Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 33 (1993) fasc. 2

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Garcia Ferrer, M. Neus, Ramon Llull, un racionalista de combat i de circumstàncies (Sant Jordi de ses Salines, Eivissa, 1993), 68 pp.

Conté edicions de:
 • III.70 - AscDesc [català] [parcial].
 • 2) Llull, Ramon, L'Art bref. Résumé et abrégé du Grand Art "Collection Sebastiani" (Milà: Arché, 1987).

  Conté edicions de:
 • III.77 - ArsBre [francès].
 • 3) Llull, Ramon, Libre del orde de Cavayleria, ed. Marian Aguiló y Fuster, "Biblioteca Valenciana" (València, 1992), 36 fols.

  Conté edicions de:
 • II.A.5 - OrdCav [català].
 • 4) Llull, Ramon, Llibre del gentil e dels tres savis, ed. Anthony Bonner, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" II (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1993; 2ª edició revisada, 2001; 3ª edició revisada, 2015), liv + 220 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.9 - Gentil [català], pp. 1-210.
 • 5) Monfasani, John, Fernando of Cordova. A Biographical and Intellectual Profile "Transactions of the American Philosophical Society" 82,6 (Filadèlfia, 1992), x+116 pp.

  Conté edicions de:
 • Fernando.2 - Approbatio [llatí], pp. 95-99.
 • II. Estudis lul·lístics

  6) Aurell, Martin, "Prophétie et messianisme politique. La péninsule ibérique au miroir du «Liber ostensor» de Jean de Roquetaillade", Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge 102 (1990), pp. 317-361.
  7) Badia, Lola i Anthony Bonner, Vida, pensamiento y obra literaria (Barcelona: Quaderns Crema-Sirmio, 1993), 241 pp.
  8) Bagnó, Vsévolod, "El pensamiento hispánico y sus populizadores y críticos rusos", Anthropos 144 (Barcelona, 1993, maig), pp. 85-86.
  9) Caucci, Paolo G., "[Los tratados españoles sobre Caballería (en grec)]", Homenaje a Juan Nadal. Asociación Hispano-Helénica. Anuario de 1989. (Atenes, 1992), pp. 105-122.
  10) Chazan, Robert, Barcelona and Beyond. The Disputation of 1263 and Its Aftermath (Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1992), x+257 pp.
  11) Courcelles, Dominique de, La parole risquée de Raymond Lulle. Entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, pr. Alain de Libera, (París: Vrin, 1993), 196 pp.
  12) Elías de Tejada, Francisco, "El Imperio Bizantino según Ramón Llull [en grec]", Homenaje a Juan Nadal. Asociación Hispano-Helénica. Anuario de 1989 (Atenes, 1992), pp. 177-193.
  13) Exposición bibliográfica luliana, intr. Sebastián Trías Mercant, (Palma de Mallorca, 1993), 55 pp.
  14) García Ballester, Luis, Michael R. McVaugh i Agustín Rubio-Vela, Medical Licensing and Learning in Fourteenth-Century Valencia "Transactions of the American Philosophical Society" 79, part 6 (Filadèlfia, 1989), Llull. p. 52.
  15) Lohr, Charles, "Ramon Lull's Theory of Scientific Demonstration", Argumentationstheorie. Scholastische Forschungen zu den logischen und semantischen Regeln korrekten Folgerns, ed. Klaus Jacobi, (Leiden: Brill, 1993), pp. 729-745.
  16) Pou y Martí, José Mª, Visionarios, Beguinos y Fraticelos catalanes (siglos XIII-XV), intr. J.M. Arcelus Ulibarrena, (Vic, 1930; 2a ed., Madrid, 1991; 3a ed., Alacant, 1996), cxxix + 535 pp.
  17) Trias Mercant, Sebastià, Ramon Llull. El pensamiento y la palabra (Palma de Mallorca: El Tall, 1993), 125 pp.
  18) Tusquets i Terrats, Joan, La filosofia del llenguatge en Ramon Llull, pr. Miquel Arbona, (Barcelona: Editorial Balmes, 1993), 98 pp.
  19) Tusquets, Joan, "«Lo sisè seny», precursor de la filosofia lul·liana del llenguatge", ATCA 11 (1992), pp. 347-359.
  20) Ysern Lagarda, Josep Antoni, "Els manuscrits catalans de la Biblioteka Jagiollonska", Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, ed. Vicenç Beltran, Fasc. 6/1 (1992), pp. 233-253.
  Nou Glossari General Lul·lià