Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 36 (1996)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Llull, Ramon, A szeretet filozófiájának fája, col. Kálmán Faluba; trad. Balázs Déri, (Budapest, 1994), 251 pp.

Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [hongarès], pp. 5-53.
 • III.32 - ArbFilAm [hongarès], pp. 55-196.
 • 2) Llull, Ramon, Llibre d'amic e amat, ed. Albert Soler i Llopart, "Els Nostres Clàssics. Col·lecció B" 13 (Barcelona: Barcino, 1995; 2a edició, 2012), 310 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [català], pp. 61-193.
 • Bonllavi.1 - Epistola [català], pp. 262-7.
 • Lefèvre.2 - Cartusio [llatí], pp. 260-2.
 • Verdaguer.1 - Perles [català] [Pròleg], pp. 268-71.
 • Anònim.45 - ExpAmAm [català] [Pròleg], pp. 259-60.
 • Anònim - Pròleg [francès] [Blaquerne 1632], pp. 268.
 • Lefèvre.4 - Versiculi [llatí i català], pp. 247-258.
 • 3) Llull, Ramon, Narracions breus, ed. Antònia Carré, "Tinell" 19 (Barcelona, 1995; 2a edició, Barcelona, Edicions 62, 2013), 190 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19 - Blaquerna [català] [fragments], pp. 47-111.
 • II.B.15 - Felix [català] [fragments], pp. 112-147.
 • III.23c - ArbExe [català] [parcial], pp. 148-164.
 • 4) Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera latina, Tomus XX, 106-113, in Monte Pessulano et Ianuae annis MCCCIII-MCCCIV composita, ed. Jordi Gayà Estelrich, "Corpus Cristianorum, Continuatio Mediaevalis" CXIII (Turnhout: Brepols, 1995), lxxviii + 494 pp.

  Conté edicions de:
 • III.59 - Lumine [llatí], pp. 1-62.
 • III.60 - RegSan [llatí], pp. 63-118.
 • III.61 - ArsJuNat [llatí], pp. 119-177.
 • III.62 - Intel-1 [llatí], pp. 179-235.
 • III.63 - Volunta [llatí], pp. 237-282.
 • III.64 - Memoria [llatí], pp. 283-333.
 • III.64.bis - LctArBP [llatí], pp. 335-438.
 • III.64.ter - Proband [llatí], pp. 439-485.
 • 5) Llull, Ramon, The Book of the Lover and the beloved. Lo libre de amich e amat. Librum amici et amati, ed. Mark D. Johnston, (Warminster: Aris & Phillips Ltd., 1995), xxxiii + 141 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19e - AmicAmat [anglès], pp. 3-141 (senars).
 • II.A.19e - AmicAmat [català i llatí], pp. 2-140 (parells).
 • II. Estudis lul·lístics

  6) Abulafia, A. Sapir, Christians and Jews in the Twelfth Century Renaissance (Londres-Nova York: Routledge, 1995), x+196 pp.
  7) Badia Pàmies, Lola, Textos catalans tardomedievals i "ciència de natures". Discurs llegit el dia 21 de novembre del 1996 en l'acte de recepció pública de l'autora a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona: RABLB, 1996), 101 pp.
  8) Badia, Lola, "Ramon Llull: autor i personatge", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 355-375.
  9) Badia, Lola, "The Language of Ramon Llull and his Literary Work", Catalònia 43 (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995, oct.), pp. 24-25.
  10) Batllori, Miquel, "Truth and Tolerance", Catalònia 43 (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995, oct.), pp. 6-9.
  11) "Bibliographie Charles H. Lohr", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 583-595.
  12) Bonner, Anthony, "Llull's Published Works", Catalònia 43 oct. (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995), pp. 28-31.
  13) Bonner, Anthony, "Llull, Ramon", Gran Enciclopèdia de Mallorca "Llonga-Mallorca" 9 (Palma de Mallorca: Promomallorca, 1991), pp. 115-123.
  14) Bonner, Anthony, "Possibles fonts musulmanes de les deu regles i qüestions de Ramon Llull", Pensar en diàleg. Miscel·lània en homenatge al prof. Dr. Eusebi Colomer. Revista Catalana de Teologia, ed. Josep Rius-Camps i Francesc Torralba Roselló, XIX [1994] (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 1995), pp. 93-98.
  15) Bonner, Anthony, "Syllogisms, fallacies and hypotheses: Llull's new weapons to combat the Parisian Averroists", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 457-475.
