Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Estudios Lulianos V. 27 (1987) fasc. 2

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Llull, Ramon, Llibre d'amic e amat, pr. Antoni Oliver, "Biblioteca Bàsica de Mallorca" 1 (Palma de Mallorca: Ed. Moll, 1987; 2a ed. a Palma: Moll, 1991), 109 pp.

Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català].
 • 2) Llull, Ramon, Obres de Ramon Lull. Libre de contemplació en Déu. Toms I-VII, ed. M. Obrador y Bennassar, Miquel Ferrà i Salvador Galmés, II-VIII (Palma de Mallorca, 1906-1914; Palma: Miquel Font, 1987-1989), xlv + 381 pp.

  Conté edicions de:
 • I.2 - Contemp [català].
 • Lefèvre.2 - Cartusio [llatí], pp. II, 362-364.
 • 3) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XV, 201-207, Summa Sermonum in Civitate Maioricensi annis MCCCXII-MCCCXIII composita, ed. Fernando Domínguez i Abraham Soria Flores, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" LXXVI (Turnhout: Brepols, 1987), cxv + 484 pp.

  Conté edicions de:
 • IV.60 - SermDec [llatí], pp. 1-30.
 • IV.61 - SeptSacr [llatí], pp. 31-50.
 • IV.62 - ExpoPat [llatí], pp. 51-78.
 • IV.63 - ExpoAve [llatí], pp. 79-102.
 • IV.65 - VirtPec [llatí], pp. 103-432.
 • IV.65.bis - SeptDon [llatí], pp. 433-453.
 • IV.66 - OperMis [llatí], pp. 455-470.
 • 4) Llull, Ramon, "Vie de Raymond Lulle. Vita coetanea beati Raymundi Lulli", trad. Ramon Sugranyes de Franch, Raymond Lulle: Christianisme, Judaïsme, Islam. Actes du Colloque sur R. Lulle, Université de Fribourg, 1984 "Interdisciplinaire" 12 (Friburg: Éds. Universitaires, 1986), pp. 93-116.

  Conté edicions de:
 • IV.47 - VitaCoet [francès], pp. 93-114.
 • 5) Sugranyes de Franch, Ramon, "Raymond Lulle: philosophe et missionaire", Raymond Lulle: Christianisme, Judaïsme, Islam. Actes du Colloque sur R. Lulle, Université de Fribourg, 1984 "Interdisciplinaire" 12 (Friburg: Éds. Universitaires, 1986), pp. 9-27.

  Conté edicions de:
 • IV.47 - VitaCoet [francès].
 • II. Estudis lul·lístics

  6) Colon, Germà i Amadeu-J. Soberanas, Panorama de la lexicografia catalana "Biblioteca Universitària" 7 (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986), 276 pp.; Llull p. 37.
  7) Imbach, Ruedi, "Avant-propos", Raymond Lulle: Christianisme, Judaïsme, Islam. Actes du Colloque sur R. Lulle, Université de Fribourg, 1984 "Interdisciplinaire" 12 (Friburg: Éds. Universitaires, 1986), pp. 5-7.
  8) Llinarès, Armand, "L'Arbre de science, de Raymond Lulle", Raymond Lulle: Christianisme, Judaïsme, Islam. Actes du Colloque sur R. Lulle, Université de Fribourg, 1984 "Interdisciplinaire" 12 (Friburg: Éds. Universitaires, 1986), pp. 29-57.
  9) Lohr, Charles, "Arabische Einflüsse in der neuen Logik Lulls", Raymond Lulle: Christianisme, Judaïsme, Islam. Actes du Colloque sur R. Lulle, Université de Fribourg, 1984 "Interdisciplinaire" 12 (Friburg de Brisgòvia: Éds. Universitaires, 1986), pp. 71-91.
  10) Pereira, Michela, "Sulla tradizione testuale del «Liber de secretis naturae» attribuito a Raimondo Lullo: le due redazioni della «Tertia distinctio»", Archives Internationales d'Histoire des Sciences 36 (1986), pp. 1-16.
  11) Satz, Mario, "Raymond Lulle et la Kabbale dans l'Espagne du XIII siècle", Raymond Lulle: Christianisme, Judaïsme, Islam. Actes du Colloque sur R. Lulle, Université de Fribourg, 1984 "Interdisciplinaire" 12 (Fribourg: Éds. Universitaires, 1986), pp. 59-69.
  12) Sevilla Marcos, José Mª, "Ramon Llull en la historia de la ciencia: su otro martirio", Sa Roqueta 25 (Palma de Mallorca, 1987).
  13) Stegmann, Tilbert D., "Der gelehrte Dichter", Merian 2/40 (1986), pp. 94-95.
  14) Tusquets, Joan, "Com respon Ramon Llull a l'agnosticisme modern", EF 87 (Barcelona, 1986), pp. 893-913.
  15) Webster, Jill R., "Patronage and Piety: Catalan Letters from Llull to March", The Worlds of Alfonso the Learned and James the Conqueror. Intellect and Force in the Middle Ages, ed. Robert I. Burns, (Princeton: Princeton University Press, 1985), pp. 68-94; Llull 77-82.
  Nou Glossari General Lul·lià