Llull des del segle XIX fins a l'actualitat", Ramon Llull: una petjada de set segles, ed. Joan Santanach, "Nadala" 50 (Barcelona: Fundació Carulla, 2016), pp. 84-93.
  Ressenyador: Nota feta
  147) Rosselló Bover, Pere, Ramon Llull en la literatura contemporània "Panorama de les Illes Balears" 35 (Palma: Leonard Muntaner, 2016), 87 pp.
  Ressenyador: Ripoll, M.
  148) Rubio Albarracín, Josep E., "Contemplar les veus: relacions entre la vista i l'oïda en les primeres obres de Ramon Llull", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 341-354.
  Ressenyador: Staccioli, L.
  149) Rubio, Josep E., "L'Art de Ramon Llull", Ramon Llull: una petjada de set segles, ed. Joan Santanach, "Nadala" 50 (Barcelona: Fundació Carulla, 2016), pp. 26-35.
  Ressenyador: Nota feta
  150) Rubio, Josep E., Raymond Lulle: le langage et la raison. Une introduction à la genèse de l'Ars "Conférences Pierre Abélard" (París, Vrin, 2017), 137 pp.
  Ressenyador: Badia, L.
  151) Sacarès Taberner, Miquela, "Convenció i excepció en la imatge dels gravats de Ramon Llull", Imago 8 (2016), pp. 143-153.
  Ressenyador: Nota feta
  152) Santanach, Joan, "Bèsties", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 127-132.
  Ressenyador: Nota feta
  153) Santanach, Joan, "Palau i Fabre envejava la sort de Ramon Llull?", Sonograma Magazine 33 (2017, gener).
  Ressenyador: Nota feta
  154) Santanach, Joan, "Reflexions i perplexitats sobre la llengua de Llull", Creació terminològica: de Llull a les xarxes socials "En primer terme. Papers" 11 (Barcelona: Termcat, Centre de Terminologia, 2017), pp. 15-33.
  Ressenyador: Vives, A.
  155) Santanach, Joan, "«No cal ser pescador de perles». El Llibre d'Amic e Amat, de Ramon Llull a Jacint Verdaguer", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 117-124.
  Ressenyador: Vives, A.
  156) Santos-Sopena, Òscar O., "Ramón Llull: Umbrales del pensamiento humanista peninsular", eHumanista/IVITRA 9 (2016), pp. 341-354.
  Ressenyador: Nota feta
  157) Sari, Simone, "L'Any Llull i les traduccions: pràctiques i difusió", Visat 23 (2017 primavera).
  Ressenyador: Nota feta
  158) Serra de Manresa, Valentí, "L'aportació del Canonge Salvador Bové (+1915) als estudis lul·lians", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 631-646.
  Ressenyador: Staccioli, L.
  159) Serra Zamora, Anna, "La forma i la lletra en Ramon Llull. Una breu introducció als elements visuals en l’obra lul·liana", Imago 8 (2016), pp. 124-130.
  Ressenyador: Bonner, A. nota
  160) Serra, Ignasi, "I la paraula es va fer literatura", El Mirall Revista Cultural 2 segona època (Palma, 2016), pp. 44-53.
  Ressenyador: Nota feta
  161) Sidera Casas, Jordi, "La cosmologia evasiva de Ramon Llull", Enrahonar 56 (2016), pp. 65-83.
  Ressenyador: Nota feta
  162) Sinoble, Alèxia, "Interpretació iconogràfica", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 135-154.
  Ressenyador: Nota feta
  163) Soler Llopart, Albert, "El llibre que Ramon Llull mai no va escriure: figures imaginàries i diagramàtica en l'opus lul·lià", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 529-542.
  Ressenyador: Staccioli, L.
  164) Soler, Abel, "La discreta lectura de Llull a la cort napolitana d’Alfons el Magnànim", eHumanista/IVITRA "A. Monogràfic Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull. Anteprima" 10 (2016), pp. 16-26.
  Ressenyador: nota feta
  165) Soler, Albert, "Ramon Llull com a gestor de la pròpia obra", Ramon Llull: una petjada de set segles, ed. Joan Santanach, "Nadala" 50 (Barcelona: Fundació Carulla, 2016), pp. 46-55.