  16) Borreguero García, Epifanio, "Proyecto de catálogo de los fondos documentales del Archivo General Militar de Segovia", Estudios Segovianos 33 (Segòvia, 1992), pp. [324].
  17) Burman, Thomas E., Religious Polemic and the Intellectual History of the Mozarabs, c. 1050-1200 "Brill's Studies in Intellectual History" (Leiden/Nova York/Colònia: E.J. Brill, 1994), xv+407 pp.
  18) Butinyà, Júlia, "Una volta per les obres de Metge de la mà de Fortuna i Prudència", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXVI "Miscel·lània Jordi Carbonell" 5 (Barcelona, 1993), pp. 45-70.
  19) Colomer, Eusebi, "Llull's Art and Modern Computer Science", Catalònia 43 (oct.) (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995), pp. 20-23.
  20) Colomer, Eusebi, Nikolaus von Kues (+ 1464) und Ramon Llull (+ 1316). Ihre Begegnung mit den nichtchristlichen Religionen "Trierer Cusanus Lecture" 2 (Trier: Paulinus-Verlag, 1995), 20 pp.
  21) Colomer, Eusebi, "The Paths of Lullism in Europe", Catalònia 43 (oct.) (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995), pp. 36-39.
  22) Costa Gomes, Luísa, Vida de Ramón (Lisboa: Publicaçôes Dom Quixote, 1991), 264 pp.
  23) Dolç, Miquel, Estudis de crítica literària, de Ramon Llull a Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994), 235 pp.
  24) Domínguez, Fernando, "Nicolás de Cusa y las colecciones lulianas de París. Notas al códice 3 de la Biblioteca del St. Nikolaus-Hospital en Bernkastel-Kues", Pensar en diàleg. Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Eusebi Colomer. Revista Catalana de Teologia, ed. Josep Rius-Camps i Francesc Torralba Roselló, XIX (1994), pp. 129-139.
  25) Domínguez, Fernando, "Raimundo Lulio y el ideal mendicante. Afinidades y divergencias", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 377-413.
  26) Domínguez, Fernando, "The History of Lullian Research in the Països Catalans", Catalònia 43 (oct.) (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995), pp. 16-19.
  27) Euler, Walter Andreas, "«De adventu Messiae»: Ramón Lulls Beitrag zur christlich-jüdischen Messiaskontroverse", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 429-441.
  28) Flasch, Kurt, Das philosophische Denken im Mittelalter, von Augustin zu Machiavelli "Universal-Bibliothek" 8342 (Stuttgart: Philipp Reclam, 1986; 2a edició: 2000), 720 pp.; Llull 381-394.
  29) Gayà, Jordi, "A Geographical and Spiritual Tour of Ramon Llull", Catalònia 43 (oct.) (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995), pp. 10-12.
  30) Gayà, Jordi, "Significación y demostración en el «Libre de Contemplació» de Ramon Llull", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 477-499.
  31) Ginard Bauçà, Rafel, Obra poètica, ed. Pere Rosselló Bover, "Biblioteca Marian Aguiló" 19 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995), 292 pp.; Llull 161-178.
  32) Gomila Benejam, Antoni, "El «Llibre de l'affatus» de Ramon Llull: la idea de un sexto sentido", Revista de Historia de la Psicología 13 (1992), pp. 375-380.
  33) Hillgarth, J.N., "An Unpublished Lullian Sermon by Pere Deguí", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 561-569.
  34) Llinarès, Armand, "Une histoire sommaire des religions selon la «Doctrina pueril» de Ramon Llull", Pensar en diàleg. Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Eusebi Colomer. Revista Catalana de Teologia, ed. Josep Rius-Camps i Francesc Torralba Roselló, XIX [1994] (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 1995), pp. 99-107.
  35) Lohr, Charles, "Influéncia árabe na Nova lógica de Raimundo Lulio", Leopoldianum 18 (Sâo Paulo (Brasil), 1991), pp. 5-21.
  36) Lohr, Charles, "Ramon Llull's Philosophical and Theological System", Catalònia 43 (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995, oct.), pp. 13-15.
  37) Panikkar, Raimon, "Intercultural and Intrareligious Dialogue According to Ramon Llull", Catalònia 43 (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995, oct.), pp. 32-35.
