Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Estudios Lulianos V. 30 (1990) fasc. 2

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Llull, Ramon, Llibre de les bèsties, ed. Agnès Bosch, (Barcelona: Diputació-Diari de Barcelona, 1989), 60 pp.

Conté edicions de:
 • II.B.15a - Besties [català].
 • 2) Llull, Ramon, Raimundo Lúlio, Livro do amigo e do Amado, trad. Esteve Jaulent, "Estudos Medievais" 1 (Sâo Paulo: Ediçôes Loyola, 1989), 189 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [portuguès].
 • 3) Lulle, Raymond, Le Livre des bêtes, trad. Patrick Gifreu, (París: Chiendent, 1985; 2a ed., París: La Différence, 1991), 83 pp.

  Conté edicions de:
 • II.B.15a - Besties [francès].
 • II. Estudis lul·lístics

  4) Alturo i Perucho, Jesús, "Un nou manuscrit (incomplet) del «Llibre de l'orde de cavalleria» de Ramon Llull", ATCA 7/8 (1988-9), pp. 223-240.
  5) Badia, Lola, "L'aportació de Ramon Llull a la literatura en llengua d'oc: per un replantejament de les relacions Occitània-Catalunya a la baixa Edat Mitjana", Actes del Vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. I - Tolosa, 12-17 de setembre del 1988 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989), pp. 261-295.
  6) Badia, Lola, "La doble herencia de Ramon Llull", La Vanguardia (Barcelona, 1990, 27 feb), pp. Cultura 8-9.
  7) Chazan, Robert, Daggers of Faith. Thirteenth-Century Christian Missionizing and Jewish Response (Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1989), vii+226 pp.
  8) Galmés, Salvador, Escrits sobre Ramon Llull, ed. Pere Rosselló Bover, "Biblioteca Marian Aguiló" 13 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990), 175 pp.
  9) Heinzer, Felix, Zur Bedeutung und Geschichte des Breviculums. Vortrag anlässlich der Präsentation des Faksimiles des St. Peter perg. 92 "Badische Landesbibliothek Vorträge" 19 (Karlsruhe, 1988), 34 pp.
  10) Kaplan, Yosef, From Christianity to Judaism. The story of Isaac Orobio de Castro (Oxford, 1989), 525 pp.
  11) Massó i Torrents, Jaume i Jordi Rubió i Balaguer, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya I (Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1989), 371 pp.
  12) Minervini, Vincenzo, "Postilla lulliana", Annali dell' Instituto Universitario Orientale 25,1 (Nàpols, 1983), pp. 333-341.
  13) Serverat, Vincent, "«Utrum culpa sit in christianis ex ignorantia infidelium». Un sondage dans les relations entre Raymond Lulle et Henri de Gand", Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques 73 (1989), pp. 369-396.
  14) Soto i Company, Ricard, "Alguns casos de gestió «colonial» feudal a la Mallorca del segle XIII", Estudi General 5-6 (Girona, 1985-1986), pp. 345-369; Llull 348-350,361.
  15) Spaeth, Paul J., "Purloined Parchments and Burglarized Books", Franciscan Studies 47 (1987), pp. 373-381.
  16) Vecchio, Silvana, "Il decalogo nella predicazione del XIII secolo", Crestianesimo nella storia. Ricerche storiche exegetiche teologiche 10 (1989), pp. 41-56; Llull 43, 49-50.
  Nou Glossari General Lul·lià