Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Bibliografia de Studia Lulliana V. 38 (1998)

I. Edicions, antologies i traduccions d'obres lul·lianes

1) Kedar, Benjamin Z., Crusade and Mission. European approaches towards the Muslim (Princeton: Princeton University Press, 1984), pp. 189-199, 225-228.

Conté edicions de:
 • II.B.7 - ArsJuris [llatí] [fragment], pp. 225-8.
 • 2) Llull, Ramon, Affatus. Obra llatina de Ramon Llull, trad. Joan Morera, 3 (Fondarella, 1996), 107 pp.

  Conté edicions de:
 • III.72 - Fine [català], pp. 5-44.
 • FD I.14 - ArsInf [català], pp. 45-64.
 • IV.36 - Contrad [català], pp. 65-85.
 • IV.85 - TrinTrin [català], pp. 87-92.
 • IV.97 - DeoMaj [català], pp. 93-107.
 • 3) Llull, Ramon, Affatus. Obra llatina de Ramon Llull, trad. Joan Morera, 2 (Fondarella, 1994), 113 pp.

  Conté edicions de:
 • II.B.9a - Chaos [català], pp. 7-90.
 • IV.53 - LocAng [català], pp. 91-113.
 • 4) Llull, Ramon, Vida coetánea seguida del Testamento de Ramón Llull, ed. Sebastià Trias Mercant; trad. Miquel Pascual Pont, (Palma de Mallorca: Olañeta, 1996), 77 pp.

  Conté edicions de:
 • IV.47 - VitaCoet [castellà], pp. 25-67.
 • IV.71 - Testam [castellà], pp. 68-74.
 • 5) Lulle, Raymond, Anthologie poétique, trad. Armand Llinarès, "Sagesses Chrétiennes" (París: Cerf, 1998), 204 pp.

  Conté edicions de:
 • II.A.19d - AVosDona [francès].
 • II.A.19g - SenyerVer [francès].
 • III.9 - CentNoms [francès] [extrets].
 • III.8 - HoresND [francès].
 • III.13 - DesND [francès].
 • III.22 - Descon [francès].
 • III.43.bis - CantRam [francès].
 • III.44 - MedPec [francès] [extrets].
 • IV.7 - ProvEns [francès].
 • IV.48 - Concili [francès] [extrets].
 • 6) Puig i Oliver, Jaume de, "La Incantatio Studii Ilerdensis de Nicolau Eimeric, O. P. Edició i estudi", ATCA 15 (1996), pp. 7-108.

  Conté edicions de:
 • Eimeric.5 - Incantatio [llatí], pp. 43-87.
 • II. Estudis lul·lístics

