Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Estudios Lulianos V. 26 (1986) fasc. 1

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Badia, Lola, Literatura catalana medieval. Selecció de textos (Barcelona: Empúries, 1985), 299 pp.

Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [català] [fragments], pp. 13-18.
 • II.A.19e - AmicAmat [català] [fragments], pp. 18-27.
 • II.A.19 - Blaquerna [català] [fragments], pp. 28-34.
 • II.B.15a - Besties [català] [fragments], pp. 34-37.
 • II.B.15 - Felix [català] [fragments], pp. 38-42.
 • III.32 - ArbFilAm [català] [fragments], pp. 42-48.
 • III.43.bis - CantRam [català], pp. 48-51.
 • 2) Llinarès, Armand i A.J. Gondras, "Raymond Lulle, «Affatus»", Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge 51 (1985), pp. 269-297.

  Conté edicions de:
 • III.12 - Affatus [llatí].
 • 3) Llull, Ramon, Libro de amigo y Amado, trad. Martí de Riquer; intr. Lola Badia, "Clásicos Universales Planeta" (Barcelona: Ed. Planeta, 1985), lii + 92 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [castellà].
 • 4) Llull, Ramon, Phantasticus. Disputa del clergue Pere i de Ramon, el fantàstic, ed. Lola Badia, "Stelle dell'Orsa" II (Bellaterra (Barcelona): Stelle dell'Orsa, 1985), 165 pp.

  Conté edicions de:
 • IV.49 - Phantas [català], pp. 93-164.
 • 5) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XII, 123-127, Barcinone, in Monte Pessulano, Pisis annis MCCCV-MCCCVIII composita, ed. Alois Madre, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" XXXVIII (Turnhout: Brepols, 1984), xlvii + 396 pp.

  Conté edicions de:
 • III.73 - PraedJud [llatí], pp. 1-78.
 • III.74 - TrinInca [llatí], pp. 79-137.
 • FD I.13 - Introduc [llatí], pp. 139-169.
 • III.77 - ArsBre [llatí], pp. 171-255.
 • III.78 - ArsBrJur [llatí], pp. 257-389.
 • 6) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XIII, 134, Ars compendiosa Dei, in Monte Pessulano anno MCCCVIII composita, ed. Manuel Bauzà Ochogavía, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" XXXIX (Turnhout: Brepols, 1985), xx + 339 pp.

  Conté edicions de:
 • III.84 - ArsDei [llatí], pp. 1-331.
 • 7) Llull, Ramon, Raimundus Lullus. Die neue Logik-Logica nova, ed. Charles Lohr; trad. Vittorio Hösle i Walburga Büchel, "Philosophische Bibliothek" 379 (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1985), xciv + 317 pp.

  Conté edicions de:
 • III.56 - LogNov [llatí], pp. 2-302.
 • III.56 - LogNov [alemany], pp. 3-303.
 • 8) Llull, Ramon, Selected Works of Ramon Llull (1232-1316), ed. Anthony Bonner, 2 vols. (Princeton, N.J., 1985), xxxi + 1330 pp.

  Conté edicions de:
 • Vol. I
 • Vol. II
 • 9) Llull, Ramon, Ylistän rakastettuani (Libre d'Amich e Amat), trad. Seppo A. Teinonen, "Clàssics de la Mística Religiosa" (Hämeenlinna: Arvi A. Karista Oy, 1983), 133 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [finès].
 • 10) Mihara, Y., "Fabulario Medieval Catalan", Journal of Osaka University Foreign Studies 44 (Osaka, 1979), pp. 37-52.

  Conté edicions de:
 • II.B.15a - Besties [japonès].
 • 11) Perarnau i Espelt, Josep, "El lul·lisme, de Mallorca a Castella a través de València. Edició de l'Art abreujada de confessió", ATCA 4 (1985), pp. 61-172.

