Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Estudios Lulianos V. 27 (1987) fasc. 1

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Llull, Ramon, El llibre de les bèsties, ed. Jordi Rubió i Armand Llinarès, (Barcelona: Edicions 62, 1985; 4a ed. 1988; Biblioteca Bàsica El Periódico 11, Barcelona, 2005).

Conté edicions de:
 • II.B.15a - Besties [català].
 • 2) Llull, Ramon, Il trattato della quinta essenza, ovvero De' segreti di natura. (De secretis naturae, sive Quinta essentia), ed. Enrico Cardile, (Todi, 1924; reimpr. Roma: Atanòr, 1982), 159 pp.

  Conté edicions de:
 • MP I.39 - SecrNat [italià], pp. 43-159.
 • 3) Llull, Ramon, Libro de la Orden de Caballería, trad. José Ramón de Luanco, (Barcelona, 1901), 78 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.5 - OrdCav [català i castellà].
 • 4) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XIV, 128, Ars Generalis Ultima, MCCCV-MCCCVIII, Lugduni anno MCCCV incepta, Pisis anno MCCCVIII ad finem perducta, ed. Alois Madre, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" LXXV (Turnhout: Brepols, 1986), xxxviii + 535 pp.

  Conté edicions de:
 • III.80 - ArsGenUl [llatí], pp. 4-527.
 • 5) Lulle, Raymond, Arbre des exemples. Fables et proverbes philosophiques, trad. Armand Llinarès, "Traductions des Classiques Français du Moyen Âge" XXXVIII (París: Champion, 1986), 143 pp.

  Conté edicions de:
 • III.23c - ArbExe [francès].
 • 6) Perarnau i Espelt, Josep, "La Disputació de cinc savis de Ramon Llull. Estudi i edició del text català", ATCA 5 (1986), pp. 7-229.

  Conté edicions de:
 • III.16 - CincSav [català], pp. 7-229.
 • III.16 - CincSav [llatí] [parcial], pp. 101-187.
 • 7) Pereira, Michela, "Filosofia naturale lulliana e alchimia. Con l'inedito epilogo del «Liber de secretis naturae seu de quinta essentia»", Rivista di Storia della Filosofia 40 (Milà, 1986), pp. 747-780.

  Conté edicions de:
 • MP I.39 - SecrNat [llatí] [fragment].
 • MP I.39d - DispRMon [llatí] [?].
 • II. Estudis lul·lístics