  7) Aragüés Aldaz, José, "«Exempla inquirere et invenire». Fundamentos retóricos para un análisis de las formas breves lulianas", La literatura en la época de Sancho IV. Actas del Simposio de 1994, ed. Carlos Alvar i José Manuel Lucía Megías, (Universidad de Alcalá de Henares, 1996), pp. 289-311.
  8) Artus, Walter W., "Judaísmo e Islamismo en la autobiografía y en algunos escritos de Raimundo Lulio", Mediaevalia, Textos e Estúdios 5-6 (Porto, 1994), pp. 191-203.
  9) Artus, Walter W., "Raimundo Lulio sobre el componente inmaterial o espiritual del ser humano", Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. Vic-Girona, 11-16 d'abril del 1993 "Actes, núm. 1" (Vic: Patronat d'Estudis Osonencs, 1996), pp. 194-201.
  10) Backman, Clifford R., The Decline and Fall of Medieval Sicily. Politics, Religion and Economy in the Reign of Frederick III, 1296-1337 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), Llull pp. 217-219.
  11) Badia, Lola, "La ficción luliana en los orígenes de las letras catalanas", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 59-76.
  12) Barkaï, Ron, "Les trois cultures ibériques entre dialogue et pólemique", Chrétiens, musulmans et juifs dans l'Espagne médiévale. De la convergence à l'expulsion, ed. Ron Barkaï, "Toledot-Judaïsmes" (París: Éd. Du Cerf, 1994), pp. 228-251.
  13) Batllori, Miquel, Arnau de Vilanova i l'arnaldisme, ed. Eulàlia Duran; pr. Giuseppe Tavani, "Obra Completa" III (València: Tres i Quatre, 1994), xvi+446 pp.
  14) Bensch, Stephen P., "From Prizes of War to Domestic Merchandise: The Changing Face of Slavery in Catalonia and Aragon, 1000-1300", Viator. Medieval and Renaissance Studies 25 (1994), pp. 63-93 [80].
  15) Bolzoni, Lina, La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici nell'età della stampa (Torí: Einaudi, 1995).
  16) Bonner, Anthony, "El arte luliana como método, del Renacimiento a Leibniz", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 161-172.
  17) Bonner, Anthony, "Més sobre el mot i el concepte de «dignitats» en Ramon Llull", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXII. Miscel·lània Germà Colon (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996), pp. 5-14.
  18) Borge Bravo, Rosa, "Las reglas de votación en la obra de Ramon Llull", Finestrelles 6 (1994), pp. 179-187.
  19) Bujanda, Jesús M. de et al., Thesaurus de la littérature interdite au XVIe siècle. Auteurs, ouvrages, éditions "Index des livres interdits" X (Ginebra: Droz, 1996).
  20) Bujanda, Jesús M. de, Ugo Rozzo, Peter Bietenholz i Paul F. Grendler, Index de Parme 1580. Index de Rome 1590, 1593, 1596 avec étude des index de Parme 1580 et Munich 1582 "Index des livres interdits" IX (Sherbrooke-Ginebra: Centre d'Éds. de la Renaissance-Droz, 1994), pp. [núms. 91/65, 168/446, 423/0264].
  21) Burman, Thomas, "The 'Order of Matrimony' in Ramon Llull's «Blanquerna»", Scintilla. A Student Journal for Medievalists 4 (Toronto, 1987), pp. 38-58.
  22) Colomer, Eusebi, "El problema de la relació fe-raó en Ramon Llull: proposta de solució", Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. Vic-Girona, 11-16 d'abril del 1993 "Actes, núm. 1" (Vic: Patronat d'Estudis Osonencs, 1996), pp. 11-20.
  23) Colomer, Eusebi, "La actitud compleja y ambivalente de Ramon Llull ante el judaísmo y el islamismo", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 77-90.
  24) Colomer, Eusebi, "La apologética cristiana medieval", «Cristianismo y culturas». Actas del VIII Simposio de Teología Histórica (València: Facultat de Teologia de València, 1995), pp. 77-93.
  25) Cordeschi, Roberto, "I sillogismi di Lullo", Atti del Convegno Internazionale di Storia della Logica. San Gimignano, 4-8 dicembre, 1982 (Bolonya: CLUEB, 1983), pp. 259-264.
  26) Díaz i Villalonga, Ramon, "Baltasar Calafat i Danús: un erudit, escriptor i antilul·lista del segle XVIII", BSAL 51 (1995), pp. 165-180.