  Conté edicions de:
 • FD II.11b - ArsConf3 [català], pp. 94-141.
 • IV.58 - ArsConf1 [llatí], pp. 151-8.
 • IV.70 - VirtVen [llatí], pp. 159-172.
 • 12) Perarnau i Espelt, Josep, "La traducció castellana medieval del Llibre de meravelles de Ramon Llull", ATCA 4 (1985), pp. 7-60.

  Conté edicions de:
 • II.B.15 - Felix [castellà] [fragments], pp. 23-49.
 • 13) Perarnau i Espelt, Josep, "Política, Lul·lisme i Cisma d'Occident. La campanya barcelonina a favor de la festa universal de la Puríssima els anys 1415-1432", ATCA 3 (1984), pp. 59-191.

  Conté edicions de:
 • FD II.45 - Concepció [català i llatí], pp. 94-147.
 • 14) Pereira, Michela, "Quintessenza alchemica", Kos 7 (Milà, 1984, set.), pp. 33-54.

  Conté edicions de:
 • MP I.39 - SecrNat [italià] [fragments], pp. 50-52.
 • MP I.61 - Test [italià] [fragments], pp. 52-54.
 • 15) Puig i Oliver, Jaume de, "La Fascinatio Lullistarum de Nicolau Eimeric. Edició i estudi", ATCA 3 (1984), pp. 29-58.

  Conté edicions de:
 • Eimeric.4 - Fascinatio [llatí], pp. 38-58.
 • II. Estudis lul·lístics

