Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Estudios Lulianos V. 30 (1990) fasc. 1

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Badia, Lola, "From religious propagandist to cultural ambassador", Catalan Writing 2 (Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1988), pp. 87-91.

Conté edicions de:
 • III.43.bis - CantRam [català i anglès], pp. 89-90.
 • 2) Llull, Ramon, Das Buch vom Freunde und vom Geliebten, trad. Erika Lorenz, "Unbekanntes Christentum" (Zuric-Munic: Artemis Verlag, 1988), 156 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [alemany].
 • 3) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XVII, 76-81, Opera Parisiis annis MCCXCVII-MCCXCIX composita, ed. Michela Pereira i Theodor Pindl-Büchel, "Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis" LXXIX (Turnhout: Brepols, 1989), xlvi + 462 pp.

  Conté edicions de:
 • III.28 - ContRaym [llatí], pp. 1-61.
 • III.29 - Astron [llatí], pp. 63-218.
 • III.30 - DeclRaym [llatí], pp. 219-402.
 • III.30.bis - InvsMixt [llatí], pp. 403-454.
 • 4) Llull, Ramon, Vida coetània, ed. Josep Renyé; trad. Jesús M. Montserrat, "Biblioteca Lul·liana" 1 (Fondarella: Edicions Palestra, 1989), v + 18 pp.

  Conté edicions de:
 • IV.47 - VitaCoet [català].
 • 5) Lull, Ramón, Blanquerna, ed. Robert Irwin; trad. E. Allison Peers, (Londres: Dedalus, Nova York: Hippocrene, 1987?), 536 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19 - Blaquerna [anglès].
 • 6) Lulle, Raymond, Livre de l'Ami et de l'Aimé, trad. Patrick Gifreu, "Orphée" (Montpeller: La Différence, 1989), 191 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català i francès].
 • 7) Lulle, Raymond, Principes et questions de Théologie. De la quadrature et triangulature du cercle, ed. Armand Llinarès; trad. René Prévost, "Sagesses chrétiennes" (París: Éditions du Cerf, 1989), 264 pp.

  Conté edicions de:
 • III.37 - Quadrat [francès] [2ª part].
 • II. Estudis lul·lístics

  8) Aitó de Gorigos, La flor de les històries d'Orient, ed. Albert Hauf, "Col·lecció de Textos Medievals Breus" 9 (Barcelona: Biblioteca Escriny, 1989), 206 pp.
  9) Badia, Lola, "A propòsit de Ramon Llull i la gramàtica", Estudis de llengua i literatura catalanes - XVIII. Miscel·lània Joan Bastardas 1 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989), pp. 157-182.
  10) Bauçà Ochogavia, Manuel, "L'exemplarisme de Ramon Llull", "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 7 (Palma de Mallorca, 1989), pp. 21-31.
  11) Bonner, Anthony i Lola Badia, Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària "Les Naus d'Empúries. Pal Major" 2 (Barcelona: Empúries, 1988), 190 pp.
  12) Bonner, Anthony, "El Breviculum de Ramon Llull", Brisas 136-137 (Palma de Mallorca, 1989,nov-des), pp. 12-13.
  13) Cavaller, Ramon, "Diàleg de Ramon i Mehmet a la cerca del Gran Mestre", S'Arenal (Palma de Mallorca, 1989 juny 15), p. 16.
  14) Colomer, Eusebi, "L'humanisme als països catalans: Sibiuda, Turmeda i Vives", Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 2 (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1988), pp. 23-44.
  15) Fortuny, Francesc J., "Vers una revisió de la història del lul·lisme", Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 2 (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1988), pp. 200-206.
  16) Galley, Claude, "Une autre évolution du conte oriental: lo llibre de les besties de Ramon Llull", Atti del V Colloquio della International Epic, Fable and Fabliau Society. Torino-St. Vincent, settembre 1983, ed. A. Vitale-Bovarone i G. Mombello, (Alexandria: Edizioni dell'Orso, 1987), pp. 259-271.
  17) García Marín, Jesús, "Buenaventura Serra (1728-1784) y la ilustración española: Feijoo, Sarmiento, Flórez, Mayans, Finestres y el círculo de Cervera", Segon Congrés d'Història Moderna de Catalunya. Catalunya a l'època de Carles III. Actes 1 "Pedralbes. Revista d'Història Moderna" (Universitat de Barcelona, dep. d'Història Moderna, 1988), pp. 353-359; Llull 354-355.
  18) Garcías Palou, Sebastián, La formación científica de Ramon Llull (Inca (Mallorca), 1989), 203 pp.
  19) Greive, Hermann, "Ramon Llull i la càbala", Calls 3 (Tàrrega, 1988-1989), pp. 75-82.
  20) Imbach, Ruedi, Laien in der Philosophie des Mittelalters. Hinweise und Anregungen zu einem vernachlässigten Thema "Bochumer Studien zur Philosophie" 14 (Amsterdam: B.R. Grüner, 1989), 170 pp. Llull 60-64,102-131.
  21) Johnston, Mark D., "The Natural Rhetoric of Ramon Llull", Proceedings of the Illinois Medieval Association, ed. David Wagner, 3 (De Kalb (Illinois): Northern Illinois University, 1986), pp. 174-192.
  22) Llinarès, Armand, "Les singes, le ver luisant et l'oiseau", Romania 108 (París, 1987 [1989]), pp. 97-106.
  23) Llull, Ramon, Libro de los secretos de la naturaleza o quinta esencia, del doctísimo filósofo Raimond Llull, trad. Atilano Martínez Tomé, (Madrid: Ediciones Doble R, 1989), 245 pp.
  24) Perarnau i Espelt, Josep, "Entorn d'un paràgraf del «Llibre de definicions» lul·lianes", Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 2 (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1988), pp. 197-199.
  25) Pereira, Michela, The Alchemical Corpus Attributed to Raymond Lull "Warburg Institute Surveys and Texts" 18 (Londres: The Warburg Institute (University of London), 1989), 118 pp.
  26) Sala-Molins, Lluís, "El gegantisme de la raó lul·liana", "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 7 (Palma de Mallorca, 1989), pp. 7-20.
  27) Santamaría, Álvaro, Ramon Llull y la Corona de Mallorca. Sobre la estructura y elaboración de la «Vita Raimundi Lulli» (Palma de Mallorca: Sociedad Arqueológica Luliana, 1989), 116 pp.
  28) Soler i Llopart, Albert, "Three Romances by Ramon Llull", Catalan Writing 2 (Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1988), pp. 92-96.
  29) Trias Mercant, Sebastià, "El «Ramon Llull» de Miguel Cruz Hernández y las «zonas calientes» del pensamiento luliano", Miguel Cruz Hernández. Pensamiento islámico, investigación de su tradición y actualidad. Anthropos 86-87 (Barcelona, 1988), pp. 98-102.
  30) Tusquets, Joan, "Les respostes de Ramon Llull a l'ateisme medieval", Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 2 (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1988), pp. 11-21.
  Nou Glossari General Lul·lià