  27) Domínguez Reboiras, Fernando, "El proyecto luliano de predicación cristiana", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 117-132.
  28) Escuder Giner, Domingo, "La polèmica Eimeric-Pasqual sobre la unió hipostàtica en Ramon Llull", Revista Catalana de Teologia 22 (1996), pp. 387-422.
  29) Euler, Walter Andreas, "Die Apologetik der christlichen Glaubenslehren bei Ramón Lull und Ramón Sibiuda", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 147-160.
  30) Fauvel, John i Robin J. Wilson, "The Lull before the storm: Combinatorics and religion in the Renaissance", Bulletin of the Institute of Combinatorics and its Applications 11 (Winnipeg, 1994), pp. 49-58.
  31) Fayasr, Manuel, "Ramūn Lul wa-l'ālam al-islāmī (Ramon Llull i el món islàmic)", L'Occident musulman et l'Occident chrétien au Moyen Âge, ed. Mohammed Hammam, (Rabat: Publications de l'Université de Rabat, 1995), pp. 195-201.
  32) Ferran, Jaime, "Ramon lo Foll y el Caballero de la Triste Figura", Cervantes: Su obra y su mundo "Actas del I Congreso Internacional sobre Cervantes" (Madrid: EDI-6, 1981), pp. 1145-1149.
  33) Foà, Simona, "Fallamonica Gentile, Bartolomeo", Dizionario Biografico degli Italiani 44 (Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994), pp. 456-457.
  34) Fonseca Barbosa, Gisela, "Os amigos e o amado. Sobre o diálogo inter-religioso", Veritas 39 (set.) (Porto Alegre, 1994), pp. 509-516.
  35) Gayà, Jordi, "El arranque filosófico del «Ars» luliana", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 1-8.
  36) Hames, Harvey, "Discourse in the Synagogue: Ramon Llull and his Dialogue with the Jews", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 99-115.
  37) Harvey, L. P., "«The Thirteen Articles of the Faith» and «The Twelve Degrees in which the World is Governed»: Two Passages in a Sixteenth-Century Morisco Manuscript and their Antecedents", Studies for J.A.W. Bennett, Aetatis Suae LXX (Oxford: OUP, 1981), pp. 15-29, 207-253 (?).
  38) Hillgarth, J.N., "Vida i importància de Ramon Llull en el context del segle XIII", Anuario de Estudios Medievales 26 (1996), pp. 967-978.
  39) Hösle, Vittorio, "Rationalismus, Intersubjektivitat und Einsamkeit: Lulls «Desconort» zwischen Heraklit und Nietzsche", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 39-57.
  40) Köhler, Theodor Wolfram, "Aufbrüche im Fragen des Menschen nach sich selbst als Menschen. Die Definitionsantwort des Raimund Lull und ihre systematische Bedeutung", Salzburger Jarhbuch für Philosophie 40 (1995), pp. 79-96.
  41) Künzel, Werner i Peter Bexte, Maschinendenken/Denkmaschinen. An den Schaltstellen zweier Kulturen (Frankfurt-Leipzig: Insel, 1996), 263 pp.
  42) Lohr, Charles, "Ramon Lull's Theory of the Quantification of Qualities", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 9-17.
  43) Lorenz, Erika, "Die Analogie der Sehnsucht im «Libre de amic e amat». Zur Erhellung der Werkstruktur", Gestaltung-Umgestallung: Beiträge zur Geschichte der romanischen Literaturen. Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Margot Kruse (Tubinga: Narr, 1990), pp. 175-183.
  44) Maduell, Àlvar, "Assaig de síntesi de metafísica lul·liana", Estudios Franciscanos 94 (Barcelona, 1993), pp. 369-381.
  45) Maduell, Àlvar, "Assaig de síntesi metafísica lul·liana", Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. Vic-Girona, 11-16 d'abril del 1993 "Actes, núm. 1" (Vic: Patronat d'Estudis Osonencs, 1996), pp. 312-318.
  46) Malaguti, Maurizio, "Lectura Lulli, «Il libro dell'Amante e dell'Amato»", Doctor Seraphicus 62 (1995), pp. 71-84.
  47) Mancini, Diana, "Quale mistica in Ramón Llull", Doctor Seraphicus 62 (1995), pp. 53-69.
  48) Manfredi, Antonio, Studi e documenti sulla formazione della Biblioteca Apostolica Vaticana, I: codici latini di Niccolò V. Edizione degli inventari e identificazione dei manoscritti "Studi e Testi" 359 (Ciutat del Vaticà: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1994), xcii+600 pp.