  38) Pereira, Michela, "Fermentum, medicina, quinta essentia nel Testamentum attribuito a Raimondo Lullo", Atti del II Convegno Internazionale di Storia della Chimica, ed. F. Abbri, (Cosenza: Brenner, 1992), pp. 29-43.
  39) Pereira, Michela, "Ramon Llull and the Alchemical Tradition", Catalònia 43 (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995, oct.), pp. 40-43.
  40) Pérez Martínez, Lorenzo, Nicolau Mayol i Cardell i el seu frustrat testament a favor de la Causa Pia Lul·liana (1773) (Palma de Mallorca: Els Nostres Llibres, 1992), 43 pp.
  41) Pindl-Büchel, Theodor, "Ramon Llull, Thomas Le Myésier und die Miniaturen des «Breviculum ex Artibus Raimundi electum»", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 501-516.
  42) Puig i Oliver, Jaume de, "Un lul·lista sibiudià modern: Juvenal Ruffini de Nonsberg (Juvenalis Ananiensis) (1635-1713)", ATCA 12 (1993), pp. 394-405.
  43) Reinhardt, Klaus, "Ramón Llull und die Bibel", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 311-331.
  44) Riedlinger, Helmut, "Zu Ramon Lulls genwärtiger Bedeutung", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 571-580.
  45) Ruiz Simon, Josep M., "El segle XVII, el segle de Llull", Enrahonar. Quaderns de Filosofia 22 (1994), pp. 113-116.
  46) Sánchez i Ferré, Pere, "Ramon Llull i l'alquímia. Consideracions sobre un malentès", Revista de Catalunya 97 (Barcelona, 1995, juny), pp. 27-40.
  47) Sánchez i Ferré, Pere, "Ramón Llull y la tradición alquímica europea", La puerta. Sobre esoterismo español (Barcelona: Obelisco, 1990), pp. 89-97.
  48) Santi, Francesco, "Guglielmo di Saint-Thierry (non) fonte di Raimondo Lullo", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 333-354.
  49) Serverat, Vincent, L'Etre et la joie. La philosophie de Ramon Llull dans le «Libre d'amic e amat» "Greifswalder Beiträge zum Mittelalter 11. Serie WODAM Band" 26 (Reineke-Verlag Greifswald, 1993), 469 pp.
  50) Soler i Llopart, Albert, "A Reading Guide for Newcomers to Llull", Catalònia 43 (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995, oct.), p. 48.
  51) Soler, Albert, "Joan Bonllavi, lul·lista i editor eximi", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes "Miscel·lània Germà Colón 4" 31 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995), pp. 125-150.
  52) Sugranyes de Franch, Ramon, "Ramon Llull's Missionary Work", Catalònia 43 (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995, oct.), pp. 44-47.
  53) Tonelli, Grazia, "Ideale lulliano e dialettica ramista: le «Dialecticae Institutiones» del 1543", Annali della Scuola Superiore di Pisa "Serie III" 32 (Pisa, 1992), pp. 885-929.
  54) Trias Mercant, Sebastià, "Lul·lisme", Gran Enciclopèdia de Mallorca "Llonga-Mallorca" 9 (Palma de Mallorca: Promomallorca, 1991), pp. 140-154.
  55) Urvoy, Dominique, "Nature et portée des liens de Ramon Lull avec l'univers arabe", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 415-427.
  56) Vázquez Janeiro, Isaac, "«Disputatio saecularis et iacobitae». Actores y autor de un tratado inmaculista pseudoluliano del siglo XV", Salmanticensis 44 (1997), pp. 25-87.
  57) Vega Esquerra, Amador, "An Example of Savage Mysticism", Catalònia 43 (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995, oct.), pp. 26-27.
  58) Vega Esquerra, Amador, "Sprache des Denkens, Sprache des Herzens. Zur mystischen Topologie der Bedeutung bei Ramon Llull", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 443-455.
  59) Vidal i Roca, Josep M., "La concepció lul·liana de l'home. Bases de l'antropologia de Ramon Llull", Taula. Quaderns de pensament 10 (Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1988), pp. 45-80.
  60) Villalba i Varneda, Pere, "Ramon Llull: «Arbor scientiae» o «Arbre de sciencia»", Faventia 17/2 (1995), pp. 69-76.
  61) Walter, Peter, "Jacobus Faber Stapulensis als Editor des Raimundus Lullus, dargestellt am Beispiel des «Liber Natalis pueri parvuli Christi Jesu»", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International, 1995), pp. 545-559.
  Nou Glossari General Lul·lià