Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Estudios Lulianos V. 26 (1986) fasc. 2

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Llull, Ramon, Obres de Ramon Lull. Doctrina pueril, Libre del Orde de Cavalleria, Libre de Clerecia, Art de Confessió, ed. M. Obrador y Bennassar, I (Palma de Mallorca, 1906; facs. a Palma: Miquel Font, 1986), xli + 475 pp.

Conté edicions de:
 • II.A.6 - DoctPu [català], pp. 1-199.
 • II.A.5 - OrdCav [català], pp. 201-247.
 • II.A.5 - OrdCav [francès], pp. 249-291.
 • III.83 - Clerecia [llatí], pp. 293-386.
 • III.83 - Clerecia [francès], pp. 295-384.
 • FD II.11b - ArsConf3 [català], pp. 387-410.
 • II.A.6 - DoctPu [occità] [fragments], pp. 413-16.
 • II.A.6 - DoctPu [llatí] [fragments], pp. 416-8.
 • II.A.6 - DoctPu [castellà] [fragments], pp. 421-3.
 • II.A.5 - OrdCav [castellà] [fragment], pp. 424-7.
 • FD II.11b - ArsConf3 [castellà] [fragments], pp. 427-9.
 • Vileta.6 - Epist [català], pp. 444-7.
 • 2) Llull, Ramon, Ramon Llull, Die Kunst sich in Gott zu verlieben, ed. Erika Lorenz, "Herderbücherei. Texte zum Nachdenken" 44 (Friburg-Basilea-Viena: Herder, 1985), 128 pp.

  Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [alemany] [fragment].
 • II.A.19 - Blaquerna [alemany] [fragment].
 • II.B.15 - Felix [alemany] [fragment].
 • II.A.20 - Angels [alemany] [fragment].
 • III.44 - MedPec [alemany] [fragment].
 • II.A.9 - Gentil [alemany] [fragment].
 • II.A.5 - OrdCav [alemany] [fragment].
 • II.A.19e - AmicAmat [alemany] [fragment].
 • III.32 - ArbFilAm [alemany] [fragment].
 • III.43.bis - CantRam [alemany] [parcial], pp. 117-8.
 • III.42 - Oracions [alemany] [fragment].
 • III.7 - SaMaria [alemany] [fragment].
 • 3) Lull, Ramon, Buch vom Heiden und den drei Weisen, intr. Raimundo Panikkar, Charles Lohr i Anthony Bonner; epíleg Hermann Herder, (Friburg-Basilea-Viena: Herder, 1986), 95 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.9 - Gentil [alemany] [parcial], pp. 34-72.
 • 4) Perarnau i Espelt, Josep, Els manuscrits lul·lians medievals de la «Bayerische Staatsbibliothek» de Munic. II. Volums de textos llatins "Studia, Textus, Subsidia" IV (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 1986), 239 pp.

  Conté edicions de:
 • Nicolini.1 - Epigramma [llatí], pp. 57.
 • II. Estudis lul·lístics

  5) Anònim, "Bibliographie de Baudouin de Gaiffier", Analecta Bollandiana 100 (París, 1982), pp. vii-xviii.
  6) Artus, Walter W., "Man as Center and End of the World within the Thought of Ramon Llull", L'homme et son univers au Moyen Âge, ed. Christian Wenin, I (Lovaina, 1986), pp. 396-405.
  7) Badia, Lola i Anthony Bonner, "Ramon Llull (1232-1316)", Escriptors de les Illes Balears (Palma de Mallorca, 1985), pp. 8-9.
  8) Badia, Lola, "La filosofia natural de Guillem de Conches en català", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 40 (1985-6), pp. 137-169 [144].
  9) Bonner, Anthony, "Ramon Llull, propagandista", Lluc 726 (Palma de Mallorca, 1986, febrer), pp. 7-8.
  10) Colom Mateu, Miquel, Glossari General Lul·lià 5 vols. (Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1982-1985), pp. xvi+490, 503, 444, 399, 414.
  11) Conde y Delgado de Molina, Rafael, "Los Llull: una familia de la burguesía barcelonesa del siglo XIII", La società mediterranea all'epoca del Vespro. XI Congresso di storia della Corona d'Aragona II (Palerm: Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 1983-1984), pp. 371-406.
  12) Deyà i Palerm, Miquel, "Actualitat de la pedagogia de Ramon Llull", Lluc 723 (set.-oct.) (Palma de Mallorca, 1985), pp. 9-14.
  13) Diego Lobejón, María Wenceslada de, "El Libro del amigo y del Amado en un manuscrito inédito castellano del siglo XVI", Castilla 8 (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1984), pp. 47-63.
  14) Garcías Palou, Sebastián, "Sobre el orígen de la supuesta leyenda martirial de Ramon Llull", Scripta Theologica 16 (Pamplona, 1984), pp. 307-322.
  15) Gayà, Jordi, "Què podem cercar encara a l'obra de Ramon Llull?", Lluc 726 (Palma de Mallorca, 1986, febrer), pp. 4-5.
  16) Halkin, François i Léopold Genicot, "Le Père Baudouin de Gaiffier", Analecta Bollandiana 103 (París, 1985), pp. i-viii.
  17) Manuel, Frank E. i Fritzie P. Manuel, Utopian Thought in the Western World (Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1979), Llull pp. 59, 207-208, 225.
  18) Pereira, Michela, "Bernardo Lavinheta e la diffusione del lullismo a Parigi nei primi anni del '500", Interpres. Revista di Studi Quattrocenteschi 5 (Roma, 1983-4), pp. 242-265.
  19) Pérez Martínez, Lorenzo, "Datos sobre el antilulismo del dominico Fray Martín Serra (+1715)", Homenaje a D. Jesús García Pastor, Bibliotecario (Palma: Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear, 1986), pp. 62-77.
  20) Rizzardi, Giuseppe, "La controversia cristiano-islamica nei secoli XI-XIV", Renovatio 20 (1985), pp. 569-579; 21 (1986), pp. 139-152.
  21) Rosselló Bover, Pere, "El Llull de Lluís Racionero", Lluc 726 febrer (Palma de Mallorca, 1986), pp. 5-6.
  22) Rousset, Paul, "La croisade obstacle à la mission", Nova et Vetera 57 (1982), pp. 133-142.
  23) Wolff, Elena M., "Estudis de llengua i literatura catalanes a l'URSS", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes V (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982), pp. 223-243: Lul·lisme 238-243.
  24) Woodbridge, Hensley C. i John Dagenais, "A Bibliography of Catalan Belles-Lettres in English Translation", Scripta Mediterranea 4 (1983), pp. 41-70; Llull 55-56.
  Nou Glossari General Lul·lià