  49) Meddeb, Abdelwahab, "La religion de l'Autre. Ibn 'Arabî/Ramon Lull", Communications 43. Le croisement des cultures (París: Seuil, 1986), pp. 105-116.
  50) Medioevo latino. Bolletino bibliografico della cultura europea dal secolo VI al XIV, ed. Claudio Leonardi, 15 (1994), pp. [405-412].
  51) Menocal, María Rosa, Shards of Love: Exile and the Origins of the Lyric (Duke: Duke University Press, 1994).
  52) Meyerson, Mark D., "Semblanzas. El profesor Jocelyn N. Hillgarth", Anuario de Estudios Medievales 26 (1996), pp. 489-501.
  53) Mundó, Anscari M., Biblioteca de Catalunya: Catàleg del Museu del Llibre Frederic Marès (Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1994), pp. xl+508.
  54) Ors, Ángel d', "Nicolás de Paz y la Logica Parva", Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale 7 (1996), pp. 115-129.
  55) Perarnau i Espelt, Josep, "Arnau de Vilanova, polemista antijueu a Lleida el 1303?", Pensar en diàleg. Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Eusebi Colomer. Revista Catalana de Teologia, ed. Josep Rius-Camps i Francesc Torralba Roselló, XIX [1994] (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 1995), pp. 109-118.
  56) Perarnau i Espelt, Josep, "Les butlles de Sixt IV desviant d'una projectada escola lul·liana del Puig de Randa. L'herència d'en Joan de Tagamanent (ca. 1480)", ATCA 15 (1996), pp. 415-426.
  57) Perarnau i Espelt, Josep, "Sobre la catalanitat del Livro da Corte Imperial: el títol", ATCA 15 (1996), pp. 406-408.
  58) Pereira, Michela, "Le figure alchemiche pseudolulliane: un indice oltre il testo?", Fabula in Tabula. Una storia degli indici dal manoscritto al testo elettronico "Atti del Convegno di Studio della Fondazione Ezio Franceschini e della Fondazione IBM Italia. Certosa del Galluzzo 1994" (Spoleto: Centro di Studi sull'Alto Medioevo, 1994), pp. 111-118.
  59) Pereira, Michela, "Teorie dell'elixir nell'alchimia latina medievale", Micrologus. Natura, scienze e società medievali. III. Le crisi dell'alchimia (Turnhout: Brepols, 1995), pp. 103-148.
  60) "Raimundus Lullus (ofs? +1316)", Collectanea Franciscana. Bibliographia Franciscana. Tomus XVII Principaliora complectens opera annis 1990-1992 edita 17 (Roma: Istituto Storico dei Cappuccini, 1994), pp. [213-231, núms. 2279-2501].
  61) "Raimundus Lullus", Collectanea Franciscana. Bibliographia Franciscana. Tomus XVIII. Principaliora complectens opera annis 1993-1994 edita 18 (Roma: Istituto Storico dei Cappuccini, 1996), pp. [183-189, núms. 1952-2021].
  62) Reinhardt, Klaus, "Raimundus Lullus und Nicolaus Cusanus: ihr Umgang mit der Bibel in der Predigt", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 133-145.
  63) Roviró i Alemany, Ignasi, "De la bellesa sensible a la font de la bellesa: la bellesa en Ramon Llull", Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. Vic-Girona, 11-16 d'abril de 1993 "Actes, núm 1" (Vic: Patronat d'Estudis Osonencs, 1996), pp. 389-395.
  64) Rozzo, Ugo, Biblioteche italiane del Cinquecento tra Riforma e Controriforma (Udine: Arti Grafiche Friulane, 1994), 307 pp.
  65) Rubio, Josep E., "L'estètica en Ramon Llull: una qüestió epistemològica", Tesserae. Journal of Iberian and Latin-American Studies 2 (Cardiff, 1996), pp. 73-80.
  66) Ruiz Simon, Josep Maria, "Ramon Llull y las contradicciones aparentes", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 19-38.
  67) Sánchez i López, Jordi, "La mirada del límit i el límit de la mirada", L'Avenç: Història dels Països Catalans 176 (Barcelona, 1993), pp. 24-29.
  68) Sánchez i López, Jordi, "La pre-constitució del paradigma etnològic a l'Edat Mitjana", Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. Vic-Girona, 11-16 d'abril de 1993 "Actes" 1 (Vic: Patronat d'Estudis Osonencs, 1996), pp. 614-618.
  69) Serverat, Vincent, "Pour une archéologie du roman: les «états de la société» dans l'oeuvre de Ramon Llull", Romania 112 (París, 1991 [1993]), pp. 406-449.