  Ressenyador: Nota feta
  166) Soler, Albert, "Ramon Llull, paraula i viatge", Ramon Llull. Temps de conquestes, de diàleg i desconhort, dir. Jordi Savall, (Barcelona: La Capella Reial de Catalunya - Hespèrion XX - Alia Vox, 2016), pp. 44-47 (francès, 91-94; anglès, 137-140; espanyol, 181-184; alemany, 226-230; italià, 270-273).
  Ressenyador: Nota feta
  167) Tessari, Alessandro, "Ramon Llull: The first proto-European", Contributions to Science 12,1 (2016), pp. 51-61.
  Ressenyador: Bonner, A. nota
  168) Torró, Joan, Llull: més lluny (Alzira: Editorial Neopàtria, ), 261 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  169) Tous Prieto, Francesc, "A propòsit de la tradició textual i l’edició crítica dels Mil proverbis (1302) de Ramon Llull", Anuari Verdaguer 24 (2016), pp. 253-266.
  Ressenyador: Nota feta - Fernàndez Clot, A.
  170) Tous, Francesc, "Lectors de Ramon Llull a Mallorca, València i Catalunya (segles XIV-XV)", Franciscanisme en la història. XXVI Jornades d'Estudis Franciscans "Qüestions teològiques, 22" (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya - Ateneu Universitari Sant Pacià, 2017), pp. 53-76.
  Ressenyador: Nota feta
  171) Tous, Francesc, "Ramon Llull, autor de proverbis", Estudios Franciscanos. Volumen homenaje al Beato Ramón Llull en el VII centenario de su muerte (1316-2016) 117 (2016, set-des), pp. 355-372.
  Ressenyador: Staccioli, L.
  172) Tous, Francesc, "The Reception of Ramon Llull's Collections of Proverbs from the Fourteenth to the Eighteenth Century: an Overview", Brief Forms in Medieval and Renaissance Hispanic Literature, ed. Barry Taylor i Alejandro Coroleu, (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2017), pp. 1-25.
  Ressenyador: Badia, L.
  173) Vallés, Matías, "Llull, basat en fets reals", El Mirall Revista Cultural 2 segona època (Palma, 2016), pp. 68-75.
  Ressenyador: Nota feta
  174) Vega, Amador, "Notícia abreujada sobre Ramon Llull", Ramon Llull. Temps de conquestes, de diàleg i desconhort, dir. Jordi Savall, (Barcelona: La Capella Reial de Catalunya - Hespèrion XX - Alia Vox, 2016), pp. 52-54 (francès, 99-101; anglès, 144-146; espanyol, 188-190; alemany, 235-237; italià, 278-280).
  Ressenyador: Nota feta
  175) Vila, Pep, "A propòsit d'un recull de censures a l'obra del lul·lista mallorquí Sebastià Riera, aplegades per la inquisició (segles XVI-XVIII)", El procés. Monogràfic Ramon Llull 8 (2016), pp. 155-165.
  Ressenyador: Vives, A.
  176) Walter, Peter, "Ramon Llull, pioner del diàleg de les religions", Ramon Llull. Temps de conquestes, de diàleg i desconhort, dir. Jordi Savall, (Barcelona: La Capella Reial de Catalunya - Hespèrion XX - Alia Vox, 2016), pp. 49-50(francès, 96-97; anglès, 142-143; espanyol, 186-187; alemany, 232-234; italià, 275-276).
  Ressenyador: Nota feta

  III. Tesis i tesines

  177) Fernàndez Clot, Anna, Estudi i edició crítica de la Medicina de pecat de Ramon Llull (Tesi doctoral. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Universitat de Barcelona, 2017), 2 vols., 665 + 557 pp.
  Ressenyador: nota feta

  Conté edicions de:
 • Vol. II
 • 178) García Pérez, Francisco José, Devoción y violencia en Mallorca durante el siglo XVIII. La represión antiluliana durante el pontificado del obispo Juan Díaz de la Guerra (Tesi doctoral. Universidad de Granada, 2015), 534 pp.
  Ressenyador: Nota feta
  Nou Glossari General Lul·lià