  16) Anònim, Bibliografia lulliana i general de Sebastià Garcias Palou (Mallorca, 1984), 207 pp.
  17) Arnau García, Ramón, "Don Juan Manuel y la teología del siglo XIV", Anthologica Annua 30-31 (Roma, 1983-1984), pp. 325-353.
  18) Badia, Lola, "Poesia i art al «Libre del gentil» de Ramon Llull", Reduccions. Revista de Poesia 25 (Vic, 1984), pp. 87-96.
  19) Boehne, Particia J., "Animals as Symbolic Devices in Llull and Turmeda", Josep Maria Solà-Solé: Homage, Homenaje, Homenatge, ed. A. Torres-Alcalá, V. Agüera i N.B. Smith, I (Barcelona: Puvill, 1984), pp. 205-216.
  20) Bohigas, Pere, Sobre manuscrits i biblioteques, pr. Amadeu-J. Soberanas, (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985), 291 pp.
  21) Brummer, Rudolf, "Sobre les fonts literàries del «Blanquerna» de Ramon Llull", Iberorromania 9 (1979), pp. 1-11.
  22) Colomer, Eusebi, "El pensament ecumènic de Ramon Llull", Estudis Universitaris Catalans "Estudis de Llengua i Literatura Catalanes oferts a R. Aramon i Serra III" XXV (Barcelona: Curial, 1983), pp. 61-80.
  23) Colomer, Eusebi, "Zu dem Aufsatz von Rudolph Haubst «Der junge Cusanus war in Jahre 1428 zu Handschriften-Studien in Paris»", Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 15 (Magúncia, 1982), pp. 57-70.
  24) Concheff, Beatrice Jorgensen, Bibliography of Old Catalan Texts (Madison (Wisconsin): Seminary of Medieval Hispanic Studies, 1985).
  25) Corominas, Joan, "El «Llibre de les bèsties» dintre del context del «Llibre de meravelles»", Josep Maria Solà-Solé: Homage, Homenaje, Homenatge, ed. A. Torres-Alcalá, V. Agüera i N.B. Smith, I (Barcelona: Puvill, 1984), pp. 31-41.
  26) Gayà, Jordi, "Ramon Llull i el pensament de Maimònides", El País (Madrid, 1985, 28 abril).
  27) Giosa, Rosalba de, "«Ars Signorum» de George Dalgarno: le contradizioni di un progetto", Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 27-28 (Bari, 1984-5), pp. 285-313.
  28) Kahn, David, "On the Origin of Polyalphabetic Substitution", Isis 71 (1980), pp. 122-127.
  29) Llinarès, Armand, "La femme chez Raymond Lulle", La femme dans la pensée espagnole (París: Éditions du CNRS, 1983), pp. 23-37.
  30) Llinarès, Armand, "Sens et portée de l'«Ars generalis ultima»", Studia historica et philologica in honorem M. Batllori "Publicaciones del Instituto Español de Cultura. Anexos de «Pliegos de Cordel»" III (Roma, 1984), pp. 851-866.
  31) Lohr, Charles, "Christianus arabicus, cuius nomen Raimundus Lullus", Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 31 (Friburg, 1984), pp. 57-88.
  32) Lohr, Charles, "In memoriam Friedrich Stegmüller", Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens 31 (Münster, 1984), pp. 371-374.
  33) Lohr, Charles, "La tradició de les obres de Ramon Llull", trad. Oriol Gil, Randa 17 (1985), pp. 5-13.
  34) Martínez Casado, Ángel, "Aristotelismo hispano en la primera mitad del siglo XIII", Estudios Filosóficos 33 (1984), pp. 59-85; Llull 79-83.
  35) Neugaard, Edward J., "Les col·leccions de «Exempla» en la literatura catalana medieval", Josep Maria Solà-Solé: Homage, Homenaje, Homenatge, ed. A. Torres-Alcalá, V. Agüera i N.B. Smith, I (Barcelona: Puvill, 1984), pp. 165-168.
  36) Oyola, Eliezer, "Simbología animal y moralidad en Juan Ruiz y Ramón Llull", Josep Maria Solà-Solé: Homage, Homenaje, Homenatge, ed. A. Torres-Alcalá, V. Agüera i N.B. Smith, I (Barcelona: Puvill, 1984), pp. 239-250.
  37) Petruzzelli, Giuseppina, "'La gran fabrica' del sapere: 'L'idea del Theatro' de G.C. Delminio", Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 27-28 (Bari, 1984-1985), pp. 175-202.
  38) Piña Homs, Román, Alfonso el Sabio y Ramon Llull, su concepción de la justicia y del orden social "Serie Ensayos" 7 (Palma de Mallorca: Facultad de Derecho, 1984), 131 pp.
  39) Prats, Modest, "Ramon Llull, 'creador del català literari'", L'Avenç 49 (1982), pp. 27-30.
  40) Racionero i Grau, Lluís, Raimon o el seny fantàstic (Barcelona: Laia, 1985), 288 pp.
  41) Rubió i Balaguer, Jordi, Ramon Llull i el lul·lisme, pr. Lola Badia, "Obres de Jordi Rubió i Balaguer" II (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985), 464 pp.
  42) Sala-Molins, Lluís, "Las locuras de 'Ramon, lo foll'", Quimera 38, maig (Barcelona, 1984), pp. 29-34.
  43) Sanard, Jean, Dieu à la folie. Histoire des saints fous pour le Christ, trad. M. Tadié, (París: Ed. du Seuil, 1983), 316 pp.; Llull 132-135.
  44) Sevilla Marcos, José Mª, "Magisterio de Ramón Llull en la Medicina", Diario de Mallorca (1984, 15 novembre), pp. 20-21.
  45) Smith, Nathaniel B., "Ramon Llull, trobador exalçat", Hispanófila 26 (1982), pp. 1-7.
  46) Sugranyes de Franch, Ramon, "L'apologétique de Raimond Lulle vis-à-vis de l'Islam", Islam et chrétiens du Midi (XIIe-XIVe s.) "Cahiers de Fanjeaux" 18 (Tolosa: Privat, 1983), pp. 373-393.
  47) Urvoy, Dominique, "Ramon Lull et l'Islam", Islamochristiana 7 (1981), pp. 127-146.
  48) Yates, Frances, Assaigs sobre Ramon Llull, pr. Lola Badia, (Barcelona: Empúries, 1985), 223 pp.
  Nou Glossari General Lul·lià