  8) Badia, Lola i Anthony Bonner, "Cronologia de Ramon Llull", Randa 19 (1986), pp. 199-201.
  9) Badia, Lola, "Justificació", Randa 19 (1986), pp. 5-6.
  10) Bennàssar, Antoni, "Ramon Llull, dissenyador de valors universitaris", Fe i cultura en Ramon Llull "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" II (Mallorca, 1986), pp. 5-7.
  11) Bonner, Anthony, "L'Art de Ramon Llull com a sistema lògic", Randa 19 (1986), pp. 35-56.
  12) Brummer, Rudolf, "La importància de la novel·la «Blanquerna» de Ramon Llull en les literatures europees de l'Edat Mitjana", Randa 19 (1986), pp. 137-141.
  13) Colomer, Eusebi, "El pensament de Ramon Llull i els seus precedents històrics com a expressió medieval de la relació fe-cultura", Fe i cultura en Ramon Llull "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" II (Palma de Mallorca, 1986), pp. 9-29.
  14) Domínguez, Fernando, "El «Libre d'amic e amat». Reflexions entorn de Ramon Llull i la seva obra literària", Randa 19 (1986), pp. 111-135.
  15) Domínguez, Fernando, "Erhard-Wolfram Platzeck (1903-1985). Quaranta-cinc anys d'investigació lul·liana", Randa 19 (1986), pp. 143-152.
  16) Forni, Alberto, "Kerygma e adattamento. Aspetti della predicazione cattolica nei secoli XII e XIV", Bulletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivo Muratoriano 89 (Roma, 1980-1981), pp. 261-348.
  17) García Ballester, Luis, "La facultad de medicina de Montpellier: tradición y novedad en la patología médica de la Corona de Aragón durante la transición del siglo XIII al XIV", El regne de Mallorca i el sud francès "IV Jornades d'Estudis Històrics Locals" (Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics, 1986), pp. 21-40.
  18) Garcías Palou, Sebastián, Ramon Llull en la historia del ecumenismo (Barcelona: Herder, 1986), 403 pp.
  19) Hillgarth, J.N., "Lull, Ramon", Dictionary of the Middle Ages VII (Nova York, 1986), pp. 685-687.
  20) Llabrés, Pere, "Pròleg per a un centenari", El setè centenari del Llibre de Blanquerna "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" I (Palma de Mallorca, 1985), pp. 5-8.
  21) Lohr, Charles, "Ramon Llull: «Christianus arabicus»", Randa 19 (1986), pp. 7-34.
  22) Miralles, Joan i Cosme Aguiló, "Cap a la localització de l'alqueria de Ramon Llull (Parròquia de Castellitx)", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes (Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit 5) XIII (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986), pp. 157-169.
  23) Oliver, Antoni, "«Blanquerna» i «El Llibre de les Bèsties» de Mestre Ramon, un retaule de la vida medieval, una utopia de la reforma de l'Església i del món", El setè centenari del Llibre de Blanquerna "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" I (Palma de Mallorca, 1985), pp. 14-34.
  24) Perarnau i Espelt, Josep, "Indicacions esparses sobre lul·lisme a Itàlia abans de 1450", ATCA 5 (1986), pp. 296-302.
  25) Pereira, Michela, "El concepte de natura en el context de les obres científiques de Ramon Llull", Randa 19 (1986), pp. 57-67.
  26) Pereira, Michela, "Stratificazione dei testi nella tradizione degli scritti alchemici pseudolulliani", Le edizioni dei testi filosofici e scientifici del '500 e del '600, ed. G. Canziani i G. Paganini, (Milà: Franco Angeli, 1986), pp. 91-97.
  27) Ramírez, Pere, "Modulacions del tema lul·lià del "Devallament" i "pujament" en la lírica de Verdaguer", Miscelánea de estudios hispánicos. Homenaje de los hispanistas de Suiza a Ramon Sugranyes de Franch, ed. Luis López Molina, (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982), pp. 261-277.
  28) Requesens i Piquer, Joan, "L'ecumenisme de la nostra Església", Qüestions de vida cristiana 126 (1985), pp. 89-100; Llull 91-94.
  29) Ruiz Simon, Josep M., "De la naturalesa com a mescla a l'art de mesclar (sobre la fonamentació cosmològica de les arts lul·lianes)", Randa 19 (1986), pp. 69-99.
  30) Sala-Molins, Lluís, "La flama del foc en la làntea o l'eficiència del no fer", Randa 19 (1986), pp. 101-109.
  31) Sala-Molins, Louis, "Lulle, Raymond, 1233-1316", Dictionnaire des Philosophes, ed. Denis Huisman, II (París: PUF, 1984), pp. 1652-1659.
  32) Salleras i Carolà, Marcel, "Bibliografia lul·liana (1974-1984)", Randa 19 (1986), pp. 153-198.
  33) Santi, Francesco, "Osservazioni sul manoscritto 1001 della Biblioteca Riccardiana di Firenze, per la storia del Lullismo nelle regioni meridionali dell'Impero nel secolo XIV", ATCA 5 (1986), pp. 231-267.
  34) Saranyana, José Ignacio, Historia de la filosofía medieval (Pamplona: Ediciones de la Universidad de Navarra, 1985), 306 pp.; Llull 248-250.
  35) Tega, Walter, L'unità del sapere e l'ideale enciclopedico nel pensiero moderno (Bolonya: Il Mulino, 1983), 568 pp.
  36) Trias Mercant, Sebastià, Història del pensament a Mallorca. Dels orígens al segle XIX "Els treballs i els dies" 28 (Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1985), 422 pp.
  37) Úbeda, Teodor, "Homilia del Bisbe de Mallorca en la festa del Beat Ramon Llull", El setè centenari del Llibre de Blanquerna "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" I (Mallorca, 1985), pp. 9-13.
  38) Úbeda, Teodor, "La santedat de Ramon Llull. Homilia del Bisbe de Mallorca en la festa del Beat Ramon Llull de l'any 1986", Fe i cultura en Ramon Llull "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" II (Palma de Mallorca, 1986), pp. 31-34.
  Nou Glossari General Lul·lià