  70) Serverat, Vincent, "«Homo novus». Un levier du discours utopique dans le «Blaquerne» de Raymond Lulle", Wodan. Greifswalder Beiträge zum Mittelalter 45 (Greisfwald: Reinecke, 1994), pp. 119-152.
  71) Simon, Larry J., "The Friars of the Sack and the Kingdom of Majorca", Journal of Medieval History 18 (1992), pp. 279-296.
  72) Soto i Company, Ricard, "La situació dels andalusins (musulmans i batejats) a Mallorca després de la conquesta catalana de 1230", Mélanges de la Casa Velázquez 30 (1994), pp. 167-206.
  73) Stone, Gregory B., "Ramon Llull vs. Petrus Alfonsi: Postmodern Liberalism and the Six Liberal Arts", Medieval Encounters 3:1 (1997), pp. 70-93.
  74) Sugranyes de Franch, Ramon, Ramon Llull a les Amèriques: Bartolomé de las Casas deixeble del doctor mallorquí?, intr. Pere-Joan Llabrés i Martorell, "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" 23 (Palma de Mallorca, 1996), 28 pp.
  75) Taylor, Barry, "An Old Spanish Tale from Add. Ms. 14040, ff. 113r-114v: «Exenplo que acaesçio en tierra de Damasco a la buena duenna Climeçia con su fija Climesta que avia veynte annos e la meçia en cuna»", The British Library Journal 22 (1996), pp. 172-185.
  76) Taylor, Barry, "An Old Spanish Translation from the «Flores Sancti Bernardi» in British Library Add. 14040, ff. 111v-112v", The Bristish Library Journal 16 (1990), pp. 58-65.
  77) Taylor, Barry, "Raimundus de Biterris's «Liber Kalile et Dimne: Notes on the Western Reception of an Eastern «Exemplum»-Book", Cultures in Contact in Medieval Spain: Historical and Literary Essays Presented to L.P. Harvey, ed. D.-B. Taylor Hook, "Medieval Studies, 3" (Londres: Kings College London, 1990), pp. 183-203.
  78) Taylor, Barry, "Some Complexities of the «Exemplum» in Ramon Llull's «Llibre de les bèsties»", La Corónica 18:1 (1989-90; reimpr. a Taylor-Exemplum 2, 1995, 646-658), pp. 141-143.
  79) Taylor, Barry, "Some Complexities of the «exemplum» in Ramon Llull's «Llibre de les bèsties»", The Modern Language Review 90 (1995), pp. 646-658.
  80) Trias Mercant, Sebastià, "Alimentació i dietètica a la literatura lul·liana", XIV Jornades d'Estudis Locals. La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII) (Palma de Mallorca, 1995), pp. 689-697.
  81) Trias Mercant, Sebastià, "El Arte luliano y la ciencia política", Actas del II Congreso Nacional de Filosofía Medieval (Saragossa, 1996), pp. 489-497.
  82) Trias Mercant, Sebastià, "La relación natural-artificial en el «Libre de home» de Ramon Llull", Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. Vic-Girona, 11-16 d'abril de 1993 "Actes, núm. 1" (Vic: Patronat d'Estudis Osonencs, 1996), pp. 450-456.
  83) Trías Mercant, Sebastián, "Arabismo e islamología en la obra de Ramón Llull", La Ciudad de Dios 208 (El Escorial, 1995), pp. 125-138.
  84) Trias Mercant, Sebastià, Ramón Llull (1232/35?-1315) "Biblioteca Filosófica" (Madrid: Ediciones del Orto, 1995), 93 pp.
  85) Urvoy, Dominique, "À propos des confrontations philosophiques entre Islam et Christianisme au Moyen Âge", Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. Vic-Girona, 11-16 d'abril de 1993 "Actes, núm. 1" (Vic: Patronat d'Estudis Osonencs, 1996), pp. 69-77.
  86) Urvoy, Dominique, "Le symbole de l'arbre chez les auteurs arabes anterieurs à Lull", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 91-97.
  87) Vega Esquerra, Amador, "Cuerpo espiritual y espíritu corporal en Ramon Llull", Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana. Vic-Girona, 11-16 d'abril de 1993 "Actes, núm. 1" (Vic: Patronat d'Estudis Osonencs, 1996), pp. 470-474.
  88) Vollmer, Walter, Ramon Llull (Santuari de Nostra Dona de Cura (Mallorca), 1996), 12 pp.
  89) Wilkinson-Zerner, Catherine, Juan de Herrera, Architect to Philip II of Spain (New Haven-Londres: Yale University Press, 1993; (traducció espanyola Madrid: Akal, 1996), pp. Llull 42-45.
  Nou Glossari General Lul·lià